Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Content-shock - Så skapar du en överlevnadsplan - Berghs Effektiv marknadskommunikation - Malin Sjöman 180629

94 views

Published on

Vad gör du när mängden tillgängligt content bara ökar och risken för content-shock lurar runt knuten? Studier visar att företag som har en sund strategi för sitt content marketing-arbete har betydligt större chanser att lyckas och tränga genom bruset!

Published in: Business
 • Be the first to comment

Content-shock - Så skapar du en överlevnadsplan - Berghs Effektiv marknadskommunikation - Malin Sjöman 180629

 1. 1. Content-shock Så skapar du en överlevnadsplan Malin Sjöman | malin@hagvallsjoman.se @MalinSjoman | linkedin.com/in/malinsjoman www.hagvallsjoman.se/blog
 2. 2. Content Marketing – Att hjälpa våra potentiella kunder genom köpprocessen genom att löpande erbjuda paketerad kunskap, erfarenhet och inspiration – ”content” – av värde för dem, med målet att vinna deras intresse, förtroende och i slutändan affären.
 3. 3. Val av lösning & leverantör Behov av förändring Beslut om förändring Kartläggning lösningar & leverantörer Urval lösningar/ leverantörer Kundens köpresa
 4. 4. Under hela kundresan Onboarding
 5. 5. B2B-företagens framgång inom content marketing Mycket framgångsrika Till viss del framgångsrika Mindre framgångsrika How would you characterize the success of your organization’s current overall content marketing approach? 23 % 53 % 24 % 2018 B2B Content Marketing Trends – North America: Content Marketing Institute/Marketing Profs
 6. 6. B2B-företagens framgång inom content marketing Mycket framgångsrika Till viss del framgångsrika Mindre framgångsrika How would you characterize the success of your organization’s current overall content marketing approach? 23 % 53 % 24 % 2018 B2B Content Marketing Trends – North America: Content Marketing Institute/Marketing Profs
 7. 7. Organization is extremely/very committed to content marketing Has a documented content marketing strategy Rates project management flow during content-creation process as exellent/very good Always/frequently delivers content consistently Rates alignment of metrics and content marketing goals as excellent/very good 27 % 56 % 89 % 16 % 37 % 62 % 14 % 36 % 70 % 33 % 59 % 75 % 2 % 19 % 54 % Least Successful All respondents Most successful Skillnaden mellan ”top-performers” och andra 2018 B2B Content Marketing Trends – North America: Content Marketing Institute/Marketing Profs
 8. 8. Content Marketing-strategi i 7 steg 1. Förstå dina kunder 2. Välj tema 3. Bygg din berättelse 5. Paketera 6. Aktivera 7. Mät och utvärdera 4. Redaktionell planering
 9. 9. VAD är utmaningen? HUR ser kundresan ut? VEM sitter runt bordet? Förstå dina kunder 5,4 1.
 10. 10. Persona – En detaljerad beskrivning av en fiktiv person som köper dina produkter eller tjänster. Tillför en personlig dimension till abstrakta beskrivningar av marknad & målgrupp som blir nyckeln till att skapa relevant innehåll.
 11. 11. Vad inom verksamheten och ansvarsområdet triggar intresset för det du och ditt företag har att erbjuda? Vilka problem står personan inför? Roll i organisationen? Ansvar och befogenheter? Rapporteringslinje? Man eller kvinna? Utbildning? Erfarenhet? Vilka kriterier utvärderas i valet av lösning och leverantör? Vilka nyckelfaktorer är avgörande? Vilket resultat förväntas? Hur utvärderas framgång? Vad hindrar utveckling? Vilka hinder finns för att välja dig/ditt erbjudande? Var i köpprocessen möter vi våra olika personas? Vad är personans roll i köpprocessen? UTMANINGAR DRIVKRAFTER FRAMGÅNGS- FAKTORER BARRIÄRER KÖPRESA BESLUTS- KRITERIER PROFIL Persona
 12. 12. Inga cowboys på marknadsavdelningen
 13. 13. Tre misstag du inte vill göra 1. Fuska med att definiera målgruppen
