Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
PERANCANGAN STRATEGIK          2011-2015   PANITIA SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN       SMK ALMA BUKIT MERTAJ...
VISI DAN MISI     PANITIA PENDIDIKAN SIVIK & KEWARGANEGARAAN       SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN ALMA       ...
CARTA ORGANISASI    PANITIA PEND.SIVIK & KEWARGANEGARAAN 2011          SMK ALMA BUKIT MERTAJAM        ...
CARTA ORGANISASI   PANITIA PEND.SIVIK & KEWARGANEGARAAN 2011       SMK ALMA BUKIT MERTAJAM       PENYELAR...
PERANCANGAN STRATEGIK 2011- 2015     SUBJEK : SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN    OBJEKTIF         SASARAN   ...
3. Memupuk minat pelajar # Semua pelajar      1. Mempelbagaikan      kaedah  terhadap subjek Sivik melibatkan...
PELAN TINDAKAN   PANITIA PENDIDIKAN SIVIK & KEWARGANEGARAAN             2011          SMK ALMA BUK...
6   Jun     Mesyuarat Panitia Ketiga          Semua guru7   Julai    Bengkel Staf Panitia Kedua    ...
ANALISIS SWOTKEKUATAN (S)                  KELEMAHAN (W)1. Guru-guru kelayakan dan berpengalaman    1....
TOWS MATRIK               KEKUATAN (S)           KELEMAHAN (W)                 - ...
ANCAMAN (T)           ST (MAXI – MINI)        WT (MINI – MINI) -  Silibus PSK dikatakan   S1.S2.S3...
ISU STRATEGIK   - Terdapat guru yang mengajar bukan opsyen   - Kesukaran memahami kehendak sukatan subjek    kera...
ISU STRATEGIK, MATLAMAT, OBJEKTIF,        KPI DAN SASARANBIDANG  ISU       MATLAMAT     OBJEKTIF   ...
ISU , CADANGAN STRATEGIK , PELAN TAKTIKALISU       STRATEGIK     PELAN      FAKTA YG     HALANGAN  ...
VERSI 1 : 2011             KELAS GURU PEND.SIVIK 2011               SMK ALMA BUKIT MERTAJAMKEL...
Pengagihan Markah Ujian & Peperiksaan Dalaman Sekolah   Tingkatan    Tingkatan    Tingkatan    Tingkatan   ...
PUV/PSKSMKA       Page 17
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Perancangan strategik panitia sivik 2011 2015

27,415 views

Published on

Published in: Education

Perancangan strategik panitia sivik 2011 2015

 1. 1. PERANCANGAN STRATEGIK 2011-2015 PANITIA SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN SMK ALMA BUKIT MERTAJAM Disediakan oleh : PUVANESWARI VADIVELLOO GURU CEMERLANG PSKPUV/PSKSMKA Page 1
 2. 2. VISI DAN MISI PANITIA PENDIDIKAN SIVIK & KEWARGANEGARAAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN ALMA BUKIT MERTAJAM misi VISI Menyemai Melahirkan generasi yang semangat peka dan arif tentang “Satu hak dan tanggungjawab Malaysia“ mereka sebagai individu SMK ALMA BM dan warganegara yang SEKOLAH PENANDA ARAS menghargai PEND.SIVIK & toleransi, perpaduan, dan KEWARGANEGARAAN mengapresiasi keunikan budaya masyarakat PULAU PINANG Malaysia dalam usaha mengaplikasikan anjakan paradigma budaya belajar murid-murid.PUV/PSKSMKA Page 2
 3. 3. CARTA ORGANISASI PANITIA PEND.SIVIK & KEWARGANEGARAAN 2011 SMK ALMA BUKIT MERTAJAM AJK UTAMA PSK SMK ALMA 2011 PENAUNG PENGETUA (PN MANISAH AHMAD) PENASIHAT 1 PK1 (TN HJ FAUZI ABD RAHMAN) PENGERUSI PENYELARAS KETUA PANITIA PSK NAIB PENGERUSI KB KEMANUSIAAN SETIAUSAHA (PN PUVANESWARI ( PN SITI KHADIJAH (PN NOORHANA (PN LOH LI LI) VADIVELLOO) KHALID) RAHMAT) GURU CEMERLANG PSKPUV/PSKSMKA Page 3
