L. tcaci symposia ulim

883 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
883
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
24
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

L. tcaci symposia ulim

 1. 1. Cultura informa ţiei: strategii şi modalităţi de promovare Symposia Investigatio Bibliotheca, ediţia a IV-a Chişinău, DIB ULIM, 2 februarie 2012 ____________________________________________________________________________________ Lilia Tcaci, Biblioteca Naţională pentru Copii “Ion Creangă”
 2. 2. <ul><li>Caracteristica principală a societăţii moderne </li></ul><ul><li>este </li></ul><ul><ul><li>extinderea si aprofundarea cunoa ş terii ; </li></ul></ul><ul><ul><li>diseminarea cunoştinţelor si informaţiilor prin intermediul tehnologiilor moderne de informare şi comunicare. </li></ul></ul><ul><li>Avantajul esenţial pentru competitivitatea indivizilor şi instituţiilor în Societatea Cunoaşterii este potenţialul cognitiv: </li></ul><ul><ul><li>Ce ştie </li></ul></ul><ul><ul><li>Cum poate utiliza ceea ce ştie </li></ul></ul><ul><ul><li>Cât de repede poate învăţa ceva nou </li></ul></ul>
 3. 3. Cultura informaţiei ca domeniu de activitate include realizarea unor activităţi, proiecte, programe care au scopul de a ghida si instrui utilizatorii efectivi si potenţiali, în mod individual sau colectiv, pentru a facilita identificarea unei nevoi de informare, localizarea, accesarea, evaluarea şi utilizarea eficienta a informaţiei.
 4. 4. <ul><li>Promovarea CI contribuie la: </li></ul><ul><li>sensibilizarea publicului (elevi, studenţi, cadre didactice, cercetători, specialişti practicieni, decidenţi, comunitatea în ansamblu) vizavi de rolul şi importanţa CI ca bază a instruirii pe parcursul întregii vieţi, ca factor esenţial ce facilitează incluziunea socială, economică, culturală şi avantajul competitiv al indivizilor, întreprinderilor, regiunilor si naţiunilor într-o societate bazată pe informare şi cunoaştere; </li></ul><ul><li>conştientizarea procesului de instruire informaţională ca fiind unul complex, multiaspectual, care solicită asocierea eforturilor statului şi societăţii, bibliotecilor şi instituţiilor de învăţământ, bibliotecarilor, cadrelor didactice, factorilor decizionali; </li></ul>
 5. 5. <ul><li>comunicarea beneficiilor şi posibilului impact pozitiv al CI asupra activităţii de învăţare, activităţii ştiinţifice şi de cercetare sau in soluţionarea unor sarcini practice, de importanta vitală; </li></ul><ul><li>stimularea participării utilizatorilor reali şi potenţiali la diverse activităţi de formare a CI (ateliere, cursuri, ore, instruire sub formă de vizite, consultaţii privind utilizarea publicaţiilor, bazelor de date, site-urilor web etc.); </li></ul><ul><li>conştientizarea unei imagini pozitive a bibliotecii ca instituţie prestatoare de servicii CI, poziţionarea instituţiei bibliotecare in piaţa utilizatorului de informaţie. </li></ul>
 6. 6. Promovarea CI la nivel internaţional este realizată de IFLA în colaborare cu UNESCO şi alte organisme internaţionale şi are ca obiective: <ul><li>colaborarea internaţională în domeniul formării Culturii informaţiei; </li></ul><ul><li>coordonarea eforturilor bibliotecilor de toate tipurile orientate spre formarea Culturii informaţiei; </li></ul><ul><li>afirmarea importanţei Culturii informaţiei pentru toţi membrii societăţii (elevi, studenţi, profesori, părinţi, cadre administrative, manageri din sfera educaţiei, întreprinzători etc.); </li></ul><ul><li>elaborarea şi promovarea standardelor, liniilor directoare, programelor de instruire şi evaluare a culturii informaţiei; </li></ul><ul><li>susţinerea activităţilor de instruire profesională a specialiştilor implicaţi în formarea culturii informaţiei. </li></ul>
 7. 7. Activitatea promoţională a IFLA /UNESCO în domeniul CI se realizează prin: <ul><li>adoptarea de documente dedicate integral sau tangenţial CI; </li></ul><ul><li>realizarea programelor, proiectelor internaţionale de promovare a CI; </li></ul><ul><li>organizarea conferinţelor si altor reuniuni de rang internaţional în probleme de CI; </li></ul><ul><li>elaborarea şi promovarea publicaţiilor referitoare la CI. </li></ul>
