Bab 1 pengenalan_mikroekonomi

32,204 views

Published on

Published in: Education
2 Comments
31 Likes
Statistics
Notes
 • Thank made this note..
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Terima kasih kerana memuatnaik nota mikroekonomi. Ia sangat berguna buat saya . Terima kasih :) God bless you
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
32,204
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
511
Comments
2
Likes
31
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bab 1 pengenalan_mikroekonomi

 1. 1. KULIAH AE015 MIKROEKONOMI SEMESTER I KOLEJ MATRIKULASI PULAU PINANG BAB 1: PENGENALAN MIKROEKONOMIkmpp 1
 2. 2. Main Menu1. Objektif 3. Mas alah 5. B idang A s as Kajian E konomi E konomiPelajaran2. Definis i 4. S is tem 6. A liranMikroekonomi konomi E Pus ingan Pendapatan dan Perbelanjaan S elamat Datang! kmpp 2
 3. 3. Objektif Pelajaran: Pada akhir pelajaran, pelajar dapat: 2. Menerangkan definisi dan skop kajian ilmu ekonomi. 3. Mengenalpasti punca-punca masalah asas ekonomi. 4. Menerangkan sumber-sumber ekonomi dan pengkelasan barang.kmpp 3
 4. 4. Objektif Pelajaran: 4. Menjelaskan masalah-masalah asas ekonomi. 5. Menguraikan konsep-konsep kekurangan, pilihan dan kos lepas.kmpp 4
 5. 5. 1.1 Definisi ekonomi  Perkataan ekonomi berasal dari bahasa Greek iaitu ‘oikos’ dan ‘nomos’ yang bermaksud peraturan rumahtangga kmpp 5
 6. 6. • Definisi ekonomi klasik Ahli-ahli ekonomi klasik seperti Adam Smith, F . A . Walker, David Ricardo, J.S.Mill dan J.B. Say mendefinisikan ekonomi sebagai kajian sains kekayaan. Adam Smith mendefinisikan ekonomi sebagai kajian tentang sebab-sebab wujudnya kekayaan. F.A. Walker menyatakan ekonomi adalah satu cabang ilmu yang bersangkut paut dengan kekayaan kmpp 6
 7. 7. David Ricardo mendefinisikan ilmuekonomi sebagai satu kajian tentang hukumpelbagai jenis golongan masyarakatJ.B. Say pula mendefinisikan ekonomisebagai satu kajian tentang peraturan yangmenentukan kekayaanJ.S. Mill mendefinisikan ekonomi sebagaisatu sains yang berhubung denganpengeluaran hasil negara danpengagihannya kmpp 7
 8. 8. Rumusan Definisi ekonomi klasik Ahli-ahli ekonomi klasik menekankan ekonomi sebagai satu sains kekayaan dalam memenuhi keperluan manusia dan bagaimana cara-cara digunakan bagi mencapai kekayaan tersebut kmpp 8
 9. 9. 2. Definisi ekonomi neo − klasik Ahli-ahli ekonomi neo – klasik diketuai oleh Alfred Marshall dan kemudiannya diikuti oleh ahli-ahli ekonomi lain seperti Edwin Cannan, A. C. Pigou dan William Beveridge Alfred Marshall mendefinisikan ekonomi sebagai satu kajian tentang kelakuan manusia berhubung dengan cara mereka mendapatkan dan menggunakan kebendaan keperluan kmpp 9
 10. 10. Edwin Cannan pula menyatakan matlamatilmu ekonomi adalah untuk menerangkanfaktor-faktor umum yang menentukankabajikan materialA. C. Pigou pula menerangkan ilmu ekonomiialah satu kajian untuk menambahkan jumlahpengeluaran bagi meninggikan taraf hidupWillian Beveridge pula mendefinisikanekonomi sebagai satu kajian tentang caramanusia bekerjasama bagi mendapatkankeperluan material mereka. kmpp 10