 4. 4. CARTA ORGANISASI PANITIA PEND.SIVIK & KEWARGANEGARAAN 2011 SMK ALMA BUKIT MERTAJAM PENYELARAS PENYELARAS PENYELARAS PSK TING.2 PSK TING.3 PSK TING. 5 PN NORLIA PN AZLINA PN MARLIZA SHARIFF LATIFF RAZAK PENYELARAS MEJA BERMAKLUMAT • PN NOR IDAYU SHIDA PENYELARAS UJIAN/ PEPERIKSAAN • CIK RAFIDA ARIS PENYELARAS SIJIL / HADIAH • PN HIDAYATI SALLEHPUV/PSKSMKA Page 4
 5. 5. PERANCANGAN STRATEGIK 2011- 2015 SUBJEK : SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN OBJEKTIF SASARAN INISIATIF / STRATEGIK1.Melahirkan pelajar yang # Semua pelajar 1. Menamatkan silibus pengajaran cemerlang dari segi mencapai gred A mengikut jadual yang pengetahuan, dalam Ujian / dirancangkan dalam unit kemahiran serta nilai- Peperiksaan 2. Mengadakan Penilaian Prestasi nilai sivik dan Dalaman Sekolah mengikut kelas selepas tamat kewarganegaraan setiap Tema atau Unit 3. Pemantauan prestasi pelajar oleh guru subjek (headcount) 4. Mengadakan aktiviti seperti kuiz, teka silangkata dan lain-lain 5. Pemantauan oleh Ketua Panitia / Ketua Bidang Kemanusiaan ke atas pencapaian setiap kelas.2. Melahirkan pelajar yang # Setiap pelajar dapat 1. Membuat kajian sendiri / mempunyai jati diri dan menghasilkan satu kumpulan bagi penghasilan folio mempunyai kesedaran folio Sivik Sivik sivik bersesuaian 2. Menggalakkan pelajar dengan tajuk mengaplikasi hasil pembelajaran Khidmat Sivik dalam kelas Masyarakat 3. Pelajar dibawa melaksanakan # Semua pelajar program Khidmat Masyarakat dapat mengaplikasi pembelajaran Sivik dalam kehidupanPUV/PSKSMKA Page 5
 6. 6. 3. Memupuk minat pelajar # Semua pelajar 1. Mempelbagaikan kaedah terhadap subjek Sivik melibatkan diri dalam Pengajaran dan Pembelajaran ( P dan Kewarganegaraan semua aktiviti yang & P) dianjurkan oleh guru 2. Mempelbagaikan akiviti di dalam Sivik dan dan di luar bilik darjah Kewarganegaraan 3. Minggu Kemanuusiaan / Minggu PSS bersama Panitia Sivik dan Kewarganegaraan 4. Tayangan VCD/ Astro bermesej positif 5. Mengadakan lawatan (Program Khidmat Masyarakat) 6. Melaksanakan Kajian Tindakan4.Melaksanakan # Panitia Sivik dapat 1. Menghadiri mesyuarat kurikulum perancangan mematuhi 2. Mengadakan perbincangan panitia pentadbiran pendidikan perancangan / mesyuarat / Teacher’s Discussion berkesan pentadbiran Group (TDG) pendidikan 3. Membuat edaran tugasan dan melibatkan keperluan makluman kepada pelajar pengurusan 4. Memohon dan menyediakan pengajaran dan keperluan P & P guru pembelajaran 5. Pelajar-pelajar mempunyai fail untuk menyimpan folio dan hasil kerja pelajar 6. Menyediakan rangka program Khidmat Masyarakat 7. Perbincangan & perkongsian pengetahuan dan pentaksiran kurikulum baru subjek5. Meningkatkan kualiti # Semua guru dapat 1. Membuat skema kerja subjek Sivikpersediaan dalam mengadakan dan Kewarganegaraan (rancanganpengajaran dan keperluan harian, rancangan mingguan,pembelajaran subjek Sivik persediaan rancangan tahunan)dan Kewarganegaraan pengajaran dan 2. Mengajar mengikut silibus SP & penilaian prestasi HSP. pelajarPUV/PSKSMKA Page 6
