Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
5. TEORI KOS PENGELUARANUNIT EKONOMI  AE015  1
5.2 Kos PengeluaranDefinisi        Kos Pengeluaran Jangka PendekKonsep             Jumlah kos     ...
5.2.1 Kos Pengeluaran  Definisi • Jumlah perbelanjaan yang ditanggung oleh  firma untuk memperoleh input-input  peng...
5.2.1 a Konsep Kos  3.  Kos lepas  4.  Kos Eksplisit  5.  Kos Implisit  6.  Kos SosialUNIT EKONOMI      ...
i. Kos lepasKos lepas bersamaan dengan jumlah bayarankepada input untuk mengelakkan input itudaripada digunakan oleh kegun...
ii Kos Eksplisit ( Kos Nyata )• perbelanjaan tunai sebenar yang dibayar  oleh firma untuk membeli input-input  pengeluar...
iii Kos Implisit ( Kos Tersembunyi ) Kos lepas yang ditanggung oleh firma apabila firma menggunakan input pengeluaran m...
Contoh Pengiraan Kos eksplisit dan kos implisitJustin bergaji RM30 000 setahun memulakanperniagaan sendiri dengan modal RM...
KOS EKSPLISIT :Pengiklanan         5 000Sewa            10 000Cukai            5 000Upah  ...
iv. Kos Sosial • Kos yang ditanggung oleh seluruh  masyarakat akibat kesan negatif yang  wujud daripada aktiviti ekonomi...
5.2. b Kos –kos pengeluaran jangka pendekJumlah Kos (TC)  Kos Purata AC   Kos sut MC Kos Tetap FC    Kos tetap pu...
5.2.1 c Struktur kos jangka pendek        Jumlah kos TC = TFC + TVCKos tetap (FC)          Kos berubah (VC...
Jadual Kos Pengeluaran Jangka PendekKeluaran    FC  VC    TC    AFC    AVC    AC     MC  0    ...
Jadual Kos Pengeluaran Jangka PendekKeluaran    FC  VC    TC    AFC  AVC   AC  MC (unit)       ...
Keluk Kos Tetap ( FC )                •FC tetap berjumlah RM 20 Kos (RM)           pada setiap t...
Keluk Kos Berubah ( VC )Kos (RM)               VC   Pada mulanya, VC                   ...
Jumlah Kos (TC)• Terdiri daripada kos tetap & kos berubah• TC = FC + VC• Pada keluaran kosong TC = FC    TC = FC + VC ...
Jumlah Kos            TFC mendatar kerana ia                 tidak berubah bagiKos      ...
Kos tetap purata ( AFC )          Kos tetap purata ialah kos tetap bagiKos        setiap unit keluaran. ...
Kos berubah purata ialah            Kos berubah bagi setiap unit output.Kos          AVC = TVC / Q  ...
ii Hubungan AC, AVC dan AFC            Kos purata jangkaKos            pendek (SAC) ialah     ...
ii Hubungan AC, AVC dan AFC            Apabila Q bertambah,Kos            AVC dan AC       ...
Sebab AC berbentuk UKos            AC   Bagi output kurang             AVC   daripada Q 1: AC...
Sebab AC berbentuk UKos            AC    Bagi output lebih              AVC   daripada Q2 :...
Sebab AC berbentuk UKos            AC              AVC                Bagi output...
iii Kos sut          MC ialah pertambahan                 jumlah kos akibatKos sut       ...
5.2.1 d Hubungan AC, AVC dan MCKos                   Apabila MC kurang        MC AC      ...
Hubungan AC, AVC dan MCKos                1. apabila MC        MC          kurang daripada...
5.2.1 e Kos pengeluaran jangka panjangi. Konsep• Jangka panjang : firma mempunyai  masa yang mencukupi utk  mengubahkan ...
2  Dalam jangka panjang firma dapat  merancang dan menentukan saiz loji yang  dapat meminimumkan kos .3  Kos jangka ...
Keluk Kos Purata Jangka Panjang (LRAC) • Perubahan skil pengeluaran firma menyebabkan  wujudnya satu siri keluk kos purat...
