Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2014 12-02 final program

הקולנוע של טרזין
24-26/12/2014
תוכנייה

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

2014 12-02 final program

  1. 1. ‫הקולנוע‬ ‫של‬‫טרזין‬ ‫הזמנה‬ ‫שנה‬ 70 ‫במלאת‬ ‫הנאצי‬ ‫התעמולה‬ ‫סרט‬ ‫להפקת‬ ‫טרזיינשטאט‬ ‫בגטו‬ ‫היהודים‬ ‫חיי‬ ‫על‬ ‫יקיים‬ ‫תלאביב‬ ‫סינמטק‬ ‫עם‬ ‫בשיתוף‬ ‫טרזין‬ ‫בית‬ .”‫טרזין‬ ‫של‬ ‫“הקולנוע‬ ,‫ייחודי‬ ‫אירוע‬ ‫דצמבר‬ ‫בחודש‬ ‫ימים‬ ‫שלושה‬ ‫במשך‬ ,‫ותיעודיים‬ ‫עלילתיים‬ ‫סרטים‬ ‫יוקרנו‬ .‫טרזיינשטאט‬ ‫גטו‬ ‫על‬ ,‫לעברית‬ ‫בתרגום‬ 24-26.12.2014 ‫קרפל‬ ‫דליה‬ :‫אומנותי‬ ‫יעוץ‬ ‫גדיש‬ ‫ואנונו‬ ‫סיגל‬ :‫הפקה‬ ‫טרזין‬ ‫בית‬ :‫תוכן‬ ‫ועריכת‬ ‫תחקיר‬ ‫משקיעים‬ ‫וקשרי‬ ‫ציבור‬ ‫יחסי‬ ‫ומיכל‬ ‫עדי‬ :‫ציבור‬ ‫יחסי‬ ‫תל-אביב‬ ‫לסינמטק‬ ‫מיוחדת‬ ‫תודה‬ www.cinema.co.il ‫מרגרי‬ ‫קארל‬ ‫גולן‬ ‫קוזלובסקי‬ ‫איבון‬ ‫ד"ר‬ ‫אביב‬ ‫תל‬ ‫עיריית‬ ,‫תרבות‬ ‫אגף‬ ‫ראש‬ - ‫מור‬ ‫איריס‬ ‫הצ’כי‬ ‫המרכז‬ ‫גתה‬ ‫מכון‬ ‫ואמנות‬ ‫תרבות‬ ‫לסרטי‬ ‫הבינלאומי‬ ‫הפסטיבל‬ - ‫אפוס‬ ‫בפראג‬ ‫הסרטים‬ ‫ארכיון‬ ‫ליר‬ ‫ואן‬ ‫הסרטים‬ ‫ארכיון‬ ‫ורשה‬ ‫הלאומי‬ ‫ארכיון‬ 7art ‫קשת‬ ‫ששי‬ ‫בק‬ ‫אלדד‬ ‫טרזין‬ ‫של‬ ‫הקולנוע‬ ‫תודות‬‫מיוחדים‬ ‫ארועים‬ ‫ותיקים‬ ‫לאזרחים‬ ‫המשרד‬ ‫יוצאי‬ ‫התאחדות‬ ‫צ'כוסלובקיה‬ ‫גטו‬ ‫על‬ ‫תעמולה‬ ‫סרט‬ ‫הנאצים‬ ‫הפיקו‬ 1944 ‫ספטמבר‬ ‫באוגוסט‬ ‫הגטו‬ ‫מאסירי‬ ‫מאות‬ .‫אירופה‬ ‫מרכז‬ ‫ליהודי‬ ‫הריכוז‬ ‫מחנה‬ ,‫טרזיינשטאט‬ ‫היהודי‬ ‫השחקן‬ ‫הופקד‬ ‫הבימוי‬ ‫על‬ .‫בהפקה‬ ‫כורחם‬ ‫בעל‬ ‫השתתפו‬ .‫בגטו‬ ‫אסיר‬ ‫שהיה‬ ‫גרון‬ ‫קורט‬ ‫הברלינאי‬ ‫הגרמנים‬ .‫עדן‬ ‫כגן‬ ‫טרזיינשטאט‬ ‫בגטו‬ ‫היהודים‬ ‫חיי‬ ‫את‬ ‫מתאר‬ ‫הסרט‬ ‫גינתר‬ ‫הנס‬ ‫הגטו‬ ‫וניצול‬ ‫ההסטוריון‬ ,‫מושלם‬ ‫צילומים‬ ‫כאתר‬ ‫בו‬ ‫בחרו‬ ‫הגטו‬ ‫אסירי‬ ‫רוב‬ .”‫ההשמדה‬ ‫מחנות‬ ‫של‬ ‫“הוליווד‬ ‫אותו‬ ‫כינה‬ ‫אדלר‬ ‫שוביהם‬ ‫עם‬ ‫פעולה‬ ‫לשתף‬ ‫שנאלצו‬ ,‫וגברים‬ ‫ילדים‬ ‫נשים‬ ,‫היהודים‬ .‫בשואה‬ ‫נספו‬ ,‫הנאצים‬ ‫זכו‬ ‫(חלקם‬ ,‫ותיעודיים‬ ‫עלילתיים‬ ‫סרטים‬ ‫יוצגו‬ ’‫טרזין‬ ‫של‬ ‫‘הקולנוע‬ ‫באירוע‬ ‫המתארים‬ )‫האוסקר‬ ‫לפרס‬ ‫ובמועמדויות‬ ‫קולנוע‬ ‫בפסטיבלי‬ ‫לפרסים‬ ‫העשירים‬ ‫התרבותיים‬ ‫החיים‬ ‫ואת‬ ‫טרזיינשטאט‬ ‫גטו‬ ‫של‬ ‫סיפורו‬ ‫את‬ ‫האירוע‬ ‫במשך‬ .