Anul voluntariatului

1,027 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,027
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Anul voluntariatului

 1. 1. Centrul Europe Direct Maramureş 2011 Anul european al voluntariatului 2011 Maramureş „Oferă-te voluntar! Schimbă ceva!”
 2. 2. Proiect implementat de Fundația CDIMM Maramureș
 3. 3. CENTRUL EUROPE DIRECT MARAMUREȘ 2011 - Anul european al voluntariatului http://europedirect.cdimm.org/ Inițiativa ”Anul european al voluntariatului 2011” Voluntariatul aduce beneficii tuturor și îi apropie pe membrii di- feritor comunități. Pentru cei care se oferă voluntari, este un mod de a returna un serviciu societății și de a dobândi noi competențe. În prezent, circa 20% dintre europeni își sacrifică o parte din timp pentru a participa la astfel de activități. „Dacă dorim ca speranțele noastre de a construi o lume mai bună și mai sigură să nu devină doar o iluzie, avem nevoie, mai mult ca niciodată, de implicarea voluntarilor”. În acest spirit, 100 de milioane de europeni își dedi- că timpul și experiența pentru a-i ajuta pe cei care se află în dificul- tate, contribuind la dezvoltarea comunităților în care trăiesc. Există mii de modalități prin care oamenii pot produce o schim- bare. Activitățile posibile sunt foarte diverse, putându-se desfă- șura în școli, spitale, organizații de caritate, cluburi sportive etc. Pentru a evidenția aceste efor- turi și pentru a încuraja cât mai mulți cetățeni să li se alăture, Co- misia Europeană a lansat inițiativa ca anul 2011 să fie Anul european al voluntariatului. Campania se va desfășura de-a lungul întregului an, va aduce un omagiu voluntarilor, va atra- ge atenția asupra provocărilor cu care se confruntă aceștia și încu- rajează participarea unui număr cât mai mare de persoane. Sloganul anului este: „Oferă- te voluntar! Schimbă ceva!”
 4. 4. CENTRUL EUROPE DIRECT MARAMUREȘ 2011 - Anul european al voluntariatului http://europedirect.cdimm.org/ 2 Anul european al voluntariatului își propune să atragă și mai mulți voluntari, prin măsuri menite: * să simplifice procesul prin care se pot oferi voluntari; * să le răsplătească eforturile, de exemplu prin recunoașterea competențelor dobândite pe du- rata participării la activități de vo- luntariat; * să amelioreze calitatea servi- ciilor de voluntariat, prin cursuri de formare și corelarea abilităților vo- luntarilor cu posturile disponibile; * să sensibilizeze publicul cu pri- vire la importanța voluntariatului. De-a lungul anului 2011, un grup de voluntari va face un turneu euro- pean pentru a arăta cu ce se ocupă. Pe durata celor 10 zile alocate fiecărei țări, voluntarii se vor întâl- ni și cu responsabilii politici, pen- tru a discuta aspecte importante pentru activitatea lor. În același timp, 27 de jurna- liști se vor ocupa pe rând, în mod voluntar, de mediatizarea fiecărei etape a turneului, realizând mate- riale scrise și audiovizuale care vor fi publicate on-line și în presă. De asemenea, se vor organiza 4 conferințe la nivel înalt pentru a analiza problemele relevante pen- tru acest domeniu. La nivel național, evenimentele vor fi coordonate de către Alianța EYV, care reunește, începând din 2007, 33 de rețele europene de voluntariat. Dacă doriți să deveniți voluntar, accesați site-ul Alianței pentru a descoperi oportunitățile în dome- niu, modul în care vă puteți asuma angajamentul de a lucra voluntar pentru o anumită perioadă și nu- mărul total de ore de voluntariat pentru care s-au primit angaja- mente începând cu data de 1 ia- nuarie. http://www.eyv2011.eu/ UE promovează de mult timp voluntariatul. În 1996, a fost creat Serviciul European de Voluntariat pentru a încuraja tinerii să lucreze ca voluntari în comunități locale din alte țări. Anul european al voluntariatului vine în completarea activităților inițiate de ONU pentru a marca cel de-al 10- lea An internațional al voluntarilor. Website-ul dedicat Anului European al Voluntariatului 2011: http://europa.eu/volunteering/ro
