Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Analityk w świecie automatyzacji i robotyzacji biznesu

79 views

Published on

Zaawansowana automatyzacja i robotyzacja zmienia rynek pracy i modele działania przedsiębiorstw. Jak w takiej rzeczywistości ma się odnaleźć analityk biznesowy/systemowy? Czy roboty zabiorą mu prace?

Published in: Software
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Analityk w świecie automatyzacji i robotyzacji biznesu

 1. 1. Analityk w świecie automatyzacji i robotyzacji biznesu Prof. SGH, dr hab. Andrzej Sobczak Kierownik Zakładu Zarządzania IT SGH
 2. 2. Prof. SGH, dr hab. Andrzej Sobczak Kierownik Zakładu Zarządzania Informatyką Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Redaktor serwisu Robonomika.pl Zarządzanie strategiczne IT, architektura korporacyjna, robotyzacja biznesu Naukowiec Budowanie świadomości poprzez prelekcje, warsztaty, konferencje, książki i artykuły „Ewangelista” Doświadczenia z kilkudziesięciu projektów dotyczących robotyzacji, transformacji architektury i strategii IT Praktyk
 3. 3. . Dlaczego będę mówił o robotach? RPA EA
 4. 4. . Agenda Czyli podstawowe pojęcia robotyzacji i stan jej wdrażania w Polsce Co nas czeka w przyszłości? Czyli jak robotyzacja procesów zmieni podejście do budowy systemów Analityk w świecie robotów Czyli czy roboty zabiorą pracę analitykowi oraz co analityk może robić przy robotach 01 02 03 Robotyzacja w pigułce
 5. 5. Robotyzacja w pigułce
 6. 6. Automatyzacja: Znaczne ograniczenie lub zastąpienie pracy ludzkiej przez rozwiązania (IT) wykonujące określone czynności bez udziału człowieka. Technologie automatyzacji: • Makra • Narzędzia Workflows • Platformy BPMS Robotyzacja: Jeden ze sposób automatyzacji, w którym praca ludzka jest zastępowana za pomocą robotów (softwarowych). Technologie robotyzacji: • RPA • Chatboty / Voiceboty / Taskboty, …
 7. 7. . Wartość rynku RPA na świecie Horses for Sources
 8. 8. wartość firmy UI Path
 9. 9. Liczba robotów vs. uwolnionych etatów 01. Miesięczna liczba transakcji obsłużonych przez roboty 02. Liczby, które inspirują (CFO) 1 milion 300 robotów 600 etatów 12 miesięcy Okres zwrotu z inwestycji 03. L Willcocks, M Lacity, The London School of Economics and Political Science, UK
 10. 10. Robotic Process Automation Narzędzia do zrobotyzowanej automatyzacji procesów biznesowych Klasa oprogramowania stosowana do automatyzacji - na poziomie interfejsu użytkownika (GUI) - powtarzalnych, masowych (przynajmniej okresowo) działań, wykonywanych zwykle w kilku systemach, które są składowymi procesów biznesowych. Działania te wykonuje w sposób autonomiczny – w jednym lub więcej systemach – robot softwarowy na bazie zdefiniowanych wcześniej reguł biznesowych, z wyłączeniem obsługi sytuacji wyjątkowych, w których wymagane jest zaangażowanie człowieka.
 11. 11. . RPA zwiększa złożoność środowiska IT Infrastruktura Systemy IT Roboty
 12. 12. Wyróżniki zastosowania RPA Rozwiązania RPA sprawdzają się, przy masowych procesach, które będą obsłużone w identyczny sposób Obsługa procesów masowych Operacje wykonywane przez roboty realizowane są kilka-kilkadziesiąt razy szybciej od tych przez ludzi Wysoka efektywność pracy Pracownicy będą mogli zająć się bardziej rozwijającymi, mniej rutynowymi pracami Uwolnienie zasobów ludzkich
 13. 13. .Praktyka weryfikuje wiele BC Faktyczne oszczędności z RPA mieszczą się między 10-30%
 14. 14. ▪ Faktyczny poziom absorbcji RPA wśród polskich liderów IT (nie dotyczy BPO/SSC) można szacować na max. 15%. ▪ Mediana robotów w Polsce wynosi 2 sztuki/organizacja. ▪ Część firm wycofuje się (po cichu) z robotyzacji po PoC. ▪ Okazuje się, że mają więcej wyjątków niż się wydawało ▪ Firmy odkrywają, że na złej jakości danych roboty dobrze nie zadziałają. Jaki jest faktyczny stan wdrażania RPA w Polsce?
 15. 15. Analityk w świecie robotów
 16. 16. Perspektywa: Roboty pracują za analityka
 17. 17. WillRobotsTakeMyJob.com Co czeka analityka w przyszłości…
 18. 18. Analiza systemowa (wymagania) Analiza biznesowa (kontekst strategiczny) Architektura rozwiązania Kodowanie DeploymentTesty Natężenie zagrożenia automatyzacją (w procesie wytwórczym)
 19. 19. Teraz: Skrypty w EA
