Caiet de sarcini Forum Expozitional

685 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
685
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Caiet de sarcini Forum Expozitional

  1. 1. Asociatia pentru Tranzitie Urbana are în derulare proiectul VIVA Eastpart “Valorisation and ImproVing of mAnagement of Small Historic Centres in the EASTern PARTnership region.”, proiect finantat prin programul “Eastern Partnership Cultural Programme” derulat de Uniunea Europeana, avand ca autoritate contractanta Delegatia Uniunii Europene în Kiev. În cadrul activitătilor de promovare a proiectului din acest program: Elaborarea unei lucrări denumită „Forum Expozitional” reprezentand un instrument esential pentru Sistemului Teritorial al Patrimoniului Cultural. Una dintre principalele actiuni, vizibile la nivel international, se materializeaza printr-un Forum Expozitional pentru Sistemului Teritorial al Patrimoniului Cultural al Parteneriatului din Regiunea de Est. Elaborarea unui produs multimedia este necesara pentru a promova, la nivel international si pentru publicul larg, valorile incluse in reteua Sistemului Teritorial al Patrimoniului Cultural. Acest proiect include şi desfăsurarea activitaţiilor premergatoare elaborării Forumului Expzitional; participarea la atelierele organizate pe această tema şi asistenţa tehnică aferentă. Vă rugăm să ne transmiteţi pînă pe data de 04.07.2013 oferta dvs. pentru realizarea Forumului Expozitional, în concordantă cu caietul de sarcini anexat. Oferta dvs. va fi însotită de: Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului, în copie legalizată sau xerocopie certificată, pentru conformitate cu originalul, cu semnatură şi ştampilă. Date de contact Asociatia pentru Tranzitie Urbana Proiect VIVA Eastpart Oficiul Postal 22 Casuta postala 110 Str. Tache Ionescu, sector 1 , Bucuresti. e.mail: atu@atu.org.ro Tel/fax: + 40 213 126 272
  2. 2. Caiet de sarcini Informaţii generale relevante despre Proiect Proiectul îşi propune o întărire a relaţiilor internaţionale existente între ţările estice cum ar fi România şi Italia că ţări ale Uniunii Europene şi Armenia şi Moldova că tari parte a parteneriatului de est, relaţii care vizează conservarea şi revitalizarea patrimoniului cultural din zonele rurale, cât şi îmbunătăţirea instrumentelor de lucru în vederea dezvoltării activităţilor culturale care au în vedere patrimoniul cultural istoric şi de mediu, prin crearea de instrumente care să fie folosite cu scopul dezvoltării turismului regional, instrumente care să crească capacitatea de acţiune a persoanelor implicate la toate nivelurile (comunitar, professional, decisional) toate în vederea valorizării resurselor patrimoniului cultural şi natural pentru dezvoltarea sustenabilităţii rurale. Ţările şi zonele rurale implicate în proiect: • Armenia – provincia Tavush • România – zona Sibiului – Valea Hartibaciului • Moldova – zona Cahul • Universitatea din Bari, Departamentul de Inginerie ştiinţifică şi Arhitectură, în calitate de partener ştiinţific Zonele sunt caracterizate de o dezvoltarea economică lentă, de scădere demografică, de o agricultură semi-subsistenta şi venituri economice mici. Mai mult, în aceste zone oamenii nu sunt conştienţi de potenţialul cultural iar patrimoniul este neglijat şi în multe cazuri abandonat. În regiunile vizate de Eastern Partnership exista un potenţial cultural turistic (peisaj, obiceiuri locale specifice/ tradiţionale, resurse naturale şi patrimoniu cultural), dar o dezvoltare redusă a relaţiilor care ar trebui să susţină aceste sisteme. Obiectul Proiectului În baza proiectului Viva Eastpart, teritoriul devine scenă pentru implementarea abordării integrate a patrimoniului cultural şi a beneficiilor acestuia prin articularea lui din punct de vedere spaţial, social şi cultural. Aceasta se poate realiza prin reiterarea acţiunilor participatorii integrate de evidenţiere a patrimoniului cultural regional şi a schimbului de experienţe şi iniţiative, a relaţiilor care se vor stabili în urma implementării programului de parteneriat cultural. Cu ocazia Conferinţei Finale ce va avea loc în Sibiu (România), proiectul se va ocupa cu amenajarea unei expoziţii în care se vor prezenta principalele realizări şi materiale audio-vizuale care vor
  3. 3. colecta momentele esenţiale din faza de implementare şi explicaţiile cu privire la îmbunatăţirile obţinute prin aceasta investiţie a U.E. Obiectivele generale al contractului Asistenţa tehnică pentru elaborarea unui Forum Expoziţional pentru Sistemul Teritorial al Patrimoniului Cultural care aparţine Parteneriatului din Regiunea de Est. Elaborarea unui produs multimedia este necesară pentru a promova, la nivel internaţional şi pentru publicul larg, valorile incluse în reteua Sistemului Teritorial a Moşteniri Culturale. Asociată cu următoarele aspecte: • A informa asupra masurilor investitionale exprimate în programele „Investing în People” (Development Cooperation Instrument) şi “Eastern Partnership Culture programme” (European Neighbourhood Partnership Instrument), care contribuie la o îmbunătăţirea a mediului cultural, socio-economic şi social în regiunea Parteneriatului de Est