 5. 5. CENTRUL EUROPE DIRECT MARAMUREȘ 2011 - Anul european al voluntariatului http://europedirect.cdimm.org/ 3 Un studiu Eu- robarometru din mai 2010, a rele- vat faptul că 3 din 10 europeni susțin că sunt implicați în mod activ ca vo- luntari. Există multe definiții și tradiții diferite privind ac- tivitatea de voluntariat. Elementul comun al acestor activități constă în faptul că indiferent de locul unde se adună oamenii pentru a se aju- ta unii pe alții și pentru a-i sprijini pe cei aflați în dificultate, de acest lucru beneficiază atât societatea în ansamblu, cât și voluntarii. Prin intermediul voluntariatu- lui, oamenii câștigă cunoștințe, își exersează abilitățile și își extind re- țelele sociale, fapt ce poate condu- ce, adesea, la oportunități noi sau mai bune de angajare, precum și de dezvoltare socială și profesională. Comisia îi sprijină pe tineri să participe la activitățile de voluntari- at. Prin intermediul Serviciului Eu- ropean de Voluntariat, mii de ado- lescenți și tineri călătoresc în afara țărilor de origine pentru a preda și promova sensibi- lizarea culturală și pentru a dezvolta importante abili- tăți pentru viață. Serviciul Euro- pean de Volunta- riat (SEV) vă oferă posibilitatea de a deveni voluntar în alte țări din Europa sau din lume. SEV se adresează tuturor tinerilor între 18 și 30 de ani. Activitățile nu sunt remunerate, însă toate costu- rile sunt acoperite. Website-ul Serviciului Euro- pean de Voluntariat este: http:// ec.europa.eu/youth/youth-in-acti- on-programme/doc82_en.htm Sunteți gata să lucrați ca vo- luntar în străinătate, pentru o perioadă cuprinsă între 2 și 12 luni? Punctul de pornire Pentru a pleca în străinătate prin intermediul Serviciului European de Voluntariat trebuie să găsiți mai în- tâi o organizație de origine. PROMOVAREA VOLUNTARIATULUI
 6. 6. CENTRUL EUROPE DIRECT MARAMUREȘ 2011 - Anul european al voluntariatului http://europedirect.cdimm.org/ 4 Agențiile naționale sunt respon- sabile de diseminarea informațiilor generale despre programul Tineri în acțiune și încurajează totodată sta- bilirea de parteneriate. De asemenea, agențiile sunt responsabile cu selecția proiectelor în funcție de criteriile stabilite de Comisie Europeană. Agențiile naționale acordă consi- liere promotorilor de proiecte și or- ganizează diverse tipuri de activități de instruire. * Centrul de resurse SALTO (Support, Advanced Learning and Training Opportunities) pentru Europa de Est și Caucaz, Eu- ropa de Sud-Est și regiunea euro- mediteraneeană: http://www.salto-youth.net/ * Baza de date a organizați- ilor acreditate: http://ec.europa. eu/youth/evs/aod/hei_en.cfm Toate organizațiile care intențio- nează să trimită sau să găzduiască voluntari SEV sau să coordoneze proiecte SEV, trebuie să se înregis- treze în această bază de date. Dacă nu cunoașteți niciuna, consultați: * Agenția națională din țara de origine În România, rolul de promovare a Serviciului European de Volunta- riat și de implementare a progra- mului îl are Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP): http://www.anpcdefp.ro/ Toate agențiile din statele mem- bre au experiență în programe pentru tineri și sunt familiare cu problemele relevante referitoare la voluntariat. Fiecare Agenție națională acți- onează ca legătură între Comisia Europeană, între promotorii de pro- iecte la nivel național, regional și lo- cal și tinerii implicați în voluntariat și reprezintă un punct de contact cheie.