‫בחיים‬ ‫יאחזו‬ ‫שכך‬ ‫תקווה‬ ‫מתוך‬ ‫לקיים‬ ‫התעקשו‬ ‫שאסיריו‬ ‫בהשתתפות‬ ‫ודיונים‬ ‫הרצאות‬ ‫בסינמטק‬ ‫יתקיימו‬ ,’‫טרזין‬ ‫של‬ ‫‘הקולנוע‬ ‫הנאצי‬ ‫התעמולה‬ ‫בסרט‬ ‫שיתמקדו‬ ‫בינלאומיים‬ ‫והיסטוריונים‬ ‫חוקרים‬ .‫קודם‬ ‫שנתיים‬ ‫במחנה‬ ‫שצולם‬ ‫תיעודי‬ ‫ובסרט‬ 1944-‫מ‬ ‫סינמטק‬ ‫אתר‬ ,‫טרזין‬ ‫בית‬ ‫באתר‬ ‫מלא‬ ‫פירוט‬ .‫טרזין‬ ‫בית‬ ‫ובאפליקצית‬ ‫אביב‬ ‫תל‬ )‫משמאל‬ ‫הקוד‬ ‫סריקת‬ ‫ע"י‬ ‫(להורדה‬ 19:30 ,3 ‫אולם‬ ,24.12.2014 ,‫רביעי‬ ‫יום‬ ‫הפתיחה‬ ‫ארוע‬ ‫טרזין‬ ‫בבית‬ ‫ברישום‬ ‫מותנה‬ ,‫חופשית‬ ‫הכניסה‬ ‫השואה‬ ‫ניצולי‬ ‫של‬ ‫הארגונים‬ ‫מרכז‬ ‫יו"ר‬ ,‫אביטל‬ ‫קולט‬ ‫במעמד‬ ‫קשת‬ ‫ששי‬ :‫מנחה‬ ‫התרסה‬ ‫של‬ ‫רקוויאם‬ - ‫הסרט‬ ‫הקרנת‬ ‫לעברית‬ ‫תרגום‬ ,‫אנגלית‬ ,‫דקות‬ 85 2012 ,‫צ'כיה‬ ,‫הברית‬ ‫ארצות‬ ,‫שולץ‬ ‫דאג‬ :‫בימוי‬ 19:30 ,3 ‫אולם‬ ,25.12.2014 ,‫חמישי‬ ‫יום‬ ”‫בטרזין‬ ‫“המוזיקה‬ ‫טרזין‬ ‫בבית‬ ‫ברישום‬ ‫מותנה‬ ,‫חופשית‬ ‫הכניסה‬ ‫וולפה‬ ‫מיכאל‬ '‫פרופ‬ :‫מנחה‬ ‫שוורץ‬ ‫איבו‬ ‫מר‬ ‫בישראל‬ ‫צ'כיה‬ ‫שגריר‬ ‫במעמד‬ ‫טרזיינשטאט‬ ‫גטו‬ ‫מלחיני‬ ‫מאת‬ ‫ועיבודים‬ ‫יצירות‬ :‫בתוכנית‬ ‫וולפה‬ ‫ומיכאל‬ ‫שליט‬ ‫זיו‬ ‫בביצוע‬ 2014 ,‫הקצר‬ ‫התיעודי‬ ‫לסרט‬ ‫האוסקר‬ ‫פרס‬ ‫זוכה‬ ‫הסרט‬ ‫הקרנת‬ ‫חיי‬ ‫את‬ ‫הצילה‬ ‫המוסיקה‬ - 6 ‫במספר‬ ‫הליידי‬ ‫לעברית‬ ‫תרגום‬ ,‫אנגלית‬ ,‫דקות‬ 36 2014 ,‫הברית‬ ‫ארצות‬ ,‫קלארק‬ ‫מלקולם‬ :‫בימוי‬ 10:00 ,3 ‫אולם‬ ,26.12.2014 ,‫ששי‬ ‫יום‬ "1944 ,1942 ‫בטרזין‬ ‫"הקולנוע‬ ‫טרזין‬ ‫בבית‬ ‫ברישום‬ ‫מותנה‬ ,‫חופשית‬ ‫הכניסה‬ :‫בגטו‬ ‫הקולנוע‬ ‫סיפור‬ ?‫טרזיינשטאט‬ ‫בגטו‬ ‫קולנוע‬ ‫צולם‬ ‫מדוע‬ ?‫בכך‬ ‫מיוחד‬ ‫ומה‬ ‫בעשייתו‬ ‫היהודים‬ ‫האסירים‬ ‫אולצו‬ ‫כיצד‬ ?‫שצולמו‬ ‫הסרטים‬ ‫בגורל‬ ‫עלה‬ ‫מה‬ ?‫הסרטים‬ ‫בעשיית‬ ‫המעורבים‬ ‫בגורל‬ ‫עלה‬ ‫מה‬ ?‫הגרמנית‬ ‫בתעמולה‬ ‫בקולנוע‬ ‫השתמשו‬ ‫כיצד‬ :‫ישתתפו‬ ‫בדיון‬ ‫הולנד‬ ,‫אוטרכט‬ ,‫היסטוריון‬ ,‫מרגרי‬ ‫קארל‬ ‫גולן‬ ‫קוזלובסקי‬ ‫איבון‬ ‫ד"ר‬ ‫חיפה‬ ‫אוניברסיטת‬ ,‫הקולנוע‬ ‫בתרבות‬ ‫שני‬ ‫לתואר‬ ‫התכנית‬ ‫ראש‬ ‫בק‬ ‫אלדד‬ :‫מנחה‬ "‫אחרת‬ ,‫"גרמניה‬ ‫הספר‬ ‫מחבר‬ ,‫בברלין‬ ”‫אחרונות‬ ‫“ידיעות‬ ‫סופר‬ .‫מהצוות‬ ‫הסברים‬ ‫עם‬ ,‫בגטו‬ ‫שצולמו‬ ‫סרטים‬ ‫יוקרנו‬ ‫הדיון‬ ‫במהלך‬ www.bterezin.org.il :‫לאירועים‬ ‫לרישום‬ 04-6369515 ,‫טרזין‬ ‫בית‬ :‫לסרטים‬ ‫כניסה‬ ‫תל-אביב‬ ‫סינמטק‬ 03-6060800 www.cinema.co.il ‫ובאתר‬ ‫ובאתר‬
