Successfully reported this slideshow.

ivaizdis ir zinia

2

Share

Loading in …3
×
1 of 21
1 of 21

ivaizdis ir zinia

2

Share

Download to read offline

Transcript

 1. 1. I dalis įvaizdis ir žinia Alytus, 2008
 2. 2. reikia susikalbėti <ul><li>įvaizdžio struktūra ir jo kūrimo technologijos </li></ul><ul><ul><li>organizacijos įvaizdis vs. vadovo įvaizdis </li></ul></ul><ul><ul><li>tikslinė auditorija  komunikacijos kanalas  žinia </li></ul></ul><ul><li>praktinė dalis </li></ul><ul><ul><li>pranešimas žiniasklaidai kaip bet kokios žinios formatas </li></ul></ul><ul><ul><li>žinią perduodančių tarpininkų rūšys </li></ul></ul><ul><ul><li>žinios struktūra </li></ul></ul><ul><ul><li>pranešimo žiniasklaidai kūrimas </li></ul></ul>
 3. 4. viešas vs. asmeninis asmeninis gyvenimas viešas gyvenimas Šeima Draugų(-ių) ratas Laisvalaikis, pomėgiai Visuomeninė veikla Akademinė veikla ... Politinė partija Profesinės sąjungos Darbo kolegos ASMENINIAI REIKALAI (!) ...
 4. 5. įvaizdžio struktūra vertybės konkurenciniai pranašumai tikslinės auditorijos komunikaciniai kanalai informaciniai paketai / žinios
 5. 6. įvaizdžio struktūra Nustatyti pažeidimai, skirstant ES struktūrinių fondų lėšas Žemės ūkio plėtrai Konkreti informacija, kuri perduodama komunikaciniu kanalu ir apibūdina taktinio lygmens faktus Informaciniai paketai Žiniasklaidos priemonės, tiesioginiai kontaktai, vieši pareiškimai, tyrimų išvados Technologinės ir socialinės priemonės, kurios perduoda objekto informaciją tikslinei(ėms) auditorijai(oms) Komunikaciniai kanalai Valstybės tarnautojai, kontroliuojamų subjektų dalyviai, visi piliečiai Pašnekovai, kurių nuomonė veikia objektą Tikslinė(s) auditorija(os) Viešojo intereso gynyba, „švari“ asmeninė biografija Tai, kas pozityviai išskiria objektą tarp kitų tos pačios rūšies objektų Konkurenciniai pranašumai Tikslingas valstybės biudžeto vykdymas Pagrindinės komunikuojamos nuostatos Vertybės Pavyzdys (Rasa Budbergyt ė ) Objektas
 6. 7. problema ar galimybė? <ul><li>įvaizdis silpnas </li></ul><ul><li>asmeninio ir viešo gyvenimo konfliktas </li></ul><ul><li>privatus įvaizdis kenkia viešam įvaizdžiui arba atvirkščiai </li></ul><ul><li>organizacija neišnaudoja privataus įvaizdžio </li></ul>
 7. 9. organizacija ir lyderis <ul><li>kurios vertybės dominuoja? </li></ul><ul><li>kas vertybes įkūnija? </li></ul><ul><li>kas dominuoja: </li></ul><ul><ul><li>organizacija? </li></ul></ul><ul><ul><li>lyderis? </li></ul></ul><ul><li>komunikacija: </li></ul><ul><ul><li>per organizaciją </li></ul></ul><ul><ul><li>per asmenį </li></ul></ul>