 14. 14. Tre vägar för att bygga personas Baserad på: Adele Revella, BuyerPersona Institute 1. Involvera de interna experterna 2. Enkäter och kvantitativa studier 3. Intervjua riktiga köpare Fördelar: Snabbt och enkelt. Samlar ihop organisationens kunskap och insikter. Ger samsyn. Nackdelar: Ger inga nya insikter till företaget. Risk för stereotyper baserat på förutfattade meningar. Fördelar: Billigt. Statistisk, kvantitativ information. Validerar (och förkastar) antaganden. Nackdelar: Internt genererade frågor minskar chansen till nya insikter. Riskerar att missa ”offline”-beteenden. Fördelar: Ger nya insikter. Öppna frågor ger nya vinklingar. Möjlighet att diskutera känslor och värderingar. Nackdelar: Mer tidskrävande. Behöver tillgång till riktiga kunder. Kräver kunskap för att fråga och lyssna.
 15. 15. Kundens köpresa Val av lösning & leverantör Behov av förändring Beslut om förändring Kartläggning lösningar & leverantörer Urval lösningar/ leverantörer
 16. 16. Hur man bäst urholkar en stenAtt urholka en sten
 17. 17. Val av lösning & leverantör Behov av förändring Beslut om förändring Kartläggning lösningar & leverantörer Urval lösningar/ leverantörer Temat – den röda tråden2.
 18. 18. Att välja tema Kundutmaning Sjukvården kämpar med att säkerställa högsta patientsäkerhet samtidigt som de behöver möta vårdpersonalens behov av en mobil och flexibel arbetsmiljö som grunden för god vård. Lösning SecMaker hjälper sjukvården adressera utmaningarna genom att erbjuda möjligheten för alla medarbetare att logga in säkert och enkelt med smarta kort
 19. 19. Att välja tema Kundutmaning Sjukvården kämpar med att säkerställa högsta patientsäkerhet samtidigt som de behöver möta vårdpersonalens behov av en mobil och flexibel arbetsmiljö som grunden för god vård. Lösning SecMaker hjälper sjukvården adressera utmaningarna genom att erbjuda möjligheten för alla medarbetare att logga in säkert och enkelt med smarta kort Vi har utmaningen att... Jag brottas med... Vi saknar.... Vårt företag kan adressera utmaningen genom att...
 20. 20. Egen reflektion: Tänk till kring ett tema du kan fokusera ditt content kring
 21. 21. • Filmanalogi: – Synopsis för hela filmen – Olika avsnitt – Olika scener • Regissören Malin
 22. 22. Val av lösning & leverantör Behov av förändring Beslut om förändring Kartläggning lösningar & leverantörer Urval lösningar/ leverantörer Bygg din berättelse Erbjudande- och lösningsorienterat innehåll, som befäster oss som det starkaste alternativet Utbildande, reflekterande, innehåll som befäster behov av förändring Inspirerande, utbildande innehåll som synliggör lösningar och affärsmöjligheter 3.
 23. 23. Utbildande, reflekterande, innehåll som befäster behov av förändring Inspirerande, utbildande innehåll som synliggör lösningar och affärsmöjligheter Erbjudande- och lösningsorienterat innehåll som befäster oss som det starkaste alternativet Mål: Befästa probleminsikt och beslut om behov av förändring Mål: Befästa kunskap om möjligheter till lösning och fördelarna med typ av lösning Mål: Bevisa fördelarna med vårt sätt att adressera utmaningen Huvudbudskap Dagens konsumenter rör sig fritt mellan alla kanaler och medier. Andelen online-köp fortsätter att öka och avgörande köpbeslut för detaljhandeln tas allt oftare på nätet. Du som arbetar i detaljhandeln eller med varumärken som traditionellt säljs i den fysiska butiken måste finnas där kunden söker dig, oavsett tid och plats, fysiskt och digitalt. E-handel erbjuder nya möjligheter att växa affären. Men utan ett helhetsgrepp om erbjudande och kundresa och en multikanalstrategi är risken stor att varumärket och kundupplevelsen fragmenteras. Huvudbudskap Lösningen är en nätbutik som en