Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kierunek cyfryzacji w Polsce - praktyczne konsekwencje zmian dla obywateli oraz przestrzeni publicznej

857 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kierunek cyfryzacji w Polsce - praktyczne konsekwencje zmian dla obywateli oraz przestrzeni publicznej

 1. 1. Kierunek cyfryzacji w Polsce – praktyczne konsekwencje zmian dla obywateli oraz przestrzeni publicznejProf. nadzw. dr hab. Andrzej SobczakDyrektor Ośrodka Studiów nad Cyfrowym Państwem
 2. 2. Agenda wystąpienia Kontekst obecnego stanu cyfryzacji polskiej1 administracji publicznej2 Co zrobić, aby udało się, w skali państwa, nowe otwarcie informatyzacji Zamiast podsumowania: jak przygotować dział IT3 w urzędzie na nadchodzące wyzwania
 3. 3. Kontekst obecnego stanu cyfryzacji1 polskiej administracji publicznej
 4. 4. Pesymista 4
 5. 5. Kilka miesięcy temu nawet w mediach niefachowych… W marcu 2012 r. ONZ opublikowała raport na temat informatyzacji procesów zarządzania państwami. W raporcie tym Polska zajęła 47. miejsce, podczas gdy w 2010 r. byliśmy na 45., a w 2008 r. na 33. Wyprzedził nas Kazachstan, Chorwacja czy Rosja….Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem www.CyfrowePanstwo.pl biuro@CyfrowePanstwo.pl
 6. 6. Na co należy zwrócić uwagę przy tego typu raporcie? To jest symptom, nie zaś przyczyna problemów W marcu 2012 r. ONZ opublikowała raport na temat informatyzacji procesów zarządzania państwami. W raporcie tym Polska zajęła 47. miejsce, podczas gdy w 2010 r. byliśmy na 45., a w 2008 r. na 33. Wyprzedził nas Kazachstan, Chorwacja czy Rosja….Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem www.CyfrowePanstwo.pl biuro@CyfrowePanstwo.pl
 7. 7. Subiektywna lista najważniejszych zaniechań ostatnich miesięcy, mających wpływ na obecny stan cyfryzacji Polski Brak noweli Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów Brak formalnej akceptacji strategii „Sprawne Państwo …. 2020” Brak noweli Odłożenie Ustawy w czasie o podpisie wprowadzenia elektronicznych elektronicznym dowodów osobistych Brak publikacji „Planu Nie przystąpienie informatyzacji Polski do Open Państwa” na lata Government 2011-2015 PartnershipOśrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem www.CyfrowePanstwo.pl biuro@CyfrowePanstwo.pl
 8. 8. Optymista
 9. 9. Subiektywna lista najważniejszych wydarzeń ostatnich miesięcy, mających wpływ na przyszły stan cyfryzacji Polski Powołanie Powołanie Komitetu Publikacja raportu Ministerstwa Rady Ministrów Państwo 2.0 – Nowy Administracji do spraw Cyfryzacji start dla e-administracji i Cyfryzacji Listopad 2011 r. Styczeń 2012 r. Kwiecień 2012 r. System e-Deklaracje Opublikowanie Decyzja o wznowieniu Ministerstwa Finansów rozporządzenia przez KE płatności obsłużył ponad 2 mln w sprawie Krajowych w ramach 7. osi PITów za rok 2011 Ram Interoperacyjności priorytetowej POIG Maj 2012 r. Maj 2012 r. Wrzesień 2012 r.Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem www.CyfrowePanstwo.pl biuro@CyfrowePanstwo.pl
 10. 10. Subiektywna lista najważniejszych wydarzeń ostatnich miesięcy, mających wpływ na przyszły stan cyfryzacji Polski Powołanie Powołanie Komitetu Publikacja raportu Ministerstwa Rady Ministrów Państwo 2.0 – Nowy Administracji do spraw Cyfryzacji start dla e-administracji i Cyfryzacji Listopad 2011 r. Styczeń 2012 r. Kwiecień 2012 r. System e-Deklaracje Opublikowanie Decyzja o wznowieniu Ministerstwa Finansów rozporządzenia przez KE płatności obsłużył ponad 2 mln w sprawie Krajowych w ramach 7. osi PITów za rok 2011 Ram Interoperacyjności priorytetowej POIG Maj 2012 r. Maj 2012 r. Wrzesień 2012 r.Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem www.CyfrowePanstwo.pl biuro@CyfrowePanstwo.pl
