Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

"Att skapa nytta i sociala media" för Svenska försäkringsföreningen 2015 02-10

390 views

Published on

Presentation om hur du skapar nytta i sociala media. Fokus på kundernas behoc och affärsmål. Exempel kommer från kundtjänst

Published in: Social Media
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

"Att skapa nytta i sociala media" för Svenska försäkringsföreningen 2015 02-10

 1. 1. ATT SKAPA NYTTA I SOCIALA MEDIA Carl-Magnus Löfström Kommunikationschef 2015-02-10
 2. 2. 2 DET HÄR ÄR COLLECTUM  Vi ägs av Svenskt Näringsliv, PTK, Ledarna, Unionen och Sveriges Ingenjörer. Verksamheten bedrivs helt utan eget vinstintresse  2013 förmedlade vi 28 miljarder kronor i premier mellan 33 000 företag och försäkringsbolagen  2 miljoner personer omfattas av tjänstepensionen ITP  I mars skickar vi ut cirka 1,6 miljoner röda kuvert med årsbesked över ITP
 3. 3. 3 VAD GÖR COLLECTUM? Upphandlingar Vi pressar avgifterna. Valcentral Hos oss gör tjänstemännen sina ITP 1- eller ITPK-val. Administratör Vi förenklar ITP-hanteringen för våra kundföretag. Informatör Vi är opartiska och har inget vinstintresse. Collectum – knutpunkt för ITP
 4. 4. KUNDUNDERSÖKNING  Hur många har jobbat mindre än tre år i försäkringsbranschen?  Hur många har jobbat i en annan bransch än finans?  Hur många jobbar med kommunikation, digitala lösningar eller annan kontakt med privatpersoner?  Hur många jobbar med sociala media? 4
 5. 5. DET VIKTIGASTE ANGÅENDE SOCIALA MEDIA 5
 6. 6. DET HANDLAR INTE OM TEKNOLOGI… 6
 7. 7. 7 …UTAN OM DIALOG
 8. 8. ATT SKAPA NYTTA 8
 9. 9. FÖRSTÅ AFFÄREN  Alla satsningar som görs i ett företag görs för att skapa någon form av affärsnytta  Du kan inte skapa affärsnytta om du inte förstår affären  Men all affärsnytta är inte lika med försäljning • Kundnöjdhet • Varumärke • Kundtjänst 9
 10. 10. FÖRSTÅ KUNDEN  Försäkringar är en lågintresseprodukt  De flesta vill inte engagera sig  Förtroendet för branschen är lågt  Försäkringar förknippas med sådant man inte vill ska hända 10
 11. 11. ”SOCIALA MEDIA ÄR SOM ETT COCKTAILPARTY”
 12. 12. VAD KAN DU BIDRA MED? Kunskap  Försäkringar är svårt Trygghet  Många vet inte ifall de har ett tillräckligt skydd Enkelhet  De vet inte hur man gör för att anmäla eller vad som täcks 12
 13. 13. TRE KLASSISKA ROLLER FÖR SOCIALA MEDIA Marknadsföring  Du kan nå kunderna där de är och redan pratar om sådant som relaterar till din produkt PR  Genom att ta en expertroll så kan ditt företag stiga i anseende Kundtjänst  Genom att underlätta att ställa frågor, så kan du öka kundnöjdhet och minska belastning 13
 14. 14. KÖPPROCESSEN Upptäcka behov Söka information Läsa på Avslut Kundvård
 15. 15. KUNDTJÄNST I SOCIALA MEDIA #1 Upptäcka behov Söka information Läsa på Avslut KundvårdKundvård
 16. 16. KUNDVÅRD
 17. 17. KUNDTJÄNST I SOCIALA MEDIA #2 Upptäcka behov Söka information Läsa på Avslut Kundvård Upptäcka behov Kundvård
 18. 18. EXEMPLET AFA FÖRSÄKRING  Ägs av arbetsmarknadens parter: LO, Svenskt Näringsliv & PTK  Kollektivavtalade försäkringar vid: sjukskrivning, arbetsskada, dödsfall, föräldraledighet & arbetsbrist.  Försäkrar 90% av de som jobbar i Sverige  Drygt 4 miljoner människor  Icke vinstdrivande  Ingen ska missa ersättning  Mycket låg kännedom 18
 19. 19. MEN EN DAG…  http://vimeo.com/24137526  http://www.youtube.com/watch?v=gugQu_HS_uQ
 20. 20. VAD ÄR UPPSÖKANDE KUNDTJÄNST? AFA Försäkring letar upp de som pratar i forum eller bloggar om att de är arbetsskadade, sjukskrivna en längre tid eller föräldralediga och tipsar dem att de kan ha rätt till ersättning. = De letar upp kunder för att ge dem pengar
 21. 21. STARTADES I LITEN SKALA  Testverksamheten startades under en sommar  Några lyckade exempel skapade möjlighet att utöka verksamheten  Ingen startkostnad på grund av gratis verktyg  Snabb exit-möjlighet om problem uppstod 22
 22. 22. OM DU HAR EN EGEN IDÉ  Börja smått - testa själv!  Använd bara gratisverktyg  Välj kloka mätetal • Du kanske inte kan se köp – logga då respons!  Hitta en intern sponsor  Våga försöka! 23
 23. 23. TACK OCH LYCKA TILL! @carlmagnus 24

×