Nenad todorović2

643 views

Published on

KORELACIJA IMUNOHISTOHEMIJSKOG PROFILA I HISTOLOŠKOG TIPA KARCINOMA DOJKE
Autori: Nenad Todorović, Mariana Sofrenović, Svjetlana Todorović
Mentor: Mr. sci. med. Mirjana Ćuk

Published in: Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
643
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Nenad todorović2

 1. 1. Uticaj percipiranih stilova roditeljstva na upotrebu kanabisa me đ u adolescentima Mentor: Prof. dr Slađana Jović Autori: Nenad Todorović Snežana Milošević UNIVER Z ITET U ISTO Č NOM SARAJEVU MEDICINSKI FAKULTET FO Č A
 2. 2. Uvod Cilj Materijal i metode Rezultati Zaključak <ul><li>Mnogobrojni faktori, vezani za li č nost, okolinu ili samu psiho a ktivnu supstancu odgovorni su za nastanak bolesti zavisnosti kod mladih. </li></ul><ul><li>Stav roditelja va ž an je u procesu formiranja stava d j eteta u pogledu kori šć enja psihoaktivnih supstanci. </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Cilj rada je proc ij eniti povezanost izme đ u stilova roditeljstva i upotrebe kanabisa me đ u adolescentma. </li></ul>Uvod Cilj Materijal i metode Rezultati Zaključak
 4. 4. <ul><li>Analizirani su podaci za Srbiju iz Evropskog š kolskog istra ž ivanja o upotreb i alkohola i drugih droga me đ u mladima uzrasta 16 godina (ESPAD), ko j e su sproveli Ministarstvo zdravlja R . Srbije i Institut za javno zdravlje Srbije, u 2008.godini , po evropskoj ESPAD metodologiji. </li></ul><ul><li>Istra ž ivanjem je obuhva ć eno 6133 srednjo š kolaca (46,5% mladi ć a i 53,5% d j evojaka) iz 273 š kole. </li></ul><ul><li>Mantel-Haenszel Hi kvadrat test korišćen je za ispitivanje statističke značajnosti dobijenih razlika u odgovorima. </li></ul>Uvod Cilj Materijal i metode Rezultati Zaključak
 5. 5. <ul><li>Marihuanu ili ha š i š u proteklih 30 dana pr ij e dana istra ž ivanja koristilo je 2,3% mladih (3,3% mladi ć a i 1,5% d j evojaka). </li></ul><ul><li>Najmanje jeda n put u ž ivotu marihuanu je probalo 6,7% mladih (8,8% mladi ć a i 4,9% d j evojaka). </li></ul><ul><li>Procenat upotrebe kanabisa korelira sa odobravanjem ili neodobravanjem roditelja da se ove supstance koriste. </li></ul>Uvod Cilj Materijal i metode Rezultati Zaključak
 6. 6. Grafikon 1. Upotreba kanabisa, prema procjeni učenika da li bi se otac i majka složili sa njegovom upotrebom (u%) Uvod Cilj Materijal i metode Rezultati Zaključak
 7. 7. Grafikon 2. Upotreba marihuane, prema procjeni učenika koliko su roditelji upoznati gdje provode slobodno vrijeme subotom uveče (u%) Uvod Cilj Materijal i metode Rezultati Zaključak
 8. 8. <ul><li>Postoji povezanost roditeljskih stavova i roditeljske kontrole sa konzumiranjem kanabisa kod mladih. </li></ul><ul><li>Sa opadanjem nivoa kontrole i zabrane roditelja da se kanabis konzumira, raste procenat adolescenata koji su ikada u ž ivotu probali marihuanu i ha š i š . </li></ul>Uvod Cilj Materijal i metode Rezultati Zaključak
 9. 9. HVALA VAM NA PAŽNJI !!! UNIVER Z ITET U ISTO Č NOM SARAJEVU MEDICINSKI FAKULTET FO Č A

×