SlideShare a Scribd company logo
1 of 52
‫ישראל‬‫שטוקהמר‬
‫אופרה‬ ‫וזמר‬ ‫חזן‬
1918-2016
‫ביוגרפית‬ ‫מצגת‬
‫חזנות‬,‫ומשחק‬ ‫אופרה‬–
‫העולם‬ ‫מלחמת‬ ‫ואחרי‬ ‫לפני‬‫השניה‬,
‫ובישראל‬ ‫באירופה‬
‫אביו‬ ‫עם‬,‫שטוקהמר‬ ‫אברהם‬ ‫החזן‬
‫לבוב‬,
‫שנת‬ ‫סביב‬
1925
‫אביו‬ ‫של‬ ‫ידו‬ ‫בכתב‬ ‫תווים‬:
‫היצירה‬-"‫מעפר‬ ‫יסודו‬ ‫אדם‬"
‫אביו‬ ‫של‬ ‫ידו‬ ‫בכתב‬ ‫תווים‬:
‫היצירה‬-"‫מלפניך‬ ‫רצון‬ ‫יהי‬"...
‫אביו‬ ‫של‬ ‫ידו‬ ‫בכתב‬ ‫תווים‬
‫היצירה‬:‫המשך‬"‫רצון‬ ‫יהי‬"...
‫סופרן‬ ‫קול‬ ‫עם‬ ‫חזן‬ ‫כילד‬
"‫וחזנות‬ ‫יהודיים‬ ‫עם‬ ‫שירי‬,
‫הפלא‬ ‫ילד‬ ‫מפי‬
(‫וואנדערקינד‬)‫הידוע‬ ‫והזמר‬
‫ה‬ ‫בן‬-11‫שנים‬,‫ישראל‬
‫שטוקהמר‬‫מלבוב‬"1930
‫לקונצרט‬ ‫הזמנה‬
‫בגיל‬11-‫הפלא‬ ‫ילד‬
"‫וואנדערקינד‬"
‫בישיבת‬"‫תורה‬ ‫אור‬"‫בסטניסלבוב‬
‫בגיל‬ ‫לקונצרט‬ ‫הזמנה‬18(‫יוני‬1939)
"‫צופים‬ ‫נופת‬ ‫מדבש‬ ‫מתוק‬!
‫יהודים‬!‫ההזדמנות‬ ‫את‬ ‫נצלו‬ ‫בואו‬
‫החזן‬ ‫את‬ ‫לשמוע‬‫ו‬'‫אומן‬‫העמוד‬'
‫ה‬ ‫בן‬ ‫המהולל‬-18
‫שטוקהמר‬ ‫ישראל‬
‫של‬ ‫בנו‬‫הש‬"‫ץ‬‫ר‬ ‫המפורסם‬'‫אברהם‬
‫שטוקהמר‬,‫של‬ ‫תלמיד‬‫הש‬"‫ץ‬‫ר‬ ‫הגאון‬'‫ניסן‬
‫מברדיצ‬'‫ב‬‫ז‬"‫ל‬,‫היפהפה‬ ‫הלירי‬ ‫הטנור‬ ‫קול‬ ‫עם‬
,‫פולין‬ ‫בכל‬ ‫הגדולה‬ ‫בהצלחתו‬ ‫המוכר‬,‫תחת‬
‫המפורסם‬ ‫התפילה‬ ‫בעל‬ ‫של‬ ‫ניהלו‬‫מקולמייה‬
‫ר‬'‫הבר‬ ‫ניסן‬ ‫אברהם‬...
‫מעריב‬ ‫קונצרט‬
‫ישיר‬ ‫ערבית‬ ‫תפילת‬ ‫לאחר‬
‫הבאות‬ ‫היצירות‬ ‫את‬:
‫בן‬ ‫עקביא‬‫מהללאל‬-‫מלחין‬:‫אלטער‬‫פון‬‫אמעריקא‬,
‫המקדש‬ ‫בית‬ ‫שיבנה‬-‫רוזנבלט‬,‫גלות‬ ‫שיר‬–
‫קוסבצקי‬,‫הזקן‬ ‫החזן‬–‫קוסבצקי‬,‫על‬ ‫מבכה‬ ‫רחל‬