 8. 11. taktinis lygmuo tikslinės auditorijos komunikaciniai kanalai informaciniai paketai / žinios
 9. 12. tikslinė auditorija <ul><li>požymiai </li></ul><ul><ul><li>amžius/lytis </li></ul></ul><ul><ul><li>vieta </li></ul></ul><ul><ul><li>veikla/pajamos </li></ul></ul><ul><ul><li>... </li></ul></ul><ul><li>dažniausiai sutampa įpročiai </li></ul><ul><ul><li>pomėgiai kažką (ne)daryti </li></ul></ul><ul><ul><li>bendravimo (žinių keitimosi) būdas </li></ul></ul><ul><li>komunikacijai svarbu </li></ul><ul><ul><li>vienas veiksmas – daug ryšių </li></ul></ul><ul><ul><li>reakcija </li></ul></ul>
 10. 13. komunikacijos kanalas <ul><li>tikslinė auditorija </li></ul><ul><ul><li>informacijos priėmimo būdas </li></ul></ul><ul><ul><li>netolygus pasiekiamumas </li></ul></ul><ul><li>komunikacijos kanalo specifika </li></ul><ul><ul><li>veiklos ciklas </li></ul></ul><ul><ul><li>sprendimus priimantys žmonės </li></ul></ul><ul><ul><li>žinių formatas </li></ul></ul><ul><ul><li>grįžtamojo ryšio galimybė </li></ul></ul><ul><ul><li>kontakto trukmė/poveikio stiprumas </li></ul></ul><ul><ul><li>kaina </li></ul></ul>
 11. 14. žinia <ul><li>tikslinė grupė lemia turinį </li></ul><ul><li>komunikacijos kanalas nustato formatą </li></ul><ul><li>žinios turinys </li></ul><ul><ul><li>kas? </li></ul></ul><ul><ul><li>kada? </li></ul></ul><ul><ul><li>ką veikia </li></ul></ul><ul><ul><li>aplinkybės (kur, kaip, ...) </li></ul></ul><ul><ul><li>kodėl? </li></ul></ul><ul><ul><li>palyginimai </li></ul></ul><ul><li>„ apverstos piramidės“ principas </li></ul>
 12. 17. pavyzdys: 5W struktūra <ul><li>kas? (Who?) </li></ul><ul><ul><li>Kas yra pagrindinis veikėjas? Kas dalyvauja naujienoje? Tai gali būti pavienis asmuo arba žmonių grupė, organizacija. Svarbu aiškiai išskirti veikiantį subjektą – organizaciją, vietos kleboną ar Joškę Fišerį. </li></ul></ul><ul><li>ką daro? (What?) </li></ul><ul><ul><li>Pranešimas žiniasklaidai kuriamas remiantis kokiu nors įvykiu, reiškiniu. Būtent apie šiuos pokyčius ir informuojami pranešimo gavėjai. Ką žinios veikėjas ar jų grupė veikia? Ką pareiškė, ką padarė, ko tikisi? </li></ul></ul><ul><li>kodėl? (Why?) </li></ul><ul><ul><li>Argumentacija, kodėl subjektas atitinkamai elgiasi, kaip logiškai ar emociškai pagrindžia savo apsisprendimą. Kodėl veiksmas vyksta, kokią įtaką jis padarys aplinkai, kokios kitos priežastys, turinčios didelę įtaką visuomenės