Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Raport intrunirea din Viena

642 views

Published on

Published in: Business, Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Raport intrunirea din Viena

  1. 1. RAPORT NUMARUL 2 DE LA INTRUNIREA TRANSNATIONALA DIN AUSTRIA prof. Georgeta Manafu L.T.„Tudor Arghezi”, Craiova Proiectul Grundtvig „No more tears”, este un parteneriat pentru învăţare având ca gruptinta adulţii şi este implementat la nivel european de patru parteneri:• Inspectoratul Scolar Judetean Seyhan- Adana, Turcia• Adult Centre of Monterroso – Monterroso, Spania• Liceul Teoretic „Tudor Arghezi”- Craiova, România• Institut für die Förderung von Mehrsprachigkeit, Interkulturellen Kompetenzenund Gleichbehandlung IFMIK- Viena, Austria. In cadrului Proiectului Grundtvig „No more tears”, în perioada 21-28 februarie 2011 afost organizata cea de-a doua întrunire transnaţionala la Viena, in Austria. La reuniunea transnaţională de la Viena au participat din partea staff-ului proiectuluiprof. Georgeta Manafu-coordonatorul proiectului, prof. Ceauşu Dumitru şi prof. Florenţa Avramiar din partea grupului learners prof. Popescu Oana şi prof. Oprea Elena Alina. Am participat in perioada 21-28.02.2011 la a doua intrunire transnationala la Viena inAustria unde discutat cu partenerii de proiect urmatoarele prezentari multimedia realizate degrupul din Romania: • formare de mediatori de conflicte de tip peer-elevi si o prezentare a procedurii standard de mediere si a etapelor ei, monitorizare si control a activitatii de mediere; • violenta in scoala si familie; • activitatile desfasurate in perioada noiembrie-februarie: simpozionul, dezbaterea, activitatile de formare si monitorizare a mediatorilor; • Toleranta-valoare europeana • masurilor pentru reducerea violentei in scoala; Fiecare partener al proiectului a prezentat activitatea desfasurata în perioada octombrie-februarie, s-au stabilit responsabilitatile pentru perioada martie-septembrie 2011, am participat la
  2. 2. work-shopuri pe tema reducerea violenţei în şcoală şi familie, am luat parte împreuna cupartenerii de proiect la programul cultural. Activitatile desfasurate au fost interactive. S-a lucratîntr-o atmosfera deschisa şi interculturală. Au fost prezentate problemele cu care se confruntafiecare ţară partenera pentru a reduce violenta în şcoală şi familie şi măsurile întreprinse. S-audiscutat modalităţi de postare pe blog a prezentărilor multimedia realizate de learners, articolelescrise de learners la primele două activităţi şi gradul de implicare al grupului learners înactivităţile proiectului. Prin intermediul activitatilor am acumulat informaţii despre cultura şicivilizaţia ţărilor partenere. S-a lucrat într-un mod cooperant şi flexibil în cadrul unei echipe internaţionale,multiculturale şi multilingvistice iar participanţii la reuniune şi-au dezvoltat aptitudinile sicompetentele civice, interpersonale, interculturale şi sociale. Am decis ca următoarea întrunire transnaţională să se desfăşoare la Lugo, în Spania, înperioada 23-28 septembrie 2011.
  3. 3. REPORT OF THE SECOND MEETING FROM AUSTRIA The Grundtvig Project „No more tears” is a learning partnership aimed at adults, which isbeing implemented at a European level bby four institutions:• The Seyhan School Inspectorate- Adana, Turkey• The Adult Centre of Monterroso – Monterroso, Spania• The „Tudor Arghezi” Theoretical High school- Craiova, România• Institut für die Förderung von Mehrsprachigkeit, Interkulturellen Kompetenzen undGleichbehandlung IFMIK- Viena, Austria. The Grundtvig Partnership „No more tears” has the national ID GRU-10-P-LP-25-DJ-TR, and its number as a Lifelong Learning Programme is LLP- Project 2010-1-TR1-GRU06-16423 2 Between the 21st and the 28th of February we attended the second transnational meetingin Viena, Austria, where we discussed about the following presentations designed by themembers of the Romanian group:
  4. 4. • Peer mediation training sessions and a presentation of the standard mediation system, along with its steps and the monitoring and control activities which have been undertaken so far; • School and family violence; • The activities we had held between November and February: the symposium, the debate, and the training and monitoring of the peer mediators; • Tolerance – a European value; • Measures that can be taken for the reducation of school violence; The transnational activity was organised by IFMIC, Viena, Austria and was attended byrepresentatives of all four participating institutions. The Romanian team consisted of three staffmembers and two learners. The second transnational meeting in Vienna was attended by the staffmembers: Ms. Georgeta Manafu-project coordinator, Mr. Ceauşu Dumitru and Mrs. FlorenţaAvram and by the learner members Ms. Popescu Oana and Mrs. Oprea Elena Alina. Each partner presented the activities held between October and February, we assigneddifferent tasks to be fulfilled between March and September 2011, we attended differentworkshops related to the reduction of school and family violence, and had the chance to get aninsight of the Austrian culture. The activities the hosts organised were of an interactive nature.The work atmosphere was open and intercultural. Each partner school shared its difficulties inreducing school and family violence and the measures they have taken in order to achieve thisgoal. We talked about ways of posting multimedia presentations, articles and the involvment ofthe learners on the project blogspot. During our common activities, each partner has had theopportunity to learn about the culture and civilisation of the other three partners. The working environment was very cooperative and flexible despite the international,multicultural and multilingual nature of the team. Thus the participants have had the opportunityto develop their personal, cultural, social and civil skills. The next transnational meeting was set for Lugo, Spain, between the 23rd and the 28th ofSeptember 2011.
  5. 5. DAHA FAZLA GÖZYAŞI OLMASIN ISIMLI GRUNDTVIG ÖĞRENME ORTAKLIĞI PROJESI VIYANA TOPLANTI TUTANAĞI 21-28 ŞUBAT 2011 Projenin ikinci toplantısını yapıldığı yer olan Viyana’ya Seyhan İlçe Milli EğitimMüdürlüğünden şube Müdürü olan Mehmet Yetim,Proje irtibat kişisi olan Yalçın YavuzBellikli,Proje koordinasyon biriminden Fatih Pamuk ve Proje faaliyetlerinde öğrenci olan SelçukCem Konuksever katılmışlardır. Toplantı programı ev sahibi kurum tarafından hazırlanmıştır.Bu program dahilinde projetoplantısında her kurumun Ekim-Şubat 2011 tarihleir arasında daha önceden kararlaştırılan projefaaliyetlerine ilişkin çaışmalardan bahsedilmiştir ayrıca Mart-Eylül 2011 süresince yapılacakolan faaliyetlerden bahsedilmiştir.Ev sahibi kurumca hazırlanan aile içi şiddet,okulda şiddetkonulu atölye çalışmalarında yer alınmıştır,Avusturya kültürü ile tanışma ve etkileşimsağlanmıştır. Proje faaliyetleri kapsamında hazırlanan sunuların yaygınlaştırılması,gazete haberleri veblog hakkında konuşmalar yapılmıştır.
  6. 6. Diğer toplantı yeri olan İspanya için tarihler onaylanmış ve programın ev sahibi kurumtarafından hazırlanıp her bir ortak kuruma iletimi konusunda fikir birliğine varılmıştır. .

×