Successfully reported this slideshow.
Upcoming SlideShare
O pisanju radova
O pisanju radova
Loading in …3
×
1 of 14
1 of 14

Stanislava radunović

0

Share

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Stanislava radunović

 1. 1. VAŽNOST OČUVANJA ZDRAVLJA PRVIH STALNIH MOLARA KOD DJECE AUTOR: Stanislava Radunović MENTOR : dr Bojana Smrekić SMJER STOMATOLOGIJA Univerzitet u Istočnom Sarajevu Medicinski fakultet Foča
 2. 2. <ul><li>Prvi stalni molar je jedini stalni zub čija mineralizacija započinje intrauterino </li></ul><ul><li>Formiranje klice započinje oko 4 mjeseca fetalnog života </li></ul><ul><li>Mineralizacija oko rođenja </li></ul><ul><li>U usnoj duplji se pojavljuje između 6 i 7 godine života </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Značaj prvih stalnih molara : </li></ul><ul><ul><ul><li>Zvaćni centri i podnose najveće opterećenje pri žvakanju </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Učestvuju u formiranju pravilne okluzije i pravilnog formiranje postlaktalne ravni </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Učestvuju u oblikovanju donje trecine lica </li></ul></ul></ul>
 4. 4. <ul><li>KARIJES MLIJEČNIH ZUBA JAVLJA SE RANO </li></ul><ul><li>KAO POSLEDICA: </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Loših navika </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Otežanog održavanja oralne higijene </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Neobaviještenost roditelja o značaju mliječnih zuba </li></ul></ul></ul></ul>
 5. 5. Cilj istaživanja je : <ul><ul><ul><li>Utvrđivanje rasprostranjenosti karijesa kod djece prvog razreda osnovne škole ( uzrast od 6-7 godina) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>-Upoznavanje sa etiološkim faktorima nastanka karijesa </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>-Prevencija nastanka karijesa </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>-Provjera znanja djece ovog uzrasta o oralnoj higijeni </li></ul></ul></ul>
 6. 6. <ul><li>Obuhvaceno je 50 ipitanika iz 3 odjeljenja Osnovne škole “ Veselin Masleša “ </li></ul><ul><li>Razgovor sa djecom </li></ul><ul><li>Anketa (10 pitanja) </li></ul><ul><li>Stomatološki pregled </li></ul>
 7. 7. Vrijednosti indeksa: Kio 96% Kiz 46% kep 6,9
 8. 8. <ul><li>Od 192 prva stalna molara </li></ul><ul><li>60% je zdravo </li></ul><ul><li>10% plombirano </li></ul><ul><li>30% kariozno </li></ul><ul><li>Na 20% zalivene fisure </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Prvi stalni molar najduže je izložen štetnim noksama rani gubitak dovodi do komplikacija </li></ul><ul><li>važno : zalivanje fisura , minimalno invazivna plombiranje , ekstrakcija do 10. godine </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Vrijednost indeksa ukazuje da je dosta loše stanje zuba: </li></ul><ul><li>-Prisustvo karijesa u velikom procentu </li></ul><ul><li>-Prisustvo plaka na površinama zuba </li></ul>
 11. 11. <ul><li>Loša situacija se može objasniti : </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Izostankom školske i predškolske stomatološke zaštite </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Izostankom rada sa trudnicama </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Zdravstvena neprosvijecenost roditelja </li></ul></ul></ul></ul>
 12. 12. <ul><li>Potrebno preduzeti neophodne mjere za poboljšavanje oralnog zdravlja : </li></ul><ul><ul><li>formiranje i ojacanje školske i predškoldke zaštite </li></ul></ul><ul><ul><li>sprovođenje zdravstveno vaspitnog rada sa trudnicama, roditeljima, djecom i podizanje nivoa zdravstvene svijesti </li></ul></ul>
 13. 13. <ul><li>HVALA NA PAŽNJI </li></ul>

×