Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Intoxicaţiile acute neprofesionale exogene de etiologie chimică

137 views

Published on

Intoxicaţiile acute neprofesionale exogene de etiologie chimică - pericol iminent pentru sănătatea şi viaţa oamenilor. Vasile PANAINTE, - medic igienist din cadrul secției Controlul și prevenirea bolilor netransmisibile, Centrul de Sănătate Publică din municipiul Chișinău.

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Intoxicaţiile acute neprofesionale exogene de etiologie chimică

 1. 1. Intoxicaţiile acute neprofesionale exogene de etiologie chimică - pericol iminent pentru sănătatea şi viaţa oamenilor. Cotorobai Lilia, medic igienist Panainte Vasile, medic igienist Vasiliţa Nicoleta, asistent igienist Centrul de Sănătate Publică din mun. Chişinău Ministerul Sănătăţii Republicii Moldova 2017
 2. 2. Intoxicaţiile acute neprofesionale exogene de etiologie chimică • Intoxicaţiile - stare patologică provocată de una sau mai multe substanţe toxice care au nimerit voluntar sau involuntar în organismul uman.
 3. 3. Cel mai frecvent, intoxicaţiile au loc cu: Alcool Medicamente Pesticide Gaze (monoxid de carbon) Produse chimice de uz casnic Alte substanţe chimice (amoniac, azot, acizi, etc.) Intoxicaţiile acute neprofesionale exogene de etiologie chimică
 4. 4. Intoxicaţiile acute cu substanţe chimice survin din cauza: Utilizării substanţelor în scop suicidal Transportării, păstrării, sau adiministrării incorecte a substanţelor chimice, pesticide, medicamente Nerespectarea regulelor elementare de igienă personală Mijloace financiare mici alocate pentru promovarea modului sănătos de viaţă şi educaţia populaţiei la compartimentul dat
 5. 5. Caile de pătrundere a toxicelor
 6. 6. Intoxicaţiile acute neprofesionale exogene de etiologie chimică În rezultatul utilizării pesticidelor, pe parcursul anilor 2011-2015 în Republica Moldova s-au intoxicat 707 persoane, din care 52 persoane le-au folosit cu scop suicidal (7,4%).
 7. 7. Frecvenţa şi caracterul intoxicaţiilor acute LA COPII LA ADOLESCENTI • predomină : • 85-90% - intoxicaţii involuntare – sub 5 ani. • predomină : • 10-15% - intoxicaţii voluntare – adolescent.
 8. 8. Pe parcursul anilor anilor 2011—2015, în RM că au fost înregistrate 22689 de cazuri de intoxicaţii acute neprofesionale exogene cu substanţe chimice, dintre care 912 s-au soldat cu deces (4%). Intoxicaţiile acute neprofesionale exogene de etiologie chimică
 9. 9. Inciden a generalăț prin otrăviri în municipiul Chi inăuș Sursa. Anuarele Statistice. CNMS Abs. la 100 mii 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 Adulț i 530 526 579 579 672 80,4 78,9 86,1 86,1 98,4 Copii 62 105 62 103 96 46,7 80,0 47,6 79,1 74,5 Total 592 631 641 682 768 74,7 79,1 79,9 85,0 94,6
 10. 10. Numărul absolut de otrăviri în municipiul Chişinău
 11. 11. Incidenţa prin otrăviri în municipiul Chişinău
 12. 12. În municipiul Chişinău, pe parcursul anului 2016 au fost înregistrate 613 cazuri de intoxicaţii acute neprofesionale de origine chimică, dintre care: 80 cazuri 82 cazuri 451 cazuri
 13. 13. În anul 2016 IMSP Institutul Mamei i Copilului i SCM „Sfântaș ș Treime”au înregistrat din teritoriul Republicii Moldova: la copii 99 i la adul i 137 cazuriș ț de intoxicaţii acute neprofesionale exogene de etiologie chimică dintre care: 59 cazuri 40 cazuri 137 cazuri