 11. 11. Rumusan Definisi ekonomi neo - klasik Kesimpulannya, ahli-ahli ekonomi neo – klasik memberi penekanan kepada kebajikan manusia. Kekayaan material dianggap sebagai sumber kepada kebajikan manusia atau merupakan alat untuk mencapai matlamat dan bukannya kekayaan itu sendiri sebagai matlamatnya. kmpp 11
 12. 12. 3. Definisi ekonomi moden Definisi ini lebih kepada kajian terhadap gelagat pengguna. Ianya telah diketuai oleh Lionel Robbins yang mendefinisikan ekonomi ialah satu sains yang mengkaji tingkah laku manusia berhubung dengan kehendak mereka yang tidak terhad berbanding dengan punca- punca yang terhad dan mempunyai banyak pilihan kegunaan kmpp 12
 13. 13. L. Robbins membuat definisi ini berdasarkanempat ciri asas kehidupan manusia iaitu:i. Manusia mempunyai kehendak untukdipenuhi.ii. Alat (wang) bagi memenuhi kehendaktersebut adalah terhad.iii. Sumber yang terhad digunakan untukbeberapa pilihan kegunaan.iv. Manusia perlu membuat pilihan kmpp 13
 14. 14. Rumusan Definisi ekonomi moden Kesimpulannya, ekonomi adalah merupakan satu kajian sains sosial yang mengutamakan bagaimana masyarakat memilih dan menggunakan sumber-sumber pengeluaran yang terhad serta banyak pilihan kegunaan bagi memenuhi kehendak-kehendak masyarakat yang tidak terbatas. kmpp 14
 15. 15. 1.2 Definisi MikroekonomiMikroekonomi menjelaskan tentangbagaimana unit-unit kegiatan ekonomi didalam pasaran menjalankan kegiatanekonomi mereka.Antara teori-teori yang dikaji dalammikroekonomi ialah teori harga, teoripengeluaran dan kos serta teori pengagihan kmpp 15
 16. 16. Teori Harga - Atau teori penentuan keseimbangan di dalam pasaran barangan menghuraikan tentang bagaimana gelagat para pembeli dan penjual dalam menentukan tingkat harga dan kuantiti barangan.Teori pengagihan - menjelaskan bagaimana harga (pendapatan) dan kuantiti faktor-faktor pengeluaran ditentukan. kmpp 16
 17. 17.  Teori pengeluaran dan kos - menerangkan bagaimana seorang pengeluar yang rasional menentukan jumlah pengeluaran yang memberikan keuntungan yang maksimum kepadanya serta gabungan faktor pengeluaran yang akan meminimumkan kos pengeluarannya. kmpp 17
 18. 18. kmpp 18
 19. 19. 1. Apa dan berapa banyakkah barangdan perkhidmatan yang hendakdikeluarkan.Wujud kerana kemampuan faktor-faktorpengeluaran yang sedia ada untukmengeluarkan barang dan perkhidmatan yang dikehendaki oleh masyarakat adalah terhadOleh itu masyarakat terpaksa membuatpilihan di antara barang dan perkhidmatanyang hendak dikeluarkan dan berapabanyak. kmpp 19
 20. 20. 1. Apa dan berapa banyakkah barangdan perkhidmatan yang hendakdikeluarkan.Semakin banyak sesuatu barang danperkhidmatan yang dikeluarkan olehmasyarakat, bermakna semakin banyaksumber ekonomi yang perlu digunakanuntuk mengeluarkan barang danperkhidmatan tersebut kmpp 20