gyvenimui? </li></ul></ul><ul><li>kur? (Where?) </li></ul><ul><ul><li>Kaip apibrėžiamas naujienos veikimas geografine prasme? Ar tai žmonių grupės, organizacijos, jų grupės, miesto, rajono, regiono, valstybės, o gal viso pasaulio svarbos naujiena? </li></ul></ul><ul><li>kada? (When?) </li></ul><ul><ul><li>Šis klausimas siekia plačiau apibūdinti informaciją, pateikiant laiką. Kaip aprašomas veiksmas išsidėstęs laike: jau įvyko, vyksta dabar ar įvyks paskelbus žinią? </li></ul></ul>
 13. 18. žinių tarpininkai <ul><li>žiniasklaida? </li></ul><ul><li>klasikinė – žurnalistai/redakcijos </li></ul><ul><li>modernioji – TA „agregatoriai“ </li></ul><ul><ul><li>interneto svetainių administratoriai </li></ul></ul><ul><ul><li>organizacijų informacijos (naujienų grupės, virtuali/reali, etc.) tvarkytojai </li></ul></ul><ul><ul><li>RSS srautai </li></ul></ul><ul><li>informacinio triukšmo riba </li></ul><ul><ul><li>kokybės/kiekio santykis </li></ul></ul><ul><ul><li>šaltinio autoritetas </li></ul></ul>
 14. 19. praktinė dalis <ul><li>3-4 grupės </li></ul><ul><li>užduotis – pranešimo idėja ir griaučiai </li></ul><ul><ul><li>situacija </li></ul></ul><ul><ul><li>tikslinė auditorija (-os) </li></ul></ul><ul><ul><li>komunikacijos kanalas (-ai) </li></ul></ul><ul><ul><li>žinios struktūra </li></ul></ul><ul><li>pristatymas po ??? min </li></ul>
 15. 20. From: Vardenė Pavardenė To: ‘anastasija’ Sent: Tuesday, November 30, 2004 3:18 PM Subject: RE: zinute p. Anastasija, jus nesupratote pateiktos info esmes – tai ne marketingine naujiena, o haitechine. Tai, ka sukurpete is skaiciu, visiskas chaosas. Kai noresime informuoti apie rinkos naujienas, pranesime. Vien fraze, kad rinkoje yra kur plestis, išimant is platesnio konteksto, tikrai bereiksme. Kompiuteriai taip pat pakeisti ne del senumo – jie gali tarnauti dar tiek ir daugiau desimtmeciu – ir ne tik del pletimosi galimybių, bet ir del saugumo užtikrinimo. Visa tai aiskiai nusakeme trumpoje info. Mes atsaukiame savo informacija.
 16. 21. reikia susikalbėti <ul><li>įvaizdžio struktūra ir jo kūrimo technologijos </li></ul><ul><ul><li>organizacijos įvaizdis vs. vadovo įvaizdis </li></ul></ul><ul><ul><li>tikslinė auditorija  komunikacijos kanalas  žinia </li></ul></ul><ul><li>praktinė dalis </li></ul><ul><ul><li>pranešimas žiniasklaidai kaip bet kokios žinios formatas </li></ul></ul><ul><ul><li>žinią perduodančių tarpininkų rūšys </li></ul></ul><ul><ul><li>žinios struktūra </li></ul></ul><ul><ul><li>pranešimo žiniasklaidai kūrimas </li></ul></ul>

