First project meeting report , translation into Romanian

433 views

Published on

The report is a result of the evaluation process realized by all the participants after the first meeting of the project .

Published in: Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
433
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

First project meeting report , translation into Romanian

 1. 1. Învăţarea adulţilor în evenimente culturale Parteneriatul A.L.I.C.E Grundtvig - Primul raport intermediar- 31.01.2010INDEXIntroducere1 Descrierea activităţilor1.1 Descrierea organizaţiilor participante1.2 Activităţi preparatorii la întâlnire1.3 Programul trans-naţional al întâlnirii1.4 Web Site2 Prezentarea celor mai bune cazuri2.1 Cele 12 prezentări
 2. 2. IntroducerePrezentarea parteneriatului şi conţinutul raportuluiParteneriatul A.L.I.C.E. combină autorităţi publice locale cu şcoli secundare şi de pregătire aadulţilor. Scopul său este confruntarea cu lipsa abilităţilor de bază ale unor grupuri specificede învăţare (persoane implicate în organizaţii culturale la diferite nivele ca voluntari,operatori sau angajatori publici).Parteneriatul intenţionează să facă schimburi de experienţă acumulată de către cei care învaţăîn propriile lor organizaţii şi proiecte, în cadrul evenimentelor de care se ocupă. Un accentspecial se va pune asupra evenimentelor culturale. Un al doilea obiectiv este acela de aconfrunta nevoile autorităţilor locale (limbi străine, informatică, abordări inovative şicreative şi colectări de fonduri) împreună cu experienţa directă / practica şcolilor.Schimbul de experienţă, cele mai bune practici şi metodele de la nivel european vor contribuila îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei evenimentelor locale organizate de persoanele implicate(cel care învaţă şi personalul). Parteneriatul va colecta, de asemenea, cele mai bune practici şiva compila diferitele sugestii. Documentaţia transversală va fi la dispoziţia oricărei asociaţiiimplicată în organizarea de evenimente şi în activităţile de învăţare ale adulţilor, mulţumităunui site web dedicat, numit: http://www.grundtvig-alice.eu.Parteneriatul urmăreşte aceste rezultate printr-o serie de workshop-uri în fiecare Ţarăparteneră, pentru a individualiza studiile de caz: evenimente culturale, festivaluri muzicale,evocări istorice. Grupul de lucru al fiecărui partener pregăteşte o prezentare în limba oficială aparteneriatului, folosind tehnologia informaţiei şi a comunicării.Apoi, într-o serie de întâlniri trans-naţionale (Italia, România, Spania şi Bulgaria),participanţii prezintă Studiul lor de caz şi schimbă opinii cu privire la modul în care acestapoate fi îmbunătăţit. Rezultatul acestei munci va consta într-un compendiu de studii de caz.Acest document va enumera, de asemenea, o listă de sugestii referitoare la îmbunătăţireaevenimentului în moduri inovative şi creative.Acest raport constă din rezultatele primei întâlniri, care a fost organizată în Italia, de cătrepartenerul italian, „Fondazione Abruzzo Europa A. Spinelli”, în noiembrie 2009. Raportuleste compus dintr-o primă parte, unde veţi găsi: descrierea tuturor activităţilor pregătitoarepentru întâlnirea trans-naţională; realizarea întâlnirii; toate organizaţiile care au participat.Apoi, în cea de a doua parte, se găseşte lista tuturor celor mai bune cazuri prezentate,împreună cu o scurtă descriere a evenimentului, a problemelor prezentate şi a discuţiei care aurmat fiecărei prezentări.
 3. 3. La finalul raportului sunt adunate toate prezentările produse în prima întâlnire aParteneriatului A.L.I.C.E. (web site). Descrierea activităţilorAici aveţi descrierea tuturor organizaţiilor care participă la Parteneriat, descrierea activităţilorpregătitoare pentru întâlnirea trans-naţională, adică toate activităţile realizate pentru aindividualiza asociaţiile locale care participă la întâlnirea trans-naţională şi evenimenteleculturale despre care se va vorbi pe parcursul acesteia. Reţineţi că limba oficială a tuturorproduselor trebuie să fie limba engleză, iar instrumentele trebuie individualizate pentruprezentare PowerPoint.Apoi vorbim despre activităţile realizate în timpul întâlnirii şi despre produsele care aurezultat.Organizaţiile care au participat la Parteneriatul A.L.I.C.E. Grundtvig.Coordonatorul parteneriatului este Fondazione Abruzzo Europa „A. Spinelli” – FAE (IT).Acesta este partenerul tehnic asistent al unei autorităţi publice locale „Unione dei Comuni-citta territorio Val Vibrata – Uniunea Oraşelor-Metropolei teritoriale din Valea Vibrata(UCVV).FAE se va ocupa de acest parteneriat pentru UCVV datorită unui parteneriat oficial semnat în2007, toate efectele şi impactul parteneriatului vor investi tot teritoriul şi întreaga populaţieUCVV.UCVV este compusă din 12 oraşe, cu 70.000 locuitori. Este situată în parta de nord aprovinciei Teramo, în nordul regiunii Abruzzo, la Marea Adriatică (centrul Italiei) şi acoperăaprox. 274.000 kmp.Teritoriul UCVV a fost în trecut un exemplu extraordinar de expansiune economică şiantreprenoriat intens. Economia locală se confruntă recent cu momente dificile, din cauzaschimbărilor economice la nivel internaţional. Unui din efectele dramatice este creşterea rateişomajului (aproximativ 7,2%), în special în rândul femeilor peste 55 ani. Această situaţie acondus la noi măsuri. O parte în favoarea lucrătorilor, iar o altă parte pentru atragerea şidezvoltarea de noi companii şi afaceri.Strategiile prezente ale administratorilor locali din UCVV sunt de a investi în turism şicultură, aşa cum sugerează Programul Operaţional Regional din Abruzzes. Acesta urmăreştepromovarea caracteristicilor rurale ale teritoriului şi mâncarea sa tipică, în principal vinul,uleiul de măsline, pastele, peştele. O altă oportunitate pentru UCVV este de a dezvolta,promova şi investi în evenimentele culturale organizate în teritoriu.Pentru a atinge aceste ţeluri, UCVV a creat împreună cu FAE un Birou european de informarecu asistenţă tehnică, pentru a lua parte în diferite programe europene: „Lo Sportello Europa”.Acest Birou va fi liderul proiectului.
