Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Zarządzanie portfelem IT z wykorzystaniem modeli architektury korporacyjnej

524 views

Published on

Pierwsza część kursu "Zarządzanie portfelem IT z wykorzystaniem modeli architektury korporacyjnej". Cały materiał dostępny jest na Akademii Standardów IT (http://www.akademiastandardowit.pl).

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Zarządzanie portfelem IT z wykorzystaniem modeli architektury korporacyjnej

 1. 1. Podstawowe definicje dotyczące zarządzania portfelowego Prof. SGH, dr hab. Andrzej Sobczak Kurs: Zarządzanie portfelem IT z wykorzystaniem modeli…
 2. 2. Zarządzanie portfelem IT z wykorzystaniem... Zakres tematyczny kursu  Podstawowe definicje dotyczące zarządzania portfelowego  Zarządzanie portfelem projektów i programów w świecie IT  Zarządzanie portfelem aplikacji  Zarządzanie portfelem infrastruktury  Zarządzanie portfelem usług IT  Wprowadzenie do koncepcji portfela IT  Jak podejść do wdrożenia portfela IT w organizacji?  Definicja metamodelu zawartości dla portfela IT  Quiz powtórzeniowy Podstawowe definicje dotyczące zarządzania portfelowego 2
 3. 3. Podstawowe definicje dotyczące zarządzania portfelowego Otwarta część kursu „Zarządzanie portfelem IT z wykorzystaniem modeli architektonicznych”
 4. 4. Zarządzanie portfelem IT z wykorzystaniem... Zakres tematyczny otwartej części kursu  Podstawowe definicje dotyczące zarządzania portfelowego  Zarządzanie portfelem projektów i programów w świecie IT  Zarządzanie portfelem aplikacji  Zarządzanie portfelem infrastruktury  Zarządzanie portfelem usług IT  Wprowadzenie do koncepcji portfela IT  Jak podejść do wdrożenia portfela IT w organizacji?  Definicja metamodelu zawartości dla portfela IT  Quiz powtórzeniowy Podstawowe definicje dotyczące zarządzania portfelowego 4
 5. 5. Zarządzanie portfelem IT z wykorzystaniem...  Określona, zaplanowana ilość czegoś, na bazie ustalonych wcześniej kryteriów doboru. [Szymczak Mieczysław (red.), Słownik Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., 1995] Portfel Podstawowe definicje dotyczące zarządzania portfelowego 5 Czym jest portfel?
 6. 6. Zarządzanie portfelem IT z wykorzystaniem...  Zbiór posiadanych przez inwestora aktywów finansowych (w szczególności papierów wartościowych) oraz rzeczowych (np. nieruchomości, złoto). [Kamińska-Szmaj Irena (red.), Słownik Wyrazów Obcych, Wydawnictwa Europa, 2001]  Poszczególne elementy portfela inwestycyjnego charakteryzują się różnym poziomem płynności, różnym poziomem dochodu osiąganego w określonym czasie i różnym poziomem ryzyka związanego z ich posiadaniem i uzyskiwaniem z nich dochodu. Portfel inwestycyjny Podstawowe definicje dotyczące zarządzania portfelowego 6 Czym jest portfel inwestycyjny?
 7. 7. Zarządzanie portfelem IT z wykorzystaniem...  Portfel efektywny – portfel inwestycyjny:  dla którego nie istnieje portfel o tej samie stopie zysku i mniejszym ryzyku,  dla którego nie istnieje portfel o tym samym ryzyku i większej stopie zysku. [Kopańska-Bródka Donata, Optymalne decyzje inwestycyjne, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Prace Naukowe, 1999]  Przyjmuje się, że racjonalny inwestor wykazuje awersję do podejmowania dodatkowego ryzyka, gdy nie może być ono zrównoważone odpowiednim wzrostem oczekiwanej stopy zysku. Portfel efektywny Podstawowe definicje dotyczące zarządzania portfelowego 7 Czym jest portfel efektywny?
 8. 8. Zarządzanie portfelem IT z wykorzystaniem...  Portfel optymalny – portfel efektywny, dla którego przyjęte kryterium osiąga wartość optymalną. [Kopańska-Bródka Donata, Optymalne decyzje inwestycyjne, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Prace Naukowe, 1999]  Ze zbioru efektywnych portfeli inwestorzy wybierają optymalne, tzn. najlepsze z punktu widzenia ich indywidualnego stosunku do ryzyka. Portfel optymalny Podstawowe definicje dotyczące zarządzania portfelowego 8 Czym jest portfel optymalny?
 9. 9. Zarządzanie portfelem IT z wykorzystaniem...  Określa metody tworzenia portfeli efektywnych.  Teoria ta jest oparta na analizie stóp zysku i ryzyka (rozumianego jako odchylenie standardowe stóp zysku), oraz współczynników korelacji papierów wartościowych.  Podstawy tej teorii stworzył Markowitz (1952).  Uproszczoną metodę konstrukcji portfela zaproponował Sharpe (1963).  Sharp, Lintner i Mossin opracowali model równowagi rynku papierów wartościowych CAPM (Capital Asset Pricing Model). Teoria portfela Podstawowe definicje dotyczące zarządzania portfelowego 9 Czym jest teoria portfela?
 10. 10. Zarządzanie portfelem IT z wykorzystaniem... Umiejscowienie zarządzania portfelowego w organizacji Strategia [cele] Portfel(e) [selekcja, koordynacja, optymalizacja, nadzór] Programy i projekty [realizacja] Podstawowe definicje dotyczące zarządzania portfelowego 10
 11. 11. Zapraszamy do zapoznania się z pełną wersją kursu: „Zarządzanie portfelem IT z wykorzystaniem modeli architektonicznych”.
 12. 12. Zarządzanie portfelem IT z wykorzystaniem... 12Podstawowe definicje dotyczące zarządzania portfelowego Zapraszamy do zadawania pytań oraz zgłaszania uwag drogą elektroniczną
 13. 13. AkademiaStandardówI T.pl Akademia Standardów IT

×