Successfully reported this slideshow.
Upcoming SlideShare
Presentación3
Presentación3
Loading in …3
×
1 of 8
1 of 8

More Related Content

More from Sekcija za NIR Medicinskog fakulteta u Foči. Boris Maslovski. Medicinski fakultet Foca.

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Zeljko maraš

  1. 1. Medicinski fakultet Foča Univerzitet u Istočnom Sarajevu Budva 2011. Tema: DA LI JE VAGINALNA KANDIDOZA ČEST NALAZ KOD ŽENA SA BAKTERIJSKOM VAGINOZOM? M entor: Prof.dr Slobod а nk а Đukić Komentor: Asist. dr Danijela Trifunović Autor: Željko M а r а š , Simeunović Mil а d а
  2. 2. BAKTERIJSKA VAGINOZA <ul><li>POREMEĆAJ U SASTAVU VAGINALNE FLORE U PRAVCU SMANJENJA BROJA LAKTOBACILA </li></ul><ul><li>POVEĆANJE BROJA ANAEROBNIH BAKTERIJSKIH VRSTA </li></ul><ul><li>EKOLOGIJA VAGINALNOG SISTEMA KOD ŽENA SA BAKTERIJSKOM VAGINOZOM SE MIJENJA TE SU SKLONIJE I DRUGIM INFEKCIJAMA </li></ul>
  3. 3. CILj <ul><li>UTVRĐIVANJE UČESTALOSTI VAGINALNE KANDIDOZE SA BAKTERIJSKOM VAGINOZOM </li></ul><ul><li>DA LI JE VAGINALNA KANDIDOZA ČEŠĆI NALAZ KOD ŽENA SA VAGINOZOM U POREĐENJU SA ŽENAMA SA NORMALNOM FLOROM? </li></ul>
  4. 4. MATERIJAL I METODE <ul><li>ISTRAŽIVANJE U TRAJANJU OD ŠEST MJESECI </li></ul><ul><li>JUN-DECEMBAR 2010. </li></ul><ul><li>GINEKOLOŠKA AMBULANTA KBC-a </li></ul><ul><li>FOČA I DOM ZDRAVLJA FOČA </li></ul><ul><li>UZORAK OD 100 ŽENA KOJIMA JE UZET VAGINALNI BRIS U REPRODUKTIVNOM PERIODU </li></ul><ul><li>DIJAGNOZA BAKTERIJSKE VAGINOZE PO N UGENT-ovoj METODI </li></ul><ul><li>DIJAGNOZA VAGINALNE KANDIDOZE PRIMJENOM NATIVNIH I BOJENIH PREPARATA VAGINALNOG SEKRETA </li></ul>
  5. 5. REZULTATI ISPITIVANjA
  6. 7. REZULTATI <ul><li>VAGINALNA KANDIDOZA ČEŠĆE SE JAVLJA KOD ŽENA KOJE NEMAJU BAKTERIJSKU VAGINOZU KAO POREMEĆAJ U SASTAVU VAGINALNE FLORE U POREĐENJU SA ŽENAMA KOJE IMAJU BAKTERIJSKU VAGINOZU </li></ul>
  7. 8. HVALA NA PAŽNJI !!!

Editor's Notes

  • MARAS.YELJKO”GMAIL.COM
  • ×