Kos (RM)           SAC1                        Rajah menunjukkan 3 saizC4       ...
Kos (RM)           SAC1                          Pada Q3 firma bolehC4        ...
Kos (RM)                   saiz loji yang minimum        SAC1          dalam pelbagai t...
Keluk Kos Purata Jangka PanjangKos (RM)        SAC1           SAC5                    ...
Keluk Kos Purata Jangka PanjangKos (RM)       SAC1         SAC5                      ...
ii Hubungan SAC dengan LRACKos (RM)                         LAC sedang menurun,         ...
5.2.2 Ekonomi bidangan dan tak ekonomi bidangan a.i Ekonomi bidangan   Pelbagai faedah yg dinikmati firma itu   apa...
i.    Ekonomi bidangan dalaman dan tak ekonomi     bidangan dalamanEkonomi bidangan dalaman•  Pelbagai faedah y...
ii Faktor yang menyebabkan Ekonomi Bidangan Dalaman  Ekonomi      Ekonomi      Ekonomi Pengkhususan    Peng...
1. Ekonomi Pengkhususan   pembahagian kerja & pengkhususan   meningkatkan kecekapan pekerja & daya   pengeluaran, ma...
3. Ekonomi Kewangan  memperoleh pinjaman bank dgn kadar bunga  rendah & tempoh yg lebih panjang. Memudahkan  firma m...
5.2.2 b Tak ekonomi Bidanganb. i.   kemerosotan kecekapan firma yang   menyebabkan kenaikan kos purata kesan   darip...
ii Faktor yang menyebabkan tak ekonomi bidangan dalaman 1.  Tak ekonomi pengkhususan   pekerjaan berulang akan menjemu...
3. Tak ekonomi pengurusan  pengurus tidak berupaya mengawal  kakitangan yg terlalu ramai, beban kerja  pentadbiran bert...
Keluk kos purata jangka panjang ( LAC )Kos                    LAC     Ekonomi        Tak eko...
b.i    Ekonomi bidangan luaran dan tak ekonomi     bidangan luranEkonomi bidangan luaran• Pelbagai faedah yg dini...
ii Faktor yang menyebabkan ekonomi bidangan luaran.1. Pembangunan tenaga buruh Pengembangan industri menyebabkan pembang...
3. Kemajuan infrastruktur Pemusatan firma-firma di satu kawasan industrian memudahkan kerajaan membina infrastruktur ya...
iii Faktor yang menyebabkan tak ekonomi bidanganluaran.1. Kekurangan faktor pengeluaran kekurangan bahan mentah, kesukara...
5.2.2 c. Hubung kait ekonomi bidangan & tak   ekonomi bidangan dengan keluk LACKos (RM)                ...
Ekonomi bidangan                       luaran & takKos (RM)                   ek...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

05.2 teori kos

12,734 views

Published on

Published in: Education

05.2 teori kos

 1. 1. 5. TEORI KOS PENGELUARANUNIT EKONOMI AE015 1
 2. 2. 5.2 Kos PengeluaranDefinisi Kos Pengeluaran Jangka PendekKonsep Jumlah kos Kos purata Kos berubah purata Kos lepas Kos sut Kos Eksplisit Kos Implisit Kos Sosial Kos PengeluaranJangka Panjang Kos purata Jangka Panjang Kos sut Jangka Panjang Ekonomi bidangan dan TidakUNIT EKONOMI Ekonomi Bidangan AE015 2