 7. 7. PELAN TINDAKAN PANITIA PENDIDIKAN SIVIK & KEWARGANEGARAAN 2011 SMK ALMA BUKIT MERTAJAMBIL BULAN PROGRAM/AKTIVITI TINDAKAN1. Januari Mesyuarat Panitia Pertama Semua guru PSK Bengkel Staf Panitia Pertama Semua guru PSK2 Februari Pencerapan Penggal 1 KBKM/Ketua Panitia Semakan Buku Latihan oleh Ketua KBKM/Ketua Panitia Bidang / Ketua Panitia3 Mac Kem Sivik 1 Malaysia Guru Ting.1 Ujian Kemajuan 1 ( 7.3.2011 – 11.3.2011) Semua guru PSK4 April Mesyuarat Panitia Kedua Semua guru Bengkel Pembinaan Item Semua guru Pertandingan Menulis Esei Guru Ting.5 (antara sekolah)5 Mei Peperiksaan Pertengahan Tahun Semua guru (16.5.11 – 27.5.11) Pertandingan Cerita Rakyat Guru Ting.2 (antara sekolah)PUV/PSKSMKA Page 7
 8. 8. 6 Jun Mesyuarat Panitia Ketiga Semua guru7 Julai Bengkel Staf Panitia Kedua Semua guru Hari Kitar Semula Guru Ting. 4 AJK Bidang Lawatan Penanda Aras Kemanusiaan8 Ogos Kuiz Kesihatan Guru Ting. 5 Semakan Buku Latihan oleh Ketua Semua guru Bidang / Ketua Panitia Semua guru Ujian Kemajuan 2 ( 8.8.2011 – 12.8.2011) Minggu Kemanusiaan (22.8.2011-25.8.2011)9 September Mesyuarat Panitia 4 Semua guru Pencerapan Rakan Sebaya Semua guru10 Oktober Peperiksaan Akhir Tahun Semua guru (10.10.2011 – 21.10.2011)11. November Post Mortem 2011 Semua guru Sivik’s Champ ( Program Selepas PMR) Guru Ting. 3PUV/PSKSMKA Page 8
 9. 9. ANALISIS SWOTKEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)1. Guru-guru kelayakan dan berpengalaman 1. Kekangan masa ( 2 waktu seminggu) tidak2. Nisbah guru kepada pelajar mencukupi mencukupi.bagi setiap kelas 2. Subjek di anggap tidak penting kerana3. Terdapat Guru Cemerlang (GC)dan JU bukan peperiksaan.PSK di sekolah 3. Penambahan subjek dalam jadual waktu.4. Penglibatan guru dalam kursus, bengkel 4. Program Khidmat Masyarakat yangdan ceramah PSK adalah berterusan mengambil masa 10 jam di luar jadual5. Kaedah pengurusan panitia dan waktu.pentadbiran sekolah amat fleksibel.PELUANG (O) ANCAMAN (T)1. Sokongan pihak pentadbiran sekolah dapat 1. Silibus PSK dikatakan bertindih dengan membantu melincinkan perancangan silibus Pend. Moralpanitia. 2. BBT perlu bekalkan Buku Panduan Guru2. Peruntukan PCG akan bertambah setiap (BPG) kepada guru. tahun. 3. Kekurangan pendedahan pelaksanaan3. Dasar sekolah dan Kementerian pelajaran Khidmat Masyarakat. Malaysia untuk mewujudkan modal insan 4. Persaingan dengan subjek-subjek teras seimbang dapat dicapai dengan yang peperiksaan.meningkatkan tahap kesedaran sivik pelajar.4. Penglibatan GC/JU dalam kursus danbengkel peringkat negeri dan kebangsaandapat memberi banyak input.SO WOS1.S2.O1.O2 Dapatkan penglibatan dan W1.O1.O4 adakan lebih banyaksokongan pihak pentadbiran, panitia dan unit kursus/bengkel/perkembangan staf untuklain untuk membantu melaksanakan dan menangani masalah kekurangan masa.melicinkan