 21. 21. 2. Bagaimanakah cara mengeluarkanbarang tersebut Setelah masyarakat menyelesaikan masalah apakah barang dan perkhidmatan yang hendak dikeluarkan dan berapa banyak, sekarang ia perlu membuat keputusan tentang bagaimanakah cara mengeluarkan barang tersebut.  Ia boleh memilih kaedah pengeluaran yang berintensif buruh atau yang berintensif modal.  Kerana sumber-sumber ekonomi adalah terhad, maka kaedah yang dipilih mestilah boleh menghasilkan output yang maksimum dan kos pengeluaran yang minimum. kmpp 21
 22. 22. 3. Untuk siapakah barang-barangdikeluarkan Untuk siapakah ia dikeluarkan? Adakah ianya untuk orang- orang miskin atau orang-orang kaya Lazimnya dalam sebuah ekonomi moden, untuk siapakah barangan tersebut dikeluarkan adalah bergantung kepada bagaimana pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor pengeluaran ditentukan? Mereka yang menerima pendapatan yang lebih tinggi akan menikmati lebih banyak barangan daripada mereka yang kurang mampu. kmpp 22
 23. 23. Sumber Ekonomi / Faktor pengeluaran diperlukan olehpengeluar untuk mengeluarkan barang dan perkhidmatan kmpp 23
 24. 24. 1.4.1. Sumber asli Sumber asli merupakan satu anugerah alam kepada manusia seperti tanah, bahan galian, hasil laut dan hasil hutan Penawarannya adalah terhad. kmpp 24
 25. 25. 1.4.2. Buruh Buruh ialah orang yang bekerja dan mendapat upah Dari segi kemahiran dan pendidikan, buruh dapat dibezakan kepada tiga golongan iaitu buruh tidak mahir, buruh terlatih dan buruh terdidik. kmpp 25
 26. 26. 1.4.3.Modal  Modal merupakan faktor pengeluaran yang meliputi benda atau alat yang diwujudkan oleh manusia dan digunakan untuk mengeluarkan barangan dan perkhidmatan  Contoh modal ialah mesin dan alat-alat jentera yang digunakan untuk sesuatu proses pengeluaran. kmpp 26
 27. 27. 1.4.4.Usahawan Usahawan merupakan seseorang yang menanggung kesemua risiko sesuatu perniagaan. Seseorang usahawan berupaya menggabungkan faktor-faktor pengeluaran untuk menghasilkan output yang tertentu. kmpp 27
 28. 28. Barang adalah benda-benda sama ada benda nampak atau tak nampak yang digunakan oleh manusia bagi memenuhi keperluan mereka atau mengeluarkan benda yang akan memenuhi keperluan manusia kmpp 28
 29. 29. 1.5.1. Barang percuma Barang percuma merupakan barang yang penawarannya adalah tidak terhad Kos lepasnya adalah sifar Barang percuma tidak mempunyai harga. Contohnya ialah udara kmpp 29
 30. 30. 1.5.2. Barang ekonomi Barang ekonomi merupakan barang yang penawarannya adalah terhad Barang ini mempunyai kos lepas dan harga yang tertentu Kebanyakan barang yang ada dalam dunia ini adalah barang ekonomi. Contoh barang ekonomi ialah semua barang yang ada dalam pasaran seperti komputer, pakaian, makanan dan sebagainya. kmpp 30
 31. 31. 1.5.3. Barang perantaraan  Barang perantaraan ialah barang yang digunakan untuk mengeluarkan barang lain  Biasanya barang ini diminta oleh pengeluar  Permintaannya dikenali sebagai permintaan berkait atau permintaan terbitan  Contohnya ialah bahan-bahan mentah seperti getah, minyak kelapa sawit dan besi waja. kmpp 31