 4. 4. De fapt, în timpul workshop-urilor organizate de Birou, apare clar faptul că evenimenteleculturale principale sunt organizate în principal de voluntari, şomeri peste 55 ani sau sub 25ani şi de către femei.Biroul subliniază, de asemenea, o nevoie puternică a acestor persoane de a intra în contact cu„colegii” care vin din alte ţări europene, pentru a împărtăşi experienţe şi a-şi îmbunătăţicompetenţele.De aceea Biroul promovează această Acţiune de parteneriat Grundtvig.Pentru a organiza cât mai bine acest Parteneriat, cei doi parteneri, UCVV şi FAE, decid caacesta din urmă să participe la parteneriat. Mulţumită experienţelor sale în proiecte europeneşi statutului său privat, FAE poate juca rolul coordonator în Parteneriat cu competenţă şi fărănici o sarcină administrativă.În luna octombrie a anului trecut, Biroul a promovat o vizită Trans-naţională cu două localităţibelgiene în teritoriul UCVV. Una dintre ele, Habay, a acceptat să intre în proiect. Ulterior, ausosit alţi parteneri, datorită site-ului web al agenţiei italiene LLP şi partenerului român, carelucrează la o idee similară şi care este cel de al doilea coordonator al parteneriatului.Subiecţii care au participat la întâlnire sunt Pro-loco din Torano Nuovo (70) şi Administraţialocală din Torano Nuovo (15), Administraţia locală din Tortoreto (50), Asociazione due Torri(30), Admnistraţia locală din S. Omero (24) şi Pro-loco al său (30), Admnistraţia locală dinSant’Egidio alla V. (78), Museo del Mare di Tortoreto (1).Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” din Piatra Neamţ (RO) este al doilea coordonator,care este situat într-o zonă defavorizată.Cei care învaţă sunt, deseori, persoane care provin din grupuri defavorizate, 50% din adulţiicare învaţă au un risc crescut de excludere socială, 10% din cei care învaţă au dizabilităţi,10% din cei care învaţă fac parte din populaţia de etnie romă.Cel de al treilea partener al Parteneriatului A.L.I.C.E. este Centrul Cultural din Habay(BE). Administraţia locală a oraşului Habay, în sudul Belgiei, este situat la graniţa dintrezonele Ardennes şi Gaume. Această regiune are o istorie bogată şi oferă natura păstrată (Parcnatural, Natura 2000, păduri mari...). Oraşul numără multe asociaţii care organizează saucare iau parte la evenimente culturale (folclor, muzică, teatru...). Aceste asociaţii doresc să îşiîmbunătăţească abilităţile organizaţionale.Centrul Cultural este o asociaţie promovată şi sprijinită de autorităţile locale şi regionale(Comunitatea franceză, Oraşul Habay şi Provincia Luxemburg). Aceşti trei parteneri suntprezenţi în Consiliul Director şi finanţează Centrul. Mai multe asociaţii locale sunt, deasemenea, membre în Adunarea Generală (AG). Centrul are patru obiective principale:organizarea de evenimente (teatru, concerte), învăţare pentru adulţi (limbi străine, pictură,muzică, teatru, fotografie, auto-dezvoltare, ştiinţa calculatoarelor...), sprijin pentru asociaţiilelocale şi teatru în şcoli.Centrul este obişnuit să lucreze îndeaproape cu Oraşul şi asociaţiile locale pentru a coordonaevenimente. Reţeaua capilară dezvoltată an după an este un avantaj puternic pentru atingereamisiunii Centrului. Acest proiect de schimb de experienţă la nivel european reprezintăoportunitatea perfectă pentru a învăţa din practicile altora şi de a îmbunătăţi eficienţaevenimentelor pentru interesul întregii comunităţi.C.R.I.E. (Centre Regional d’Initaition a l’Environnement) şi Harmonie Royale l’Emulation, oformaţie muzicală şi şcoală de muzică, participă la întâlnirea trans-naţională împreună cuCentrul Cultural din Habay, cu prezentarea propriilor activităţi.