perlaksanaan program panitia. W2.W3.O2.O3 Gunakan kaedah hands onS3.S4.O3 Perlu hantar lebih daripada seorang dan Pembelajaran Luar Bilik Darjah (PLBD)guru menghadiri kursus atau bengkel untuk dalam P&P. Juga hargai sumbangan dan berimendapatkan pendedahan. pengiktirafan kepada guru dan pelajar untuk memotivasikan mereka.S5.O4 Dapatkan kerjasama GC/JU dalammelaksanakan sebarang program panitia.ST WTS1.S2.S3.T1 Gunakan kemahiran dan input W2.W3.T2.T3. Adakan ceramah motivasiyang diterima daripada GC/JU untuk untuk menekankan kepentingan PSK kepadameningkatkan keberkesanan subjek. setiap pelajar.S4.S5.T2.T3.T4. Gunakan perkhidmatan W1.T1.T4. Perlu mengadakan P&P yangsecara on line untuk dapatkan bekalan BBM aktif dan bercorak hands on dan embelajaranyang terkini aktif.PUV/PSKSMKA Page 9
 10. 10. TOWS MATRIK KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W) - Guru-guru berkelayakan - Kekangan masa ( 2 waktu dan berpengalaman seminggu) tidak - Nisbah guru kepada mencukupi. pelajar mencukupi bagi - Subjek di anggap tidak setiap kelas penting kerana bukan - Terdapat GC/JU PSK diTOWS MATRIK sekolah peperiksaan. - Penambahan subjek - Penglibatan guru dalam dalam jadual waktu. kursus, bengkel dan - Program Khidmat ceramah PSK adalah Masyarakat yang berterusan mengambil masa 10 jam - Kaedah pengurusan di luar jadual waktu panitia dan pentadbiran sekolah amat fleksibel.PELUANG (O) SO (MAXI – MINI) WO (MINI – MAXI) - Sokongan pihak S1.S2.O1.O2 Dapatkan W1.O1.O4 adakan lebih banyak pentadbiran sekolah penglibatan dan sokongan kursus/bengkel/perkembangan dapat membantu pihak pentadbiran, panitia dan staf untuk menangani masalah melincinkan unit lain untuk membantu kekurangan masa. perancangan panitia. melaksanakan dan melicinkan - Peruntukan PCG akan perlaksanaan program panitia. W2.W3.O2.O3 Gunakan kaedah bertambah setiap hands on dan Pembelajaran Luar tahun. S3.S4.O3 Perlu hantar lebih Bilik Darjah (PLBD) dalam - Dasar sekolah dan daripada seorang guru P&P. Juga hargai sumbangan Kementerian pelajaran menghadiri kursus atau dan beri pengiktirafan kepada Malaysia untuk bengkel untuk mendapatkan guru dan pelajar untuk mewujudkan modal pendedahan. memotivasikan mereka. insan seimbang dapat dicapai dengan S5.O4 Dapatkan kerjasama meningkatkan tahap GC/JU dalam melaksanakan kesedaran sivik sebarang program panitia. pelajar. - Penglibatan GC/JU dalam kursus dan bengkel peringkat negeri dan kebangsaan dapat memberi banyak input. PUV/PSKSMKA Page 10
 11. 11. ANCAMAN (T) ST (MAXI – MINI) WT (MINI – MINI) - Silibus PSK dikatakan S1.S2.S3.T1 Gunakan W2.W3.T2.T3. Adakan ceramah bertindih dengan silibus kemahiran dan input yang motivasi untuk menekankan Pend. Moral diterima daripada GC/JU untuk kepentingan PSK kepada setiap - BBT perlu bekalkan meningkatkan keberkesanan pelajar. Buku Panduan Guru subjek. (BPG) kepada guru. W1.T1.T4. Perlu mengadakan - Kekurangan S4.S5.T2.T3.T4. Gunakan P&P yang aktif dan bercorak pendedahan perkhidmatan secara on line hands on dan embelajaran aktif. pelaksanaan untuk dapatkan bekalan BBM Khidmat Masyarakat. yang terkini - Persaingan dengan subjek-subjek teras yang peperiksaan. PUV/PSKSMKA Page 11