 32. 32. 1.5.4. Barang pengeluar Barang pengeluar dikenali juga sebagai barang modal  Barang modal ialah barang yang digunakan oleh pengeluar untuk mengeluarkan barang dan perkhidmatan  Contoh barang modal ialah mesin, alat-alat jentera dan sebagainya. kmpp 32
 33. 33. 1.5.5. Barang pengguna Barang pengguna dikenali sebagai barang siap atau barang akhir Barang pengguna dapat digunakan terus oleh pengguna tanpa melalui pemprosesan Contohnya ialah buku, baju, motosikal dan sebagainya. kmpp 33
 34. 34. 1.5.6. Barang awam Barang awam merupakan barang yang tidak mempunyai sifat kekecualian Semua orang boleh menggunakannya, sama ada ia mampu bayar atau tidak Contohnya ialah lampu jalan raya, hospital, sekolah dan sebagainya. kmpp 34
 35. 35. 1.5.7. Barang persendirian  Barang persendirian juga dikenali sebagai barang swasta atau barang milik individu Orang yang mampu membayar sahaja yang boleh menggunakannya  Orang lain tidak boleh menggunakannya tanpa kebenaran pemiliknya. kmpp 35
 36. 36. 1.6. Konsep pilihan dan kos lepas Disebabkan perbezaan di antara kehendak- kehendak manusia yang tidak terhad manakala sumber-sumber ekonomi yang terhad maka timbul masalah kekurangan, pilihan dan kos lepas. kmpp 36
 37. 37. 1.6.1. Masalah kekurangan Masalah kekurangan wujud disebabkan faktor- faktor pengeluaran seperti tanah, buruh, modal dan pengusaha adalah terhad dan tidak dapat memenuhi semua kehendak manusia yang tidak terhad. Ini bermakna barang-barang dan perkhidmatan yang dihasilkan dalam ekonomi adalah kurang daripada yang dikehendaki oleh manusia. kmpp 37
 38. 38. 1.6.2. Masalah pilihan Kesan daripada masalah kekurangan, manusia terpaksa membuat pilihan. Manusia terpaksa membuat pilihan di antara barang-barang dan perkhidmatan yang dikeluarkan Apabila sesuatu barang dipilih dengan kuantiti yang banyak, ia terpaksa mengurangkan pengeluaran barangan lain. kmpp 38
 39. 39. 1.6.3. Kos lepas Apabila manusia membuat pilihan, ini bermakna sama ada mereka memperolehi satu barang atau barang lain tetapi bukan kedua-duanya sekaligus. Kos lepas boleh didefinisikan sebagai pilihan kedua terbaik yang tepaksa dilepaskan kerana untuk mendapatkan satu satu barangan yang lain. kmpp 39
 40. 40. KONSEP KEKURANGAN, PILIHAN DAN KOS LEPAS i k te rba gSumber K ih yanterhad E P Pil K K I O U L S R I A Lepaskan L H N Alternatif EKehendak A G Kedua Ptak terhad N A terbaik A N S kmpp 40
 41. 41. 1.7. Keluk kemungkinan pengeluaran Keluk Kemungkinan Pengeluaran boleh didefinisikan sebagai satu keluk yang menunjukkan tingkat maksimum kombinasi dua barangan yang dapat dikeluarkan oleh sesebuah ekonomi dengan menggunakan sumber-sumber yang sedia ada pada tingkat teknologi tertentu. kmpp 41
 42. 42. 1.7.1. Pembentukan KKP ANDAIAN:  1. Ekonomi mencapai guna tenaga penuh 2. Ekonomi hanya mengeluarkan dua jenis barangan  3. Tingkat teknologi adalah tetap dan tidak berubah  4. Kuantiti dan kualiti sumber-sumber ekonomi adalah tetap kmpp 42
 43. 43. Jadual 1.7.1. Jadual kemungkinan pengeluaranKemungkinan Mesin KeretaPengeluaran Basuh A 0 15 B 1 14 C 2 12 D 3 9 E 4 5 F 5 0 kmpp 43