 5. 5. Cel de-al patrulea partener este Compania mixtă pe acţiuni „Greicio kontrole” (LT) careeste o organizaţie – o şcoală de şoferi locală pentru tineri şi adulţi (18-60). Scopul şcolii estede a oferi educaţie teoretică şi practică corespunzătoare pentru toţi cei care doresc să fie bineintegraţi social în viaţa modernă şi să devină buni conducători auto.Personalul şcolii – 30: administraţie, profesori de teorie, instructori de lecţii practice, elevi. Lafinalul studiilor cu durata de trei luni, elevii şcolii dau un test de conducere non-formal, iardacă îl promovează primesc un certificat din partea şcolii; acest certificat din partea şcoliireprezintă permisiunea pentru a se prezenta la testul de conducere naţional (pentru carnetul deconducere) într-o instituţie guvernamentală responsabilă.În afară de a furniza cunoştinţe profesionale, instituţiile caută, de asemenea, să educe ogeneraţie viitoare activă, cu iniţiativă şi creativă, capabilă să concureze pe piaţa europeană amuncii; de aceea, păstrăm relaţii strânse şi partenerii sociale din Lituania şi din străinătate.Sunt studenţi din Lituania şi din alte ţări străine (SUA, Pakistan şi altele); de aceea limbaengleză este importantă şi pentru timpul de lucru (Nu înţeleg).Zilele acestea, globalizarea pentru învăţarea limbilor europene moderne este foarte importantăîn fiecare domeniu profesional. În prezent, predăm lituaniană, engleză, rusă, poloneză,studenţilor care ar vârste între 19 şi 60 ani... Aceştia sunt persoane tinere, profesionişti,lucrători din toate meseriile şi şomeri.Pentru personalul de la disciplinele de limbi străine este foarte importantă să îşiîmbunătăţească cunoştinţele şi să obţină experienţă internaţională pe care ulterior să ofolosească în munca zilnică. Astfel de proiecte oferă o oportunitate oricărei organizaţii dinproiect de a obţine calitatea sistemului educaţional european.C.E.PER. „Poligono Sur” (EP) este cel de al cincilea partener. Este situat în partea de sud aSevillei , în centrul unei zone defavorizate cu aproximativ 40.000 locuitori şi este formată din12 profesori şi aproximativ 360 persoane care învaţă.Tipurile de elevi ale Centrului sunt: persoane în vârstă, persoane cu risc de excludere socială,imigranţi, populaţia de etnie romă şi şomeri.Scopurile principale sunt formarea academică, socială, culturală şi de muncă, afirmarea unuiangajament faţă de vecinătate, pentru a îmbunătăţi calitatea vieţii.Metodologia noastră se bazează pe dialog, participare şi comunicare.Promovarea culturală şi TIC sunt unele din subiectele principale la care lucrează C.E.PER,astfel încât suntem convinşi să Parteneriatul Grundtvig poate ajuta profesorii şi persoanelecare învaţă să aibă un punct de vedere nou, european.B.D.A. Agenţia Bulgară pentru Dezvoltare (Bg) este o asociaţie non-profit care efectueazăactivităţi pentru beneficiul public, cu sediul în Sofia, Bulgaria.Asociaţia doreşte să contribuie la dezvoltarea regională, precum şi să promoveze proceseledemocratice şi de integrare în contextul societăţii bazate pe cunoaştere.Şi anume, de a atinge, prin elaborarea, localizarea şi transferul de instruire inovatoare şiproduse, materiale şi metodologii educaţionale; analize, transfer şi diseminare de cele maibune practici; înfiinţarea şi promovarea centrelor de excelenţă, înfiinţarea şi promovareareţelelor VET; contribuirea la procesul de elaborare a EQF şi validarea învăţării non-formaleşi informale în VET etc.Descrierea tuturor activităţilor pregătitoare pentru întâlnirea trans-naţionalăActivităţile pregătitoare pe care toţi partenerii le-au realizat în propriile teritorii sunt o serie deîntâlniri, pentru a individualiza şi a pregăti argumentele diferitelor prezentări.