‫בניה‬-‫רוזנבלט‬,‫ישראל‬ ‫בית‬ ‫כל‬ ‫אחינו‬-‫רוזנבלט‬,
‫אלוקיי‬ ‫הטה‬‫אוזניל‬–‫קוסבצקי‬,‫למדן‬ ‫יהודי‬-
‫קוסבצקי‬,‫נשמה‬ ‫אלוהי‬-‫רוזנבלט‬...
‫בתיאטרון‬‫בקולומיה‬‫לפני‬
‫המלחמה‬(1939-1941( )1)
‫לחייל‬ ‫מחופש‬,
‫בשורה‬ ‫יושב‬
‫מימין‬ ‫תחתונה‬.
‫בתיאטרון‬‫בקולומיה‬‫לפני‬
‫המלחמה‬(2)
‫בתיאטרון‬‫בקולומיה‬‫לפני‬
‫המלחמה‬(3)
‫באופרה‬
‫יוני‬1941,‫בנתיבים‬ ‫בריחה‬
‫לרוסיה‬ ‫רגליים‬
3,076 Km
‫רגינה‬,‫אחותו‬,‫כגדודים‬ ‫בשרתה‬
‫האדום‬ ‫בצבא‬ ‫הפולניים‬
‫פרופ‬ ‫והזמר‬ ‫המורה‬ ‫עם‬'‫פאולו‬
‫פולארו‬(Paolo Polaro)
1947,‫ורשה‬
1947,‫ורשה‬
‫בוורשה‬ ‫הקברות‬ ‫בבית‬ ‫באזכרה‬
‫המלחמה‬ ‫לאחר‬
‫חזן‬‫בביה‬"‫כ‬‫הגדול‬‫נוז‬'‫יק‬‫בוורשה‬,
‫במלחמה‬ ‫ששרד‬ ‫היחיד‬1947
‫ימים‬ ‫לקונצרט‬ ‫הזמנה‬-‫נוראים‬
‫כנסת‬ ‫בבית‬‫נוזי‬'‫ק‬‫בוורשה‬
‫הפולני‬ ‫ברדיו‬ ‫זמר‬,‫שם‬ ‫תחת‬
‫איגור‬ ‫הבמה‬‫סטוצקי‬(Igor Stocki)
‫שם‬‫הבמה‬"‫איגור‬‫סטוצקי‬–‫טנור‬"
Igor Stocki-‫ורשה‬ ‫ברדיו‬ ‫שר‬ ‫בהן‬ ‫מהתוכניות‬ ‫בחלק‬ ‫השתמש‬ ‫זה‬ ‫בשם‬
‫משנת‬ ‫ורשה‬ ‫רדיו‬ ‫של‬ ‫התוכנייה‬ ‫מתוך‬ ‫התמונה‬1950
‫מקונסרבטוריון‬ ‫לימודים‬ ‫תעודת‬
‫ורשה‬1947
‫אדה‬ ‫הנודעת‬ ‫הזמרת‬ ‫אצל‬ ‫בתרגול‬
‫סארי‬(Ada Sari,‫סופרן‬)
‫ורשה‬ ‫בקונסרבטוריון‬1947
‫אשתו‬ ‫עם‬,‫גיטל‬‫נובומינסקי‬
‫לישראל‬ ‫העלייה‬ ‫ערב‬–‫מכתב‬
‫פולין‬ ‫קהילות‬ ‫מוועד‬ ‫המלצה‬
(‫תרגום‬–google)
‫בפולין‬ ‫הקדושות‬ ‫הקהילות‬ ‫ועד‬
‫ורשה‬,‫תאריך‬27‫ליוני‬1950.
‫תעודה‬
‫מוורשה‬ ‫ישראל‬ ‫שטוקהמר‬ ‫שמר‬ ‫לאשר‬ ‫הרינו‬,‫חזן‬ ‫היה‬
‫בבית‬-‫כנסת‬‫נוזי‬'‫ק‬‫ברחוב‬ ‫בוורשה‬Twarda‫מס‬'6‫מה‬-15
‫באוגוסט‬1947‫זה‬ ‫יום‬ ‫עד‬.