 44. 44. Rajah 1.7.1: Keluk kemungkinan pengeluaranKereta 15 A B 14 12 9 C D .Y 5 .U E F 0 1 2 3 4 5 Mesin basuh kmpp 44
 45. 45. 1.7.2. Hubungan keluk kemungkinanpengeluaran dengan kos lepas Hubungan keluk kemungkinan pengeluaran dengan kos lepas ditunjukkan oleh kecerunan keluk kemungkinan pengeluaran. Kecerunan keluk kemungkinan pengeluaran diukur oleh kadar transformasi sut bagi satu barangan dengan barangan lain. Kadar transformasi sut mengukur berapa banyak barang Y yang perlu dilepaskan untuk memperolehi seunit barang X. kmpp 45
 46. 46. Kadar transformasi sut bagi barang Y oleh Xditunjukkan oleh rumus berikut : ∆ QY MRTXY = ∆ QXdi mana,∆ QY = perubahan kuantiti barang Y∆ QX = perubahan kuantiti barang X kmpp 46
 47. 47. Bentuk keluk kemungkinan pengeluaran: Bentuk keluk kemungkinan pengeluaran yang cembung mengambarkan kos lepas yang meningkat. Setiap tambahan satu unit barang x, kuantiti barang Y yang perlu dilepaskan semakin bertambah. kmpp 47
 48. 48. Rajah 1.7.2: KKP berbentuk cembungKereta 15 14 12 9 5 0 1 2 3 4 5 Mesin basuh kmpp 48
 49. 49. Bentuk keluk kemungkinan pengeluaran:  Bentuk keluk kemungkinan pengeluaran bergaris lurus yang mencerun ke bawah dari kiri ke kanan mengambarkan kos lepas yang malar.  Setiap tambahan satu unit barang X, kuantiti barang Y yang perlu dilepaskan adalah pada kadar yang sama. kmpp 49
 50. 50. Jadual 1.7.2: Jadual kemungkinanpengeluaran kos lepas malarKemungkinan Barang x Barang YPengeluaran A 0 8 B 1 6 C 2 4 D 3 2 E 4 0 kmpp 50
 51. 51. Rajah 1.7.3: KKP kos lepas malarBarang Y 8 A B 6 C 4 D 2 E 0 1 2 3 4 Barang X kmpp 51
 52. 52. 1.7.3. Perubahan KKP Keluk kemungkinan pengeluaran akan berubah kesan daripada:  Pertambahan faktor-faktor pengeluaran  Kemajuan teknologi kmpp 52
 53. 53. 1.7.3.1. Pertambahan faktor-faktor pengeluaran Pertambahan faktor-faktor pengeluaran seperti pertambahan jumlah penduduk, penemuan bahan-bahan galian baru dan kemasukan modal asing akan menyebabkan perubahan keluk kemungkinan pengeluaran. kmpp 53
 54. 54. Rajah 1.7.4: Peralihan KKP kesan daripada pertambahan faktor pengeluaranKereta C A 0 B D Mesin basuh kmpp 54
 55. 55. 1.7.3.2. Kemajuan teknologi  Kemajuan teknologi akan meninggikan daya pengeluaran.  Keluk kemungkinan akan berpindah ke kanan. kmpp 55
 56. 56. Rajah 1.7.5: Peralihan KKP kesan kemajuan teknologi bagi kedua-dua barang dgn kadar yang samaKereta C A 0 B D Mesin basuh kmpp 56
 57. 57. Rajah 1.7.6: Perubahan dalam teknologipengeluaran satu barang Kereta C’ A 0 B Mesin basuh kmpp 57
 58. 58. Rajah 1.7.7: Perubahan dalam teknologipengeluaran satu barangKereta A 0 B C Mesin basuh kmpp 58
 59. 59. Rajah 1.7.8: Perubahan dalam teknologi(dlm pengeluaran kereta lebih besar dp mesinbasuh)Kereta C A 0 B D Mesin basuh kmpp 59
 60. 60. Rajah 1.7.9: Perubahan dalam teknologi(dlm pengeluaran mesin basuh besar dp kereta)Kereta C A 0 B D Mesin basuh kmpp 60
 61. 61. Perbincangan 1: ? …Barang Y A C 0 B D Barang X kmpp 61
 62. 62. Perbincangan 2: ? …Barang Y C A 0 D B Barang X kmpp 62