 3. 3. 5.2.1 Kos Pengeluaran Definisi • Jumlah perbelanjaan yang ditanggung oleh firma untuk memperoleh input-input pengeluaran yang digunakan dalam proses pengeluaran barang dan perkhidmatanUNIT EKONOMI AE015 3
 4. 4. 5.2.1 a Konsep Kos 3. Kos lepas 4. Kos Eksplisit 5. Kos Implisit 6. Kos SosialUNIT EKONOMI AE015 4
 5. 5. i. Kos lepasKos lepas bersamaan dengan jumlah bayarankepada input untuk mengelakkan input itudaripada digunakan oleh kegunaan alternatifterbaik.Kos lepas ialah hasil tambah kos eksplisit dankos implisit.UNIT EKONOMI AE015 5
 6. 6. ii Kos Eksplisit ( Kos Nyata )• perbelanjaan tunai sebenar yang dibayar oleh firma untuk membeli input-input pengeluaran• Pembayaran wang untuk penggunaan input dalam proses pegeluaran• Contoh : upah pekerja, kos bahan mentahUNIT EKONOMI AE015 6
 7. 7. iii Kos Implisit ( Kos Tersembunyi ) Kos lepas yang ditanggung oleh firma apabila firma menggunakan input pengeluaran milik sendiri dalam proses pengeluaran Tidak melibatkan pembayaran tunai.Contoh1. Gaji yang dilepaskan pengusaha jika dia bekerja dengan pihak lain2. Sewa yang dilepaskan jika bangunan kedaiUNIT pengusaha disewakan ke pihak lain. EKONOMI AE015 7
 8. 8. Contoh Pengiraan Kos eksplisit dan kos implisitJustin bergaji RM30 000 setahun memulakanperniagaan sendiri dengan modal RM50 000.Bangunan milik sendiri yg dulu disewakan kpdorang lain RM1 400 sebulan diambil alih.Perbelanjaan-perbelanjaan adalah seperti berikut : 1. Pengiklanan RM 5 000 2. Sewa mesin fotostat 10 000 3. Cukai 5 000 4. Upah pekerja 40 000 5. Bekalan 5 000 6. Kadar bunga 7 % Hitung jumlah kos eksplisit dan kos implisit UNIT EKONOMI AE015 8
 9. 9. KOS EKSPLISIT :Pengiklanan 5 000Sewa 10 000Cukai 5 000Upah 40 000Bekalan 5 000 Jumlah kosKOS IMPLISIT lepaskos lepas upah 30 000kos lepas bunga 3 500kos lepas premis 18 000UNIT EKONOMI AE015 9
 10. 10. iv. Kos Sosial • Kos yang ditanggung oleh seluruh masyarakat akibat kesan negatif yang wujud daripada aktiviti ekonomi firma Contoh : pencemaran alam sekitarUNIT EKONOMI AE015 10
 11. 11. 5.2. b Kos –kos pengeluaran jangka pendekJumlah Kos (TC) Kos Purata AC Kos sut MC Kos Tetap FC Kos tetap purata AFC Kos berubah VC Kos berubah purata AVCUNIT EKONOMI AE015 11
 12. 12. 5.2.1 c Struktur kos jangka pendek Jumlah kos TC = TFC + TVCKos tetap (FC) Kos berubah (VC)• Perbelanjaan atas input • Perbelanjaan atas tetap input berubah• Tidak bergantung • Berkadar langsung kepada tingkat keluaran dengan tingkat• Tetap ditanggung keluaran walaupun output • Tidak perlu kosong ditanggung jika output• Contoh : sewa kilang kosong • Contoh : kos buruhUNIT EKONOMI AE015 12
 13. 13. Jadual Kos Pengeluaran Jangka PendekKeluaran FC VC TC AFC AVC AC MC 0 20 0 20 - - - - 1 17 37 37.0 17 2 44 3 29 9.7 4 31 5 34 4.0 6 43 7 85 12.2 8 108 11.0 9 113 133 2.2 25 Lengkapkan jadual di atas dengan AE015 UNIT EKONOMI menggunakan rumus yang telah anda 13 pelajari.