‫יפה‬ ‫לירי‬ ‫טנור‬ ‫קול‬ ‫יש‬ ‫שטוקהמר‬ ‫לחזן‬,‫בולט‬ ‫מומחה‬ ‫הוא‬
‫ליטורגיות‬ ‫ויצירות‬ ‫במוזיקה‬(‫כנסת‬ ‫בית‬ ‫של‬),‫יצירות‬ ‫מבצע‬
‫מפורסמים‬ ‫ומלחינים‬ ‫חזנים‬ ‫של‬.
‫והקהילה‬ ‫החברה‬ ‫בקרב‬ ‫רבה‬ ‫מפופולריות‬ ‫נהנה‬ ‫הוא‬
‫חרוץ‬ ‫כאדם‬ ‫עליו‬ ‫ממליצים‬ ‫ואנו‬ ‫היהודית‬,‫והגון‬ ‫שקדן‬.
‫מזכ‬"‫נשיאות‬ ‫ל‬
‫י‬.‫א‬ ‫דרוקר‬.‫פרידנטל‬‫א‬.‫י‬ ‫סגל‬.‫באיזוווסקי‬
‫כדוור‬ ‫בעבודתו‬,‫הצפת‬ ‫בעת‬
‫תל‬ ‫העיר‬-‫בשנת‬ ‫אביב‬1951
‫במקביל‬,‫לי‬ ‫בתיאטרון‬ ‫הופיע‬-‫לה‬-‫לו‬
‫האוויר‬ ‫בחיל‬ ‫סגן‬,‫כחזן‬ ‫בשרתו‬
‫בחיל‬ ‫ראשי‬ ‫צבאי‬(‫בנותיו‬ ‫עם‬)
‫ה‬ ‫שנות‬-50-70'
‫בחתונה‬ ‫צבאי‬ ‫חזן‬
‫בהדלקת‬ ‫צבאי‬ ‫חזן‬‫נרות‬
‫בביכנ‬''‫אלפה‬ ‫בבית‬ ‫ס‬,1961
‫במדי‬ ‫חנוכה‬ ‫נרות‬ ‫הדלקת‬
‫הדואר‬ ‫שירות‬
‫צה‬ ‫לחללי‬ ‫הזיכרון‬ ‫יום‬"‫ל‬,
‫ישראל‬ ‫בדואר‬
‫שניות‬ ‫בהקפות‬
‫ישראל‬ ‫מלכי‬ ‫בכיכר‬
‫בת‬ ‫הכנסת‬ ‫בבתי‬ ‫חזן‬"‫א‬:
1954-"‫ישראל‬ ‫גבורת‬"‫בר‬ ‫רחוב‬-‫כוכבא‬
‫צפון‬ ‫הגדול‬ ‫הכנסת‬ ‫בית‬‫תל‬-
‫אביב‬,‫דיזינגוף‬314,1955-1957
‫צפון‬ ‫הגדול‬ ‫הכנסת‬ ‫בית‬‫תל‬-
‫אביב‬,‫דיזינגוף‬314,1955-1957
‫רמת‬ ‫הגדול‬ ‫הכנסת‬ ‫בית‬-‫יצחק‬
1961
‫ברחוב‬ ‫הגדול‬ ‫הכנסת‬ ‫בית‬
‫ת‬ ‫אלנבי‬"‫א‬1965
‫בקולנועי‬ ‫נוראים‬ ‫ימים‬ ‫תפילות‬
‫ורינה‬ ‫רון‬.‫חולון‬,1967
‫בשנת‬ ‫באירוע‬1985
‫ישראל‬ ‫קול‬ ‫ברדיו‬ ‫חזנות‬ ‫יצירות‬
1957–‫לדוגמא‬:
‫מקור‬‫הקובץ‬ ‫שם‬‫היצירה‬ ‫שם‬‫התקליט‬ ‫מספר‬‫מס‬'‫מדף‬NSA‫מופיע‬ ‫מתי‬
‫בקובץ‬
‫מבצעים‬‫הקלטה‬ ‫תאריך‬
(‫ע‬ ‫כתוב‬"‫ג‬
‫התקליט‬)
"‫קול‬ ‫תקליטי‬ ‫אוסף‬
‫ישראל‬"
(‫הלאומית‬ ‫הספרייה‬
‫בירושלים‬)
K-05598_01_A-1
‫קישור‬