Editor's Notes

Transcript

 1. 1. I dalis įvaizdis ir žinia Alytus, 2008
 2. 2. reikia susikalbėti <ul><li>įvaizdžio struktūra ir jo kūrimo technologijos </li></ul><ul><ul><li>organizacijos įvaizdis vs. vadovo įvaizdis </li></ul></ul><ul><ul><li>tikslinė auditorija  komunikacijos kanalas  žinia </li></ul></ul><ul><li>praktinė dalis </li></ul><ul><ul><li>pranešimas žiniasklaidai kaip bet kokios žinios formatas </li></ul></ul><ul><ul><li>žinią perduodančių tarpininkų rūšys </li></ul></ul><ul><ul><li>žinios struktūra </li></ul></ul><ul><ul><li>pranešimo žiniasklaidai kūrimas </li></ul></ul>
 3. 4. viešas vs. asmeninis asmeninis gyvenimas viešas gyvenimas Šeima Draugų(-ių) ratas Laisvalaikis, pomėgiai Visuomeninė veikla Akademinė veikla ... Politinė partija Profesinės sąjungos Darbo kolegos ASMENINIAI REIKALAI (!) ...
 4. 5. įvaizdžio struktūra vertybės konkurenciniai pranašumai tikslinės auditorijos komunikaciniai kanalai informaciniai paketai / žinios
 5. 6. įvaizdžio struktūra Nustatyti pažeidimai, skirstant ES struktūrinių fondų lėšas Žemės ūkio plėtrai Konkreti informacija, kuri perduodama komunikaciniu kanalu ir apibūdina taktinio lygmens faktus Informaciniai paketai Žiniasklaidos priemonės, tiesioginiai kontaktai, vieši pareiškimai, tyrimų išvados Technologinės ir socialinės priemonės, kurios perduoda objekto informaciją tikslinei(ėms) auditorijai(oms) Komunikaciniai kanalai Valstybės tarnautojai, kontroliuojamų subjektų dalyviai, visi piliečiai Pašnekovai, kurių nuomonė veikia objektą Tikslinė(s) auditorija(os) Viešojo intereso gynyba, „švari“ asmeninė biografija Tai, kas pozityviai išskiria objektą tarp kitų tos pačios rūšies objektų Konkurenciniai pranašumai Tikslingas valstybės biudžeto vykdymas Pagrindinės komunikuojamos nuostatos Vertybės Pavyzdys (Rasa Budbergyt ė ) Objektas
 6. 7. problema ar galimybė? <ul><li>įvaizdis silpnas </li></ul><ul><li>asmeninio ir viešo gyvenimo konfliktas </li></ul><ul><li>privatus įvaizdis kenkia viešam įvaizdžiui arba atvirkščiai </li></ul><ul><li>organizacija neišnaudoja privataus įvaizdžio </li></ul>
 7. 9. organizacija ir lyderis <ul><li>kurios vertybės dominuoja? </li></ul><ul><li>kas vertybes įkūnija? </li></ul><ul><li>kas dominuoja: </li></ul><ul><ul><li>organizacija? </li></ul></ul><ul><ul><li>lyderis? </li></ul></ul><ul><li>komunikacija: </li></ul><ul><ul><li>per organizaciją </li></ul></ul><ul><ul><li>per asmenį </li></ul></ul>
 8. 11. taktinis lygmuo tikslinės auditorijos komunikaciniai kanalai informaciniai paketai / žinios
 9. 12. tikslinė auditorija <ul><li>požymiai </li></ul><ul><ul><li>amžius/lytis </li></ul></ul><ul><ul><li>vieta </li></ul></ul><ul><ul><li>veikla/pajamos </li></ul></ul><ul><ul><li>... </li></ul></ul><ul><li>dažniausiai sutampa įpročiai </li></ul><ul><ul><li>pomėgiai kažką (ne)daryti </li></ul></ul><ul><ul><li>bendravimo (žinių keitimosi) būdas </li></ul></ul><ul><li>komunikacijai svarbu </li></ul><ul><ul><li>vienas veiksmas – daug ryšių </li></ul></ul><ul><ul><li>reakcija </li></ul></ul>
 10. 13. komunikacijos kanalas <ul><li>tikslinė auditorija </li></ul><ul><ul><li>informacijos priėmimo būdas </li></ul></ul><ul><ul><li>netolygus pasiekiamumas </li></ul></ul><ul><li>komunikacijos kanalo specifika </li></ul><ul><ul><li>veiklos ciklas </li></ul></ul><ul><ul><li>sprendimus priimantys žmonės </li></ul></ul><ul><ul><li>žinių formatas </li></ul></ul><ul><ul><li>grįžtamojo ryšio galimybė </li></ul></ul><ul><ul><li>kontakto trukmė/poveikio stiprumas </li></ul></ul><ul><ul><li>kaina </li></ul></ul>