 6. 6. În cazul coordonatorului, care pregăteşte şi întâlnirea trans-naţională, munca a fost puţindiferită. FAE trebuie să organizeze participarea partenerului şi realizarea întâlnirii trans-naţionale, în mod special se ocupă de sarcina după următoarele activităţi: • Întâlniri interne de coordonare (Preşedintele FAE, F. Luciani, Persoana responsabilă cu comunicarea în cadrul FAE, G. Gaetani, Persoana responsabilă cu Sportella Europa în cadrul FAE şi persoana de contact pentru Parteneriatul A.L.I.C.E., L. Ciarrocchi şi asistentul FAE C. Giannobile) şi întâlniri externe (Persoana de contact pentru Parteneriat, L. Ciarrocchi şi reprezentanţi ai organizaţiilor locale). • Coordonarea partenerilor - pre-dispunerea programului întâlnirii, asistenţă acordată pentru activităţile pregătitoare ale partenerului local (cum să anime teritoriul, cine trebuie să participe la întâlnirea trans-naţională şi cum să pregătească prezentările). • Asistenţă logistică pentru parteneri - găsirea şi trimiterea de informaţii cu privire la modul de ajungere în Colonnella, oraşul întâlnirii trans-naţionale (orare de tren, autobuz, informaţii referitoare la hoteluri din Roma şi Colonnella şi altele). • Aspecte cu privire la şedinţele operative – individualizarea sălii de conferinţe (Sala Flaiano), solicitare formală a sălii de la Administraţia locală din Colonnella, pregătirea sălii de conferinţe cu video-proiector, panou, caiete, banner cu sigla A.L.I.C.E. • Planificarea activităţilor de comunicare – planificarea şi individualizarea activităţilor legate de comunicarea Evenimentului, organizarea Bun-venitului de seară cu participarea Autorităţilor locale, realizarea unui banner cu sigla A.L.I.C.E. (anexat) şi comunicarea cu media locală. • Animarea teritoriului – prezentarea Parteneriatului la Întâlnirea oficială UCVV (fişa parteneriatului şi programul) şi întâlnirea cu referenţii Administraţiei locale care doresc să participe la primul pas al Parteneriatului – workshop-ul organizat în timpul întâlnirii trans-naţionale din luna noiembrie. • Întâlnirea trans-naţională – planificarea, coordonarea şi managementul întâlnirii (program anexat).Această metodă de lucru se va repeta şi pentru următoarele etape ale Parteneriatului.Prima întâlnire a Parteneriatului multilateral trans-naţional „Învăţarea adulţilor înevenimente culturale. A.L.I.C.E.” – Colonnella, 18-21 noiembrie 2009 –Întâlnirea va dura patru zile. Unii dintre Parteneri sesoc primii, iar alţii mai târziu, dar toţiparticipă la cele 4 workshop-uri organizate. Întâlnirea durează din data de 18 noiembrie pânăîn data de 21 noiembrie 2009. Aici găsiţi programul detaliat al acivităţilor:„Ceremonia de deschidere” – 18 noiembrie 2009 – C/o Osteria Vicolo Cieco în Colonnella,la 8:00 p.m.Primul workshop „A.L.I.C.E.” – 19 noiembrie 2009 – C/o Sala Flaiano din Colonnella –Deschidere – la 9:00 a.m.„La Sagra Engogastronomica di Torano” – la 9:30 a.m. –Prezentarea şi descrierea Festivalului mâncărurilor din Torano N.De către Pro-loco di Torano Nuovo„Un centru pentru educaţia continuă a adulţilor” – la 10:15 a.m.
 7. 7. Descrierea unui centru spaniol pentru educaţia adulţilorDe către Centrul de Educaţie Permanentă Poligono Sur (EP)„Scriitori români în Europa” – la 11:30 a.m.Prezentarea unei lucrări despre scriitorii români din EuropaDe către Colegiul tehnic „G. Cartianu” (RO)Sfârşitul primei părţi – la 12:15 a.m.Fotografii de grup – la 12:30 a.m.Piaţa Largo Palazzo 6, ColonnellaAl doilea workshop „A.L.I.C.E.” – 19 noiembrie 2009 – C/o Sala Flaiano din ColonnellaDeschidere – la 3:00 p.m.„Festivalul internaţional Jocuri de Bal mascat Surva” – la 3.00 p.m.Descrierea unui festival internaţional de tip bal mascatDe către Agenţia Bulgară pentru Dezvoltare„Un festival muzical belgian” – la 3:45 p.m.Descrierea unui festival muzicalDe către Centrul Cultural Habay (BE)Pauză – la 4:30 p.m.„Lituania (Lietuva) – ţară aniversară 2009” – la 4:45 p.m.Istorie, tradiţie, evenimente culturale: „1009-2009 aniversarea denumirii „Lietuva”, „Vilnius– Capitala culturală europeană 2009”.De către UAB „Greicio Kontrole” (LT)Sfârşitul părţii a doua – la 5:30 p.m.Al treilea workshop „A.L.I.C.E.” – 20 noiembrie 2009 – C/o Sala Flaiano din ColonnellaDeschidere – la 9:00 a.m.„Organizarea unui curs de Ghid al naturii” – la 9:30 a.m.Prezentarea unui curs de ghid naturalistDe către Centrul Cultural Habay (BE)„Şezătoare folclorică” – la 10:15 a.m.Tradiţie populară româneascăDe către Colegiul tehnic „G. Cartianu” (RO)Pauză de cafea – la 11:00 a.m.„Noaptea muzeelor” – la 11:30 a.m.Prezentarea unui eveniment cultural bulgarDe către Agenţia Bulgară pentru Dezvoltare