"‫יתנו‬ ‫נעימות‬ ‫ברוך‬ ‫לאל‬"
(‫מהתפילה‬ ‫מילים‬-
‫שמע‬ ‫ברכות‬)
K-05598.‫א‬ ‫צד‬'.
‫מס‬ ‫שיר‬'1.
K-05598-01-A-010:00-6:10
‫שטוקהמר‬
‫ישראל‬
(‫חזן‬),
‫אריה‬ ‫גרף‬
(‫נגן‬
‫פסנתר‬.)
3.1.1957
"‫הנביא‬ ‫אליהו‬...‫במהרה‬
‫אלינו‬ ‫יבוא‬"
(‫מ‬ ‫מילים‬‫הבדלה‬ ‫פיוט‬)
K-05598.‫א‬ ‫צד‬'.
‫מס‬ ‫שיר‬'2
K-05598-01-A-026:20-8:30
K-05598_01_B-1
‫קישור‬
"‫בעין‬ ‫עין‬ ‫ונראהו‬"
(‫מהתפילה‬ ‫מילים‬-'‫אב‬
‫הרחמים‬'‫בשבת‬)
K-05598.‫ב‬ ‫צד‬'.K-05598-01-B0:00-7:00
K-05676_01_A-1
‫קישור‬
"‫לחול‬ ‫קדש‬ ‫בין‬ ‫המבדיל‬
‫ימחול‬ ‫חטאתינו‬"
(‫מילים‬-‫למוצאי‬ ‫פיוט‬
‫שבת‬)
‫מלחין‬:‫שלום‬ ‫סקונדה‬
(‫שמואל‬),1894-1974.
K-05676,‫א‬ ‫צד‬'.
‫מס‬ ‫שיר‬'2.
K-05676-01-A-024:50-8:05
K-05676_01_B-1
‫קישור‬
"‫ומה‬ ‫טוב‬ ‫מה‬ ‫הנה‬
‫נעים‬"
(‫מ‬ ‫מילים‬‫קל‬ ‫תהילים‬"‫ג‬)
‫מלחין‬:‫יהושע‬ ‫ויסר‬
‫שמואל‬,1888-1952.
K-05676,‫ב‬ ‫צד‬'.
‫מס‬ ‫שיר‬'1.
K-05676-01-B-010:00-3:30
‫השבעים‬ ‫שנות‬ ‫חזני‬ ‫על‬ ‫זיכרונות‬
http://www.bhol.co.il/forums/topic.asp?topic
_id=2341209=di_murof&14617
‫הוקרה‬ ‫מכתב‬‫מביה‬"‫כ‬‫בת‬ ‫הגדול‬"‫א‬,1998,
‫למדינת‬ ‫היובל‬ ‫שנת‬ ‫לרגל‬ ‫חגיגי‬ ‫קונצרט‬ ‫לאחר‬
‫ישראל‬
‫ליובל‬ ‫חגיגי‬ ‫בקונצרט‬ ‫בנותיו‬ ‫עם‬
‫המדינה‬,‫ביה‬"‫כ‬‫באלנבי‬ ‫הגדול‬
‫של‬ ‫היהודית‬ ‫לקהילה‬ ‫באזכרה‬
‫הרוביישוב‬‫בפולין‬
‫של‬ ‫היהודית‬ ‫לקהילה‬ ‫באזכרה‬
‫הרוביישוב‬‫בפולין‬
‫באנדרטה‬ ‫באזכרה‬‫בהרוביישוב‬
‫בפולין‬,2000
‫באזכרה‬
‫לקהילה‬
‫של‬ ‫היהודית‬
‫פולטיסק‬‫בפולין‬
‫בשנת‬ ‫עיתונאי‬ ‫בראיון‬2011
‫בשנת‬ ‫עיתונאי‬ ‫בראיון‬2011
‫ונכדיו‬ ‫בנותיו‬ ‫עם‬