 14. 14. Jadual Kos Pengeluaran Jangka PendekKeluaran FC VC TC AFC AVC AC MC (unit) TC - FC + FC/Q VC/Q TC/Q FC VC 0 20 0 20 - - - - 1 20 17 37 20.0 17.0 37.0 17 2 20 24 44 10.0 12.0 22.0 7 3 20 29 49 6.7 9.7 16.3 5 4 20 31 51 5.0 7.8 12.8 2 5 20 34 54 4.0 6.8 10.8 3 6 20 43 63 3.3 7.2 10.5 9 7 20 65 85 2.9 9.3 12.2 18 8 20 88 108 2.5 11.0 13.5 23 9 20 113 133 2.2 12.6 14.8 25 UNIT EKONOMI AE015 14
 15. 15. Keluk Kos Tetap ( FC ) •FC tetap berjumlah RM 20 Kos (RM) pada setiap tingkat keluaran 0, 5 atau 10 unit keluaran 20 FC 0 5 10 Keluaran (unit)UNIT EKONOMI AE015 15
 16. 16. Keluk Kos Berubah ( VC )Kos (RM) VC Pada mulanya, VC bertambah dengan43 kadar yang perlahan kemudian meningkat dengan cepat apabila32 keluaran meningkat3124 0 2 4 6 8 Keluaran (unit)UNIT EKONOMI AE015 16
 17. 17. Jumlah Kos (TC)• Terdiri daripada kos tetap & kos berubah• TC = FC + VC• Pada keluaran kosong TC = FC TC = FC + VC TC = QZ + QY Kos (RM) TC VC Iaitu X QZ = XY QY = XZ Y Maka 20 Z FC TC = XY + XZ UNIT EKONOMI 0 AE015 Keluaran (unit) 17 Q
 18. 18. Jumlah Kos TFC mendatar kerana ia tidak berubah bagiKos semua tingkat keluaran TC TVC TVC bermula dari titik asalan . TVC bertambah dengan kadar berkurang pada TFC mulanya kerana berlaku hukum pulangan bertambah. Selepas Q1 , TVC bertambah dengan output kadar meningkat kerana Q1 hukum pulangan berkurangan.UNIT EKONOMI AE015 18
 19. 19. Kos tetap purata ( AFC ) Kos tetap purata ialah kos tetap bagiKos setiap unit keluaran. AFC = TFC / Q AFC semakin menurun apabila output betambah. Keluk AFC mencerun ke bawah dan sentiasa bernilai positif AFC Keluaran UNIT EKONOMI AE015 19
 20. 20. Kos berubah purata ialah Kos berubah bagi setiap unit output.Kos AVC = TVC / Q AVC berbentuk U. AVC Pada mulanya keluk AVC menurun sehingga titik minimum disebabkan hukum pulangan bertambah. Tambahan output seterusnya menyebabkan AVC menaik disebabkan hukum pulangan Q1 Q2 Q2 Q berkurangan UNIT EKONOMI AE015 20
 21. 21. ii Hubungan AC, AVC dan AFC Kos purata jangkaKos pendek (SAC) ialah AC campuran AFC dan AVC. AVC sentiasa menurun AFC apabila Q bertambah tetapi C sentiasa positif. AVC mencapai titik minimum B lebih awal B berbanding dengan titik minimum AC di titik CUNIT EKONOMI AE015 21
 22. 22. ii Hubungan AC, AVC dan AFC Apabila Q bertambah,Kos AVC dan AC AC menurun sehingga mencapai titik minimum masing- AVC masing di B dan C, kemudian akan AFC meningkat semula Perbezaan menegak antara AC dengan AVC AVC pada tingkat keluaran tertentu bersamaan dengan AFCUNIT EKONOMI AE015 22
 23. 23. Sebab AC berbentuk UKos AC Bagi output kurang AVC daripada Q 1: AC menurun kerana ii. AVC menurun disebabkan oleh hukum pulangan bertambah. iii. AFC semakin kecil apabila output bertambah. AFC Q1 Q2 Q3 Q UNIT EKONOMI AE015 23
 24. 24. Sebab AC berbentuk UKos AC Bagi output lebih AVC daripada Q2 : ii. AVC naik disebabkan oleh hukum pulangan berkurang. iii. AFC semakin kecil apabila output bertambah. AC masih menurun kerana AFC kejatuhan AFC lebih daripada kenaikan AVC Q1 Q2 Q3 Q UNIT EKONOMI AE015 24