 8. 8. Sfârşitul părţii a treia – la 12:15 a.m.Al patrulea workshop „A.L.I.C.E.” – 20 noiembrie 2009 – C/o Sala Flaiano din ColonnellaDeschidere – la 3:00 p.m.„Un Centru Cultural” – la 3:00 p.m.Descrierea unui centru cultural belgianDe către Centrul Cultural Habay (BE)„Il Palio del Barone” – la 3:45 p.m.De către Asociazione Due Torri di TortoretoPauză – la 4:30 p.m.„Teatru participativ” – la 4:45 p.m.Descrierea unei experienţe de teatru participativDe către Centrul pentru Educaţie Permanentă „Poligono Sur”Închiderea şi Acordarea Certificatelor de Participare – la 5:30 p.m.Vizitare Tortoreto – 21 noiembrie 2009 – la 9:30 a.m. – Locul Palio de lo GovernatoreVizitare Torano Nuovo – la 3:30 p.m. – Locul Sagra din ToranoÎnchiderea întâlnirii – la 5:30 p.m.Site web şi primul raportPartenerii au dorit să aibă o prezenţă pe Internet şi au hotărât să creeze un site Internet şi ăaibă propriul domeniu: http://www.grundtvig-alice.eu/Site-ul a fost dezvoltat cu un program CMR (WordPress) de către un workshop al CentruluiCultural. Un grup de 9 adulţi participă săptămânal la o instruire în webmaster.Grupul a decis să participe la proiectul Grundtvig prin înregistrarea numelui domeniului .eu şicrearea blogului.Întreţinerea site-ului va fi dată în sarcina partenerului programului ALICE care poate, de laorice calculator conectat la reţea, să modifice site-ul, să adauge articole şi pagini, fotografii şidocumente.Site-ul este acum activ şi trebuie alimentat în mod regulat cu informaţii noi.Cele mai bune cazuri prezentateÎn această parte a raportului există descrieri ale tuturor produselor prezentate în timpulîntâlnirii din Italia. Prezentările sunt în PowerPoint şi în limba engleză şi au fost prezentate în
 9. 9. timpul întâlnirii de către membrii organizaţiei, în anumite cazuri un membru al personalului,în altele o persoană care învaţă (un voluntar, un angajator public etc).Prezentările tratează toate evenimentele culturale organizate de organizaţii însele sau despreevenimente foarte importante organizate în propria Ţară.Toate prezentările au acelaşi index: • Când şi ce în legătură cu originile evenimentului; • Cum se desfăşoară; • Probleme; • Soluţii individualizate; • Probleme nerezolvate.În acest fel, a fost posibil să avem aceleaşi informaţii şi să avem un adevărat schimb depractici. După fiecare prezentare, participanţii au timp să pună întrebări şi să ofere sugestii.Cele 12 prezentări...„La Sagra Engogastronomica di Torano”De către Pro-loco di Torano NuovoDaniela De AmicisCuprinsPrezentarea şi descrierea Festivalului mâncărurilor din Torano Nuovo.ProblemeCum să obţinem noi subvenţii din partea autorităţilor publice şi lipsa de voluntari datoratăextinderii acestui eveniment.DiscuţieUn membru al Administraţiei locale din Torano participă la workshop şi completeazădescrierea angajatorului său, subliniind valoarea economică a acestui eveniment pentru oraşulsău. Vorbeşte despre alegerea oraşului de a da o importanţă mare calităţii, în detrimentulcantităţii.Un participant sugerează lărgirea evenimentului spre alte momente din an, de ex. un festivalTorano de iarnă (cu mâncăruri de iarnă şi vin), unul de primăvară şi altele.Vorbitorul spune că perioada de desfăşurare a Torano Sangra este legată de o perioadătradiţională de sărbătoare în Italia, de fapt, spune că Ziua Sfântului Flaviano, protectoruloraşului Torano, a fost mutată în mod expres din 24 noiembrie în mijlocul lunii august.În timpul prezentării, vorbitorul din Torano vorbeşte despre o înfrăţire cu un oraş spaniol –Caccabellos – cu privire la vin. Un participant sugerează ca oraşul Torano să stabileascălegături similare cu alte ţări pentru a extinde evenimentul în străinătate. „Acesta este motivulpentru care administraţiei locale îi place să participe la acest eveniment şi la următoareleprogramate în celelalte Ţări partenere”, răspunde Dl. Ettore Muscella, Assesor al Turismo dinAdministraţia locală din Torano.O altă sugestie, din partea partenerului belgian, este de a începe să nu se mai foloseascăprofesionişti sau numai voluntari – aşa cum a fost descris în prezentare. Acest lucru ar putearezolva lipsa de lucrători.„Un centru pentru educaţia continuă a adulţilor”De către Centrul de Educaţie Permanentă Poligono Sur (EP)