More Related Content

Similar to Israel Stockhammer - ישראל שטוקהמר - Cantor, Opera Singer

הר הרצל ויד ושם
הר הרצל ויד ושםהר הרצל ויד ושם
הר הרצל ויד ושםRonwish
 
רצח יהודי רומניה עם דגש על טרנסניטריה
רצח יהודי רומניה עם דגש על טרנסניטריהרצח יהודי רומניה עם דגש על טרנסניטריה
רצח יהודי רומניה עם דגש על טרנסניטריהBondy Stenzler
 
???? ????? ???? ??? - ???? ?? ???? ?? ???
???? ?????  ???? ??? - ???? ?? ???? ?? ??????? ?????  ???? ??? - ???? ?? ???? ?? ???
???? ????? ???? ??? - ???? ?? ???? ?? ???Miriam Sella
 
מחול שלם- חיים אחרים
מחול שלם- חיים אחריםמחול שלם- חיים אחרים
מחול שלם- חיים אחריםMiriam Sella
 
???? ????? ???? ??? - ???? ?? ???? ?? ???
???? ?????  ???? ??? - ???? ?? ???? ?? ??????? ?????  ???? ??? - ???? ?? ???? ?? ???
???? ????? ???? ??? - ???? ?? ???? ?? ???Miriam Sella
 
נחום גוטמן
נחום גוטמןנחום גוטמן
נחום גוטמןAdi Lev
 
תמונות מספרות על העיר בוצ'אץ' - The Buchach (Buczacz) story in pictures
תמונות מספרות על העיר בוצ'אץ' - The Buchach (Buczacz) story in picturesתמונות מספרות על העיר בוצ'אץ' - The Buchach (Buczacz) story in pictures
תמונות מספרות על העיר בוצ'אץ' - The Buchach (Buczacz) story in picturesNachum Katz
 
אביב נגלה לעין תשע"ז
אביב נגלה לעין תשע"זאביב נגלה לעין תשע"ז
אביב נגלה לעין תשע"זisraelalbum_ybz
 
אביב נגלה לעין תשע"ז
אביב נגלה לעין תשע"זאביב נגלה לעין תשע"ז
אביב נגלה לעין תשע"זisraelalbum_ybz
 
מסע לפולין
מסע לפוליןמסע לפולין
מסע לפוליןRon Klein
 
Gavrielove part 2
Gavrielove  part 2Gavrielove  part 2
Gavrielove part 2Hadas Avivi
 
קו למושב, גיליון 819 - 23/1/14
קו למושב, גיליון 819 - 23/1/14קו למושב, גיליון 819 - 23/1/14
קו למושב, גיליון 819 - 23/1/14eshaki
 
והגדת לבנך ההגדה לבית משפחת קליין פולק
והגדת לבנך ההגדה לבית משפחת קליין פולקוהגדת לבנך ההגדה לבית משפחת קליין פולק
והגדת לבנך ההגדה לבית משפחת קליין פולקjoesi
 
משימת צילום תמונה עבר הווה - מצגת תמונות
משימת צילום תמונה עבר הווה - מצגת תמונותמשימת צילום תמונה עבר הווה - מצגת תמונות
משימת צילום תמונה עבר הווה - מצגת תמונותtevateva
 
סיפורה של יהדות רומניה במלהע השנייה
סיפורה של יהדות רומניה במלהע השנייהסיפורה של יהדות רומניה במלהע השנייה
סיפורה של יהדות רומניה במלהע השנייהBondy Stenzler
 
מצגת "מבעד לעיננו" - חיי הילדים היהודיים בעולם שבטרם שואה
מצגת "מבעד לעיננו" - חיי הילדים היהודיים בעולם שבטרם שואהמצגת "מבעד לעיננו" - חיי הילדים היהודיים בעולם שבטרם שואה
מצגת "מבעד לעיננו" - חיי הילדים היהודיים בעולם שבטרם שואהYad Vashem
 

Similar to Israel Stockhammer - ישראל שטוקהמר - Cantor, Opera Singer (20)

2014 12-02 final program
2014 12-02 final program2014 12-02 final program
2014 12-02 final program
 
הר הרצל ויד ושם
הר הרצל ויד ושםהר הרצל ויד ושם
הר הרצל ויד ושם
 
רצח יהודי רומניה עם דגש על טרנסניטריה
רצח יהודי רומניה עם דגש על טרנסניטריהרצח יהודי רומניה עם דגש על טרנסניטריה
רצח יהודי רומניה עם דגש על טרנסניטריה
 
???? ????? ???? ??? - ???? ?? ???? ?? ???
???? ?????  ???? ??? - ???? ?? ???? ?? ??????? ?????  ???? ??? - ???? ?? ???? ?? ???
???? ????? ???? ??? - ???? ?? ???? ?? ???
 
מחול שלם- חיים אחרים
מחול שלם- חיים אחריםמחול שלם- חיים אחרים
מחול שלם- חיים אחרים
 
???? ????? ???? ??? - ???? ?? ???? ?? ???
???? ?????  ???? ??? - ???? ?? ???? ?? ??????? ?????  ???? ??? - ???? ?? ???? ?? ???
???? ????? ???? ??? - ???? ?? ???? ?? ???
 
