Successfully reported this slideshow.
Upcoming SlideShare
Ortodontski prirucnik
Ortodontski prirucnik
Loading in …3
×
1 of 13
1 of 13

Ivana vukčević

0

Share


IZBOR PROTETSKE NADOKNADE I FAKTORI KOJI NA TO UTIČU
Autor: Ivana Vukčević
Mentor: dr Mihael Stanojević


IZBOR PROTETSKE NADOKNADE I FAKTORI KOJI NA TO UTIČU
Autor: Ivana Vukčević
Mentor: dr Mihael Stanojević

More Related Content

More from Sekcija za NIR Medicinskog fakulteta u Foči. Boris Maslovski. Medicinski fakultet Foca.

Ivana vukčević

 1. 1. Univerzitet u I. Sarajevu Medicinski fakultet u Foči, odsjek stomatologija IZBOR PROTETSKE NADOKNADE I FAKTORI KOJI NA TO UTIčU Autor: Ivana Vukčević Mentor: dr Mihael Stanojević
 2. 2. Uvod: <ul><li>Protetske nadoknade se izrađuju zbog: </li></ul><ul><li>nedostatka zuba, </li></ul><ul><li>estetskih nedostaka prisutnih zuba (neodgovarajuća boja, oblik ili položaj zuba), </li></ul><ul><li>malokluzija i poremećaja u razvoju zuba... </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Sve protetske nadoknade dijelimo u dvije grupe: fiksne i mobilne nadoknade. Fiksne nadoknade (krunice i mostovi) se cementiraju u ustima i ne postoji potreba da ih pacijent uklanja nakon postavljanja, a u zavisnosti od toga koliko zuba nadoknađuju dijele se na krunice (kada nedostaju pojedinačni zubi) i mostove (kada nedostaje više zuba u nizu). </li></ul>
 4. 4. <ul><li> Mobilne nadoknade (proteze) pacijent može i treba svakodnevno da ih uklanja iz usta da bi sproveo odgovarajuće higijenske mjere.Mogu biti totalne (kada nedostaju svi zubi u vilici) i parcijalne (kada nedostaje nekoliko zuba). </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Izbor protetske nadoknade zavisi od kliničke slike krezubosti (vrste i rasporeda preostalih zuba, stanja njihovog potpornog aparata, stanja oralne higijene...), od finansijskih mogućnosti pacijenta, trendova u stomatologiji, opremljenosti stomatološke ordinacije... </li></ul>
 6. 6. Cilj: <ul><li>Cilj ovog istraživanja je bio da ispita za koje protetske nadoknade se pacijenti odlučuju i šta utiče na njihov izbor. </li></ul>
 7. 7. Materijal i metode: <ul><li> Istraživanjem smo obuhvatili 200 pacijenata, starosti od 20 do 70 godina. </li></ul><ul><li> Pacijente smo podijelili u: </li></ul><ul><li>grupu A 100 pacijenata starosti od 20 do 40 godina i </li></ul><ul><li>grupu B 100 pacijenata starosti od 40 do 70 godina. </li></ul>
 8. 8. Rezultati: <ul><li>Grupa A </li></ul>10%(10) 90% (90) Mobilne nadoknade Fiksne nadoknade
 9. 9. <ul><li>Najveći broj pacijenata grupe A se odlučio za fiksne nadoknade zbog gubitka manjeg broja zuba, kao i zbog boljeg estetskog učinka. </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Grupa B </li></ul>85% (85) 15% (15) Mobilne nadoknade Fiksne nadoknade
 11. 11. <ul><li>Pacijenti grupe B su kao razlog izbora mobilnih nadoknada naveli gubutak većeg broja zuba koji bi se teško sanirao fiksnim nadoknadama, kao i nižu cijenu rada. </li></ul>
 12. 12. <ul><li> Istrazivanjem je potvrđeno da na izbor protetske nadoknade kod mlađih pacijenata najviše utiče estetski učinak, dok kod starijih pacijenata je primaran povratak funkcije izgubljenih zuba. </li></ul>
 13. 13. <ul><li>Hvala na pažnji!!!! </li></ul>

×