 25. 25. Sebab AC berbentuk UKos AC AVC Bagi output lebih daripada Q3 : AC naik selepas mencapaititik minimum kerana kenaikan AVC lebih daripada kejatuhan AFC. AFC Q1 Q2 Q3 Q UNIT EKONOMI AE015 25
 26. 26. iii Kos sut MC ialah pertambahan jumlah kos akibatKos sut pertambahan satu unit output. MC MC = ∆ TC / ∆ Q MC mula menurun kerana hukum pulangan sut bertambah. MC mencapai titik minimum kemudian Q meningkat kerana hukum Keluaran pulangan sut berkurangan. UNIT EKONOMI AE015 26
 27. 27. 5.2.1 d Hubungan AC, AVC dan MCKos  Apabila MC kurang MC AC daripada AVC , AVC sedang menurun.  MC bersilang AVC dengan AVC pada titik minimum AVC, MC=AVC.  MC lebih drp AVC , AVC sedang meningkat. Keluaran UNIT EKONOMI AE015 27
 28. 28. Hubungan AC, AVC dan MCKos 1. apabila MC MC kurang daripada AC AC , AC sedang menurun AVC 2. apabila MC = AC , AC mencapai titik minimum. MC bersiang AC pada titik minimumnya. 3.MC lebih daripada AC , AC sedang meningkat Keluaran UNIT EKONOMI AE015 28
 29. 29. 5.2.1 e Kos pengeluaran jangka panjangi. Konsep• Jangka panjang : firma mempunyai masa yang mencukupi utk mengubahkan kuantiti semua faktor pengeluaran yg digunakan selaras dengan perubahan pasaran. Semua input adalah input berubah. Firma hanya menanggung kos berubah, tiada kos tetap.UNIT EKONOMI AE015 29
 30. 30. 2 Dalam jangka panjang firma dapat merancang dan menentukan saiz loji yang dapat meminimumkan kos .3 Kos jangka panjang ialah kos pengeluaran paling minimum pada sesuatu tingkat output.4 Oleh sebab semua input dapat diubah, jangka panjang juga dikenali sebagai jangka masa perancangan.UNIT EKONOMI AE015 30
 31. 31. Keluk Kos Purata Jangka Panjang (LRAC) • Perubahan skil pengeluaran firma menyebabkan wujudnya satu siri keluk kos purata jangka pendek. • Setiap satu keluk kos purata jangka pendek (SAC) melambangkan satu skil pengeluaran . • Utk setiap tingkat keluaran , firma akan mengeluarkan dengan kos purata (SAC) yang paling rendah.UNIT EKONOMI AE015 31
 32. 32. Kos (RM) SAC1 Rajah menunjukkan 3 saizC4 SAC2 loji berbeza SAC1, SAC2 &C3 SAC3. SAC3 Pada Q1 firma memilih saizC2 loji SAC1 kerana kos purata (OC2) lebih rendahC1 berbanding dengan kos puarta OC4 pada SAC2. Pada Q2 firma memilih saiz loji SAC2 kerana ia beroperasi dalam kos yg sedang menurun berbanding SAC1. 0 UNIT EKONOMIQ1 Q2 AE015 Q 32
 33. 33. Kos (RM) SAC1 Pada Q3 firma bolehC4 SAC2 memilih saiz loji SAC2C3 SAC3 atau SAC3 kerana AC adalah sama.C2C1 Pada output Q4 firma akan pilih saiz lojiC0 SAC3 0 UNIT EKONOMIQ1 Q2 Q3 Q4 AE015 Q 33
 34. 34. Kos (RM) saiz loji yang minimum SAC1 dalam pelbagai tingkat output diwakili garis SAC2 yang menyambungkan titik abc iaitu keluk SAC3 LAC. a Oleh itu keluk LAC terdiri drpd bahagian keluk kos purata b jangka pendek (SAC) c yang dapat LAC meminimumkan kos pengeluarannya dalam pelbagai tingkat output. 0UNIT EKONOMI AE015 Q 34
 35. 35. Keluk Kos Purata Jangka PanjangKos (RM) SAC1 SAC5 LRAC SAC2 SAC4 SAC3 0 Q Keluaran (unit) Dalam keadaan sebenar banyak saiz loji dapat dipilih oleh firma. LAC terbentuk drp sambungan titik-titik SAC yg memberi kos perunit terendah pd pelbagai tingkat keluaran. UNIT EKONOMI AE015 35