  2. 2. 24.12.14 ‫רביעי‬ ‫יום‬ 10:00 ,2 ‫אולם‬  ‫למרחקים‬ ‫המסע‬  1947 ,‫צ’כוסלובקיה‬ ,‫רדוק‬ ‫אלפרד‬ :‫בימוי‬ 11:00 ,3 ‫אולם‬  ‫עדן‬ ‫בגן‬ ‫אסיר‬  ‫טרזין‬ ‫בבית‬ ‫ברישום‬ ‫מותנה‬ ,‫חופשית‬ ‫הכניסה‬ )2002 ,‫גרמניה‬ ,‫בריטניה‬ ,‫(ארה”ב‬ ,‫סנדר‬ ‫סטוארט‬ ,‫קלארק‬ ‫מלקולם‬ :‫בימוי‬ 12:30 ,2 ‫אולם‬  ‫עדן‬ ‫מגן‬ ‫טרנספורט‬  1962 ,‫צ’כוסלובקיה‬ ,’‫בריניץ‬ ‫זבינק‬ :‫בימוי‬ 19:30 ,3 ‫אולם‬  ‫ה‬‫הפתיח‬ ‫ארוע‬  ‫טרזין‬ ‫בבית‬ ‫ברישום‬ ‫מותנה‬ ,‫חופשית‬ ‫הכניסה‬ ‫השואה‬ ‫ניצולי‬ ‫של‬ ‫הארגונים‬ ‫מרכז‬ ‫יו"ר‬ ,‫אביטל‬ ‫קולט‬ ‫במעמד‬ ‫קשת‬ ‫ששי‬ :‫מנחה‬ ‫התרסה‬ ‫של‬ ‫רקוויאם‬ - ‫הסרט‬ ‫הקרנת‬ 2012 ,‫צ'כיה‬ ,‫הברית‬ ‫ארצות‬ ,‫שולץ‬ ‫דאג‬ :‫בימוי‬ 25.12.14 ‫חמישי‬ ‫יום‬ 11:00 ,3 ‫אולם‬  ‫עדן‬ ‫בגן‬ ‫אסיר‬  ‫טרזין‬ ‫בבית‬ ‫ברישום‬ ‫מותנה‬ ,‫חופשית‬ ‫הכניסה‬ )2002 ,‫גרמניה‬ ,‫בריטניה‬ ,‫(ארה”ב‬ ,‫סנדר‬ ‫סטוארט‬ ,‫קלארק‬ ‫מלקולם‬ :‫בימוי‬ 17:00 ,2 ‫אולם‬  ‫האחרון‬ ‫הפרפר‬  )1991 ,‫וצרפת‬ ‫בריטניה‬ ,‫(צ’כוסלובקיה‬ ‫קצ’ינה‬ ‫קארל‬ :‫בימוי‬ 19:30 ,3 ‫אולם‬  ‫בטרזין‬ ‫המוסיקה‬  ‫טרזין‬ ‫בבית‬ ‫ברישום‬ ‫מותנה‬ ,‫חופשית‬ ‫הכניסה‬ ‫וולפה‬ ‫מיכאל‬ '‫פרופ‬ :‫מנחה‬ ‫שוורץ‬ ‫איבו‬ ‫מר‬ ‫בישראל‬ ‫צ'כיה‬ ‫שגריר‬ ‫במעמד‬ ‫בביצוע‬ ‫טרזיינשטאט‬ ‫גטו‬ ‫מלחיני‬ ‫מאת‬ ‫ועיבודים‬ ‫יצירות‬ :‫בתוכנית‬ ‫וולפה‬ ‫ומיכאל‬ ‫שליט‬ ‫זיו‬ 2014 ,‫הקצר‬ ‫התיעודי‬ ‫לסרט‬ ‫האוסקר‬ ‫פרס‬ ‫זוכה‬ ‫הסרט‬ ‫הקרנת‬ ‫חיי‬ ‫את‬ ‫הצילה‬ ‫המוסיקה‬ - 6 ‫במספר‬ ‫הליידי‬ ‫לעברית‬ ‫תרגום‬ ,‫אנגלית‬ ,‫דקות‬ 36 2014 ,‫הברית‬ ‫ארצות‬ ‫קלארק‬ ‫מלקולם‬ :‫בימוי‬ 26.12.14 ‫שישי‬ ‫יום‬ 10:00 ,3 ‫אולם‬  1944 ,1942 ‫בטרזין‬ ‫הקולנוע‬  ‫טרזין‬ ‫בבית‬ ‫ברישום‬ ‫מותנה‬ ,‫חופשית‬ ‫הכניסה‬ :‫ושואה‬ ‫קולנוע‬ ‫מומחי‬ ‫צוות‬ ‫באמצעות‬ ‫בגטו‬ ‫הקולנוע‬ ‫סיפור‬ ‫הולנד‬ ,‫מרגרי‬ ‫קארל‬ ‫חיפה‬ '‫אונ‬ ,‫גולן‬ ‫קוזלובסקי‬ ‫איבון‬ .‫דר‬ ‫בק‬ ‫אלדד‬ :‫מנחה‬ 10:00 ,4 ‫אולם‬  ‫ם‬‫למרחקי‬ ‫המסע‬  1947 ,‫צ’כוסלובקיה‬ ,‫רדוק‬ ‫אלפרד‬ :‫בימוי‬ 12:00 ,3 ‫אולם‬  ‫במוזיקה‬ ‫מפלט‬  )‫גרמניה‬ ,2013( ‫מירו‬ ‫בנדיקט‬ ,‫בינדינג‬ ‫דורותי‬ :‫בימוי‬ 12:00 ,4 ‫אולם‬  ‫לטביה‬ :‫נשכחים‬ ‫משלוחים‬  )2007 ‫(צ’כיה‬ ‫פריביל‬ ‫לוקאש‬ :‫בימוי‬ 14:00 ,3 ‫אולם‬  ‫רגינה‬  )2013 ,‫גרמניה‬ ,‫בריטניה‬ ,‫(הונגריה‬ ‫גרו‬ ‫דיאנה‬ :‫בימוי‬ ‫למרחקים‬ ‫המסע‬  ‫לעברית‬ ‫תרגום‬ ,‫צ'כית‬ ,‫דקות‬ 78  1949 ,‫צ'כוסלובקיה‬  ‫ראדוק‬ ‫אלפרד‬ :‫בימוי‬  ‫עובדים‬ ‫שניהם‬ ,‫וארי‬ ‫יהודיה‬ ‫בין‬ ‫אהבה‬ ‫קשר‬ ‫עומד‬ ‫בפראג‬ ‫חולים‬ ‫בית‬ ‫באותו‬ ‫כרופאים‬ ‫לצ'כיה‬ ‫הנאצים‬ ‫פלישת‬ ‫לאחר‬ ‫למבחן‬ ‫להינשא‬ ‫נאלצים‬ ‫השניים‬ .1939 ‫במרץ‬ ‫הגלויה‬ ‫האנטישמית‬ ‫הרדיפה‬ ‫בגלל‬ ‫בסתר‬ ,‫מפראג‬ ‫הגירוש‬ ‫כשמתחיל‬ .‫היהודים‬ ‫של‬ ‫הישרדות‬ ‫למסע‬ ‫הופכים‬ ‫החיים‬ ‫במחנה‬ .‫טרזין‬ ‫לגטו‬ ‫נשלחים‬ ‫משפחתה‬ ‫ובני‬ ‫הרופאה‬ ‫רבות‬ ‫סצנות‬ ‫צילם‬ ,‫בטרזיינשטאט‬ ‫נספו‬ ‫משפחתו‬ ‫שבני‬ ‫למחצה‬ ‫יהודי‬ ,‫הבמאי‬ .‫מייאש‬ ‫תעמולה‬ ‫מסרטי‬ ‫ארכיון‬ ‫קטעי‬ ‫הבמאי‬ ‫שילב‬ ‫האסורה‬ ‫האהבה‬ ‫לדרמת‬ ‫במקביל‬ .‫במחנה‬ ‫צולם‬ ‫הסרט‬ .‫וגבלס‬ ‫היטלר‬ ‫של‬ ‫מונולוגים‬ ‫ובהם‬ ‫גרמניים‬ ‫חדשות‬ ‫ומיומני‬ )‫ריפנשטאל‬ ‫(לני‬ ‫לאחר‬ .‫שנה‬ 40 ‫למשך‬ ‫להקרנה‬ ‫נאסר‬ '49-‫ב‬ ‫אך‬ ‫בצ'כיה‬ ‫הקומוניסטי‬ ‫השלטון‬ ‫עליית‬ ‫עם‬ ‫לראשונה‬ ‫הוקרן‬ ‫והסרט‬ ‫החרם‬ ‫הוסר‬ ,‫הקומוניסטית‬ ‫הממשלה‬ ‫והדחת‬ ‫הקטיפה‬ ‫מהפכת‬ .'‫המכני‬ ‫'התפוז‬ ‫בסרטו‬ ‫ממנו‬ ‫קטעים‬ ‫שיבץ‬ ‫קיובריק‬ ‫סטנלי‬ .‫מופת‬ ‫כיצירת‬ ‫והוכתר‬ 1991-‫ב‬ ‫עדן‬ ‫מגן‬ ‫טרנספורט‬  ‫לעברית‬ ‫תרגום‬ ,‫צ'כית‬ ,‫דקות‬ 92  1962 ,‫צ'כוסלובקיה‬  '‫בריניץ‬ ‫זבינק‬ :‫בימוי‬  ‫במתנה‬ ‫עיר‬ ‫העניק‬ ‫הפיהרר‬ ‫"האם‬ ‫אס‬ ‫האס‬ ‫קצין‬ ‫מתפעל‬ "?‫ליהודים‬ ‫בסמטאות‬ ‫ראשון‬ ‫היכרות‬ ‫סיור‬ ‫בתום‬ ‫ששימש‬ ‫במחנה‬ .‫טרזיינשטאט‬ ‫גטו‬ ‫הגרמנים‬ ‫של‬ ‫התעמולתי‬ ‫הראווה‬ ‫חלון‬ ‫קהילה‬ ‫של‬ ‫כוזבת‬ ‫תמונה‬ ‫להציג‬ ‫במטרה‬ ‫הצלב‬ ‫נציגי‬ ‫של‬ ‫ביקורם‬ ‫לקראת‬ ‫תעמולה‬ ‫סרט‬ ‫מצלמים‬ ,‫ומאושרת‬ ‫אוטונומית‬ ‫יהודית‬ ‫במציאות‬ ‫ארע‬ ‫כך‬ .‫האורחים‬ ‫את‬ ‫להרשים‬ ‫כדי‬ ‫וספורט‬ ‫תרבות‬ ‫במופעי‬ ‫ומשתמשים‬ ‫האדום‬ ‫החיים‬ ‫מציאות‬ ‫לבין‬ ‫הפסאדה‬ ‫בין‬ ‫הפער‬ ‫את‬ ‫שמחדד‬ '‫עדן‬ ‫מגן‬ ‫'טרנספורט‬ ‫בדרמה‬ ‫וכך‬ ‫שמחים‬ ‫ולהיראות‬ ‫בצילומים‬ ‫להשתתף‬ ‫נאלצים‬ ‫מאסיריו‬ ‫מאות‬ ‫אחד‬ ‫מצד‬ .‫במחנה‬ ‫הנוראה‬ ‫והם‬ ‫לאסירים‬ ‫מזרחה‬ ‫הגירוש‬ ‫צווי‬ ‫את‬ ‫בקצב‬ ‫מנפיקים‬ ‫הגרמנים‬ ,‫האחר‬ ‫הצד‬ ‫ומן‬ ‫לב‬ ‫וטובי‬ ,‫הצווים‬ ‫על‬ ‫לחתום‬ ‫מסרב‬ ‫במחנה‬ ‫היהודים‬ ‫מועצת‬ ‫יו"ר‬ ‫כאשר‬ .