Ziua drapelului

747 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
747
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
223
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ziua drapelului

  1. 1. ZIUA DRAPELULUI NA IONAL AL REPUBLICII MOLDOVA ESTEȚSĂRBĂTORITĂ LA 27 APRILIE. ZIUA DRAPELULUI DE STAT A FOSTINSTITUITĂ DE PARLAMENTUL DE LA CHI INĂUȘ  LA 23 APRILIE 2010.TRICOLORUL A FOST DESEMNAT OFICIAL DRAPEL DE STAT PE 27 APRILIE1990 DE CĂTRE DEPUTA II PRIMULUI LEGISLATIV.ȚDRAPELUL REPUBLICII MOLDOVA ESTE UN TRICOLOR CU BENZIVERTICALE, ALBASTRU, GALBEN  I Ș RO UȘ , AVÂND UN RAPORT ALPROPOR IILOR DE 1:2 ÎNTRE LĂ IME I LUNGIME.Ț Ț Ș DRAPELUL DE STAT ALREPUBLICII MOLDOVA ESTE ASEMĂNĂTOR CU CELE ALE ANDORREI  I ȘCIADULUI, DAR EVIDENT NU ARE NICI O LEGĂTURĂ CU ACESTEA. ESTEDE ASEMENEA ASEMĂNĂTOR CU CEL AL ROMÂNIEI, DAR DIFERĂ PRINPROPOR IA DINTRE LĂ IME I LUNGIME (1:2, AL REPUBLICII MOLDOVAȚ Ț ȘFA Ă DE 2:3 AL ROMÂNIEI), PRIN NUAN A ALBASTRULUI (COBALT ÎNȚ ȚROMÂNIA) I PRIN PREZEN A Ș Ț STEMEI REPUBLICII MOLDOVA PECULOAREA GALBEN.
  2. 2. EVOLU IA ISTORICĂ A DRAPELULUI DE STAT AL REPUBLICIIȚMOLDOVA, TRICOLORUL, CU ACTUALA AMPLASARE VERTICALĂ ACULORILOR – ALBASTRU, GALBEN, RO U – CUNOA TE O CALEȘ ȘLUNGĂ I GLORIOASĂ. STEAGUL ÎMBINĂ VECHIUL ÎNSEMNȘHERALDIC AL MOLDOVEI – TRADI IONALUL CAP DE BOUR IȚ ȘCULORILE NA IONALE ALE NEAMULUI MOLDOVENESC.ȚDRAPELELE AU EXISTAT, CU CERTITUDINE, ÎNCĂ DIN TIMPUL LUI BOGDAN, VOIEVOD AL MOLDOVEI, CARE CU AJUTORULSTEAGURILOR SALE I ALE CELOR BOIERE TI A ÎNVINS LA 1359Ș ȘOASTEA REGELUI UNGARIEI LUDOVIC DE ANJOU. CEL CE ARIDICAT LA UN NIVEL SUPERIOR VALOAREA LOR A FOST TEFAN CEL MAREȘ  (1457-1504), ÎNTRUCÂT TOATE CELE 24INUTURI ALE Ț PRINCIPATULUI MOLDOVEI AVEAU STEAGURILELOR.
  3. 3. Imaginea celui mai vechi steag moldovenesc deasemenea datează de pe timpurile mareluidomnitor (1467). Diferite izvoare istorice atestăfaptul că în sec. XV-XIX erau cunoscute maimulte drapele cu cromatică ro ie, albastră,șgalbenă, adică culorile na ionale au persistat de-ațlungul timpului. Tricolorul a fluturat, conform unordescrieri de epocă, pentru prima oară, la 29 iulie1839, pe muntele Ple uva (zonaș Comarnic-Prahova). Astfel, arborarea de către francezul Al.Vaillanti slugerul Angelescu, înso i i de ăranii iș ț ț ț șciobanii din Comarnic, a tricolorului ca „drapelna ional al ț Principatelor Române.
  4. 4. Basarabia, însă, pentru o perioadă de mai multde 100 de ani (1812-1917), când teritoriul dintrePrut i Nistru se află sub domina ie rusească, aș țfost privat de a avea drapel În 1848, steagul adoptat de către revolu ionariiț din principatele Moldova i ș ara RomâneascăȚ  afost tricolorul albastru-galben-ro u orizontal (cușalbastrul sus, galbenul la mijloc i ro ul jos,ș șconform semnifica iei: „Libertate (cerulțalbastru), Dreptate (ogoarele aurite), Fră ieț(sângele poporului”).
