Presentatie schoolsystemen

1,110 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,110
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Presentatie schoolsystemen

 1. 1. Presentatieschoolsysteem Havo/Vwo Door: Marvin, Christina, Simon en Caitlin
 2. 2. Algemene informatie over Havo/Vwo
 3. 3. Het hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo) en het voorbereidend wetenschappelijkonderwijs (vwo) bereiden leerlingen voor op een studie in het hoger beroepsonderwijs (hbo) en aan de universiteit.
 4. 4. - Leerdoelen- Onderbouw
 5. 5. In de onderbouw (klas 1, 2 en 3) volgenleerlingen algemene vakken. Het onderwijs inde onderbouw moet aan eisen (kerndoelen)voldoen. Deze kerndoelen bepalen watleerlingen in de onderbouw moeten weten enkunnen. Bijvoorbeeld wat scholieren moetenweten over geschiedenis en wat ze na deeerste 2 jaar moeten kunnen berekenen bijwiskunde. In totaal zijn er 58 kerndoelen voorde onderbouw voortgezet onderwijs.
 6. 6. - Bovenbouw- Profiel
 7. 7. • Leerdoelen bovenbouw havo en vwo• In de bovenbouw (havo 4 en 5 en vwo 4, 5 en 6) kiezen leerlingen een richting (profiel) Met een profiel specialiseren leerlingen zich in een bepaalde richting zoals natuur en techniek of economie en maatschappij. De leerdoelen voor de bovenbouw zijn vastgelegd in eindtermen voor havo en vwo.
 8. 8. Structuur van vwo/havo-5/6 jaar-hbo-universiteit
 9. 9. • Vwo staat voor "voorbereidend wetenschappelijk onderwijs".Het is de hoogste vorm van voortgezet onderwijs . Een leerling doet er zonder onderbreking zes jaar over om het vwo-diploma te behalen. Daarna kan hij of zij doorstromen naar het wetenschappelijk onderwijs of ook wel naar het hoger beroepsonderwijs (hbo).• Havo staat voor "hoger algemeen voortgezet onderwijs" en duurt normaal vijf jaar. De havo- opleiding is bedoeld om een leerling door te laten stromen naar het hoger beroepsonderwijs of soms ook wel naar het secundair beroepsonderwijs.• Voor zowel havo- als vwo-leerlingen geldt, dat zij met een bevorderingsbewijs na het derde leerjaar door kunnen stromen naar een vakopleiding of een middenkaderopleiding in het secundair beroeps- onderwijs.
 10. 10. Overeenkomsten en verschillen• Vwo- en havo-leerlingen krijgen nagenoeg dezelfde leerstof. Bij het vwo gaan ze vaak dieper op de stof in en/of gaan sneller door de stof heen. Die opleiding is dus iets zwaarder.• Het komt vaak voor dat havo- en vwo-leerlingen samen in het eerste jaar komen te zitten. Dat ge-beurt om twee redenen: omdat het niet altijd duidelijk is welk niveau het beste bij een leerling past én om leerlingen te stimuleren in hun ontwikkeling en zoveel mogelijk doorstroommogelijkheden naar boven open te laten. Om soortgelijke redenen worden er soms ook combinatieklassen van vmbo-theoretische leerweg en havo-leerlingen gemaakt in het eerste jaar.
 11. 11. Binnen het vwo kun je kiezen voor of hetatheneum of het gymnasium. Op hetgymnasium krijgen alle leerlingen Grieks enLatijn in de onderbouw; in de bovenbouw kunje dan later kiezen voor en Grieks en/of Latijnals examenvak(ken). Op het atheneum wordtsoms Latijn of Grieks gegeven als keuzevak.
 12. 12. ProfielenNa het derde leerjaar moeten de havisten envwo-ers de vakkencombinatie samenstellenwaarin zij examen willen gaan doen. Voor eendeel zijn zij daar vrij in maar een aantal vakkenis verplicht. Die vakkencombinaties noemenwe profielen. Ze zijn zo samengesteld dat jemet bepaalde combinaties goed kuntdoorstromen naar overeenkomstigevervolgopleidingen op de universiteit of dehogeschool.
 13. 13. Het uiteindelijke profiel van iedere leerling bestaat uit:• A. Een gemeenschappelijk deel - daartoe behoren de vakken die voor iedereen verplicht zijn.• B. Een profieldeel - daartoe behoren combinaties van vakken in 4 richtingen:• 1. natuur en techniek,• 2. natuur en gezondheid• 3. economie en maatschappij• 4. cultuur en maatschappij• C. Een vrij deel, waarin leerlingen extra (deel)vakken kunnen kiezen, eventueel om twee profielen te combineren, waardoor mogelijkheden om naar meerdere richtingen door te stromen kunnen worden vergroot.