 7. 7. CENTRUL EUROPE DIRECT MARAMUREȘ 2011 - Anul european al voluntariatului http://europedirect.cdimm.org/ 5 Ce înseamnă să faci voluntariat? Să ajuți, să schimbi, să te implici, să crezi. Și să înveți! Serviciul Euro- pean de Volunta- riat (SEV) este un serviciu prin care tinerii pot face stagii de voluntariat într-o altă țară din Uniunea Europeană, din vecinatatea UE sau într-o altă țară parteneră din lume. Serviciul European de Volun- tariat face parte dintre Acțiunile finanțate prin Programul Tineri în Acțiune 2007-2013, administrat de Directoratul General pentru Educație și Cultură, din cadrul Co- misiei Europene. Scopul Serviciului European de Voluntariat (SEV) este de a dez- volta solidaritatea și de a promova cetățenia activă și înțelegerea re- ciprocă între tineri. SEV promovează implicarea, toleranta între tineri, diversitatea și credința că poți schimba lucruri- le, oriunde ai fi. Serviciul Euro- pean de Volunta- riat promovează solidaritatea între tineri și este un adevărat ‘serviciu de învățare’. Dincolo de be- neficiile aduse co- munităților locale, voluntarii deprind noi abilități și limbi străine și descoperă alte cul- turi. Un proiect SEV se poate con- centra pe o varietate de teme și sectoare de intervenție, cum ar fi cultură, tineret, sport, asistență socială, patrimoniu cultural, arte, protecție civilă, mediu, cooperare privind dezvoltarea etc. Intervențiile cu grad mare de risc în situații post-criză (de exemplu, ajutor umanitar, ajutor imediat postcatastrofă, etc.) sunt excluse. În țara noastră, toate informa- țiile despre SEV în România le gă- siți la adresa: http://www.tinact.ro/serviciul- european-de-voluntariat SERVICIUL EUROPEAN DE VOLUNTARIAT
 8. 8. CENTRUL EUROPE DIRECT MARAMUREȘ 2011 - Anul european al voluntariatului http://europedirect.cdimm.org/ 6 Ce nu este SEV • voluntariat ocazional, nestruc- turat, cu program parțial; • stagiu într-o întreprindere; • loc de muncă plătit; nu trebuie să înlocuiască locuri de muncă plătite; • recreere sau activitate turistică; • curs de limbă; • exploatare de forță de muncă ieftină; • o perioadă de studiu sau forma- re profesională în străinătate. Serviciul SEV: Voluntarul este găzduit de un promotor într-o țară diferită de țara sa de reședință și desfășoară activități de voluntari- at în beneficiul comunității locale. Serviciul este neplătit, fără scop lucrativ și cu program de lucru normal. ACTIVITĂȚI SEV - Activitate SEV Individuală: un voluntar este trimis de către o Or- ganizație de Trimitere la o Or- ganizație Gazdă; - Activitate SEV de Grup: între 2 și 100 voluntari sunt trimiși de către una sau mai multe Organi- zații de Trimitere la una sau mai multe Organizații Gazdă. Trăsătura distinctivă a Activită- ții SEV de Grup este că voluntarii își desfășoară Serviciul în același timp, iar sarcinile pe care le înde- plinesc sunt egate de o tematică comună. Activitatea SEV de Grup poa- te fi, de asemenea, legată de un anume eveniment. În acest caz, activitatea presupune un partene- riat solid cu instituția organizatoa- re a evenimentului, iar sarcinile voluntarilor trebuie să fie integral legate de eveniment. ACREDITAREA Pentru a putea primi sau trimite voluntari în stagii SEV, organizați- ile trebuie acreditate, în acest fel urmărindu-se să se îndeplinească standardele minime de calitate SEV.