integrerad del av företagets multikanalstrategi. Där erbjudandet hänger samman i alla kanaler och den digitala närvaron blir en självklar förlängning av varumärket. Med en samlad strategi för marknadsföring, försäljning och kundlojalitet för alla kanaler skapar du den bästa kundupplevelsen och maximerar försäljningen i alla kanaler. Central Produkthantering (PIM) med professionellt stöd för berikning och presentation av sälj och marknadsinformation för alla produkter säkerställer en professionell och enhetlig presentation i alla kanaler. Huvudbudskap Litium har gedigen branschkunskap inom detaljhandel och multikanal och hjälper dig lyckas. Du kommer igång snabbt och enkelt med Litium Accelerator: kunskap och erfarenhet, paketerad i en färdigbyggd nätbutik skräddarsydd för detaljhandelns behov. Du får alla funktioner som behövs för att sälja på nätet: kassa, sök, filtrering och navigation. Vårt responsiva ramverk gör att butiken fungerar lika bra i mobilen och på surfplattan som på datorn, så du kan skapa en integrerad kundupplevelse i all kanaler. Självklart kan du anpassa lösningen efter dina behov och integrera den i befintliga affärsprocesser och system. Tema 2: E-handel för framtidens detaljhandel. Så förändrar det nya köpbeteendet detaljhandeln Persona: Marianne och Kim
 24. 24. Egen reflektion: Bryt ner till ditt tema i budskap i tre faser
 25. 25. Redaktionell planering4.
 26. 26. Redaktionell kalender REDAKTIONELL KALENDER - 2015 Tema/budskap Material Fas Persona Ansvarig Input Mtrl klart Publicering Kanaler Tema: SÄKER OCH ENKEL INLOGGNING I HÄLSO-/SJUKVÅRD Tidsperiod: Q2 2015 Trygga och enkla arbetsflöden i sjukvården Samlingsfolder Kundcase 2-3 C/V AA MS/JO 150401 150413 Web, print, NL, LI Kostnadskontroll med smarta kort Whitepaper 1-2 V/T AA JO 150410 150422 Web, NL, LI, MA Kostnadskontroll med smarta kort Bloggserie, 5 artiklar 1-2 C/V BB JO/AS 150420 150502 Web, LI Aakershus: Teknik, processer och människor i samverkan Kundcase (pdf) 2-3 C/V AB PT 150422 150505 Web, print, NL, LI Helse Vest: Smarta kort säkrar IT-miljön Kundcase (pdf) 2-3 C/V AB PT 150422 150508 Web, print, NL, LI Säkerhet och virtuella skrivbordsmiljöer Whitepaper 1-2 T AA KM 150430 150512 Web, NL, LI, MA Säkerhet och virtuella skrivbordsmiljöer Bloggserie, 5 artiklar 1-2 C/V AA KM 150501 150515... Web, LI Vad är viktigast: kortet eller programvaran? Artikel 3 T AA KM 150520 150520 Web, NL, LI Säker mobilitet i hemtjänsten Artikel 2 C/V AA PT 150522 150522 Web, NL, LI Så får du säker och enkel inloggning med smarta kort Webbinar 2 V BB KM/PT 150530 150603 Web, NL, LI Jämtlands Läns Landsting: IT-säkerhet för god hälsa Kundcase (pdf) 2-3 C/V BA AP 150602 150605 Web, print, NL, LI Jämtlands Läns Landsting: IT-säkerhet för god hälsa Film 1-3 C/V AB AP 150610 150612 Web, NL, LI Södertälje sjukhus: Säker inloggning och mer tid för vård Kundcase (pdf) 2-3 C/V AB JO 160612 150615 Web, print, NL, LI Södertälje sjukhus: Säker inloggning och mer tid för vård Film 1-3 C/V AA JO 150612 150618 Web, NL, LI Mobil säkerhet med smarta kort Whitepaper 3 T AB JÖ/JA 150620 150621 Web, NL, LI, MA Så kan surfplattor revolutionera rond och hemtjänst Kundpresentation (mässa) 1-2 V BA AS 150620 150628 Konferens, SS Målgrupp: HÄLSO- & SJUKVÅRD I SVERIGE
 27. 27. Skriv för dina läsare – och Google 1. Välj ut relevanta sökord utifrån content-strategi, nuläge, och konkurrens 2. Skriv varje artikel/content utifrån ett av dessa sökord för 3. Använd en lockande och beskrivande rubrik som inkluderar sökordet 4. Textlängd, disposition och sökordsdensitet påverkar 5. Glöm inte titel och metabeskrivning 6. Döp bilder och länka – det lönar sig 7. Aktivera innehållet i flera kanaler
 28. 28. Koll på det löpande arbetet