 63. 63. 1.8. Sistem ekonomi Terdapat 4 sistem ekonomi utama yang diamalkan di dunia. Bentuk sistem ekonomi yang berbeza dalah disebabkan oleh ideologi, nilai kebudayaan dan politik penduduk negara tersebut. Sistem ekonomi tersebut ialah  ekonomi kapitalis  ekonomi sosialis konvesional  ekonomi campuran  ekonomi Islam kmpp 63
 64. 64. 1.8.1. Sistem ekonomi kapitalis Sistem ekonomi kapitalis juga dikenali sebagai sistem ekonomi usaha bebas atau laizes faire. Setiap pengeluar mempunyai tujuan untuk mendapatkan keuntungan semata-mata. Segala keputusan pengeluaran barang ditentukan oleh pasaran, iaitu kuasa permintaan dan kuasa penawaran. Kuasa permintaan dan penawaran ini berperanan sebagai mekanisme pasaran dalam menentukan, harga, jenis, jumlah dan untuk siapa sesuatu barang itu dikeluarkan kmpp 64
 65. 65. 1.8.1.1. Ciri-ciri sistem ekonomi kapitalis a. Kepentingan tingkat harga. b. Pemilikan swasta. c. Kerajaan tidak campur tangan dalam aktiviti-aktiviti ekonomi. d. Wujudnya persaingan.e. Wujudnya pelbagai barangan dan perkhidmatan. kmpp 65
 66. 66. 1.8.1.2. Bagaimana masalah asasekonomi diselesaikan? Semua masalah asas ekonomi diselesaikan oleh mekanisme pasaran. Masalah apakah barang yang hendak dikeluarkan dan berapa banyak jumlahnya akan ditentukan oleh kuasa pengguna. Keseimbangan harga dan kuantiti akan tercapai apabila keluk permintaan bersilang dengan keluk penawaran. kmpp 66
 67. 67. 1.8.1.2. Kebaikan-kebaikan sistem ekonomi kapitalis 1. Kebajikan individu dan masyarakat dapat dimaksimumkan 2. Persaingan bebas memberi faedah kepada individu dan negara 3. Menggalakan perkembangan teknologi dan inovasi 4. Kecekapan penggunaan faktor pengeluaran kmpp 67
 68. 68. 1.8.1.3. Kelemahan-kelemahan sistemekonomi kapitalis 1. Kegagalan menyediakan barangan awam 2. Mewujudkan ketidak setabilan ekonomi 3. Agihan pendapatan yang tidak setara 4. Mewujudkan kuasa monopoli 5. Kesan luaran yang negatif kmpp 68
 69. 69. 1.8.2 Sistem ekonomi sosialis /perancangan pusat Semua kegiatan ekonomi dikawal sepenuhnya oleh kerajaan pusat. Masyarakat tidak mempunyai kebebasan untuk menentukan corak kegiatan ekonomi yang dikehendaki. Pengeluaran yang dihasilkan bukan bertujuan keuntungan sebaliknya untuk kepentingan masyarakat keseluruhan. kmpp 69
 70. 70. 1.8.2.1. Ciri-ciri sistem ekonomi perancangan pusat a. Sistem pemilikan bersama. b. Tidak mementingkan keuntungan mutlak.c. Wujudnya lembaga perancangan ekonomi. d. Harga dan kuantiti barangan ditetapkan dan ditentukan oleh pihak kerajaan. kmpp 70
 71. 71. 1.8.2.2. Bagaimana masalah asas ekonomi diselesaikan? Dalam sistem ekonomi ini semua keputusan ekonomi ditentukan oleh kerajaan pusat. Masalah apa yang hendak dikeluarkan akan ditetapkan oleh kerajaan melalui badan perancangan ekonomi. Semua faktor pengeluaran dimiliki dan dikawal oleh kerajaan. Individu tidak dibenarkan memiliki harta kekayaan. Kerajaan akan menentukan bagaimana dan untuk siapa barangan dikeluarkan. kmpp 71