 36. 36. Keluk Kos Purata Jangka PanjangKos (RM) SAC1 SAC5 LRAC SAC2 SAC4 SAC3 0 Q Keluaran (unit) LAC berbentuk ‘U’ dipengaruhi Ekonomi Bidangan Dalaman & Disekonomi Bidangan Dalaman. SAC berbentuk ‘U’ dipengaruhi Hukum pulangan berkurangan UNIT EKONOMI AE015 36
 37. 37. ii Hubungan SAC dengan LRACKos (RM) LAC sedang menurun, SAC menyentuh LAC pd SAC yg menurun iaitu LRAC titik A (output Q1) SAC3 LAC capai titik minimum SAC1 A C , SAC menyentuh LAC SAC2 pd B SAC minimum iaitu Titik B (output Q2) LAC sedang meningkat, SAC menyentuh LAC pd 0 Q1 Q2 Q3 SAC yg meningkat Keluaran (unit) iaituTitik C output Q3 UNIT EKONOMI AE015 37
 38. 38. 5.2.2 Ekonomi bidangan dan tak ekonomi bidangan a.i Ekonomi bidangan Pelbagai faedah yg dinikmati firma itu apabila firma itu mengembangkan skala atau perkembangan industri itu keseluruhan sehingga membawa kepada kejatuhan kos purata firma EKONOMI BIDANGAN DALAMAN LUARANUNIT EKONOMI AE015 38
 39. 39. i. Ekonomi bidangan dalaman dan tak ekonomi bidangan dalamanEkonomi bidangan dalaman• Pelbagai faedah yg dinikmati firma itu apabila firma itu mengembangkan skala pengeluaran sehingga membawa kepada kejatuhan kos purata firmaTak ekonomi bidangan dalaman• kemerosotan kecekapan firma yang menyebabkan kenaikan kos purata kesan daripada pengembangan skala pengeluaran firma itu sendiriUNIT EKONOMI AE015 39
 40. 40. ii Faktor yang menyebabkan Ekonomi Bidangan Dalaman Ekonomi Ekonomi Ekonomi Pengkhususan Pengurusan Kewangan Punca-punca Ekonomi Ekonomi Teknikal PemasaranUNIT EKONOMI AE015 40
 41. 41. 1. Ekonomi Pengkhususan pembahagian kerja & pengkhususan meningkatkan kecekapan pekerja & daya pengeluaran, maka AC semakin rendah apabila output bertambah.2. Ekonomi Pengurusan perkembangan firma meningkatkan kecekapan pengurus, melicinkan pentadbiran serta pengeluaran. Bilangan pengurus sama untuk menjalankan kerja pentadbiran yg bertambah. Kos perunit pengurus berkurang.UNIT EKONOMI AE015 41
 42. 42. 3. Ekonomi Kewangan memperoleh pinjaman bank dgn kadar bunga rendah & tempoh yg lebih panjang. Memudahkan firma menambahkan modal bagi meningkatkan keluaran.4. Ekonomi Pemasaran Membeli bahan mentah secara pukal pada harga murah. Kos pengiklanan dapat dibiayai kerana AC semakin kurang5. Ekonomi Teknikal Penggunaan mesin & peralatan secara optimum & tidak berlaku pembaziran. Firma mampu membeli mesin lebih canggih, jimat kos dan meningkatkanUNIT EKONOMI pengeluaran. daya AE015 42
 43. 43. 5.2.2 b Tak ekonomi Bidanganb. i. kemerosotan kecekapan firma yang menyebabkan kenaikan kos purata kesan daripada pembesaran skala pengeluaran firma itu sendiri atau perkembangan industri itu secara keseluruhan . Tak EKONOMI BIDANGAN DALAMAN LUARANUNIT EKONOMI AE015 43