  5. 5. În 26 aprilie 1848, studen ii moldoveni i munteni din ț șParis salutau noul guvern revolu ionar francez cu unțsteag na ional având culorile albastru, auriu i ro uț ș ș„ca semn fră esc al moldovenilor i muntenilor” .ț șDeviza scrisă pe flamuri era „DРЕПТАТЕ ФРЪЦІЕ”(Dreptate, Fră ie) pe galben.țMi carea de eliberare socială i na ională aș ș țmoldovenilor din stânga Prutului i Nistrului înșagitatul i înnoitorul an 1917 a decurs sub flamurașdrapelului tricolor na ional.ț
  6. 6.  Din primăvara anului 1917 tricolorul (numit în documenteleepocii: „steagul na ional”, „steagul românesc”, „drapelulțBasarabiei”, „drapelul Republicii Moldovene ti”ș  etc.) a fostarborat în satele i ora ele basarabene, precum i la ș ș ș Odesa, Kiev, Sevastopol, oriunde se aflau osta ii moldoveni. Laș17-18 decembrie 1917 tricolorul a fost arborat de GeorgheMare pe clădirea din Tiraspol, unde se desfă uraseșCongresul Moldovenilor din Transnistria. Drapelul de Stat – tricolorul – reprezintă o pînzădreptunghiulară, formată din trei fî ii de dimensiuni egale,șdispuse vertical în următoarea succesiune a culorilor de lahampă: albastru-azuriu, galben, ro u. În centru, pe fâ ia deș șculoare galbenă, este imprimatăStema de Stat a Republicii Moldova.  
  7. 7. Elementele distincte ale scutului sunt din aur(galbene). Emblema scutului este realizată folosindcele trei culori tradi ionale alețtricolorului: ro u, galben  i albastru.ș șStema Republicii Moldova se regăse te, deșasemenea, i în centrul steagului ării, pe culoareaș țgalben. Drapelul de Stat al Republicii Moldova searborează:pe clădirile în care au loc sesiunile ParlamentuluiRepublicii Moldova sau şedinţele consiliilor locale— pentru întreaga perioadă a acestorape clădirile Parlamentului Republicii Moldova,Preşedinţiei Republicii Moldova, GuvernuluiRepublicii Moldova, organelor administraţiei
  8. 8.  pe clădirile ministerelor, departamentelor, ale altor autorităţipublice din Republica Moldova, pe clădirile întreprinderilor,instituţiilor, organizaţiilor şi pe casele de locuit — în zilele desărbătoare şi memorabile Drapelul de Stat al Republicii Moldova poate fi arborat deasemenea la ceremonii şi la alte solemnităţi, organizate deautorităţile publice, de întreprinderi, de instituţii şiorganizaţii. Drapelul de Stat al Republicii Moldova şi imaginea lui,indiferent de dimensiunile lor, trebuie să corespundă întocmaiproporţiilor stabilite şi reprezentării în culori şi celei grafice,care se anexează. Răspunderea pentru îndeplinirea strictă a tuturor cerinţelorlegale în privinţa Drapelului de Stat al Republicii Moldova sepune pe seama conducătorilor autorităţile publice,întreprinderilor, organizaţiilor şi instituţiilor, cărora li s-aacordat dreptul de a folosi Drapelul de Stat al RepubliciMoldova.  

×