נחום גוטמן
נחום גוטמןנחום גוטמן
נחום גוטמן
 
תמונות מספרות על העיר בוצ'אץ' - The Buchach (Buczacz) story in pictures
תמונות מספרות על העיר בוצ'אץ' - The Buchach (Buczacz) story in picturesתמונות מספרות על העיר בוצ'אץ' - The Buchach (Buczacz) story in pictures
תמונות מספרות על העיר בוצ'אץ' - The Buchach (Buczacz) story in pictures
 
סבתא ורדה
סבתא ורדהסבתא ורדה
סבתא ורדה
 
אביב נגלה לעין תשע"ז
אביב נגלה לעין תשע"זאביב נגלה לעין תשע"ז
אביב נגלה לעין תשע"ז
 
אביב נגלה לעין תשע"ז
אביב נגלה לעין תשע"זאביב נגלה לעין תשע"ז
אביב נגלה לעין תשע"ז
 
מסע לפולין
מסע לפוליןמסע לפולין
מסע לפולין
 
Gavrielove part 2
Gavrielove  part 2Gavrielove  part 2
Gavrielove part 2
 
קו למושב, גיליון 819 - 23/1/14
קו למושב, גיליון 819 - 23/1/14קו למושב, גיליון 819 - 23/1/14
קו למושב, גיליון 819 - 23/1/14
 
והגדת לבנך ההגדה לבית משפחת קליין פולק
והגדת לבנך ההגדה לבית משפחת קליין פולקוהגדת לבנך ההגדה לבית משפחת קליין פולק
והגדת לבנך ההגדה לבית משפחת קליין פולק
 
משימת צילום תמונה עבר הווה - מצגת תמונות
משימת צילום תמונה עבר הווה - מצגת תמונותמשימת צילום תמונה עבר הווה - מצגת תמונות
משימת צילום תמונה עבר הווה - מצגת תמונות
 
גטו ורשה
גטו ורשהגטו ורשה
גטו ורשה
 
סיפורה של יהדות רומניה במלהע השנייה
סיפורה של יהדות רומניה במלהע השנייהסיפורה של יהדות רומניה במלהע השנייה
סיפורה של יהדות רומניה במלהע השנייה
 
מצגת "מבעד לעיננו" - חיי הילדים היהודיים בעולם שבטרם שואה
מצגת "מבעד לעיננו" - חיי הילדים היהודיים בעולם שבטרם שואהמצגת "מבעד לעיננו" - חיי הילדים היהודיים בעולם שבטרם שואה
מצגת "מבעד לעיננו" - חיי הילדים היהודיים בעולם שבטרם שואה
 
חוברת שבת אמנים 2016
חוברת שבת אמנים 2016חוברת שבת אמנים 2016
חוברת שבת אמנים 2016
 

More from Izhar Izhaki

LTC Izhar Izhaki and MAJ Dolev Lom - Milnovation 360 - Military Innovation at...
LTC Izhar Izhaki and MAJ Dolev Lom - Milnovation 360 - Military Innovation at...LTC Izhar Izhaki and MAJ Dolev Lom - Milnovation 360 - Military Innovation at...
LTC Izhar Izhaki and MAJ Dolev Lom - Milnovation 360 - Military Innovation at...Izhar Izhaki
 
Feline presence in health institutes - נוכחות חתולים במרכזים רפואיים
Feline presence in health institutes - נוכחות חתולים במרכזים רפואייםFeline presence in health institutes - נוכחות חתולים במרכזים רפואיים
Feline presence in health institutes - נוכחות חתולים במרכזים רפואייםIzhar Izhaki
 
השימוש בכלי אכיפה מנהלית ועיצומים מנהליים בין רשויות המדינה - הרצאה
השימוש בכלי אכיפה מנהלית ועיצומים מנהליים בין רשויות המדינה - הרצאההשימוש בכלי אכיפה מנהלית ועיצומים מנהליים בין רשויות המדינה - הרצאה
השימוש בכלי אכיפה מנהלית ועיצומים מנהליים בין רשויות המדינה - הרצאהIzhar Izhaki
 
טיפול בעתירות לבג"ץ - מזווית ראייתו של קצין הייעוץ
טיפול בעתירות לבג"ץ - מזווית ראייתו של קצין הייעוץטיפול בעתירות לבג"ץ - מזווית ראייתו של קצין הייעוץ
טיפול בעתירות לבג"ץ - מזווית ראייתו של קצין הייעוץIzhar Izhaki
 