‫המוות‬ ‫למחנות‬ ‫נשלחים‬ ‫הסופר‬ ‫הופקד‬ ‫התסריט‬ ‫על‬ .‫לחתום‬ ‫ונאלץ‬ ‫הפקודה‬ ‫אחר‬ ‫ממלא‬ ‫מחליפו‬ .‫למוות‬ ‫נורה‬ ‫הוא‬ ‫הסרט‬ ‫זכה‬ 1963-‫ב‬ .‫במחנה‬ ‫האישיות‬ ‫חוויותיו‬ ‫על‬ ‫שנסמך‬ ‫לוסטיג‬ ‫ארנושט‬ ‫יהודי‬ ‫הצ'כי‬ .‫בשוויץ‬ ‫לוקארנו‬ ‫פסטיבל‬ ‫של‬ ‫הבימוי‬ ‫בפרס‬ ‫האחרון‬ ‫הפרפר‬  ‫לעברית‬ ‫תרגום‬ ,‫אנגלית‬ ,‫דקות‬ 110  1991 ,‫צ'כוסלובקיה/בריטניה/צרפת‬  ‫קצ'ינה‬ ‫קארל‬ :‫בימוי‬  ‫נהנה‬ ,‫הסרט‬ ‫גיבור‬ ,‫מורו‬ ‫אנטון‬ ‫הפנטומימאי‬ ‫שקציני‬ ‫רגע‬ ‫אותו‬ ‫עד‬ ‫בפריז‬ ‫נינוחים‬ ‫מחיים‬ ‫את‬ ‫לעצור‬ ‫כדי‬ ‫דלתו‬ ‫על‬ ‫הלמו‬ ‫הגסטאפו‬ ‫הוא‬ .‫נאצית‬ ‫האנטי‬ ‫במחתרת‬ ‫שפעילה‬ ‫אהובתו‬ ‫חירותו‬ ‫את‬ ‫בחזרה‬ ‫לרכוש‬ ‫שהדרך‬ ,‫התבשר‬ ‫ובסופה‬ ‫הגסטאפו‬ ‫במטה‬ ‫לחקירה‬ ‫נלקח‬ ‫ולביים‬ ,‫יהודים‬ ‫מתגוררים‬ ‫שבה‬ ‫פראג‬ ‫ליד‬ ‫מקסימה‬ ‫עיירה‬ ,‫לטרזיינשטאט‬ ‫בנסיעה‬ ‫מותנית‬ ‫במחנה‬ ‫ימים‬ ‫כמה‬ ‫בחלוף‬ .‫נאה‬ ‫שכר‬ ‫תמורת‬ ‫המקום‬ ‫ילדי‬ ‫בהשתתפות‬ ‫מופע-פנטומימה‬ ‫האדום‬ ‫הצלב‬ ‫נציגי‬ ‫את‬ ‫להרשים‬ ‫נועדה‬ ,‫עליו‬ ‫שהוטלה‬ ‫שהמשימה‬ ‫למד‬ ‫מורו‬ ‫הריכוז‬ ‫של‬ ‫התעמולה‬ ‫קמפיין‬ ‫תחת‬ ‫לחתור‬ ‫מחליט‬ ‫הוא‬ .‫הילדים‬ ‫מצב‬ ‫מה‬ ‫לבדוק‬ ‫למחנה‬ ‫שיגיעו‬ ‫הבמה‬ ‫על‬ .)‫גרים‬ ‫(האחים‬ '‫וגרטל‬ ‫ל'הנזל‬ ‫תיאטרלי‬ ‫עיבוד‬ ‫ולהעלות‬ ‫הנאצים‬ ‫המחנה‬ ‫מפקדי‬ ‫להשליך‬ ‫מצליחה‬ ‫גרטל‬ ‫אולם‬ ‫בתנור‬ ‫צלייתם‬ ‫לקראת‬ ‫הילדים‬ ‫את‬ ‫מפטמת‬ ‫המכשפה‬ ‫כתבו‬ ‫התסריט‬ ‫את‬ .‫מורו‬ ‫של‬ ‫גורלו‬ ‫את‬ ‫משנה‬ ‫החתרני‬ ‫הביצוע‬ .‫הלוהט‬ ‫לכבשן‬ ‫אותה‬ .‫קנדי‬ ‫ובמאי‬ ‫סופר‬ ,‫זקוט‬ ‫מיכאל‬ ‫של‬ ‫סיפור‬ ‫לפי‬ ‫הופמן‬ ‫ואוטה‬ ‫קצ'ינה‬ ‫קארל‬ ‫הבמאי‬ .)‫לעברית‬ ‫תרגום‬ ,‫אנגלית‬ ,‫דקות‬ 110( ‫טרזיינשטאט‬ - ‫במוסיקה‬ ‫מפלט‬  ‫לעברית‬ ‫תרגום‬ ,‫אנגלית‬ ,‫דקות‬ 60  2013 ,‫גרמניה/ישראל‬  ‫מירו‬ ‫בנדיקט‬ ,‫בינדינג‬ ‫דורותי‬ :‫בימוי‬  ‫למוסיקאים‬ ‫מחווה‬ ‫סרט‬ ‫ליצור‬ ‫שהמשיכו‬ ‫היהודים‬ ‫את‬ ‫מביא‬ ‫הסרט‬ .‫המוות‬ ‫בצל‬ ‫הפסנתרנית‬ ‫של‬ ‫העדויות‬ ‫הרץ‬ ‫אליס‬ ‫הקלאסית‬ ‫קוקו‬ ‫הג'ז‬ ‫ומוסיקאי‬ ‫זומר‬ ‫ומספרים‬ ‫ששרדו‬ ‫שומאן‬ ‫שלהם‬ ‫ההופעות‬ ‫על‬ ‫בקרב‬ ‫תקווה‬ ‫שזרעו‬ ‫במחנה‬ ‫לנגן‬ ‫נדרש‬ ‫שומאן‬ .‫האסירים‬ ‫במיוחד‬ ‫שנבנה‬ ‫הקפה‬ ‫בבית‬ ‫במחנה‬ .‫אומר‬ ‫הוא‬ ,"‫חיי‬ ‫את‬ ‫שהצילה‬ ‫למוזיקה‬ ‫תודה‬ ‫אסיר‬ ‫"אני‬ .‫התעמולה‬ ‫סרט‬ ‫לצילומי‬ ‫שם‬ ‫כתב‬ ‫אולמן‬ ‫ויקטור‬ ‫הצ'כי‬ ‫המלחין‬ .