Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Maquines

19,632 views

Published on

Published in: Education
 • Dating direct: ❤❤❤ http://bit.ly/2Q98JRS ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating for everyone is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2Q98JRS ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Es possible tenir el document en word? Gracies
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Maquines

 1. 1. LES MÀQUINES
 2. 2. LES MÀQUINES
 3. 3. Les màquines són objectes que utilitzem per estalviar temps o esforç a l’hora de fer tasques. LES MÀQUINES Què són?
 4. 4. LES MÀQUINES Les màquines són objectes que ens ajuden a fer les activitats de manera més fàcil, i estalviant temps o esforç. Algunes ens permeten fer coses que serien impossibles sense el seu ajut, com un coet espacial. Per a què serveixen les màquines?
 5. 5. LES MÀQUINES Com funcionen les màquines? Les màquines necessiten energia per funcionar. Es necessita l’energia ... Dels nostres músculs per fer funcionar una bicicleta, un martell, o el gat d’un cotxe. Petroli per fer funcionar els avions, les motos, ets cotxes.... Electricitat per fer funcionar els electrodomèstics, els semàfors del carrer o l’enllumenat de la ciutat. El gas per fer funcionar la cuina de casa o la calefacció de l’escola. Recordeu que l’ energia és la causa que tinguin lloc canvis. Alguns tipus d’energia són la mecànica, la química, la calorífica, l’elèctrica, la nuclear i la lluminosa. L’energia es transforma d’uns tipus en uns altres.
 6. 6. LES MÀQUINES Les màquines per dins Les màquines estan formades per mecanismes, en uns casos senzills i únics i en d’altres complexos i sofisticats. El funcionament correcte de la màquina depén del correcte funcionament de tots els seus mecanismes alhora. Les màquines poden ser simples i complexes cotxe balança
 7. 7. LES MÀQUINES Les màquines simples Les màquines simples estan formades per una sola peça o per molt poques. <ul><li>La roda . Té forma circular i gira sobre un eix. De vegades, l’eix també gira. La roda serveix per desplaçar objectes o per aixecar pesos. </li></ul><ul><li>El pla inclinat . És, simplement, una rampa. Fa més fàcil aixecar pesos. </li></ul><ul><li>La palanca . És una barra que gira al voltant d’un punt que es diu punt de suport. Hi ha diversos tipus de palanques, segons on està situat el punt de suport i el lloc on s’exerceix la força. </li></ul>
 8. 8. LES MÀQUINES La roda És una màquina simple formada per una peça circular i rígida. Gira al votant d’un eix que passa pel seu centre. La roda ha estat un dels invents més importants de la història de la humanitat perquè va permetre l’evolució del transport.
 9. 9. LES MÀQUINES El pla inclinat
 10. 10. LES MÀQUINES La palanca
 11. 11. LES MÀQUINES Les màquines compostes Les màquines compostes estan formades per moltes peces. engranatges circuits electrics i electrònics motors
 12. 12. LES MÀQUINES Els ordinadors Els ordinadors són màquines compostes que funcionen amb electricitat i fan tasques molt diferents. L'ordinador, el monitor, el teclat i el ratolí són els components bàsics que ens permeten manejar la informació.
 13. 13. LES MÀQUINES Usos dels ordinadors Els ordinadors ens faciliten la feina i ens estalvien temps.
 14. 14. LES MÀQUINES Història de les màquines i eines Las máquinas simples Ciències físiques en acció Máquinas gigantes
 15. 15. LES MÀQUINES La bicicleta. Riscos ordinador. Màquines simples. Màquines. CS. Invents. Invents 2 Cases del futur. Animació motor d'explosió. Màquines. Energia i màquines. Màquines. Anar amb bicicleta Animació màquines. Màquines i inventors. Invents i màquines. Materials i màquines. Materials naturals i artificials. Interessant. Eines segons oficis. Interessant. Invents i descobriments. Cronologia, inventors, ... Els invents i els inventors. Interessant. Presentació: Els invents. Descobrir quan es van inventar la majoria de coses que fem servir cada dia. Webs de Ciències. Molts recursos. Màquines simples. El pla inclinat. La sínia.