 8. 8. Documente IFLA (IFLA / UNESCO) în care se regăseşte subiectul “Cultura informaţiei”: <ul><li>Liniile directoare IFLA privind serviciile de bibliotecă pentru tineri (1996); </li></ul><ul><li>Manifestul IFLA / UNESCO pentru bibliotecile şcolare (2000); </li></ul><ul><li>Liniile directoare IFLA / UNESCO pentru bibliotecile şcolare (2002); </li></ul><ul><li>Liniile directoare IFLA / UNESCO pentru bibliotecile publice (2001); </li></ul><ul><li>Manifestul IFLA pentru Internet (2002); </li></ul><ul><li>Liniile directoare IFLA / UNESCO cu privire la Manifestul IFLA pentru Internet; </li></ul><ul><li>Liniile directoare IFLA privind serviciile de bibliotecă pentru copii (2003); </li></ul><ul><li>Declaraţia de la Alexandria privind cultura informaţională şi învăţarea pe parcursul întregii vieţi (2005); </li></ul><ul><li>Manifestul IFLA / UNESCO pentru biblioteca multiculturală (2008) ş.a. </li></ul>
 9. 9. Proiecte, programe internaţionale realizate de IFLA (Secţiunea “Cultura informaţiei”) şi UNESCO in domeniul CI: <ul><li>P rogramul interguvernamental ”Informaţie pentru toţi” </li></ul><ul><li>Ideea de bază a acestui program lansat in 2000 este realizarea unei politici informaţionale orientate spre dezvoltarea potenţialului uman prin asigurarea accesului nelimitat la informaţie. </li></ul><ul><li>Cele cinci priorităţi ale programului sunt: </li></ul><ul><li>- Accesibilitatea informaţiei; </li></ul><ul><li>- Prezervarea informaţiei; </li></ul><ul><li>- Cultura informaţiei; </li></ul><ul><li>- Etica informaţionala; </li></ul><ul><li>- Informaţie pentru dezvoltare. </li></ul>
 10. 10. Proiecte, programe internaţionale realizate de IFLA (Secţiunea “Cultura informaţiei”) şi UNESCO in domeniul CI: <ul><li>Portalul InfoLit Global </li></ul><ul><li>Are scopul de a aduna toate materialele despre Cultura Informaţiei din diferite ţări. </li></ul><ul><li>www.infolitglobal.info </li></ul>
 11. 11. Proiecte, programe internaţionale realizate de IFLA (Secţiunea “Cultura informaţiei”) şi UNESCO in domeniul CI: <ul><li>International Information Literacy Resources Directory </li></ul><ul><li>O bază de date care oferă peste 1500 instrumente si modele de buna practica in domeniul CI. Directoriul oferă specialiştilor din diferite ţări posibilitatea de a face vizibilă propria experienţă şi de a împărtăşi propriile resurse dedicate CI (ghiduri, monografii şi studii, programe de instruire şi evaluare, teste, site-uri web, traduceri ale documentelor internaţionale în diferite limbi etc.). </li></ul><ul><li>Poate fi accesată pe site-ul www.infolitglobal.info </li></ul>
 12. 12. Proiecte, programe internationale realizate de IFLA (Secţiunea “Cultura informaţiei”) şi UNESCO in domeniul CI: <ul><li>International Information Literacy State – of – the </li></ul><ul><li> Art Report </li></ul><ul><li>Are ca obiectiv reflectarea situaţiei la zi, a celor mai bune practici în domeniul CI realizate în diferite ţări. </li></ul><ul><li>Poate fi accesat pe site-ul www.infolitglobal.info </li></ul>
 13. 13. Conferinţe internaţionale şi regionale organizate de IFLA /UNESCO în domeniul CI: <ul><li>2003 – Praga, Republica Cehă; </li></ul><ul><li>2004 – Columbo, Sri Lanka; </li></ul><ul><li>2005 – Bangkok, Thailanda; </li></ul><ul><li>2006 – Alexandria, Egypt; </li></ul><ul><li>2006 – Ljubljana, Slovenia; </li></ul><ul><li>2007 – Valparaiso, Chile; </li></ul><ul><li>2010 – Kamanjab, Namibia s.a </li></ul>
 14. 14. <ul><li>Acest ghid are scopul de a crea un cadru unic pentru specialiştii preocupaţi de iniţierea unui program de formare a culturii informaţionale. Recomandările, principiile, conceptele, standardele, metodele de instruire, incluse în aceste Linii directoare sunt un suport practic în primul rând pentru bibliotecile din instituţiile de învăţământ, dar pot fi aplicate cu succes şi în bibliotecile publice. </li></ul><ul><li>http://www.ifla.org/files/information-literacy/publications/ifla-guidelines-en.pdf </li></ul><ul><li>Varianta în limba română: http://www.abrm.md/files/public%5B02%5D.pdf </li></ul>Publicaţii editate de IFLA (Secţiunea “Cultura informaţiei”) şi UNESCO: <ul><li>Linii directoare IFLA pentru cultura informaţiei şi instruirea pe parcursul întregii vieţi (Information Literacy Guidelines for Lifelong Learning / edited by Jesus Lau; IFLA Information Literacy Section, 2006) </li></ul>