‫ומקהלות‬ ‫תזמורות‬ ‫ופעלו‬ ‫וקונצרטים‬ ‫אופרות‬ ‫הועלו‬ ‫למקהלת‬ ‫ויצירות‬ ‫סימפוניה‬ ‫הלחין‬ ‫האס‬ ‫פאוול‬ ."‫אטלנטיס‬ ‫"קיסר‬ ‫האופרה‬ ‫את‬ ‫השאר‬ ‫בין‬ ‫יצירות‬ ‫וניגן‬ ‫כתב‬ ‫קליין‬ ‫וגדעון‬ ;"‫"ברונדיבר‬ ‫הילדים‬ ‫אופרת‬ ‫את‬ ‫העלה‬ ‫קראסה‬ ‫הנס‬ .‫גברים‬ ‫פון‬ ‫סופי‬ ‫אן‬ :‫המוסיקאים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫בסרט‬ ‫מבוצעות‬ ‫ואחרות‬ ‫הללו‬ ‫היצירות‬ .‫ועוד‬ ‫לפסנתר‬ )‫(פסנתר‬ ‫פורסברג‬ ‫בנט‬ )‫(בריטון‬ ‫גרהאר‬ ‫כריסטיאן‬ )‫(כינור‬ ‫הופ‬ ‫דניאל‬ )‫סופרן‬ ‫(מצו‬ ‫אוטר‬ .‫לצדקה‬ ‫נתרמו‬ ‫התקליטור‬ ‫ממכירת‬ ‫ההכנסות‬ ‫כל‬ .)‫(אקורדיון‬ ‫ריזנפורס‬ ‫באב‬ ‫לטביה‬ - ‫נשכחים‬ ‫משלוחים‬  ‫לאנגלית‬ ‫תרגום‬ ,‫צ'כית‬ ,‫דקות‬ 85  2007 ,‫צ'כיה‬  ‫פריביל‬ ‫לוקאש‬ :‫בימוי‬  .‫מזרחה‬ ‫מטרזיינשטאט‬ ‫יוצאים‬ ‫צ'כים‬ ‫יהודים‬ ‫מאות‬ ‫של‬ ‫ראשונים‬ ‫משלוחים‬ ‫שני‬ ,1942 ‫בינואר‬ ‫של‬ ‫מושלג‬ ‫באזור‬ .‫לטביה‬ ‫של‬ ‫הבירה‬ ,‫לריגה‬ ‫מגיעות‬ ‫הרכבות‬ ‫ימים‬ ‫כמה‬ ‫של‬ ‫מסע‬ ‫אחרי‬ ‫בנייר‬ ‫עטופות‬ ‫אבנים‬ .‫במהרה‬ ‫עזבו‬ ‫כאילו‬ ‫שנראה‬ ‫אנשים‬ ‫של‬ ‫רכוש‬ ‫מוצאים‬ ‫הם‬ ‫העיר‬ ‫עוקב‬ ‫הסרט‬ ."‫האחרונים‬ ‫הניצולים‬ ‫אנחנו‬ .‫משפחותינו‬ ‫כמו‬ ,‫תיהרגו‬ ‫"כולכם‬ :‫כתוב‬ ‫שעליו‬ ‫העולם‬ ‫מלחמת‬ ‫לסוף‬ ‫ועד‬ ‫לריגה‬ ‫שלהם‬ ‫ההגעה‬ ‫מיום‬ ‫אנשים‬ ‫מספר‬ ‫של‬ ‫גורלם‬ ‫אחר‬ ‫של‬ .‫הגרדום‬ ‫על‬ ‫תלויות‬ ‫גופות‬ ‫כשבדרך‬ ‫לביה"ס‬ ‫שהולכים‬ ‫ילדים‬ ‫של‬ ‫סיפורם‬ - ‫השנייה‬ .‫מחתרתיות‬ ‫בנסיבות‬ ‫שמתאהבים‬ ‫נוער‬ ‫בני‬ ‫ושל‬ ‫הגטו‬ ‫בכיכר‬ ‫כדורגל‬ ‫שמשחקים‬ ‫נערים‬ ‫אנוכית‬ ‫התנהגות‬ ‫רק‬ ‫ששם‬ ‫למחנה‬ ‫נשלחים‬ ‫מהגברים‬ ‫חלק‬ .‫הכול‬ ‫למרות‬ ‫ממשיכים‬ ‫החיים‬ ‫על‬ ‫לשמור‬ ‫מנסים‬ ‫ובעקשנות‬ ‫יחד‬ ‫נאחזים‬ ‫אחרים‬ ‫אבל‬ ,‫להישרדות‬ ‫סיכוי‬ ‫מציעה‬ ‫ואכזרית‬ .‫הזוועה‬ ‫מעשי‬ ‫בין‬ ‫נורמאליות‬ ‫של‬ ‫עין‬ ‫מראית‬ .‫ההקרנה‬ ‫בתום‬ ‫הבמאי‬ ‫עם‬ ‫שיחה‬ ‫רגינה‬  ‫לעברית‬ ‫תרגום‬ ,‫אנגלית‬ ,‫דקות‬ 63  2013 ,‫הונגריה/בריטניה/גרמניה‬  ‫גרו‬ ‫דיאנה‬ :‫בימוי‬  ‫אמיצה‬ ‫אורתודוכסית‬ ‫יהודיה‬ ,‫יונס‬ ‫רגינה‬ ‫של‬ ‫חייה‬ ‫סיפור‬ ‫הייתה‬ 1935-‫וב‬ ‫הרבני‬ ‫הממסד‬ ‫על‬ ‫תיגר‬ ‫שקראה‬ ‫מגרמניה‬ .‫רפורמי‬ ‫רב‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫לרבנות‬ ‫שהוסמכה‬ ‫בעולם‬ ‫הראשונה‬ ‫להעסיק‬ ‫שתסכים‬ ‫קהילה‬ ‫למצוא‬ ‫הצליחה‬ ‫לא‬ ‫יונס‬ ‫אולם‬ ‫לטרזיינשטאט‬ ‫שנשלחה‬ ‫לפני‬ 1942-‫ב‬ .