 11. 11. Co wynika z analizy raportu Państwo 2.0 – Nowy start dla e-administracji?  Brak kompleksowego i perspektywicznego pomysłu na informatyzację.  Brak koordynacji realizowanych projektów, „silosowe” i posegmentowane podejście, brak synergii.  Brak dopasowania rozwiązań do realnych i zmiennych w czasie potrzeb użytkowników.  Brak kompatybilności powstających rozwiązań.  Brak analiz kosztów utrzymania dostarczanych systemów.Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem www.CyfrowePanstwo.pl biuro@CyfrowePanstwo.pl
 12. 12. Nowy pomysł na budowę cyfrowej administracji: informatyzacja zintegrowana Zapewnienie Przesunięcie przepływu punktu ciężkości informacji staje z projektów IT się priorytetem na wsparcie przy realizacji procesów i usług projektów IT Najlepsza Państwo neutralne możliwa relacja technologicznie, uzyskiwanych nie będące wyników zakładnikiem projektów do firm-dostawców zaangażowanych nakładówOśrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem www.CyfrowePanstwo.pl biuro@CyfrowePanstwo.pl 12
 13. 13. Pytanie Czy polska administracja publiczna ma instrumenty do realizacji tej wizji?Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem www.CyfrowePanstwo.pl biuro@CyfrowePanstwo.pl 13
 14. 14. Co zrobić, aby udało się, w skali państwa,2 nowe otwarcie informatyzacji
 15. 15. Czynniki mające kluczowy wpływ na powodzenie realizacjiprzedsięwzięć związanych z cyfryzacją administracji publicznej Kluczowy czynnik sukcesu Polska Opracowanie i zatwierdzenie całościowej wizji wykorzystania IT w organizacjach publicznych i korzyści, które ono dostarcza w procesie ich modernizacji. X Powołanie właściciela przedsięwzięć modernizacji państwa z wykorzystaniem IT na najwyższym szczeblu decyzyjnym. X X Rzeczywiste zaangażowanie kluczowych interesariuszy w realizację niezbędnych zmian monitorowane przez odpowiednie KPI. Przełamanie cichego oporu jednostek publicznych w zakresie wymiany/współdzielenia informacji przez wdrożenie mechanizmów otwartego rządu. X Opracowanie mechanizmów koordynowania i nadzorowania przedsięwzięć modernizacji państwa z zastosowaniem IT. XOśrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem www.CyfrowePanstwo.pl biuro@CyfrowePanstwo.pl
 16. 16. Czynniki mające kluczowy wpływ na powodzenie realizacjiprzedsięwzięć związanych z cyfryzacją administracji publicznej Kluczowy czynnik sukcesu Polska Opracowanie i zatwierdzenie całościowej wizji wykorzystania IT w organizacjach publicznych i korzyści, które ono dostarcza w procesie ? ich modernizacji. Powołanie właściciela przedsięwzięć modernizacji państwa z wykorzystaniem IT na najwyższym szczeblu decyzyjnym. X X Rzeczywiste zaangażowanie kluczowych interesariuszy w realizację niezbędnych zmian monitorowane przez odpowiednie KPI. Przełamanie cichego oporu jednostek publicznych w zakresie wymiany/współdzielenia informacji przez wdrożenie mechanizmów otwartego rządu. X Opracowanie mechanizmów koordynowania i nadzorowania przedsięwzięć modernizacji państwa z zastosowaniem IT. XOśrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem www.CyfrowePanstwo.pl biuro@CyfrowePanstwo.pl