 14. 14. Tweede fase• De opbouw van de opleiding havo en vwo is opgedeeld in onderbouw (de eerste drie leerjaren waarbinnen de basisvorming wordt afgerond en de aansluiting met de hogere leerjaren wordt voor-bereid) en bovenbouw (de laatste 2 of 3 leerjaren).• Vanaf het vierde leerjaar tot en met het eind-examen spreken we in havo en vwo van de tweede fase. Leerlingen hebben dan geleerd zelfstandig binnen en buiten de lessen opdrachten uit te voeren of onderzoek te doen. Het schoolwerk wordt dan zowel binnen als buiten het leslokaal verricht, soms individueel, soms in groepjes. Verspreid over de leerjaren worden telkens onderdelen van het schoolexamen afgerond en de verzamelde resultaten worden vastgelegd in een examendossier.
 15. 15. Aan het eind van hun vijfde (havo) of zesde(vwo) leerjaar is er een centraal examen(landelijk) Omdat de leerlingen overal in hetschoolgebouw zelfstandig kunnen/moetenwerken noemt men de school ook welstudiehuis. De totale tijd, dus les-tijd pluszelfstandig werken in school plus hethuiswerk, noemt ment wel de studielast.Gemiddeld werken leerlingen dan 40 wekenvan 40 klokuren per schooljaar.
 16. 16. Informatie over Piter Jelles !mpulse ‘Wij willen een school zijn die klaar is voor de samenleving van morgen en de leerlingen daar een goede voorbereiding op geeft’. Adres: Archipelweg 135 8921 VX Leeuwarden
 17. 17. Identiteit:• De leer- en leefgemeenschap !mpulse is een omgeving die jonge mensen stimuleert zich breed en krachtig te ontplooien door ze eigenaar te laten zijn van hun eigen ontwikkelingsproces en door ze actief deel te laten nemen als lid van de gemeenschap en de democratische samenleving daarbuiten.
 18. 18. De missie/visie• De missie/visie is op school nader uitgewerkt in enkele richtinggevende speerpunten/doelen, uitgaande van de verbinding die de drie cirkels, benoemd in de missie, met elkaar hebben.
 19. 19. Het leren centraal• Lerende organisatie• Eigenaarschap van ontwikkeling en werk• Betekenisvol• Samenhang• Verschillende leerstijlen• Actief en zelfstandig• Vragen stellen i.p.v. oplossingen bieden• Werken aan i.p.v. praten over• Samenwerken
 20. 20. Afspraak = afspraak• Iedere vraag verdient en krijgt een antwoord• We spreken elkaar aan op gedrag• Helderheid• Openheid en transparantie• Wederzijdse afhankelijkheid
 21. 21. Aandacht• Voor elkaar• Voor jezelf• Iedereen doet ertoe• Feedback geven en krijgen• Eerst begrijpen, dan begrepen worden• Wederzijds respect• Je bent goed wie je bent
 22. 22. De school• ‘Schoolspirit’• Eigenaarschap• Betrokkenheid• Wederzijdse afhankelijkheid• Leerling- en ouderparticipatie• Gezamenlijke leer- en leef afspraken
 23. 23. Vraag: wat voor type kind is geschiktvoor de onderwijsvisie van Impulse?Antwoord:Een blauwdruk van een !mpulse leerling bestaat niet,een blauwdruk van een leerling bestaat in zijn geheelniet daarom bestaan wij -Wij gaan voor passend onderwijs dat aansluit bij debeleving, passie en talenten van het kind en eenuitdaging biedt voor verdere ontwikkeling, kort maarkrachtig: maatwerk! Leerlingen leren vanuit eigendoelen in samenhang met andere leerlingen.Leerlingen met de adviezen: VMBO-TL, HAVO en VWOkunnen zich aanmelden voor onze school.
 24. 24. Ons schoolbezoek
 25. 25. Interview
 26. 26. Discussie over havo/vwo•Stellingen• Eens met de stelling? Ga aan de ‘Eens’ kant staan• Oneens met de stelling? Ga aan de ‘Oneens’ kant staan!• Bedenk ook waarom je het eens of oneens bent met de stellingen. Zorg ervoor dat je argumenten hebt.
 27. 27. “Competentiegericht onderwijs is beter onderwijs”EENS ONEENS
 28. 28. “De instelling van een havo/vwo’er is beter dan die van een vmbo’er”EENS ONEENS
 29. 29. “Met een havo/vwo diploma doe je meer kennis op dan met een mbo diploma”EENS ONEENS
 30. 30. “Kinderen die havo/vwo doen, zijn niet slimmer maar gemotiveerder”EENS ONEENS

×