 9. 9. CENTRUL EUROPE DIRECT MARAMUREȘ 2011 - Anul european al voluntariatului http://europedirect.cdimm.org/ 7 Procedura de acreditare repre- zintă un proces la finalul căruia structura solicitantă este certifica- tă cu privire la capacitatea sa ma- terială și umană de a implementa și gestiona proiecte de voluntariat în acord cu principiile, criteriile și filosofia SEV. Cine poate solicita acreditarea? * organizații neguvernamenta- le, asociații, fundații, etc., înființa- tă în România conform Ordonanței 26/2000 cu privire la asociații și fundații; * Instituții publice implicate ne- mijlocit în lucrul cu tinerii; * Școlile speciale pentru tineri cu dizabilități; * Structurile care se ocupă cu organizarea evenimentelor în dome- niul tineretului, sportului și culturii. Cum? Pentru a fi acreditat, un promo- tor trebuie să depună un formular de Manifestare a Intenției (MI), în limba engleză, descriind motivația sa generală și idei privind activități SEV. Același promotor poate solicita unul sau mai multe tipuri de acre- ditare (ca Organizație de Trimite- re, Gazdă sau Coordonatoare). Când? Formularele de Manifestare a Intenției (MI) pot fi depuse ori- când (nu există termen limită). Însă promotorii sunt invitați să își manifeste intenția de acreditare cu o perioadă rezonabilă înaintea depunerii unei candidaturi pentru un proiect SEV (de principiu, cel puțin 6 săptămâni înainte). De către cine? Acreditarea este efectuată de către: * Agenția Executivă: pentru a) un organism activ la nivel euro- pean în domeniul tineretului; sau b) o organizație guvernamentală internațională; sau c) o organiza- ție cu scop lucrativ care organi- zează un eveniment în domeniul tineretului, sportului sau culturii. * Agenția Națională: pentru toți ceilalți promotori eligibili. Ce se întâmplă apoi? Evaluarea MI și procesul de acreditare durează în medie 6 săp- tămâni din momentul primirii MI. Acreditarea este valabilă pentru perioada indicată în MI; cu toate acestea, durata maximă eligibilă este de trei ani. După expirarea perioadei de valabilitate, acredita- rea poate fi reînnoită prin avansa- rea unui nou formular de MI. Pentru a descărca formula- rul de manifestare a intenției: http://www.tinact.ro/sev-acredi- tarea
 10. 10. CENTRUL EUROPE DIRECT MARAMUREȘ 2011 - Anul european al voluntariatului http://europedirect.cdimm.org/ 8 Organizația Coordonatoare - poartă responsabilitatea fi- nanciară și administrativă pentru întregul proiect față de Agenția Națională sau Agenția Executivă. Organizația de Trimitere • Pregătire - ajută voluntarii să găsească și să con- tacteze o Organizație Gazdă; - asigură partici- parea voluntarilor la cursul de formare di- naintea plecării; - furnizează pre- gătire adecvată pen- tru voluntari înaintea plecării, conform ne- voilor individuale ale voluntarilor. • Contact în timpul SEV - păstrează con- tactul cu voluntarii și cu Organizația Gazdă în timpul proiectului. • După întoarcerea volun- tarilor - asigură participarea volunta- rilor la evaluarea Activității; - oferă sprijin voluntarilor pen- tru a-i ajuta să se reintegreze în comunitate și de a împărtăși ex- periențe. Organizația Gazdă • Mentorul Organizația Gazdă pune la dis- poziția voluntarilor un mentor, care asigură aces- tora suport personal pe tot parcursul sta- giului. Mentorul oferă voluntarilor oportuni- tatea de a se integra în comunitatea locală, de a întâlni alți tineri și alți voluntari SEV, de a socializa, de a participa la activități de recreere, etc. • asigură participarea voluntarilor la sesi- uni de formare și evaluare intermedi- ară; • furnizează oportu- nități de învățare lingvisti- că; • asigură condiții de cazare, masă și transport adecvate; • acordă alocația cuvenită volun- tarilor, săptămânal sau lunar. Rolurile promotorilor implicați în SEV
