Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Info 5 minit PPPM (September 2014)

10,687 views

Published on

Info 5 Minit PPPM

Published in: Education
  • Be the first to comment

Info 5 minit PPPM (September 2014)

  1. 1. | 1 Panduan penggunaan Info 5 minit Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 (Bahagian 4 – September 2014) Pemahaman 1 Pengisian 3 Maklumat digunakan dalam setiap mesyuarat, perhimpunan, bengkel yang dijalankan melibatkan semua warga pendidikan (termasuk murid) dan pihak berkepentingan Dijalankan secara bersiri dan berterusan bagi memastikan maklumat disampaikan Objektif 2 Menyampaikan maklumat secara berkala dan konsisten kepada semua warga pendidikan Memastikan warga pendidikan sedar dan faham mengenai matlamat sistem pendidikan negara Keberhasilan 4 Semua warga pendidikan termasuk murid dan pihak berkepentingan tahu dan faham mengenai matlamat sistem pendidikan yang dinyatakan dalam PPPM Mesej yang jelas dan sama dapat disampaikan Cara menggunakan 5 PADU akan menghantar email slaid yang akan disampaikan di semua institusi pendidikan kepada semua JPN,PPD,IPG&KM JPN dan PPD diminta menghantar email slaid kepada semua institusi pendiidikan di negeri dan daerah masing-masing Pelaksanaan penyampaian dipantau oleh JPN dan PPD Berkaitan 11 Anjakan (5 Minit untuk setiap Anjakan) Penyampai perlu merujuk kepada Buku PPPM untuk lebih memahami maklumat yang perlu disampaikan Talking point disediakan untuk setiap slaid.
  2. 2. PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2013-2025 ‘SEDAR, FAHAM, MAHU DAN BOLEH BUAT’ INFO 5 MINIT

×