şi la o mai bună structurare a mediului de cooperare prin intermediul publicului ţinta (de exemplu: grupuri ţintă şi beneficiari, parteneri, autorităţi regionale, ONG, agenţi economici şi sociali, rezidenţi şi plublicul larg) • A promova şi a disemina principalele realizări şi rezultate ale proiectelor, precum şi materialele audio-vizuale care vor reuni momentele esenţiale din perioada de implementare şi explicaţiile cu privire la îmbunătăţirile obţinute prin aceasta investiţie a U.E. • Dezvoltarea în continuare a activităţilor începute de “VIVA EAST”. Scopul proiectului este de a promova participarea şi implicarea părţilor interesate în transformarea Sistemului Cultural Teritorial prin optimizarea managementului urban, cultural şi social. Simultan va contura specificul cultural local al centrelor istorice de dimensiuni mici şi al peisajelor prin cumularea tuturor identităţilor lor. Scopul este de a prezenta sumar şi dintr-o perspective pozitivă principalele obiective ale proiectului care vor ajunge la grupurile ţintă, beneficiari şi publicul larg. • Dezvoltarea în continuare a conceptului “Identitate Digitală” pentru centrele istorice de dimensiuni mici şi sistemele de peisaj. Grupurile ţintă şi beneficiarii sunt actorii principali ai acestui concept, iar comunicarea este utilizată ca element de integrare, participare şi pregătire a lor prin intermediul ICT cu scopul de a dobândi competenţele necesare promovării identităţii centrelor istorice şi sistemelor de peisaj. Va fi un mecanism de transmitere informatiei privind activităţile proiectului între grupurile ţintă şi beneficiari şi de a întări
  4. 4. mândria locală atât în interiorul zonelor cât şi în afara lor. • Materialele expoziţiei se vor găsi, de asemenea, pe website şi pe platforma multimedia, la care publicul are acces. • Forumul Expoziţional va contribui la diseminarea materialului audio-vizual întocmit de grupurile ţintă şi beneficiari în cadrul activităţilor proiectului. Rezultatele aşteptate • Participarea şi susţinerea unei prezentări în cadrul Forumului Expoziţional. • Proiectarea Forumului Expoziţional şi adaptarea lui la cele 4 zone diferite (Sibiu, Bucharest, Dilijan, Cahul) • Elaborarea materialelor: panouri, filmări, alte materiale multimedia, etc. care vor arăta principalele realizări şi rezultate precum şi materiale audio-vizuale care vor colecta momente esenţiale ale fazei de implementare şi explicaţii cu privire la îmbunătăţirile obţinute prin aceasta investiţie din partea U.E. • Includerea temelor abordate de “VIVA EAST” în materialele ce urmează a fi expuse. • Integrarea conceptului “IDENTITATE DIGITALĂ”. • Exponatele vor fi adaptate celor de pe website şi de pe platforma multimedia a VIVA EAST. • Forumul Expoziţional şi materialele incluse în acesta expozitie trebuie să îndeplinească condiţiile exprimate în programele „Investing în People” (Development Cooperation Instrument) şi “Eastern Partnership Culture programme” (European Neighbourhood Partnership Instrument). • Montarea Forumului Expoziţional în Sibiu (România). • Selectarea şi organizarea celor 4 amplasamente pentru susţinerea Forumului Expoziţional. Limba de redactare a documentelor necesare Limba engleza şi Limba română Modul de prezentare a propunerii tehnice Propunerea tehnică va conţine: O descriere a serviciilor care se vor executa, din care să rezulte îndeplinirea cerinţelor din caietul de sarcini. Propunerea tehnică poate conţine orice alte elemente pe care prestatorul consideră că este necesar să le menţioneze sau orice alte documente pe care consideră că este necesar să le ataşeze. Modul de Preţul va include toate cheltuielile necesare pentru execuţia
  5. 5. prezentare a propunerii financiare contractului. Modul de prezentare a ofertei Documentul va avea fiecare pagină scrisă numerotată şi semnată de către prestator. Numarul de exemplare: 1 original si 1 copie. Oferta va contine: • documente de calificare; • propunere tehnica; • propunere financiară. • ofertă economică pentru serviciile ce urmează a fi prestate în acord cu activităţile şi cerinţele caietului de sarcini; • serie de documente justificative (documente de clarificare): o Situaţia personala a candidatului sau ofertantului (Statutul/ actul constitutiv); o Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (Certificat Registrul comertului sau documente similare); o Capacitatea tehnică si/sau profesională (Lista proiecte; CV- urile expertilor) • O ofertă tehnică care va conţine şi va detalia cerinţele prezentate Activitaţile efectuate de ofertant Propunerea tehnică Propunerea tehnică: 1. Descrierea obiectivele ofertei 2. Presentarea ofertantului şi a echipei de expertei precum şi rolul şi responsabilităţile în cadrul proiectului. 3. Conţinutul propuneri tehnice 4. Coordonarea şi monitorizarea metodologiei propuse; acestea vor fi evaluate de echipa tehnică responsabila pentru proiectul VIVA EASTPART 5. Planificarea activităţiilor propuse 6. Identificarea şi descrirea materialelor livrate 7. Termene de livrare. 8. Echipa ce va furniza suportul tehnic Criteriu de atribuire • 70% oferta tehnică • 30% oferta financiară Criteriul de atribuire este preţul cel mai scăzut.

×