 44. 44. ii Faktor yang menyebabkan tak ekonomi bidangan dalaman 1. Tak ekonomi pengkhususan pekerjaan berulang akan menjemukan pekerja, kepuasan kerja menurun & sumbangan mereka diabaikan seterusnya prestasi kerja merosot. 2. Tak ekonomi pemasaran ketidakcekapan dalam penyelarasan antara jabatan dalam organisasi menyebabkan pemasaran terjejas. UNIT EKONOMI AE015 44
 45. 45. 3. Tak ekonomi pengurusan pengurus tidak berupaya mengawal kakitangan yg terlalu ramai, beban kerja pentadbiran bertambah, kawalan semakin tidak cekap dan kualiti keluaran juga terjejas seterusnya kos pengeluaran naik.4. Tak ekonomi teknikal Masalah kerosakan atau kehausan apabila mesin terus digunakan untuk mengeluarkan keluaran yang banyak. Perbelanjaan pembaikan atau pembelian mesin baru akan meningkatkan kos pengeluaran firma.UNIT EKONOMI AE015 45
 46. 46. Keluk kos purata jangka panjang ( LAC )Kos LAC Ekonomi Tak ekonomi bidangan bidangan dalaman dalaman menyebabkan menyebabkan AC menurun AC meningkat OUNIT EKONOMI Q AE015 Q 46
 47. 47. b.i Ekonomi bidangan luaran dan tak ekonomi bidangan luranEkonomi bidangan luaran• Pelbagai faedah yg dinikmati firma itu apabila industri itu berkembangan secara keseluruhan sehingga membawa kepada kejatuhan kos purata firma.Tak ekonomi bidangan luaran• kemerosotan kecekapan firma yang menyebabkan kenaikan kos purata kesan daripada perkembangan industri itu secara keseluruhan.UNIT EKONOMI AE015 47
 48. 48. ii Faktor yang menyebabkan ekonomi bidangan luaran.1. Pembangunan tenaga buruh Pengembangan industri menyebabkan pembangunan tenaga buruh yang mahir di kawasan perindustrian2. Perubahan teknologi Perubahan teknologi dalam industri menyebabkan perkembangan firma-firma dalam industri.UNIT EKONOMI AE015 48
 49. 49. 3. Kemajuan infrastruktur Pemusatan firma-firma di satu kawasan industrian memudahkan kerajaan membina infrastruktur yang memungkinkan firma-firma menikmati ekonomi bidangan luaran.4. Bekalan input dan modal Pembangan sesuatu industri membolehkan firma memperoleh bahan mentah dan barang modal pada kos yang murah.5. Maklumat dan pameran perdagangan Pengembangan industri memudahkan firma mendapat maklumat akibat dari sebaran am dan kemajuan dlm infrastruktue. Pameran perdagangan dapat diadakan pada AC yang rendahUNIT EKONOMI AE015 49
 50. 50. iii Faktor yang menyebabkan tak ekonomi bidanganluaran.1. Kekurangan faktor pengeluaran kekurangan bahan mentah, kesukaran pekerja mendapat tempat tinggal. Ini akan meningkatkan kos pengeluaran di kawasan industri tersebut.2. Kos sosial masalah kesesakan, pencemaran alam sekitar dan masalah-masalah sosial akan menyebabkan kos pengeluaran meningkat.UNIT EKONOMI AE015 50
 51. 51. 5.2.2 c. Hubung kait ekonomi bidangan & tak ekonomi bidangan dengan keluk LACKos (RM) Ekonomi bidangan LAC1 dalaman (a) & tak ekonomi bidangan (a) (b) dalaman (b) diitunjukkan oleh pergerakan di sepanjang LAC . 0 Q Keluaran (unit) UNIT EKONOMI AE015 51
 52. 52. Ekonomi bidangan luaran & takKos (RM) ekonomi bidangan luaran ditunjukkan LAC3 oleh peralihan LAC ke LAC1 atas atau ke bawah. LAC2 Ek. bid luaran : LAC1 beralih ke LAC2. Tak ekon bid luaran LAC1 beralih ke 0 Q LAC3 Keluaran (unit) UNIT EKONOMI AE015 52

×