 12. 12. ISU STRATEGIK - Terdapat guru yang mengajar bukan opsyen - Kesukaran memahami kehendak sukatan subjek kerana baru diperkenalkan - Masalah kepentingan subjek kerana bukan peperiksaan - Kekangan masa dalam mengendalikan Khidmat Masyarakat MATLAMAT STRATEGIK - Memastikan guru-guru mempunyai kemahiran dalam P&P berfokus serta berpusatkan murid - Memastikan guru memahami kehendak dan sukatan subjek - Memastikan guru dapat membahagikan masa dalam pelaksanaan program Khidmat masyarakat - Memastikan peningkatan peratus pencapaian sentiasa meningkat STRATEGI - Menghantar guru mengikuti kursus yang dianjurkan oleh KPM atau JPN - Mengadakan kursus dalaman dan perkembangan staf lebih kerap - Meminta bantuan JU/GC dalam menyampaikan maklumat terkini - mengadakan P&P yang lebih bercorak kearah aktiviti luar bilik darjah dan hands-onPUV/PSKSMKA Page 12
 13. 13. ISU STRATEGIK, MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI DAN SASARANBIDANG ISU MATLAMAT OBJEKTIF KPI SASARAN STRATEGIK STRATEGIKPANITIA Terdapat guru Memastikan Peningkatan % lulus Semua lulus yang mengajar guru-guru dalam ujian ujian dan setiap tahun bukan opsyen mempunyai dan peperiksaan kemahiran peperiksaan dalaman dalam P&P dalaman berfokus serta sekolah berpusatkan murid Menghantar Keberkesanan Selaras Objektif guru dalam P&P dengan P&P mengikuti sukatan dan tercapai kursus yang huraian dianjurkan pelajaran oleh KPM atau JPN Kesukaran Memastikan Mematuhi memahami guru kehendak kehendak memahami KPM sukatan subjek kehendak dan kerana baru sukatan subjek diperkenalkan Masalah Mengadakan Pelbagaikan Pencerapan kepentingan P&P yang P&P dan rakan sebaya subjek kerana lebih bercorak menarik dan semakan bukan kearah aktiviti minat pelajar buku latihan peperiksaan luar bilik terhadap darjah dan subjek. hands on. Peningkatan Memastikan dalam ujian peningkatan dan peratus peperiksaan pencapaian dalaman sentiasa sekolah meningkat. Kekangan Memastikan Pelaksanaan Jadual Setiap masa dalam guru dapat program pelaksanaan tingkatan mengendalikan membahagikan Khidmat program satu Khidmat masa dalam Masyarakat program Masyrakat pelaksanaan (10 jam diluar setiap tahun program jadual waktu) Khidmat MasyarakatPUV/PSKSMKA Page 13
 14. 14. ISU , CADANGAN STRATEGIK , PELAN TAKTIKALISU STRATEGIK PELAN FAKTA YG HALANGAN PENDOROSTRATEGI YANG TAKTIKAL MENYOKON UTK NG UTKK DICADANGK G MELAKSAN MEMILIH AN STRATEGI AKAN STRATEGI INI STARTEGI INITerdapat Mengadakan Kursus Guru akan ikut Memilih masa Sokonganguru yang seminar, kursus profesionalis peraturan dan yang sesuai pihakmengajar dan bengkel me guru- arahan pentadbirbukan opsyen untuk guru dikendalikan kurang oleh GC/JU pengalamanGuru kurangkemahiran Mengadakanpedagogi, kursuspengawalan pengukuhankelas P&P Perkembanga Bantuan Sukar JPN dan PPD n staf untuk GC/JU dan mendapatkan meningkatka Ketua Panitia