‫כרבה‬ ‫אותה‬ ‫בשחור‬ ‫יחיד‬ ‫אחד‬ ‫תצלום‬ ‫ובו‬ ‫שלה‬ ‫הארכיון‬ ‫את‬ ‫הפקידה‬ ‫עשרות‬ ‫ונשאה‬ ‫ציבור‬ ‫כשליחת‬ ‫תיפקדה‬ ‫במחנה‬ .‫לבן‬ ,‫פרנקל‬ ‫ויקטור‬ ‫הפסיכולוג‬ ‫של‬ ‫מהצוות‬ ‫כאחת‬ .‫דרשות‬ 1944-‫ב‬ .‫במחנה‬ ‫לאסירים‬ ‫תקווה‬ ‫ולהעניק‬ ‫לעודד‬ ‫ידעה‬ ‫בודד‬ ‫תצלום‬ ‫אותו‬ .‫ונספתה‬ ‫לאושוויץ‬ ‫אמה‬ ‫עם‬ ‫נשלחה‬ ‫שביימה‬ ‫חייה‬ ‫על‬ ‫זה‬ ‫לסרט‬ ‫הפתיחה‬ ‫נקודת‬ ‫היה‬ ,‫שלה‬ .‫קלפק‬ ‫אליזה‬ ‫שכתבה‬ ,‫יונס‬ ‫של‬ ‫הביוגרפיה‬ ‫בהשראה‬ ‫גרו‬ .2013-‫ב‬ ‫בירושלים‬ ‫הקולנוע‬ ‫בפסטיבל‬ ‫ליר‬ ‫ון‬ ‫ליה‬ ‫בפרס‬ ‫זכה‬ ‫הסרט‬ ‫עדן‬ ‫בגן‬ ‫אסיר‬  ‫לעברית‬ ‫תרגום‬ ,‫אנגלית‬ ,‫דקות‬ 100  2002 ,‫גרמניה‬ ,‫בריטניה‬ ,‫הברית‬ ‫ארצות‬  ‫סנדר‬ ‫סטוארט‬ ,‫קלארק‬ ‫מלקולם‬ ‫בימוי‬  ‫הקברטים‬ ‫ובדרן‬ ‫הבמה‬ ‫שחקן‬ ,‫גרון‬ ‫קורט‬ ‫של‬ ‫חייו‬ ‫סיפור‬ ‫הבכורה‬ ‫בהצגת‬ ‫שהשתתף‬ ,20-‫ה‬ ‫משנות‬ ‫ברלינאי‬ ‫היהודי‬ ‫בפרסומו‬ ‫וזכה‬ ‫סרטים‬ 72-‫ב‬ ‫הופיע‬ ,'‫בגרוש‬ ‫'אופרה‬ ‫של‬ '‫הכחול‬ ‫ב'המלאך‬ ‫דיטריך‬ ‫מרלן‬ ‫לצד‬ ‫קוסם‬ ‫כאמרגן‬ ‫התחנות‬ ‫בעקבות‬ ‫נע‬ ‫גרון‬ ‫על‬ ‫התיעודי‬ ‫הסרט‬ .)1930( ‫ואמסטרדם‬ ‫פראג‬ ,‫פריס‬ ,‫ברלין‬ :‫עבר‬ ‫שבהן‬ ‫השונות‬ ‫נשלח‬ ‫הוא‬ .‫להולנד‬ ‫הגרמנים‬ ‫פלישת‬ ‫לאחר‬ ‫נתפס‬ ‫שם‬ ‫המחנה‬ ‫על‬ ‫תעמולה‬ ‫סרט‬ ‫לביים‬ ,‫לטרזיינשטאט‬ 1944-‫ב‬ ‫ההשמדה‬ ‫את‬ ‫ולהסתיר‬ ‫העולם‬ ‫את‬ ‫להטעות‬ ‫בכוחו‬ ‫שיהיה‬ ‫אס‬ ‫קציני‬ ‫של‬ ‫לפיקוחם‬ ‫נתון‬ ‫היה‬ ‫גרון‬ ,‫ההפקה‬ ‫צוות‬ ‫כראש‬ .‫במחנות‬ ‫יהודים‬ ‫של‬ ‫השיטתית‬ ‫הסרט‬ ,2003-‫ב‬ .‫לאושויץ‬ ‫אותו‬ ‫שנשאה‬ ‫לרכבת‬ ‫עלה‬ ‫הוא‬ ‫הצילומים‬ ‫שהסתיימו‬ ‫לאחר‬ .‫אס‬ .‫ביותר‬ ‫הטוב‬ ‫הארוך‬ ‫התיעודי‬ ‫הסרט‬ ‫בקטגוריית‬ ‫האמריקאי‬ ‫האוסקר‬ ‫לפרס‬ ‫מועמד‬ ‫היה‬ 6 ‫במספר‬ ‫הליידי‬  ‫חיי‬ ‫את‬ ‫הצילה‬ ‫המוסיקה‬ ‫לעברית‬ ‫תרגום‬ ,‫אנגלית‬ ,‫דקות‬ 36  2014 ,‫הברית‬ ‫ארצות‬  ‫קלארק‬ ‫מלקולם‬ :‫בימוי‬  ‫השואה‬ ‫וניצולת‬ ‫הקלאסית‬ ‫הפסנתרנית‬ ,2014 ‫בפברואר‬ ‫מתה‬ ‫הרץ-זומר‬ ‫אליס‬ ‫'הליידי‬ ‫שהסרט‬ ‫לפני‬ ‫חודש‬ ,110 ‫בגיל‬ ‫פראג‬ ‫ילידת‬ ‫זומר‬ .‫הקצר‬ ‫התיעודי‬ ‫הסרט‬ ‫בקטגוריית‬ ‫האוסקר‬ ‫בפרס‬ ‫זכה‬ '6 ‫במספר‬ .