 11. 11. CENTRUL EUROPE DIRECT MARAMUREȘ 2011 - Anul european al voluntariatului http://europedirect.cdimm.org/ 9 Pe lângă avantajele care țin de experiența acumulată, formarea asigurată și dezvoltarea personală a tinerilor care aleg voluntariatul, Serviciul European de Voluntariat asigură beneficii pe parcursul sta- giului, dar și pe termen lung: ASIGURĂRI SEV Fiecare voluntar SEV trebuie înscris într-un Plan de Asigurări de Grup pentru Voluntari SEV pre- văzut de către Programul Tineret în Acțiune, care completează ga- ranția oferită de sistemele națio- nale de securitate socială – dacă aceasta este aplicabilă. Organizația Coordo- natoare, în cooperare cu Organizațiile Gazdă și de Trimitere, este res- ponsabilă pentru înscri- erea voluntarilor. Aceasta trebuie să se producă înaintea plecă- rii voluntarilor și să aco- pere întreaga durată a Serviciului. Un Ghid privind asi- gurările, incluzând toate informațiile privitoare a acoperirea și suportul oferit, pre- cum și instrucțiuni privind înscrie- rea online, este disponibil la: www.europeanbenefits.com. CERTIFICATUL YOUTHPASS Orice persoană care a participat într-un proiect Tineret în Acțiune prin această acțiune are dreptul să primească un certificat Youthpass care descrie și validează experi- ența de învățare non-formală și informală dobîndită în cadrul pro- iectului. Pentru informare suplimen- tară, consultați site-ul: www.youthpass.eu. Beneficii pentru voluntari
 12. 12. CENTRUL EUROPE DIRECT MARAMUREȘ 2011 - Anul european al voluntariatului http://europedirect.cdimm.org/ 10 • Proiect SEV cu o Activita- te (SEV Individual) Un promotor italian, ca Organi- zație Coordonatoare, depune o ce- rere de finanțare la termenul din 1 aprilie 2008, la Agenția Națională din Italia. Proiectul include o singură Ac- tivitate: promotorul italian trimite un voluntar la o asociație de tea- tru din Marea Britanie, pentru 7 luni de Serviciu. Proiectul a implicat o Organiza- ție de Trimitere (care este și Orga- nizație Coordonatoare), o Organi- zație Gazdă și un voluntar. • Proiect SEV cu o Activita- te (SEV de Grup) Un promotor german, ca Or- ganizație Coordonatoare, depune o cerere de finanțare la termenul din 1 septembrie 2009, la Agenția Executivă. Proiectul include o Activitate: cinci promotori din Spania, Su- edia, Irlanda, Ungaria, Slovacia trimit 12 voluntari la trei asociații germane care cooperează cu co- mitetul organizator pentru Essen – Capitala Europeană a Culturii 2010, pentru o lună de Serviciu. Proiectul a implicat o Organiza- ție Coordonatoare, cinci Organi- zații de Trimitere, trei Organizații Gazdă și 12 voluntari. • Proiect SEV cu 3 Activi- tăți Un promotor francez, ca Or- ganizație Coordonatoare, depune o cerere de finanțare la termenul din 1 iunie 2008, la Agenția Națio- nală din Franța. Proiectul SEV a implicat trei Ac- tivități SEV: Activitatea 1: doi promotori polonezi trimit doi voluntari la un orfelinat în Franța. Voluntarii sunt găzduiți de o Organizație Gazdă franceză, Serviciul desfășurându- se timp de opt luni. Activitatea 2: patru promo- tori francezi trimit 20 de voluntari la 20 centre destinate tinerilor cu dizabilități din Albania, Belgia, Grecia și România, timp de 6 luni. Activitatea 3 (Activitate de includere): un promotor francez trimite un voluntar cu oportunități reduse (de pildă, un tânăr con- fruntat cu dificultăți sociale, de- oarece a abandonat școala) la un centru social și de recreere pentru PROIECTE și PARTENERIATE prin Serviciul European de Voluntariat
 13. 13. CENTRUL EUROPE DIRECT MARAMUREȘ 2011 - Anul european al voluntariatului http://europedirect.cdimm.org/ 11 tineri refugiați din Finlanda, timp de 12 luni. În total, o Organizație Coor- donatoare, șapte Organizații de Trimitere, 22 Organizații Gazdă și 23 de voluntari au fost implicați în acest proiect. Cum puteți găsi parteneri pentru proiecte derulate prin Serviciul European de Volun- tariat? Un element vital pentru dezvol- tarea cu succes a unui proiect este cooperarea facilă și eficientă între Organizațiile de Trimitere, Gazdă și Coordonatoare și voluntar. Promotorii trebuie să demostre- ze abilitatea de a stabili și conduce un parteneriat coeziv, implicând activ toți partenerii și stabilind obiective comune de realizat. Pentru a facilita identificarea de parteneri, descrieri de proiecte și profilurile tuturor promotorilor acreditați apar într-o bază de date a Serviciului