 16. 16. ENERGIA L'ENERGIA GEOTÈRMICA Consisteix en aprofitar les altes temperatures de l'interior de la Terra. L'ENERGIA DEL SOL El Sol és un estel que emet grans quantitats d'energia cap a la Terra. Aquesta energia, que rep el nom d'energia solar, ens arriba en forma de llum i calor. Sempre ens hem aprofitat de l'energia solar, però actualment hem desenvolupat tècniques que ens permeten beneficiar-nos encara més de l'energia solar. Aquest és el cas de: Les centrals solars, on es produeix energia elèctrica.. S'aprofita la calor del Sol per a escalfar l'aigua i obtenir-ne el vapor que fa funcionar les màquines que generen l'electricitat. Els plafons solars, que serveixen per a obtenir aigua calenta i calefacció. L'ENERGIA MAREOMOTRIU Consisteix en aprofitar la força i les onades del mar o les marees. L'ENERGIA DEL VENT L'energia que s'obté de la força del vent s'anomena energia eòlica. Actualment, l'energia eòlica es fa servir en les centrals eòliques. El moviment de les aspes dels aerogeneradors s'aprofita per a produir electricitat. L'ENERGIA NUCLEAR Hi ha substàncies (urani i plutoni) que tenen la propietat d'emetre grans quantitats d'energia. Aquesta energia que alliberen rep el nom d'energia nuclear. L'energia nuclear es fa servir, principalment, com a combustible per a produir electricitat en les centrals nuclears. L'ENERGIA DE L'AIGUA La força dels corrents d'aigua, com els rius o els torrents, genera energia hidràulica. L'energia hidràulica ha estat un dels recursos energètics més aprofitats, gràcies a les rodes hidràuliques que servien per a posar en funcionament màquines com molins, serres, etc... Actualment, s'utilitza en les centrals hidroelèctriques. <ul><li>L'ENERGIA DELS MATERIALS COMBUSTIBLES </li></ul><ul><li>Els materials combustibles són aquells que quan es cremen desprenen energia en forma de llum i calor. Actualment, els combustibles més emprats són: </li></ul><ul><li>El carbó </li></ul><ul><li>El petroli </li></ul><ul><li>El gas </li></ul><ul><li>També serveixen de combustibles per a obtenir electricitat en les centrals tèrmiques. </li></ul>
 17. 17. Tranformacions de l’enerfia
 18. 18. Index activitats LES MÀQUINES Activitat 1 màquines compostes i simples Activitat 2 màquines i energia Activitat 3 esquema màquines Activitat 4 màquines simples Activitat 5 màquines energia i utilitat Activitat 6 estudi d’un cargol Activitat 7 una balança o un balancí? Test final
 19. 19. Activitat - 1 Observa el dibuix i fés clic sobre les màquines compostes.
 20. 20. Activitat - 2 Fés clic sobre les màquines que funcionen per l’impuls de les persones.
 21. 21. Activitat - 3 Completa el següent esquema
 22. 22. Activitat - 4 Roda Palanca Pla inclinat Roda Palanca Pla inclinat Roda Palanca Pla inclinat Roda Palanca Pla inclinat Clica sobre la màquina simple que s’utilitza en cada cas
 23. 23. Activitat – 5 LES MÀQUINES Algunes màquines Observa aquestes màquines. Completa el requadre del full següent (fotocopiat) amb les dades que es demanen. A G H C F E D B
 24. 24. Activitat – 5b LES MÀQUINES Algunes màquines EXEMPLE Porta tu algunes màquines a classe i intenta omplir una fitxa com aquesta. Sinia B Carruatge A S’utilitza en taxis adaptats per a persones de mobilitat reduïda. La rampa permet poder pujar amb cadira de rodes. Pla inclinat Elèctrica Rampa de taxi EXEMPLE FUNCIONAMENT MÀQUINES OBSERVADES ENERGIA APARELL
 25. 25. Activitat - 6 Agafa un cargol, posa la punta afilada d’un llapis a l’extrem inferior de la rosca i fes girar el llapis seguint la rosca. On va a parar?
 26. 26. Activitat - 7
 27. 27. Test – a
 28. 28. Test – b
 29. 29. <ul><li>Autor </li></ul><ul><li>Albert Prades Albert </li></ul><ul><li>Claret – Barcelona </li></ul><ul><li>Cicle Mitjà </li></ul>FONTS: Imatges extretes d’Internet i de publicacions de diverses editorials.

×