 17. 17. Czynniki mające kluczowy wpływ na powodzenie realizacjiprzedsięwzięć związanych z cyfryzacją administracji publicznej Kluczowy czynnik sukcesu Polska Opracowanie i zatwierdzenie całościowej wizji wykorzystania IT w organizacjach publicznych i korzyści, które ono dostarcza w procesie ? ich modernizacji. Powołanie właściciela przedsięwzięć modernizacji państwa z wykorzystaniem IT na najwyższym szczeblu decyzyjnym. ? X Rzeczywiste zaangażowanie kluczowych interesariuszy w realizację niezbędnych zmian monitorowane przez odpowiednie KPI. Przełamanie cichego oporu jednostek publicznych w zakresie wymiany/współdzielenia informacji przez wdrożenie mechanizmów otwartego rządu. X Opracowanie mechanizmów koordynowania i nadzorowania przedsięwzięć modernizacji państwa z zastosowaniem IT. XOśrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem www.CyfrowePanstwo.pl biuro@CyfrowePanstwo.pl
 18. 18. Czynniki mające kluczowy wpływ na powodzenie realizacjiprzedsięwzięć związanych z cyfryzacją administracji publicznej Kluczowy czynnik sukcesu Polska Opracowanie i zatwierdzenie całościowej wizji wykorzystania IT w organizacjach publicznych i korzyści, które ono dostarcza w procesie ? ich modernizacji. Powołanie właściciela przedsięwzięć modernizacji państwa z wykorzystaniem IT na najwyższym szczeblu decyzyjnym. ? ? Rzeczywiste zaangażowanie kluczowych interesariuszy w realizację niezbędnych zmian. Przełamanie cichego oporu jednostek publicznych w zakresie wymiany/współdzielenia informacji przez wdrożenie mechanizmów otwartego rządu. X Opracowanie mechanizmów koordynowania i nadzorowania przedsięwzięć modernizacji państwa z zastosowaniem IT. XOśrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem www.CyfrowePanstwo.pl biuro@CyfrowePanstwo.pl
 19. 19. Czynniki mające kluczowy wpływ na powodzenie realizacjiprzedsięwzięć związanych z cyfryzacją administracji publicznej Kluczowy czynnik sukcesu Polska Opracowanie i zatwierdzenie całościowej wizji wykorzystania IT w organizacjach publicznych i korzyści, które ono dostarcza w procesie ? ich modernizacji. Powołanie właściciela przedsięwzięć modernizacji państwa z wykorzystaniem IT na najwyższym szczeblu decyzyjnym. ? ? Rzeczywiste zaangażowanie kluczowych interesariuszy w realizację niezbędnych zmian. Przełamanie oporu jednostek publicznych w zakresie wymiany / współdzielenia informacji. ? Opracowanie mechanizmów koordynowania i nadzorowania przedsięwzięć modernizacji państwa z zastosowaniem IT. XOśrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem www.CyfrowePanstwo.pl biuro@CyfrowePanstwo.pl
 20. 20. Czynniki mające kluczowy wpływ na powodzenie realizacjiprzedsięwzięć związanych z cyfryzacją administracji publicznej Kluczowy czynnik sukcesu Polska Opracowanie i zatwierdzenie całościowej wizji wykorzystania IT w organizacjach publicznych i korzyści, które ono dostarcza w procesie ? ich modernizacji. Powołanie właściciela przedsięwzięć modernizacji państwa z wykorzystaniem IT na najwyższym szczeblu decyzyjnym. ? ? Rzeczywiste zaangażowanie kluczowych interesariuszy w realizację niezbędnych zmian. Przełamanie oporu jednostek publicznych w zakresie wymiany / współdzielenia informacji. ? Opracowanie mechanizmów koordynowania i nadzorowania przedsięwzięć modernizacji państwa z zastosowaniem IT. ?Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem www.CyfrowePanstwo.pl biuro@CyfrowePanstwo.pl