bantuan JU n kepakaran kerana padat guru dalam dengan P&P program PPK, KPM, JPNMasalah Memastikan Mengadakan Pendedahan Kesuntukan Sokongankepentingan pelajar terlibat aktiviti hands kursus, masa (hanya 2 pihaksubjek kerana secara aktif on dalam Pembelajaran waktu pentadbirbukan dalam aktiviti setiap P&P aktif seminggu)peperiksaan P&PMasalah Menghasilkan Melaksanaka Guru akan ikut Aktiviti Sokongankekangan perancangan n program peraturan dan sekolah pihakmasa dalam kerja awal tahun secara arahan pentadbirpelaksanaan beransurProgram denganKhidmat perancanganMasyarakat masa yang baik PUV/PSKSMKA Page 14
 15. 15. VERSI 1 : 2011 KELAS GURU PEND.SIVIK 2011 SMK ALMA BUKIT MERTAJAMKELAS/ AG A1 A2 A3 A4 A5 A6TAHUNTING.1 Pn Loh Pn Loh Pn Pn Pn Loh Pn Pn Loh LL LL Parames Parames LL Parames LLTING.2 Pn Nor Pn Pn Pn Nor Pn Pn Norlia Pn Nor Idayu S Norlia Hidayati Idayu S Hidayati Idayu STING.3 Pn BMX Pn Pn BMX Pn Azlina BMX Azlina Azlina Azlina ST KE1 KE2 KP1 KP2 PD SRTTING.4 Cik Pn Siti Pn Siti Pn Siti Cik Pn Siti Cik Rafidah NHyati Khadijah Khadijah Rafidah NHyati RafidahTING.5 Pn Pn Pn Pn Pn Siti Pn Marliza Pn Puvanes Marliza Puvanes Marliza Khadijah PuvanesPUV/PSKSMKA Page 15
 16. 16. Pengagihan Markah Ujian & Peperiksaan Dalaman Sekolah Tingkatan Tingkatan Tingkatan Tingkatan Tingkatan Catatan 1 2 3 4 5 Bahagian A Bahagian A Bahagian A Bahagian A Bahagian A Soalan Objektif : 40 Objektif : 30 Objektif : 20 Objektif : 30 Objektif : 30 Objektif soalan soalan soalan soalan soalan boleh (40markah) (30markah) (40markah) (30markah) (30markah) merangkumi: -Aneka Bahagian B Bahagian B Bahagian B Bahagian B Bahagian B pilihan Struktur : 2 Struktur : 2 Struktur : 4 Struktur : 4 Struktur : 5 -Isi tempatUKI soalan (10 soalan (20 soalan (20 soalan (20 soalan (20 kosong & markah) markah) markah) markah) markah) -Betul /SalahUK2 -Padanan Bahagian C Bahagian C Bahagian C Bahagian C Bahagian C Esei : Tiada Esei : Tiada Esei : Tiada Esei : 1 Esei : 1 soalan soalan (10markah) (10markah) Masa : 1 jam Masa : 1 jam Masa : 1 jam Masa : 1 jam Masa : 1 jam Ʃ: 50m x 2 Ʃ: 50m x 2 Ʃ: 60 x 100 Ʃ: 60 x 100 Ʃ: 60 x 100 60 60 60 Bahagian A Bahagian A Bahagian A Bahagian A Bahagian A Soalan Objektif : 40 Objektif : 40 Objektif : 40 Objektif : 40 Objektif : 40 Objektif soalan soalan soalan soalan soalan boleh (40markah) (40markah) (40markah) (40markah) (40markah) merangkumi: -Aneka Bahagian B Bahagian B Bahagian B Bahagian B Bahagian B pilihan Struktur : 4 Struktur : 4 Struktur : 4 Struktur : 5 Struktur : 5 -Isi tempatPPT soalan (20 soalan (20 soalan (20 soalan (20 soalan (20 kosong & markah) markah) markah) markah) markah) -Betul/Salah -PadananPAT Bahagian C Bahagian C Bahagian C Bahagian C Bahagian C -Petikan Esei : Tiada Esei : Tiada Esei : Tiada Esei : 1 Esei : 2 soalan(10m) soalan(pilih1 (10m) Masa : 1.5 Masa : 1.5 jam Masa : 1.5 Masa : 1.5 Masa : 1.5 jam jam jam jam Ʃ: 60 x 100 Ʃ: 60 x 100 Ʃ: 60 x 100 Ʃ: 70 x 100 Ʃ: 70 x 100 60 60 60 70 70 PUV/PSKSMKA Page 16
 17. 17. PUV/PSKSMKA Page 17

×