 15. 15. <ul><li>Oferă un cadru teoretic şi practic pentru evaluarea rezultatelor activităţii în domeniul culturii informaţionale şi realizarea unor studii comparate la nivel internaţional. Informaţiile teoretice privind definirea culturii informaţionale şi a indicatorilor sunt însoţite de anexe care conţin indicatori utilizaţi în diverse programe de evaluare ce pot servi ca model pentru elaborarea propriilor programe de evaluare a competenţelor informaţionale. </li></ul>Publicaţii editate de IFLA (Secţiunea “Cultura informaţiei”) şi UNESCO: <ul><li>Cu privire la indicatorii culturii informaţiei (Towards Information Literacy Indicators / Ralph Catts and jesus lau; UNESCO. – Paris, 2008) http://www.ifla.org/files/information-literacy/publications/towards-information-literacy_2008-en.pdf </li></ul>
 16. 16. <ul><li>Publicaţia abordează diverse aspecte teoretice şi practice ale Culturii informaţionale. Este prezentată experienţa mai multor ţări (Canada, Franţa, Noua Zelandă, Australia, Mexic, Finlanda, Belgia ş.a.) în dezvoltarea competenţelor informaţionale ale cetăţenilor, în realizarea unor programe instituţionale (universitare), naţionale şi internaţionale de formare a culturii informaţionale. </li></ul>Publicaţii editate de IFLA (Secţiunea “Cultura informaţiei”) şi UNESCO: <ul><li>Cultura informaţiei: Perspective internaţionale ( Information Literacy: International Perspectives / edited by Jesus Lau; IFLA Information Literacy Section. – Munchen, 2008) </li></ul>
 17. 17. Publicaţii editate de IFLA (Secţiunea “Cultura informaţională”) şi UNESCO: <ul><li>Ghidul pentru predrea Culturii Informatiei (Handbook for Information Literacy Teaching / HILT. – Veracruz, Mexico, 2010) </li></ul><ul><li>Ofera indrumari practice privind realizarea unui curs de CI (subiecte cheie, planificarea, predare, evaluarea lectiilor de CI) </li></ul><ul><li> http://www.cardiff.ac.uk/insrv/educationandtraining/infolit/hilt/ </li></ul>
 18. 18. Publicaţii editate de IFLA (Secţiunea “Cultura informaţiei”) şi UNESCO: <ul><li>Manual de integrare a logo-ului Cultura informaţională (Integrating the Information Literacy Logo: A Marketing Manual / by Jesus Lau and Jesus Cortes; IFLA Information Literacy Section / Unesco. – Veracruz, Mexico, 2010) </li></ul><ul><li>Manualul include informaţii referitoare la proiectul de realizare a logo-ului „Cultura informaţiei”, obiectivul, semnificaţia, design-ul şi modalităţile de promovare. </li></ul><ul><li>http://infolitglobal.net/logo/en/manual </li></ul><ul><li>Varianta în limba română: http://www.slideshare.net/bibliotecibihorene/integrarea-logoului-culturii-informaiei </li></ul>
 19. 19. <ul><li>Recomandări IFLA privind promovarea CI </li></ul><ul><li>la nivel naţional: </li></ul><ul><li>Elaborarea unei strategii nationale unificate pentru CI si invatarea pe parcursul intregii veti, care să incurajeze toate institutiile, sectoarele si comunitatea in intregime sa trateze aceasta problema ca pe o prioritate nationala si sa impuna necesitatea colaborarii intre ministerele competente, institutiile educative de toate nivelele, institutiile din infrastructura informationala, inclusiv bibliotecile, organizatiile nonguvernamentale si alte componente ale societatii civile, precum si ale sectorului privat; </li></ul><ul><li>Armonizarea politicilor si activitatilor de nivel national cu tendintele si normele internationale, standardele si recomandarile IFLA / UNESCO; </li></ul><ul><li>Includerea (integrarea) blocului cultura informaţiei și învătarea pe parcursul intregii vieti ca parte componentă indispensabilă a politicilor naţionale în domeniul informaţional, tehnologic, educational, al dezvoltarii comunitare s.a.; </li></ul>