 11. 14. žinia <ul><li>tikslinė grupė lemia turinį </li></ul><ul><li>komunikacijos kanalas nustato formatą </li></ul><ul><li>žinios turinys </li></ul><ul><ul><li>kas? </li></ul></ul><ul><ul><li>kada? </li></ul></ul><ul><ul><li>ką veikia </li></ul></ul><ul><ul><li>aplinkybės (kur, kaip, ...) </li></ul></ul><ul><ul><li>kodėl? </li></ul></ul><ul><ul><li>palyginimai </li></ul></ul><ul><li>„ apverstos piramidės“ principas </li></ul>
 12. 17. pavyzdys: 5W struktūra <ul><li>kas? (Who?) </li></ul><ul><ul><li>Kas yra pagrindinis veikėjas? Kas dalyvauja naujienoje? Tai gali būti pavienis asmuo arba žmonių grupė, organizacija. Svarbu aiškiai išskirti veikiantį subjektą – organizaciją, vietos kleboną ar Joškę Fišerį. </li></ul></ul><ul><li>ką daro? (What?) </li></ul><ul><ul><li>Pranešimas žiniasklaidai kuriamas remiantis kokiu nors įvykiu, reiškiniu. Būtent apie šiuos pokyčius ir informuojami pranešimo gavėjai. Ką žinios veikėjas ar jų grupė veikia? Ką pareiškė, ką padarė, ko tikisi? </li></ul></ul><ul><li>kodėl? (Why?) </li></ul><ul><ul><li>Argumentacija, kodėl subjektas atitinkamai elgiasi, kaip logiškai ar emociškai pagrindžia savo apsisprendimą. Kodėl veiksmas vyksta, kokią įtaką jis padarys aplinkai, kokios kitos priežastys, turinčios didelę įtaką visuomenės gyvenimui? </li></ul></ul><ul><li>kur? (Where?) </li></ul><ul><ul><li>Kaip apibrėžiamas naujienos veikimas geografine prasme? Ar tai žmonių grupės, organizacijos, jų grupės, miesto, rajono, regiono, valstybės, o gal viso pasaulio svarbos naujiena? </li></ul></ul><ul><li>kada? (When?) </li></ul><ul><ul><li>Šis klausimas siekia plačiau apibūdinti informaciją, pateikiant laiką. Kaip aprašomas veiksmas išsidėstęs laike: jau įvyko, vyksta dabar ar įvyks paskelbus žinią? </li></ul></ul>
 13. 18. žinių tarpininkai <ul><li>žiniasklaida? </li></ul><ul><li>klasikinė – žurnalistai/redakcijos </li></ul><ul><li>modernioji – TA „agregatoriai“ </li></ul><ul><ul><li>interneto svetainių administratoriai </li></ul></ul><ul><ul><li>organizacijų informacijos (naujienų grupės, virtuali/reali, etc.) tvarkytojai </li></ul></ul><ul><ul><li>RSS srautai </li></ul></ul><ul><li>informacinio triukšmo riba </li></ul><ul><ul><li>kokybės/kiekio santykis </li></ul></ul><ul><ul><li>šaltinio autoritetas </li></ul></ul>
 14. 19. praktinė dalis <ul><li>3-4 grupės </li></ul><ul><li>užduotis – pranešimo idėja ir griaučiai </li></ul><ul><ul><li>situacija </li></ul></ul><ul><ul><li>tikslinė auditorija (-os) </li></ul></ul><ul><ul><li>komunikacijos kanalas (-ai) </li></ul></ul><ul><ul><li>žinios struktūra </li></ul></ul><ul><li>pristatymas po ??? min </li></ul>
 15. 20. From: Vardenė Pavardenė To: ‘anastasija’ Sent: Tuesday, November 30, 2004 3:18 PM Subject: RE: zinute p. Anastasija, jus nesupratote pateiktos info esmes – tai ne marketingine naujiena, o haitechine. Tai, ka sukurpete is skaiciu, visiskas chaosas. Kai noresime informuoti apie rinkos naujienas, pranesime. Vien fraze, kad rinkoje yra kur plestis, išimant is platesnio konteksto, tikrai bereiksme. Kompiuteriai taip pat pakeisti ne del senumo – jie gali tarnauti dar tiek ir daugiau desimtmeciu – ir ne tik del pletimosi galimybių, bet ir del saugumo užtikrinimo. Visa tai aiskiai nusakeme trumpoje info. Mes atsaukiame savo informacija.
 16. 21. reikia susikalbėti <ul><li>įvaizdžio struktūra ir jo kūrimo technologijos </li></ul><ul><ul><li>organizacijos įvaizdis vs. vadovo įvaizdis </li></ul></ul><ul><ul><li>tikslinė auditorija  komunikacijos kanalas  žinia </li></ul></ul><ul><li>praktinė dalis </li></ul><ul><ul><li>pranešimas žiniasklaidai kaip bet kokios žinios formatas </li></ul></ul><ul><ul><li>žinią perduodančių tarpininkų rūšys </li></ul></ul><ul><ul><li>žinios struktūra </li></ul></ul><ul><ul><li>pranešimo žiniasklaidai kūrimas </li></ul></ul>

Editor's Notes

More Related Content

More from Liutauras Ulevičius

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

×