 21. 21. Pytanie Czy polska administracja publiczna wykorzystuje dobre praktyki w zakresie cyfryzacji?Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem www.CyfrowePanstwo.pl biuro@CyfrowePanstwo.pl 21
 22. 22. Zamiast podsumowania:3 jak przygotować dział IT w urzędzie na nadchodzące wyzwania
 23. 23. Mapa drogowa rozwoju e-Państwa według Gartnera Połączony rząd (zdarzenia życiowe, re-inżynieria procesów, benchmarking) 2015+ E-rząd 2010(usługi on-line, wiele serwisów WWW) 2005 Cyfrowe Państwo 2000 Otwarty rząd (transparentność, partycypacja, współpraca)Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem www.CyfrowePanstwo.pl biuro@CyfrowePanstwo.pl
 24. 24. Czym jest Cyfrowe Państwo Cyfrowe Państwo jest postrzegane i funkcjonuje jako jedna, spójna całość sterowana misją i zorientowana na dostarczanie wartości publicznej zarówno dla obywateli jak i przedsiębiorstw.Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem www.CyfrowePanstwo.pl biuro@CyfrowePanstwo.pl
 25. 25. Czym jest Cyfrowe Państwo Cyfrowe Państwo jest postrzegane i funkcjonuje jako jedna, spójna całość sterowana misją i zorientowana na dostarczanie wartości publicznej zarówno dla obywateli jak i przedsiębiorstw. Główne idee Cyfrowego PaństwaOśrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem www.CyfrowePanstwo.pl biuro@CyfrowePanstwo.pl
 26. 26. Czym jest Cyfrowe Państwo Cyfrowe Państwo jest postrzegane i funkcjonuje jako jedna, spójna całość sterowana misją i zorientowana na dostarczanie wartości publicznej zarówno dla obywateli jak i przedsiębiorstw. Główne idee Cyfrowego Państwa Przepływ informacji bez barierOśrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem www.CyfrowePanstwo.pl biuro@CyfrowePanstwo.pl
 27. 27. Czym jest Cyfrowe Państwo Cyfrowe Państwo jest postrzegane i funkcjonuje jako jedna, spójna całość sterowana misją i zorientowana na dostarczanie wartości publicznej zarówno dla obywateli jak i przedsiębiorstw. Główne idee Cyfrowego Państwa Przepływ informacji bez barier Obywatel w centrum uwagiOśrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem www.CyfrowePanstwo.pl biuro@CyfrowePanstwo.pl
 28. 28. Czym jest Cyfrowe Państwo Cyfrowe Państwo jest postrzegane i funkcjonuje jako jedna, spójna całość sterowana misją i zorientowana na dostarczanie wartości publicznej zarówno dla obywateli jak i przedsiębiorstw. Główne idee Cyfrowego Państwa Przepływ informacji bez barier Obywatel w centrum uwagi Otwartość i partycypacjaOśrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem www.CyfrowePanstwo.pl biuro@CyfrowePanstwo.pl
 29. 29. Czym jest Cyfrowe Państwo Cyfrowe Państwo jest postrzegane i funkcjonuje jako jedna, spójna całość sterowana misją i zorientowana na dostarczanie wartości publicznej zarówno dla obywateli jak i przedsiębiorstw. Główne idee Cyfrowego Państwa Przepływ informacji bez barier Obywatel w centrum uwagi Otwartość i partycypacja Prawo do prywatnościOśrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem www.CyfrowePanstwo.pl biuro@CyfrowePanstwo.pl
 30. 30. Słowo ostrzeżenia…  Cyfryzacja to (nie tylko) pudełka / produkty pochodzące od konkretnych dostawców…  Cyfryzacja wymaga przemyślenia i przeprowadzenia transformacji działów IT w urzędzieOśrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem www.CyfrowePanstwo.pl biuro@CyfrowePanstwo.pl