‫הצ'כית‬ ‫הפילהרמונית‬ ‫התזמורת‬ ‫כסולנית‬ ‫שימשה‬ ,‫משכילה‬ ‫חילונית‬ ‫יהודית‬ ‫למשפחה‬ ‫נשלחו‬ ‫הם‬ 1943 ‫כשבשנת‬ ‫שש‬ ‫בן‬ ‫שהיה‬ ,‫בנם‬ ‫את‬ ‫וילדה‬ ‫זומר‬ ‫ליאופולד‬ ‫לכנר‬ ‫נישאה‬ ‫היא‬ ‫בסרט‬ ‫שהונצחה‬ "‫"ברונדיבר‬ ‫הילדים‬ ‫באופרת‬ ‫ראשי‬ ‫בתפקיד‬ ‫הופיע‬ ‫הילד‬ .‫לטרזיינשטאט‬ ‫והופיעה‬ ‫לנגן‬ ‫הפסיקה‬ ‫לא‬ ‫זומר‬ ‫הרץ‬ .‫הנאצית‬ ‫התעמולה‬ ‫של‬ ‫לשימושה‬ ‫שנוצר‬ ‫התעמולה‬ ‫נציגי‬ ‫בפני‬ ‫וגם‬ ‫במחנה‬ ‫והרעבים‬ ‫החולים‬ ‫האסירים‬ ‫בפני‬ ‫מקומית‬ ‫מוסיקאים‬ ‫קבוצת‬ ‫עם‬ ‫לשמור‬ ,‫בסרט‬ ‫מספרת‬ ‫שהיא‬ ‫כפי‬ ,‫זומר‬ ‫של‬ ‫הסוד‬ .‫במחנה‬ ‫לבקר‬ ‫שנהגו‬ ‫האדום‬ ‫הצלב‬ ‫כשאסונות‬ ‫וכך‬ ‫בטרזיינשטאט‬ ‫כאסירה‬ ‫כך‬ .‫בחלקה‬ ‫שמחה‬ ‫ולהיות‬ ‫אופטימיות‬ ‫על‬ ‫תמיד‬ ‫בקונסרבטוריון‬ ‫מיתולוגית‬ ‫למורה‬ ‫ונחשבה‬ ‫בישראל‬ ‫חייתה‬ ‫זומר‬ ‫רבות‬ ‫שנים‬ .‫חייה‬ ‫את‬ ‫פקדו‬ ‫צולם‬ ‫הסרט‬ .‫בה‬ ‫וחי‬ ‫עבד‬ ,‫מוערך‬ ‫ומנצח‬ ‫צ'לן‬ ,‫כשבנה‬ ‫ללונדון‬ ‫עברה‬ ‫היא‬ .‫בירושלים‬ .‫הלונדונית‬ ‫בדירתה‬ ‫התרסה‬ ‫של‬ ‫רקוויאם‬  ‫לעברית‬ ‫תרגום‬ ,‫אנגלית‬ ,‫דקות‬ 85  2012 ,‫צ'כיה‬ ,‫הברית‬ ‫ארצות‬  ‫שולץ‬ ‫דאג‬ :‫בימוי‬  ‫ונוכח‬ ‫בטרזיינשטאט‬ ‫הקשים‬ ‫החיים‬ ‫בתנאי‬ ‫למחנות‬ ‫מזרחה‬ ‫בגירוש‬ ‫התמידי‬ ‫האיום‬ ‫מלחמת‬ ‫ומוסיקאים‬ ‫אמנים‬ ‫ניהלו‬ ,‫המוות‬ ‫"רקוויאם‬.‫ומוסיקה‬ ‫אמנות‬ ‫באמצעות‬ ‫הישרדות‬ ‫והנסיבות‬ ‫הרקע‬ ‫את‬ ‫מגולל‬ "‫התרסה‬ ‫של‬ 15-‫מ‬ ‫פחות‬ ‫בלא‬ ,‫ורדי‬ ‫של‬ ‫הרקוויאם‬ ‫לביצוע‬ '43 ‫נובמבר‬ ‫בין‬ ‫בטרזיינשטאט‬ ‫קונצרטים‬ ‫הכבירה‬ ‫הכוראלית‬ ‫היצירה‬ ‫את‬ .'44 ‫לאוקטובר‬ ,‫האחרונה‬ ‫בדרכו‬ ‫המת‬ ‫את‬ ‫שמלווה‬ ,‫וסולנים‬ ‫מקהלה‬ ‫לתזמורת‬ ,1873-‫מ‬ ‫ורדי‬ ‫ג'וזפה‬ ‫של‬ ‫"המטרה‬ ,‫בחזרות‬ ‫ואמר‬ ‫שחזר‬ ‫שכטר‬ ‫רפאל‬ ‫של‬ ‫בניצוחו‬ ‫אסירים‬ 150-‫כ‬ ‫של‬ ‫מקהלה‬ ‫ביצעה‬ ‫הטרנספורטים‬ ‫באחד‬ ‫נשלח‬ ‫שכטר‬ ."‫להם‬ ‫לומר‬ ‫אפשר‬ ‫שאי‬ ‫מה‬ ‫את‬ ‫לגרמנים‬ ‫לשיר‬ ‫שלנו‬ ‫"הצלב‬ ‫נציגי‬ ‫נכחו‬ ‫הרקוויאם‬ ‫של‬ ‫האחרון‬ ‫בקונצרט‬ .‫נספה‬ 1944 ‫ובאוקטובר‬ ‫לאושוויץ‬ ‫המלחין‬ ‫ניגן‬ ‫בו‬ ,‫בפסנתר‬ ‫הסתפקו‬ ‫תזמורת‬ ‫במקום‬ .‫אס-אס‬ ‫וקציני‬ ‫וורמאכט‬ ‫חיילי‬ ,"‫האדום‬ ‫הרקוויאם‬ ‫צילומי‬ ‫לבין‬ ,‫במחנה‬ '43 ‫של‬ ‫הרקוויאם‬ ‫שחזור‬ ‫בין‬ ‫נע‬ ‫הסרט‬ .‫קליין‬ ‫גדעון‬ ‫הצ'כי‬ .2012-‫ב‬ ‫ישראל‬ ‫בפסטיבל‬ ‫שהתקיים‬ ‫חגיגי‬ ‫בקונצרט-מופע‬ .‫ואמנות‬ ‫תרבות‬ ‫לסרטי‬ ‫הבינלאומי‬ ‫הפסטיבל‬ - ‫אפוס‬ ‫באדיבות‬

×