 10. 10. Dl. Jesus Cires IzquierdoCuprinsDescrierea unui centru spaniol pentru educaţia adulţilor.ProblemeGăsirea de fonduri, spaţiu şi instruiri pentru profesori.Prea multe naţionalităţi şi, astfel, câteodată, ostilitate între grupurile etnice şi, de asemenea,dificultăţi în a fi înţeleşi.DiscuţieSugestie: găsirea de sponsori privaţi, a se avea în vedere instruirile propuse de proiectulGrundtvig.Comparaţie: Aceasta nu este o problemă în Lituania. Nu există imigraţie. Există şcolipoloneze şi ruseşti, cu lituaniana ca limbă străină. Dar elevii trebuie să fie perfect bilingvipentru a intra la Universitate, pentru să cursurile se ţin doar în limba lituaniană.Există Centre pentru imigranţi, dar se ocupă numai de o minoritate destul de redusă depersoane.„Scriitori români în Europa”De către Colegiul tehnic „G. Cartianu” (RO)Ciocan Ana RalucaCuprinsPrezentarea unui workshop despre scriitorii români din Europa. Workshopul a fost organizatde Direcţia Judeţeană Neamţ pentru Cultură şi Moştenire, în parteneriat cu Colegiul tehnic G.Cartianu. Evenimentul a reprezentat o ocazie unică pentru tinerii elevi ai Colegiului tehnicGheorghe Cartianu, pentru profesori şi pentru adulţii care învaţă, de a întâlni scriitori şi de avorbi despre modul în care literatura română este integrată în cultura europeană şi despre câtelimbi materne cuprinde literatura română.ProblemeDiscuţieNu au existat remarci, nici sugestii.„Festivalul internaţional Jocuri de Bal mascat Surva”De către Agenţia Bulgară pentru DezvoltareTodor NikolovCuprinsDescrierea unui festival internaţional de tip bal mascat. „Festivalul internaţional Jocuri de Balmascat Surva” este printre cele mai renumite festivaluri folk, nu doar în Bulgaria, ci şi înBalcani şi reprezintă un bun exemplu de eveniment cultural în ţară. Festivalul este printreprimele evenimente de acest gen organizate în Bulgaria, prima ediţie fiind organizată pe 16ianuarie 1966; după 1985 festivalul are statut internaţional, iar în 1995, Pernik a fost alesmembru al Federaţiei Europene a Oraşelor cu Carnaval. Festivalul a implicat peste 5000participanţi şi mai mult de 90 grupuri de bal mascat din Bulgaria, dar şi din alte ţări dinEuropa, Africa şi Asia.Prezentarea a cuprins o descriere detaliată a rădăcinilor istorice şi culturale ale Surva şi adiverselor tradiţii folclorice păstrate de mimi.
 11. 11. Organizarea festivalului se petrece din partea direcţiei de festivaluri a Municipiului Pernik,care funcţionează în tot timpul anului. În timpul evenimentului, se organizează o conferinţăştiinţifică cu muzeul de istorie regională din Pernik, Sofia Kliment Ohridski, BAS şi alţii.ProblemeO problemă majoră în organizarea festivalului este aspectul financiar, în 2008, a costat215.000 leva, iar Ministerul Culturii furnizează numai 20.000 din această sumă. Soluţiile laaceastă problemă se găsesc în sponsorizări şi donaţii, dar acestea au scăzut ca rezultat al crizeifinanciare.DiscuţieUn participant întreabă dacă pot participa şi alte ţări sau dacă este o sărbătoare numai locală.Vorbitorul răspunde că participă mai multe ţări din Africa, că acestea au acelaşi tip decostume şi măşti, şi, de asemenea, acelaşi lucru este valabil şi pentru Sardinia.Un alt participant întreabă câţi vizitatori participă la eveniment. Dar, din păcate, vorbitorul nuare informaţii cu privire la numărul de vizitatori.„Un festival muzical belgian” – la 3:45 p.m.De către Centrul Cultural Habay (BE)Pierre BernardCuprinsDescrierea unui festival muzical, de către fostul preşedinte al formaţiei Emulation (formaţiemuzicală), Pierre Bernard. Această formaţie muzicală organizează instruire în tot timpulanului pentru adulţi şi adolescenţi. Vorbitorul explică modul în care iau parte la toateevenimentele oficiale şi folclorice ale oraşului. De asemenea, co-organizează un festivalmuzical de 3 zile în luna iunie: Music Fest.ProblemeDiscuţieUn participant întreabă dacă tinerii muzicieni ai grupului sunt plătiţi ca şi adulţii. Vorbitorulrăspunde că aceştia nu sunt plătiţi. Sunt bucuroşi să cânte şi fac reclamă grupului pentru căeste singura orchestră care are propriul grup de tineri. Datorită acestora, ceilalţi tineri ar puteafi interesaţi să fie membri ai formaţiei şi să devină muzicieni.„Lituania (Lietuva) – ţară aniversară 2009” – la 4:45 p.m.De către UAB „Greicio Kontrole” (LT)Simona KraskausieneCuprinsIstorie, tradiţie, evenimente culturale: „1009-2009 aniversarea denumirii „Lietuva”, „Vilnius– Capitala culturală europeană 2009”.Prezentarea evenimentelor legate de„Vilnius – Capitala culturală europeană 2009”.ProblemeDiscuţieNu au existat remarci, nici sugestii.