דיני התייעלות אנרגטית במערכת הביטחון ובצה"ל
דיני התייעלות אנרגטית במערכת הביטחון ובצה"לדיני התייעלות אנרגטית במערכת הביטחון ובצה"ל
דיני התייעלות אנרגטית במערכת הביטחון ובצה"לIzhar Izhaki
 
שימוש חוזר במי דלוחין (מים אפורים) במערכת הביטחון - פורום הגנת הסביבה בבינוי ...
שימוש חוזר במי דלוחין (מים אפורים) במערכת הביטחון - פורום הגנת הסביבה בבינוי ...שימוש חוזר במי דלוחין (מים אפורים) במערכת הביטחון - פורום הגנת הסביבה בבינוי ...
שימוש חוזר במי דלוחין (מים אפורים) במערכת הביטחון - פורום הגנת הסביבה בבינוי ...Izhar Izhaki
 
הרגולציה על מתקנים לקידוח גז ונפט במבט משווה
הרגולציה על מתקנים לקידוח גז ונפט במבט משווההרגולציה על מתקנים לקידוח גז ונפט במבט משווה
הרגולציה על מתקנים לקידוח גז ונפט במבט משווהIzhar Izhaki
 

More from Izhar Izhaki (7)

LTC Izhar Izhaki and MAJ Dolev Lom - Milnovation 360 - Military Innovation at...
LTC Izhar Izhaki and MAJ Dolev Lom - Milnovation 360 - Military Innovation at...LTC Izhar Izhaki and MAJ Dolev Lom - Milnovation 360 - Military Innovation at...
LTC Izhar Izhaki and MAJ Dolev Lom - Milnovation 360 - Military Innovation at...
 
Feline presence in health institutes - נוכחות חתולים במרכזים רפואיים
Feline presence in health institutes - נוכחות חתולים במרכזים רפואייםFeline presence in health institutes - נוכחות חתולים במרכזים רפואיים
Feline presence in health institutes - נוכחות חתולים במרכזים רפואיים
 
השימוש בכלי אכיפה מנהלית ועיצומים מנהליים בין רשויות המדינה - הרצאה
השימוש בכלי אכיפה מנהלית ועיצומים מנהליים בין רשויות המדינה - הרצאההשימוש בכלי אכיפה מנהלית ועיצומים מנהליים בין רשויות המדינה - הרצאה
השימוש בכלי אכיפה מנהלית ועיצומים מנהליים בין רשויות המדינה - הרצאה
 
טיפול בעתירות לבג"ץ - מזווית ראייתו של קצין הייעוץ
טיפול בעתירות לבג"ץ - מזווית ראייתו של קצין הייעוץטיפול בעתירות לבג"ץ - מזווית ראייתו של קצין הייעוץ
טיפול בעתירות לבג"ץ - מזווית ראייתו של קצין הייעוץ
 
דיני התייעלות אנרגטית במערכת הביטחון ובצה"ל
דיני התייעלות אנרגטית במערכת הביטחון ובצה"לדיני התייעלות אנרגטית במערכת הביטחון ובצה"ל
דיני התייעלות אנרגטית במערכת הביטחון ובצה"ל
 
שימוש חוזר במי דלוחין (מים אפורים) במערכת הביטחון - פורום הגנת הסביבה בבינוי ...
שימוש חוזר במי דלוחין (מים אפורים) במערכת הביטחון - פורום הגנת הסביבה בבינוי ...שימוש חוזר במי דלוחין (מים אפורים) במערכת הביטחון - פורום הגנת הסביבה בבינוי ...
שימוש חוזר במי דלוחין (מים אפורים) במערכת הביטחון - פורום הגנת הסביבה בבינוי ...
 
הרגולציה על מתקנים לקידוח גז ונפט במבט משווה
הרגולציה על מתקנים לקידוח גז ונפט במבט משווההרגולציה על מתקנים לקידוח גז ונפט במבט משווה
הרגולציה על מתקנים לקידוח גז ונפט במבט משווה
 

Israel Stockhammer - ישראל שטוקהמר - Cantor, Opera Singer

Editor's Notes

 1. http://en.wikipedia.org/wiki/Ada_Sari
 2. http://moreshet.pl/he/node/108