 31. 31. Plan działań na najbliższy miesiąc, półrocze, rok…  W przeciągu miesiąca:  Przeprowadzić samoocenę efektywności działu IT w 4 obszarach:  Nadzoru nad IT,  Strategii i architektury IT,  Zarządzania projektami i programami IT,  Zarządzania usługami IT.  W przeciągu półrocza:  Zaprojektować zintegrowany mechanizm strategicznego zarządzania IT oraz uzyskać akceptację dla jego wdrożenia ze strony decydentów.  W przeciągu roku:  Wprowadzić mechanizm benchmarkingu dotyczący funkcjonowania działu IT.Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem www.CyfrowePanstwo.pl biuro@CyfrowePanstwo.pl
 32. 32. Plan działań na najbliższy miesiąc, półrocze, rok…  W przeciągu miesiąca:  Przeprowadzić samoocenę efektywności działu IT w 4 obszarach:  Nadzoru nad IT,  Strategii i architektury IT,  Zarządzania projektami i programami IT,  Zarządzania usługami IT.  W przeciągu półrocza:  Zaprojektować zintegrowany mechanizm strategicznego zarządzania IT oraz uzyskać akceptację dla jego wdrożenia ze strony decydentów.  W przeciągu roku:  Wprowadzić mechanizm benchmarkingu dotyczący funkcjonowania działu IT.Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem www.CyfrowePanstwo.pl biuro@CyfrowePanstwo.pl
 33. 33. Samoocena efektywności działu IT 5 IT katalizatorem innowacji 4 IT partnerem dla „biznesu” 3 IT źródłem oszczędności 2 IT centrum kosztów 1 „Walko o ogień”Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem www.CyfrowePanstwo.pl biuro@CyfrowePanstwo.pl
 34. 34. Plan działań na najbliższy miesiąc, półrocze, rok…  W przeciągu miesiąca:  Przeprowadzić samoocenę efektywności działu IT w 4 obszarach:  Nadzoru nad IT,  Strategii i architektury IT,  Zarządzania projektami i programami IT,  Zarządzania usługami IT.  W przeciągu półrocza:  Zaprojektować zintegrowany mechanizm strategicznego zarządzania IT oraz uzyskać akceptację dla jego wdrożenia ze strony decydentów.  W przeciągu roku:  Wprowadzić mechanizm benchmarkingu dotyczący funkcjonowania działu IT.Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem www.CyfrowePanstwo.pl biuro@CyfrowePanstwo.pl
 35. 35. Mechanizm strategicznego zarządzania IT Nadzór nad IT Strategia iarchitektura IT Zarządzanie projektami IT Zarządzanie usługami IT Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem www.CyfrowePanstwo.pl biuro@CyfrowePanstwo.pl
 36. 36. Plan działań na najbliższy miesiąc, półrocze, rok…  W przeciągu miesiąca:  Przeprowadzić samoocenę efektywności działu IT w 4 obszarach:  Nadzoru nad IT,  Strategii i architektury IT,  Zarządzania projektami i programami IT,  Zarządzania usługami IT.  W przeciągu półrocza:  Zaprojektować zintegrowany mechanizm strategicznego zarządzania IT oraz uzyskać akceptację dla jego wdrożenia ze strony decydentów.  W przeciągu roku:  Wprowadzić mechanizm benchmarkingu dotyczący funkcjonowania działu IT.Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem www.CyfrowePanstwo.pl biuro@CyfrowePanstwo.pl
 37. 37. Benchmarking działu IT Obecnie Rok wcześniejOśrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem www.CyfrowePanstwo.pl biuro@CyfrowePanstwo.pl
 38. 38. Pytanie Czy w Państwa urzędach działy IT są gotowe na cyfrową transformację?Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem www.CyfrowePanstwo.pl biuro@CyfrowePanstwo.pl 38
 39. 39. Dziękuję za uwagęAndrzej.Sobczak@CyfrowePanstwo.plwww.CyfrowePanstwo.pl

×