 72. 72. 1.8.2.3. Kebaikan-kebaikan sistem ekonomi perancangan pusat1. Agihan pendapatan yang seimbang2. Matlamat sosial diutamakan3. Penggunaan sumber ekonomi yang cekap4. Kestabilan ekonomi kmpp 72
 73. 73. 1.8.2.4. Kelemahan-kelemahan sistem ekonomi perancangan pusat1. Individu hilang kuasa memiliki harta kekayaan2. Kurang motivasi dan insentif bekerja kuat3. Teknologi dan reka cipta terhad4. Kelemahan perancangan kmpp 73
 74. 74. 1.8.3. Sistem ekonomi campuran Sistem ekonomi di mana pihak swasta dan kerajaan bersama-sama membuat keputusan dalam menyelesaikan masalah-masalah asas ekonomi. Dalam sistem ekonomi ini biasanya kerajaan campur tangan dalam kegiatan ekonomi yang penting sahaja. Masyarakat diberi kebebasan untuk menentukan kegiatan ekonomi yang ingin dijalankan melalui mekanisme harga. kmpp 74
 75. 75. 1.8.3.2. Bagaimanakah masalah asas ekonomi diselesaikan Masalah apa dan berapa banyak kuantiti barangan yang akan dikeluarkan akan ditentukan oleh sektor swasta dan sektor kerajaan. Melalui undang-undang dan sistem perlesenan, kerajaan menentukan jenis dan kuantiti barang yang perlu dikeluarkan. Apabila wujud kelemahan mekanisma harga, kerajaan akan campur tangan. Campurtangan kerajaan bertujuan untuk menjaga kebagikan masyarakat. kmpp 75
 76. 76. 1.8.3.3. Bentuk-bentuk campurtangan kerajaan1. Dasar fiskal Dasar fiskal merujuk kepada dasar pencukaian dan perbelanjaan kerajaan. Tujuan kutipan cukai ialah untuk mendapatkan hasil kepada kerajaan dan juga untuk mengurangkan permintaan terhadap sesuatu barang dan perkhidmatan. Perbelanjaan kerajaan secara langsung dapat membekalkan kemudahan asas dan penubuhan perusahaan awam. kmpp 76
 77. 77. 2. Penggubalan peraturan dan undang-undang Penggubalan peraturan dan undang-undang diperlukan supaya sistem ekonomi dapat berjalan dengan lancar dan berkesan. Selain dari itu ia juga bertujuan untuk kesejahteraan dan kemakmuran negara. Contoh Malaysia, Akta Syarikat 1965, Akta Galakan Pelaburan 1968, Akta Pekerja 1968 dan akta Buruh 1968. kmpp 77
 78. 78. 3. Dasar kewangan  Dasar kewangan dijalankan oleh bank pusat yang bertujuan mengawal penawaran wang dalam pasaran.  Dasar kewangan – dasar kewangan kuantitatif dan dasar kewangan kualitatif Dasar kewangan kuantitatif – mempengaruhi dan mengawal jumlah bekalan wang dalam ekonomi  Dasar kewangan kualitatif– mempengaruhi dan mengawal bentuk dan corak pinjaman serta pelaburan oleh institusi kewangan. kmpp 78
 79. 79. 1.8.4. Sistem ekonomi Islam ilmu yang mengkaji kegiatan manusia yang selaras kehendak-kehendak syariat dalam memperoleh, mengguna atau mengurus sumber – sumber alam untuk kebaikan diri serta kebaikan bersama secara kebendaan dan kerohanian bagi mendapat keredaan Allah. Islam menangani perekonomian ini berdasarkan akidah yang kukuh. Rezeki yang Allah sediakan di alam ini adalah mencukupi untuk seluruh makhluk Nya. kmpp 79
 80. 80. 1.8.4.1. Objektif ekonomi IslamObjektif utama kegiatan ekonomi Islam adalahpencapaian Al-Falah Selain itu objektif sampingan ialah:1. Kesejahteraan ekonomi.2. Kecekapan dan ketenangan hidup.3. Penggunaan sumber yang optimum, pengeluaran yang banyak, peminimuman jurang agihan pendapatan, harta, kekayaan dan pembangunan serta penyediaan kemajuan dan pembangunan ekonomi. kmpp 80