 12. 12. „Organizarea unui curs de Ghid al naturii”De către Centre Regional d’Initaition a l’Environnement – C.R.I.E. d’Anlier (BE)David YvesCuprinsPrezentarea unui curs de ghid naturalist de către Centre Regional d’Initaition al’Environnement (Centrul Regional pentru Iniţierea în Mediu). Centrul va explica cum aucreat şi finanţat instruirea lor Ghid al naturii. Această instruire de calitate înaltă, deschisăadulţilor, oferă o diplomă atestată de statul belgian.ProblemeMulţi candidaţi îşi obţin certificatul de ghid al naturii dar nu practică, pentru că le este teamăsă vorbească în faţa unui public.Discuţie:Un participant sugerează: „Întrucât instructorii de întâlnesc atât de rar, ar fi o idee bună să seorganizeze mai multe întâlniri de schimb de experienţă pentru a putea crea legături întrediferitele cursuri predate”. Un altul sugerează realizarea de cursuri specifice de pregătirepentru instructori pentru a obţine competenţele de lucru în grup şi de a vorbi nu numai desprechestiuni ştiinţifice.„Şezătoare folclorică”De către Colegiul tehnic „G. Cartianu” (RO)Munteanu Constantin şi Ciocan Ana-RalucaCuprinsO descriere a unui dans popular românesc. „Şezătoare folclorică” este un eveniment culturalorganizat de Trupa folclorică „Toporaşul” de la Colegiul tehnic Gheorghe Cartianu, asociatăcu Trupa folclorică pentru vârstnici de la Centrul pentru Cultură şi Arte Carmen Secularae înMuzeul Memorial Calistrat Hogaş din Piatra Neamţ. Evenimentul a facilitat dialogul inter-cultural între dansatorii tradiţionali români şi taraful tradiţional ţigănesc (o orchestră mică).De asemenea, a fost posibil un dialog între generaţii, între tinerii de la Toporaşul şi vârstniciidin trupa Carmen Secularae. Evenimentul a fost şi o ocazie de a arăta creaţiile artisticepopulare, cum ar fi costumele create de elevi şi de adulţii care învaţă la Colegiul TehnicGheorghe Cartianu.Toată lumea face parte din popor şi oricine poate fi un artist respectat prin urmarea tradiţiilor.DiscuţieUn participant întreabă dacă lecţiile de cusut, gătit, dans folcloric sunt obligatorii în cadrulprogramului colegiului şi dacă este uşor să motivezi elevii să păstreze tradiţiile?Vorbitorul răspunde că există lecţii opţionale care se predau după orele de şcoală. Este foarteuşor să motivezi elevii, pentru că aceştia participă la concursuri şi au câştigat deja câtevapremii.Şcoala plăteşte totul când elevii au un spectacol în exterior.„Noaptea muzeelor”De către Agenţia Bulgară pentru DezvoltareTodor Nikolov
 13. 13. CuprinsPrezentarea unui eveniment cultural bulgar. Prezentarea acoperă faptele de bază aleorganizării evenimentului în două oraşe din Bulgaria – Sofia şi Plovdiv. În 2009, Noapteamuzeelor s-a desfăşurat la Sofia pentru a patra oară. Numai în această noapte specială, pefaţada Galeriei Naţionale pentru Artă Străină sunt arătate spectacole de dans, pantomimă,filme şi artă video. Pentru cea de a cincea oară a avut loc „Noaptea muzeelor”. În ghidulcultural pentru anul 2009 au fost incluse 28 galerii, câteva hoteluri, muzee, radiouri,televiziuni şi centre de artă. Acestea şi-au pus spaţiile de dispoziţie pentru un număr deexpoziţii, organizând întâlniri, ecranizări de filme şi performanţe muzicale şi artistice.Muzeele publice şi private pot participa cu prezentarea produselor şi evenimentelor culturaleîn showroom-urile lor, în alte spaţii publice sau în aer liber. Programul de noapte este deschisiniţiativelor altor instituţii locale, naţionale şi străine. Partea finală a prezentării descriemetodele principale de reclamă şi de finanţare a „Nopţii muzeelor” şi defineşte festivalul caun bun exemplu al unui eveniment cultural în ţară.DiscuţieUn participant întreabă câte muzee participă la acest eveniment şi în ce mod iau parte laeveniment. Vorbitorul răspunde că sunt numai 10 până la 25 muzee în Sofia, astfel încât esteuşor să fie motivate să participe şi, în general, acestea au organizat vizite cu ghid pe timpulnopţii.„Un Centru Cultural” – la 3:00 p.m.De către Centrul Cultural Habay (BE)Nicky Van Durme şi Yves DAVIDCuprinsDescrierea unui centru cultural belgian. Vorbitorul explică responsabilităţile CentruluiCultural. Această structură este o asociaţie creată de autorităţi publice şi asociaţii. Un centruse ocupă de dezvoltarea evenimentelor culturale, de instruire în diferite tipuri de artă etc.Există explicaţia structurii, a finanţării şi se dă un exemplu: un workshop pe tema construiriisite-ului de Internet.DiscuţieNu au existat remarci, nici sugestii.„Il Palio del Barone” – la 3:45 p.m.De către Asociazione Due Torri di TortoretoStefano LancianeseCuprinsEvocarea istorică a vizitei Baronului...DiscuţieNu au existat remarci, nici sugestii.