European de Volun- tariat. Aceasta poate fi consultată la: http://ec.europa.eu/tineret/pro- gram/sos/hei/hei_en.cfm Pentru a suplimenta serviciile SEV, Agențiile Naționale identi- fică, în societatea civilă și în secto- rul public, Organizații SEV de Su- port și Consiliere. Organizațiile SEV de Suport și Consiliere SEV ajută, la cerere, la identificarea voluntarilor și a unor Organizații Gazdă și de Trimitere. Acestea pot ajuta și în ceea ce pri- vește îmbinarea de interese, pro- filuri și așteptări ale voluntarilor și organizaiilor și pot asista construi- rea de parteneriate. Mai multe informații: http://www.tinact.ro/serviciul- european-de-voluntariat Pentru constituirea de partene- riate, puteți căuta structuri acredi- tate SEV în baza de date cu orga- nizații acreditate pentru Serviciul European de Voluntariat: www. evsdatabase.eu. Rețeaua Eurodesk Rețeaua Eurodesk oferă servicii de informare în domeniul tineretu- lui și ajut la diseminarea informa- țiilor privind Programul Tineret în Acțiune: http://www.eurodesk.ro/ Portalul European pentru Tineret: http://europa.eu/youth/ volunteering_-_exchanges/index_ ro_ro.html
 14. 14. CENTRUL EUROPE DIRECT MARAMUREȘ 2011 - Anul european al voluntariatului http://europedirect.cdimm.org/ 12 CARTA SERVICIULUI EUROPEAN DE VOLUNTARIAT Parteneriatul SEV Un parteneriat solid între organizațiile SEV care trimit, găz- duiesc, coordonează și tânărul voluntar constituie baza fiecărei Activități SEV. Trebuie să existe o adecvare între profilul voluntarului și sarcini. Înainte de începerea activității, se semnează un Acord de activita- te de către toi partenerii: • Organizația de Trimitere răs- punde de pregătirea și susținerea voluntarului înainte, în timpul și în urma activităților SEV. • Organizația Gazdă trebuie să asigure voluntarului un trai decent și sigur și condiții de muncă pe tot parcursul perioadei de activi- tate. Aceasta trebuie să ofere su- port personal, lingvistic și legat de sarcini, în mod adecvat, inclusiv identificarea unui mentor pentru voluntar. • Organizația Coordonatoare (candidat) are rolul de a facilita punerea în aplicare a proiectului oferind sprijin administrativ și de calitate tuturor partenerilor și fa- cilitând integrarea în rețele. Principii ale SEV: • Dimensiunea educațională non-formală și învățarea inter- culturală, printr-o definire clară a unui plan de învățare pentru vo- luntar. • Dimensiunea Serviciului prin- tr-o definire clară a caracterului non-profit și a sarcinilor voluntari- lor. Activitățile de voluntariat SEV nu trebuie să înlocuiască angaja- rea. • Beneficiul și contactul cu co- munitatea locală. • SEV este gratuit pentru vo- luntari. • Accesibilitate și includere: în procesul de selecție al voluntarilor, organizațiile vor menține o accesi- bilitate globală a SEV pentru tineri, fără prejudecăți legate de grup et- nic, religie, orientare sexuală sau opinie politică. Carta Serviciului European de Voluntariat (SEV) este parte a Ghidu- lui Programului Tineret în Acțiune și evidențiază rolurile organizațiilor care trimit, găzduiesc și coordonează, precum și principiile și principalele standarde de calitate ale SEV. Fiecare organizație SEV aderă la prevederile stabilite în prezenta Cartă.
 15. 15. Proiect co-finanțat de Uniunea Europeană Acest document a fost realizat cu sprijin financiar din partea Uniunii Europene. Surse de informare utilizate pentru realizarea materialului: http://europa.eu/youth/volunteering_-_exchanges/index_ro_ro.html http://europa.eu/volunteering/ http://www.anpcdefp.ro/ Responsabilitatea privind conținutul acestui document este a Fundației CDIMM Maramureș și nu reprezintă în niciun fel poziția oficială a Uniunii Europene.
 16. 16. CCCCCENTRUL EEEEUROPE DDDDIRECT MMMMARAMUREŞ Structura gazdă: Fundaţia CDIMM Maramureş Broşură editată de: Centrul Europe Direct Maramureş Data publicării: Mai 2011 Coordonator proiect: Margareta CĂPÎLNEAN Adresa: Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare Tel/Fax: +(40)-262-224.870, 221.380, 222.409 E-mail: europedirect@cdimm.org WeW b: httpp://europpedirect.cdimm.org/g Maramureş

×