 81. 81. 1.8.4.2. Sumber perundangan ekonomi Islam1. Sumber-sumber utama - Al-Quran, As Sunnah 2. Sumber-sumber Ambilan - Ia terdiri daripada sumber-sumber lain selain daripada Al Quran dan As Sunnah, sama ada dalam bentuk ijmak, qias, perjalanan sahabat, ijtihad, uruf dan lain-lainnya yang semuanya tidak lari dari roh sumber asalnya iaitu Al Quran dan As Sunnah. kmpp 81
 82. 82. 1.8.4.3. Asas ekonomi Islam1. Konsep Tauhid2. Konsep Rububiyah3. Konsep Tazkiyah4. Manusia sebagai Khalifah5. Persaudaraan dan pengorbanan kmpp 82
 83. 83. 1.8.4.4. Syarat aktiviti perekonomian sebagai ibadah1. Akidah mesti betul2. Niat mestilah betul3. Kerja yang sesuai dengan tuntutan Islam4. Cara melakukan kerja yang sesuai dengan ajaran Islam5. Natijahnya betul dan memberi faedah keperluan ramai6. Tidak meninggalkan ibadat wajib kmpp 83
 84. 84. 1.8.4.6. Ciri-ciri ekonomi Islam 1. Ekonomi Islam merupakan sebahagian dari keseluruhan sistem hidup Islam - Kegiatan ekonomi dalam Islam bersifat pengabdian.  Berekonomi untuk mencapai cita-cita luhur.  Pengawasan atas aktiviti ekonomi. 2. Keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat Islam tidak mengorbankan kepentingan individu demi kepentingan ramai dan sebaliknya kmpp 84
 85. 85. 1.8.4.7. Pengkelasan barang mengikutIslam 1. Keperluan untuk hidup (Daruriyat). 2. Keperluan asas. 3. Barangan kesenangan. 4. Barang mewah. 5. Barang merbahaya/merosakkan. kmpp 85
 86. 86. 1.9. Bidang kajian ekonomi1.9.1. Bidang kajian mikroekonomi Bidang mikroekonomi tertumpu kepada kajian terhadap perlakuan unit-unit ekonomi yang terdiri daripada isirumah dan firma. Kajian mengenai pengguna dilakukan melalui teori permintaan dan teori perlakuan pengguna, manakala kajian mengenai pengeluar pula melibatkan kajian teori penawaran, teori kos dan teori pengeluaran. kmpp 86
 87. 87. 1.9.2. Bidang kajian makroekonomi Makroekonomi merupakan pengkajian tentang kegiatan seluruh ekonomi serta interaksi antara sektor-sektor utama dalam ekonomi berkenaan. Ia menumpukan perhatian terhadap pembolehubah- pembolehubah seperti jumlah keluaran atau pendapatan negara, tingkat guna tenaga dan kadar pengangguran serta kadar inflasi dalam sesebuah ekonomi. kmpp 87
 88. 88. Teori makroekonomi meliputi analisis-analisis yangmenerangkan tentang tiga perkara berikut iaitu:  Penentuan tingkat kegiatan ekonomi negara dan faktor-faktor utama menentukan tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai.  Masalah-masalah makroekonomi yang selalu dihadapi sesuatu negara.  Bentuk-bentuk dasar kerajaan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah makroekonomi yang dihadapi. kmpp 88
 89. 89. 1.10. Aliran pusingan pendapatan dan perbelanjaan (dua sektor) (Y) Pendapatan kpd input tawarkan input ISI FIRMA RUMAH barang/perkhidmatan (C) Perbelanjaan isi rumah kmpp 89
 90. 90. kmpp 90

×