 14. 14. „Teatru participativ”De către Centrul pentru Educaţie Permanentă „Poligono Sur”M. Jesus Cires IzquierdoCuprinsDescrierea unei experienţe de teatru participativ.DiscuţieUn participant întreabă cine decide ce workshop-uri se vor organiza în centru, iar vorbitorulrăspunde că workshop-urile desfăşurate depind în special de competenţele instructorilor.Instructorul căruia îi place teatrul va prefera să pună în scenă o piesă cu elevii, iar aceştia suntfoarte mândri să îşi prezinte munca în faţa unui public. Prima întâlnire multilaterală trans-naţională Parteneriatul „Învăţarea adulţilor în evenimente culturale. A.L.I.C.E.” - Colonnella 18-21 noiembrie 2009 - Finanţată de „Life Long Programme – Programma di Apprendimento Permanente e Agenzia LLP Italia” Program 18 noiembrie ‘09 “Ceremonia de deschidere” C/o Osteria Vicolo Cieco în Colonnella La 08:00 pm 19 noiembrie ‘09 Primul Workshop “A.L.I.C.E.” C/o Sala Flaiano Colonnella Deschiderea La 9:00 am “La Sagra Enogastronomica di Torano” Prezentarea şi descrierea Festivalului Mâncării al Torano N.
 15. 15. De Pro-loco di Torano Nuovo La 9:30 am “Un centru pentru continuarea învăţării adulţilor” Descrierea unui centru spaniol de învăţare a adulţilor De către Centrul de Educaţie Permanenta Poligono Sur (EP) La 10:15 am Pauză de cafea La 11:00 am “ Scriitorii români în Europa”Prezentarea unei lucrări despre scriitorii români în Europa De către Colegiul Tehnic “G. Cartianu” (RO) La 11:30 am Sfârşitul acestei părţi La 12:15 am Poze de grup P.zza Largo Palazzo 6, Colonnella La 12:30 am 19 noiembrie ‘09 Al doilea Workshop “A.L.I.C.E.” C/o Sala Flaiano Colonnella Deschiderea La 3:00 pm “Festivalul internaţional al balului mascat jocurile Surva” Descrierea unui festival de bal mascat internaţional De către Development Agency din Bulgaria La 3:00 pm “ Un festival de muzică belgiană” De către Centrul Cultural Habay (BE) La 3:45 pm Pauză La 4:30 pm
 16. 16. “ Lituania (Lietuva) – aniversarea ţării 2009 ”Istoria, tradiţiile, evenimente culturale: “1009-2009 aniversarea numelui “Lietuva” “ Vilnius – Capitala Culturală a Europei 2009” presentazione degli eventi legati ai festeggiamenti di “ Vilnius - Capitala Culturală a Europei 2009 “ De catre UAB “ Greicio Kontrole” (LT) La 4:45 pm Sfârşitul celei de-a doua părţi Orele 17:30 20 noiembrie ‘09 Al treilea Workshop “A.L.I.C.E.” C/o Sala Flaiano Colonnella Deschidere La 9:00 am “Organizarea unui curs al Ghidului Naturii” Prezentarea unui curs de ghid naturalist De către Centrul Cultural Habay (BE) La 9:30 am “Întrunire folclorică” Tradiţia populară românească De către Colegiul Tehnic “G. Cartianu” (RO) La 10:15 am Pauză de cafea La 11:00 am “ Noaptea muzeelor” Prezentarea unui eveniment cultural bulgar De către Development Agency din Bulgaria La 11:30 am Sfârşitul celei de-a treia părţi La 12:15 am 20 noiembrie ‘09 Al patrulea Workshop “A.L.I.C.E.” C/o Sala Flaiano Colonnella
 17. 17. Deschidere La 3:00 pm “ Un centru cultural” Descrierea unui centru cultural belgian De către Centrul Cultural Habay (BE) La 3:00 pm “ Il Palio del Barone” De către Asociatia Due Torri di Tortoreto La 3:45 pm Pauză La 4:30 pm “ Teatrul participant” Descrierea unei experienţe al teatrului participant De către Centre de Education Permanente “Poligono Sur” La 4:45 pm Concluzii şi înmânarea certificatelor de participare La 5:30 pm 21 noiembrie Vizitarea orasului Tortoreto Locul lui Palio de lo Governatore La 9:30 am Pauză Vizită la Torano Nuovo Locul Sagra of Torano La 3:30 pm Concluziile întâlnirii La 5:30 pmAcest material a fost realizat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene , dar UniuneaEuropeana nu poate fi facuta rasponzatoare pentru continutul sau .

×