 14. 14. În 8 luni, anul 2017, în mun. Chişinău au fost înregistrate la copii 304 cazuri de intoxicaţii acute neprofesionale exogene de etiologie chimică: 21 cazuri 52 cazuri 231 cazuri
 15. 15. În 8 luni, anul 2017 IMSP Institutul Mamei i Copilului i SCMș ș „Sfânta Treime”au fost înregistrate din teritoriul Republicii Moldova: la copii 49 i la adul i 80 cazuriș ț de intoxicaţii acute neprofesionale exogene de etiologie chimică dintre care 26 cazuri 23 cazuri 80 cazuri
 16. 16. Numărul intoxicaţiilor acute neprofesionale exogene de etiologie chimică înregistrate accidental sau cu scop suicidal în mun. Chişinau, 2016
 17. 17. Numărul intoxicaţiilor acute neprofesionale exogene de etiologie chimică înregistrate în anul 2016 la IMSP Institutul Mamei i Copilului iș ș SCM „Sfânta Treime” la persoanele din teritoriul Republicii Moldova, accidental sau cu scop suicidal cu excepţia Chişinăului
 18. 18. Analiza intoxicaţiilor de etiologie chimică parvenite accidental sau cu scop suicidal
 19. 19. Structura intoxicaţiilor neprofesionale de origine chimică, anul 2017, Chişinău
 20. 20. Structura intoxicaţiilor neprofesionale de origine chimică pe teritoriul republicii cu excepţia Chişinăului, anul 2017
 21. 21. În scopul combaterii i prevenirii intoxica iilorș ț acute neprofesionale exogene de etiologie chimică se recomandă: Respectarea cu stricte e a regulilor de igienaț personală i utilizarea echipamentului de protecţieș individuală (îmbrăcăminte impermeabilă, încălţăminte şi mănuşi, ochelari de protecţie, mască ori respirator) în cazurile aplicării pesticidelor în condiţii habituale; Verificarea minu ioasă a sistemelor de încălzire aț locuinţelor (sobe, centrale pe biomasă, pe gaz etc.) înainte de punerea lor în funcţiune i curăţareaș periodică de funingine, rugină sau eroziuni;
 22. 22. Ventilarea şi aerisirea permanentă a încăperilor; Respectarea regulilor de păstrare a medicamentelor (păstrarea în locuri inaccesibile pentru copii, în truse medicale speciale, împachetate şi etichetate, în dulapuri bine închise); Supravegherea copiilor de către maturi în timpul utilizării produselor ce con in substan e chimice;ț ț
 23. 23. Studierea prospectului produsului chimic iș respectarea precau iilor i avertismentelor indicateț ș pentru folosirea corectă a acestuia, inclusiv i aș instruc iunilor de prim ajutor în caz de intoxica ie cuț ț substan a respectivă;ț Păstraţi bine închise recipientele cu substanţe nocive şi toxice, avînd pe ele etichete adecvate.  Nu depozitaţi produsele chimice şi cele alimentare în acelaşi loc, cele din urmă se pot contamina prin atingere.
 24. 24. Nu pastraţi substan e chimice sau insecticide în sticleț destinate produselor alimentare (lapte, ceai, suc, etc.). Copilaşul dumneavoastră va fi tentat să bea fără să cunoască pericolul care îl pândeşte. Nu lasa i la îndemâna copilului cosmetice, parfumuri,ț oja, acetona, samponul, balsamul, etc. Invata i copilul sa nu manance fructe sau legumeț nespalate. Ele trebuie sa fie întotdeauna spălate. Acestea pot fi contaminate cu substanţe chimice extrem de toxice.
 25. 25. • Evitarea conflictelor i situa iilor stresante în familie,ș ț la locul de studii i muncă, cu asigurarea unui modș amiabil i constructiv de comunicare cu persoaneleș din preajmă, mai ales cu copiii, tinerii i cele care seș află în situa ii dificile.ț

×