 29. 29. Case studies 82% Blogs 81% Newsletters 81% Events 81% White papers 71% Infographics 67% Webinars 66% Online presentations 65% Videos 79% Reports 49% 2016 B2B Content Marketing Trends—North America: Content Marketing Institute/MarketingProfs Paketera5.
 30. 30. Val av lösning & leverantör Behov av förändring Beslut om förändring Kartläggning lösningar & leverantörer Urval lösningar/ leverantörer Content stöttar hela köpresan
 31. 31. Kundcase Recycling i olika format
 32. 32. Reduce – Reuse – Recycle • Reduce – att välja. Och välja bort. • Reuse – att aktivera samma content i fler kanaler. • Recycle – att paketera om berättelsen och nå fler.
 33. 33. AKTIVERING Blogg/ Portal SEO Epost Nyhetsbrev Social media Köpt media Marketing automation Webb Artiklar Case studies Video Rapporter Event/ Webinar Guider/ Whitepaper PAKETERING AKTIVERING Aktivera6.
 34. 34. Don’t build your house on rented land. Joe Pulizzi, Content Marketing Institute
 35. 35. Chris The CFO James Network engineer ”The advocate” Charlie The CIO John Network engineer ”The unenlightened” James Network engineer ”The advocate” Charlie The CIO John Network engineer ”The unenlightened” Lösning Problem Produkt Lösning Referenser
 36. 36. Relaterad läsning
 37. 37. Relaterad läsning
 38. 38. Skapa struktur för innehållet
 39. 39. Från nyhetsbrev till inspirationsbrev
 40. 40. Tre misstag du inte vill göra 1. Fuska med att definiera målgruppen 2. Misshandla din kontaktlista
 41. 41. Riktad aktivitet till ICA-handlare Hur når vi målgruppen? Bredda kontaktytorna. Följ upp med TM?
 42. 42. Flöden coachar och fördjupar kundrelationen.
 43. 43. Sociala medier SEM & annonsering Vårda och underhåll med relevant content Personlig kontaktet när kunden är redo Lead nurturing för en intresserbaserad köpresa Webb- artiklar CTA Landningssida Guide Tacksida
 44. 44. Tre misstag du inte vill göra 1. Fuska med att definiera målgruppen 2. Misshandla din kontaktlista 3. Fokusera för lite på aktivering
 45. 45. Tre misstag du inte vill göra 1. Fuska med att definiera målgruppen 2. Misshandla din kontaktlista 3. Fokusera för lite på aktivering 4. (Bonus) Återaktivera för lite
 46. 46. Organization is extremely/very committed to content marketing Has a documented content marketing strategy Rates project management flow during content-creation process as exellent/very good Always/frequently delivers content consistently Rates alignment of metrics and content marketing goals as excellent/very good 27 % 56 % 89 % 16 % 37 % 62 % 14 % 36 % 70 % 33 % 59 % 75 % 2 % 19 % 54 % Least Successful All respondents Most successful Skillnaden mellan ”top-performers” och andra 2018 B2B Content Marketing Trends – North America: Content Marketing Institute/Marketing Profs
 47. 47. • Digitala besökare webben • Identifierade prospects • Kvalificerade leads • Aktivitet per lead • Konverteringsgrad • Konverteringstid • Antal leads överlämnade till sälj • Besökare på webben (nya, unika) • Antal kontakter på epostlistan för nyhetsbrev • Antal nya prenumeranter • Antal öppningar och klick nyhetsbrev • Följare på LinkedIn, Slideshare, Twitter etc • Bloggprenumeranter • Typ av content (persona, tema, köpprocess) • Eget/kurerat content • Relevans • Visningar • Nedladdningar • Antal förfrågningar, sök Mät och utvärdera7.
 48. 48. • Strategin lägger grunden för framgång • Lär känna dina ”Mållgans” • Bjud in kollegorna till bordet • Planera för kontinuitet – och agilitet • Återvinn för räckvidd och frekvens • Aktivera ditt content där din målgrupp finns • Se Content Marketing-arbetet som en process, inte ett projekt Några avslutande råd
 49. 49. Malin Sjöman | malin@hagvallsjoman.se @MalinSjoman | linkedin.com/in/malinsjoman www.slideshare.net/MalinSjoman www.hagvallsjoman.se/blog

×