 20. 20. <ul><li>Asigurarea unui cadru institutional si organizational durabil pentru CI, care sa impună actiuni sustinute din partea autoritatilor centrale, ministerelor responsabile de edificarea societatii informationale, de educatie, stiinta, cultura, tehnologii, telecomunicatii, finante si alte domenii, precum și din partea institutiilor de educatie formala si nonformala, bibliotecilor, asociatiilor profesionale, organizatiilor nonguvernamentale, sectorului privat; </li></ul><ul><li>Realizarea unor initiative de promovare dinamice si vizibile (campanii, conferinte, dezbateri etc.); </li></ul><ul><li>Amplificarea rolului bibliotecilor si altor institutii din infrastructura informationala in realizarea politicilor de CI si invatare pe parcursul intregii vieti; </li></ul><ul><li>Elaborarea si aplicarea unor mecanisme eficiente de masurare, evaluare a programelor si altor initiative in materie de CI si invatare pe parcursul intregii vieti. </li></ul>
 21. 21. Promovarea programelor de CI la nivel de instituţie sau comunitate este importantă pentru că oferă acţiunilor de instruire mai multă: <ul><li>autoritate; </li></ul><ul><li>credibilitate; </li></ul><ul><li>vizibilitate; </li></ul><ul><li>relevanţă. </li></ul>
 22. 22. CULTURA INFORMAŢIEI Obiectiv logo: Facilitarea comunicării între persoanele implicate în formarea Culturii informaţiei, comunităţile lor şi societatea în ansamblu
 23. 23. Semnificaţie logo: Logo-ul simbolizează abilitatea umană de a căuta şi a accesa informaţia, atât prin intermediul mijloacelor tradiţionale, cât şi prin utilizarea tehnologiilor moderne de informare şi comunicare. Elementele grafice din care este constituit Logo-ul – cartea şi cercul, au o semnificaţie recunoscută în întreaga lume. Cartea simbolizează studiul, învăţarea, cercul – ansamblul cunoştinţelor şi informaţiilor, care devin tot mai accesibile graţie tehnologiilor informaţionale, având ca obiectiv social comunicarea. Cartea deschisă, alături de cerc, este şi o metaforă vizuală reprezentând persoana care deţine abilităţi de regăsire a informaţiei şi dorinţa de a împărtăşi aceste abilităţi altor persoane. (Edgar Luy Perez , autor, Cuba)
 24. 24. <ul><li>Modalităţi de promovare a Logo-ului: </li></ul><ul><li>promovarea prin intermediul mass-media; </li></ul><ul><li>promovarea în media tipărite: </li></ul><ul><li>Insigne / carduri de identificare brosuri, materiale volante </li></ul><ul><li>banere carti de vizita </li></ul><ul><li>plicuri antete. </li></ul><ul><li>certificate, diplome agende </li></ul><ul><li>flaiere etc </li></ul><ul><li> </li></ul><ul><li>promovarea în media electronice: </li></ul><ul><li>bloguri pagini web </li></ul><ul><li>in semnaturi atasate emailurilor template-uri Power Point </li></ul><ul><li>tutoriale forumuri, liste de discutiis </li></ul><ul><li>site-uri de socializate </li></ul>
 25. 25. <ul><li>Modalităţi de promovare a Logo-ului: </li></ul><ul><li>promovarea în media promoţionale: </li></ul><ul><li>sacoşe supracoperţi </li></ul><ul><li>semne de carte chipiuri, tricouri </li></ul><ul><li>mape blok notes </li></ul><ul><li>brelocuri brăţări </li></ul><ul><li>mosepad-uri căni </li></ul><ul><li>creioane, stilouri </li></ul>
 26. 26. Mostre de aplicatie a Logo-ului:
 27. 27. Mostre de aplicatie a Logo-ului:
 28. 28. Mostre de aplicatie a Logo-ului:
 29. 29. Mostre de aplicatie a Logo-ului:
 30. 30. Mostre de aplicatie a Logo-ului:
 31. 31. Mostre de aplicatie a Logo-ului:
 32. 32. Mostre de aplicatie a Logo-ului:
 33. 33. Mostre de aplicatie a Logo-ului:
 34. 34. Mostre de aplicatie a Logo-ului:
 35. 35. Mostre de aplicatie a Logo-ului:
 36. 36. Mostre de aplicatie a Logo-ului:
 37. 37. Mostre de aplicatie a Logo-ului:
 38. 38. Mostre de aplicatie a Logo-ului:
 39. 39. Mostre de aplicatie a Logo-ului:
 40. 40. CULTURA INFORMAŢIEI DACĂ VEŢI ACTIVA SUB ACEASTĂ MARCĂ, VEŢI AVEA SUCCES !
 41. 41. <ul><li>Vă mulţumesc pentru atenţie </li></ul><ul><li>litcaci @ gmail.com </li></ul>

×