 20. 20. ▪ Przetwarzanie języka naturalnego: ▪ Automatyzacja przetwarzania języka mówionego (wywiady) na transkrypt ▪ Automatyczne przygotowywanie podsumowań z materiałów pisemnych ▪ Automatyczna analiza zebranych wymagań pod kątem wykrywania niespójności ▪ Semi(automatyczne) projektowanie interfejsu użytkownika ▪ Automatyczna estymacja historyjek ▪ Automatyczne dokumentowanie procesów ”as-is” na podstawie „okruchów cyfrowych” (logi, malie, kod robotów) ▪ Demokratyzacja wytwarzania oprogramowania (LowCode, NoCode) ▪ Syntezowanie oprogramowania Co czeka analityka w przyszłości?
 21. 21. Perspektywa: Analityk pracuje dla robotów
 22. 22. Robot softwarowy • Ma swoje imię (i czasami nazwisko) • Ma swój User ID (np. w SAPie) • Ma nadane uprawnienia dostępu do systemów (często bardzo duże) • Podlega (co do zasady) audytom prowadzonym przez bezpiecznego (rzadziej IT) • Może mieć różny zakres działania (od prostych działań, po obsługę bardzo złożonego przepływu) .Dla biznesu odkrycie robot=program bywa często zaskakujące ;)
 23. 23. .Konsekwencje Robot=Software Wymagania: – Trzeba zebrać wymagania co faktycznie ma robić robot (backlog) + później je przetestować Kod źródłowy: – Musimy mieć programistów którzy kod źródłowy napiszą, a następnie udokumentują Utrzymanie i zmiany: – Musimy mieć wsparcie IT (robot pracuje na infrastrukturze IT) + trzeba zarządzać zmianami
 24. 24. . Wyzwania, które się pojawiają przy RPA Problemy z odpowiedzialnością Akceptacja reguł przetwarzania danych przez roboty jest kością niezgody między biznesem i IT Pozorna prostota i dostępność narzędzi RPA przedstawiane jest jako narzędzie nie wymagające wiedzy programistycznej Nieuświadomiona złożoność biznesu Niedocenienie złożoności procesów, co powoduje pominięcie obsługi części sytuacji
 25. 25. . Podejścia do budowy robotów Outsourcing robotów Lokalny zespół ds. robotyzacji 1. 2. 4. Nie ma jednoznacznie złego i jednoznacznie dobrego podejścia. Wszystko zależy od odpowiedzi na pytanie „Jaka jest wizja robotyzacji?” Budowa robotów przez dostawcę Firmowy zespół ds. robotyzacji 3.
 26. 26. Etapy prac nad procesami: • Standaryzacja • Uproszczenia • Automatyzacja • Robotyzacja
 27. 27. Pracuje analityk W podejściu tym najpierw przygotowywana jest analiza procesów, na tej podstawie następuje ich standaryzacja, optymalizacja a dopiero tak przygotowana organizacja poddawana jest robotyzacji. Zalety: • Mamy wiedzę o faktycznym przebiegu (w tym o wyjątkach) • Robotyzujemy w miarę „ogarniętą” rzeczywistość • Jest okazja, aby zastanowić się, czy nie zrobić tego inaczej Wady: • Analiza zajmuje czas • Optymalizacja zajmuje czas • Analiza kosztuje • Może wyjść, że się nie opłaca robotyzować, a biznes/zarząd chce roboty ;)
 28. 28. Pracuje deweloper W podejściu tym robotyzujemy procesy zastane, bez ich wcześniejszej standaryzacji i optymalizacji – dokumentacja procesów przybiera postać kodu robotów Zalety: • Szybko dostarczamy „sukces” • Jest to podejście (na początku) stosunkowo tanie Wady: • Ryzykujemy, że ugrzęźniemy podczas budowy robotów (warianty, wyjątki…) • Robotyzujemy nieefektywne procesy • De-facto nie mamy dokumentacji procesów (bo często okazuje się, że roboty też nie mają dokumentacji)
 29. 29. ▪ Praca w Scrumie (lub waterfall + Scrum) ▪ Praca (bardzo) blisko biznesu i często dalego od IT ▪ Praca (bardzo) blisko z (młodymi i często zmieniającymi się) deweloperami ▪ Praca na poziomie instrukcji stanowiskowej (i często tworzenie opisów analitycznych na takim poziomie) ▪ Praca z Excelem / Wordem ▪ Praca z wyjątkami ▪ Konieczność nauczenia się narzędzi do robotyzacji ▪ Ew. dłuuugie projekty optymalizacyjne ;) Co czeka analityka przy pracy z robotami?
 30. 30. Co nas czeka w przyszłości?
 31. 31. RPA (I generacji) Chatboty / Voiceboty / Taskboty Asystenci kognitywni RPA to tylko część technologii automatyzacji i robotyzacji RPA kognitywne . Systemy wspomagające zrozumienie ….
 32. 32. Efektywność jest fetyszem XXI w. - od robotyzacji nie ma odwrotu
 33. 33. . Stopień robotyzacji w branżach w ciągu 3-4 lat (skala 1-5)
 34. 34. AUTOMATYZACJI I ROBTYZACJI ABSORPCJI ZDOLNOŚĆ DO
 35. 35. Rozszerzona wersji prezentacji dostępna jest na: Robonomika.pl
 36. 36. . Kontakt Prof. SGH, dr hab. Andrzej Sobczak Kierownik Zakładu Zarządzania IT Szkoła Główna Handlowa w Warszawie tel.: +48 501 707 525 mail: sobczak@robonomika.pl www: robonomika.pl

×