IMC Weekendschool 250912

628 views

Published on

Presentatie gegeven op 25 september 2012 bij de IMC Weekendschool aan Jaar Coördinatoren

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

IMC Weekendschool 250912

 1. 1. Hoe kies ik een school?• Over OCO• De regels• Verschillende soorten• Waar let je op?
 2. 2. Over OCO• OCO = Onderwijs Consumenten Organisatie• Voor alle ouders en leerlingen in Amsterdam• Onafhankelijk
 3. 3. De Regels• Kernprocedure1. Basisschooladvies2. Cito-score• Aanmelden op 1 school
 4. 4. Belangrijke data• januari en februari: bezoek open dagen• 5, 6, 7 februari: cito-eindtoets• Vanaf 4 maart: uitslag cito-eindtoets• 4 – 15 maart: aanmelden op school voor voortgezet onderwijs• 5 april: besluit over plaatsing bekend
 5. 5. Verschillende soortenPraktijk- MBO HBO UniversiteitOnderwijs 1 – 4 jaar 4 jaar 4 tot 5 jaar 6 jaar VMBO HAVO VWO 4 jaar 5 jaar 6 jaar basisonderwijs
 6. 6. Praktijk-onderwijs Praktijkonderwijs 6 jaar • Voor kinderen die wel een vak kunnen leren maar voor wie het vmbo te zwaar is • Het onderwijs is sterk op de praktijk gericht • Veel individuele begeleiding • Op het praktijkonderwijs kan geen vmbo-diploma worden gehaald • De toelating is wettelijk geregeld: – basisschooladvies praktijkonderwijs – toets lezen, taal en rekenen – intelligentie-onderzoek
 7. 7. Vmbo + lwoo MBO1 – 4 jaar Lwoo = leerwegondersteunend onderwijs VMBO + lwoo • Voor kinderen die wel een vmbo-diploma kunnen halen maar hierbij extra hulp nodig hebben 4 jaar • Hetzelfde programma als vmbo+ extra hulp en begeleiding • Kinderen halen een gewoon vmbo-diploma Toelating is wettelijk geregeld: – basisschooladvies vmbo + lwoo – toets lezen, taal en rekenen – intelligentie-onderzoek
 8. 8. MBO1 – 4 jaar VMBO VMBO heeft leerwegen: VMBO • Vmbo-b = basisberoepsgerichte leerweg 4 jaar • Vmbo-k = kader-beroepsgerichte leerweg • Vmbo-g = gemengde leerweg • Vmbo-t = theoretische leerweg (soms “mavo”) Een leerweg is een manier van leren: – beroepsgericht: meer praktijkvakken – theoretisch gericht: meer theoretische vakken Sectoren vanaf 3e klas (wel belangrijk om nu al op te letten!) - techniek - zorg & welzijn - economie - landbouw
 9. 9. HBO HAVO of MBO4 jaar • Voorbereiding op hoger beroepsonderwijs (HBO) • Meer leerstof dan bij vmbo-tHAVO • Alle leerlingen krijgen Engels en Frans of Duits5 jaar • Meer huiswerk Vanaf 4e klas: onderwijs in een profiel – cultuur & maatschappij – economie & maatschappij – natuur & gezondheid – natuur & techniek
 10. 10. Universiteit of HBO 4 tot 5 jaar VWO • Voorbereiding op wetenschappelijk onderwijs: VWO de universiteit 6 jaar • Alle leerlingen krijgen Frans, Duits en Engels • Op het Gymnasium ook Latijn en Grieks • Technasium: aandacht voor techniek Vanaf 4e klas: • onderwijs in een profiel: – cultuur & maatschappij – economie & maatschappij – natuur & gezondheid – natuur & techniek
 11. 11. Hoe kies ik een school?Onderwijs- Onderwijsconcept regulier, montessori, dalton, vrijeschool- Bijzonder Vakken: Spaans, Wiskunde D Speciale klassen: Sportklas, Cultuurklas, Tweetalig
 12. 12. Hoe kies ik een school?Kwaliteit- Slagingspercentage- Onderwijsinspectie Opbrengstoordeel (voldoende/onvoldoende), Zwak/Zeer Zwak- OCO-sterren Wat vinden leerlingen
 13. 13. Hoe kies ik een school?School- Klein/Groot Aantal leerlingen (400=klein / 2000 = groot)- Schoolgebouw Ruim, Licht/donker, meerdere locaties, oud/ nieuw- Faciliteiten mediatheek, sportruimte, studieruimte- Bereikbaarheid OV, welke buurt/wijk- ICT Electronische leeromgeving, computers, inzage cijfers via internet- Veiligheid cameras, kluisjes, pedagogisch conciërge, anti- pesttraining- Kantine Gezond, Aanbod
 14. 14. Hoe kies ik een school?Brugperiode- indeling hoeveel leerlingen per klas, 1, 2 of 3 jaar, aantal minuten (rooster)- begeleiding mentor, huiswerkbegeleiding- huiswerk hoeveel per dag, huiswerkvrij- studiebegeleiding studieles, steunlessen en rekensteun onderbouw, bijlessen in bovenbouw- zorg dyslexie, faalangst, trainingen, hulpverlening
 15. 15. Hoe kies ik een school?Extra- Buitenschools activiteiten: bijv. sport, muziek, dans en beeldende vorming, schoolfeesten- Excursies onderdeel schoolprogramma, deelname verplicht: bezoek musea en theater, schoolkamp/buitenlandse reizen- inzet leerlingen actieve leerlingenraad, juniorbegeleiders- ouders ouderraad, communicatie
 16. 16. Hoe verder?• Parool Scholengids/Scholenzoeker• Maak top 5• Bezoek Open Dagen• Zorg voor een reserveschool• Bel OCO als je vragen hebt

×