Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Chmura w mieście, miasto w chmurze – czy samorządy potrzebują przetwarzania w chmurze i jak tam trafić?

1,073 views

Published on

Published in: Business
 • If you are looking for customer-oriented academic and research paper writing service try ⇒⇒⇒ WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐ liked them A LOTTT Really nice solutions for the last-day papers
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dodał bym slajd 'Jak to się robi w Kanadzie' (obok tego o Ameryce)
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Chmura w mieście, miasto w chmurze – czy samorządy potrzebują przetwarzania w chmurze i jak tam trafić?

 1. 1. Chmura w mieście, miasto w chmurze– czy samorządy potrzebują przetwarzaniaw chmurze i jak tam trafić?Prof. nadzw. dr hab. Andrzej SobczakDyrektor Ośrodka Studiów nad Cyfrowym Państwem
 2. 2. Agenda wystąpienia1 Chmura „w pigułce”2 Korzyści, jakie może przynieść samorządom „chmura”3 Jak przygotować się do przeniesienia w chmurę Zamiast podsumowania: słowo ostrzeżenia,4 czyli kiedy z chmury może spaść deszcz
 3. 3. Źródło: Badanie Ipsos Public Affairs dla BSA, sierpień 2012Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem www.CyfrowePanstwo.pl biuro@CyfrowePanstwo.pl
 4. 4. 1 Chmura „w pigułce”
 5. 5. Czym jest przetwarzanie w chmurze  Przetwarzanie w chmurze:  Definicja formalna: mechanizm umożliwiający dostęp za pomocą sieci (internetowej lub extranetowej) do współdzielonej puli konfigurowalnych i skalowalnych zasobów informatycznych udostępnianych w formie usług (Źródło: National Institute of Standards and Technology).Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem www.CyfrowePanstwo.pl biuro@CyfrowePanstwo.pl 5
 6. 6. Czym jest przetwarzanie w chmurze  Przetwarzanie w chmurze:  Definicja formalna: mechanizm umożliwiający dostęp za pomocą sieci (internetowej lub extranetowej) do współdzielonej puli konfigurowalnych i skalowalnych zasobów informatycznych udostępnianych w formie usług (Źródło: National Institute of Standards and Technology).  Definicja nieformalna: sposób na to, aby działy IT istniejące wewnątrz organizacji stały się zbędne, a głównym tego powodem będzie przemieszczenie zasobów obliczeniowych i pamięci masowych z wewnętrznych centrów danych do ośrodków zewnętrznych, a następnie oferowanie ich w formie usług (Źródło: Nicholas G. Carr).Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem www.CyfrowePanstwo.pl biuro@CyfrowePanstwo.pl 6
 7. 7. Przetwarzanie w chmurze, a typowy outsourcing IT Przetwarzanie Outsourcing IT Cecha w chmurze Okres na jaki zawiera Dni, tygodnie, miesiące Miesiące, lata się kontrakty Poziom automatyzacji Wysoki poziom Umowy negocjuje się zawierania kontraktów automatyzacji zawierania najczęściej w ramach na dostarczenie usług kontraktów kontaktów osobistych Bardzo duża skalowalność Zwiększenie zasobów zasobów w trybie „na w trybie „na żądanie” Możliwość zwiększania żądanie” jest często nierealizowalne zasobów „na żądanie” lub długotrwałe Poziom dopasowania Wystandaryzowane Możliwość bardzo usług do potrzeb usługi informatyczne wysokiego stopnia organizacji dopasowania usługOśrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem www.CyfrowePanstwo.pl biuro@CyfrowePanstwo.pl 7
 8. 8. Rodzaje chmury – ze względu na umiejscowienie zasobów informatycznych, udostępnianych w formie usług  Chmury publiczne – mają postać współdzielonej infrastruktury udostępnianej przez firmy trzecie w internecie dla każdego zainteresowanego. Dostęp do usług Selekcja Otwarty informatycznych Chmura Chmura Przechowywanie Organizacja Strona trzecia publiczna prywatna zasobów informatycznychOśrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem www.CyfrowePanstwo.pl biuro@CyfrowePanstwo.pl 8
 9. 9. Źródło: Microsoft IrlandiaMega Data CenterMicrosoft, Dublin, Irlandia
 10. 10. Rodzaje chmury – ze względu na umiejscowienie zasobów informatycznych, udostępnianych w formie usług  Chmury prywatne – zasoby znajdują się w całości wewnątrz sieci korporacyjnej i służą użytkownikom konkretnej organizacji. Dostęp do usług Selekcja Otwarty informatycznych Chmura Chmura Przechowywanie Organizacja Strona trzecia publiczna prywatna zasobów informatycznychOśrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem www.CyfrowePanstwo.pl biuro@CyfrowePanstwo.pl 10
 11. 11. Źródło: MF/Gazeta WyborczaCentrum Przetwarzania DanychResortu Finansów, Radom
 12. 12. Rodzaje chmury – ze względu na umiejscowienie zasobów informatycznych, udostępnianych w formie usług  Chmury społeczne – zasoby informatyczne są współdzielone pomiędzy kilka organizacji, a dostarczane za ich pomocą usługi są wykorzystywane przez te organizacje do realizacji wspólnych celów. Dostęp do usług Selekcja Otwarty informatycznych Chmura Chmura Przechowywanie Organizacja Strona trzecia publiczna prywatna zasobów informatycznychOśrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem www.CyfrowePanstwo.pl biuro@CyfrowePanstwo.pl 12
 13. 13. Źródło: Gazeta WyborczaMiejskie CentrumPrzetwarzania Danych, Lublin
 14. 14. Chmura publiczna vs prywatna vs społeczna w polskiej administracji publicznej  W najbliższych latach dominować będzie wykorzystanie chmury prywatnej oraz społecznej.  Decydują o tym:  Względy formalne  Świadomość decydentów  Nie mylić „standardowego” outsourcingu IT z przetwarzaniem w chmurze.  Działania na poziomie Unii Europejskiej doprowadzą do standaryzacji przetwarzania w chmurze i otworzą drogę do wykorzystania chmury publicznej.Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem www.CyfrowePanstwo.pl biuro@CyfrowePanstwo.pl 14
 15. 15. Rodzaje chmury – ze względu na złożoność dostarczanych usług  Infrastruktura jako usługa (IaaS) – klient otrzymuje do wykorzystania podstawowe zasoby informatyczne w formie usługi.  Użytkownik – administrator.Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem www.CyfrowePanstwo.pl biuro@CyfrowePanstwo.pl 15
 16. 16. Mieszkaniec Usługi biznesowe Usługa A Usługa B Usługa ... Warstwa biznesowa Proces X Proces Y Proces Z Proces … Usługi Warstwaoprogramowania Usługa A Usługa B Usługa C Usługa ... aplikacji Aplikacja A Aplikacja B Aplikacja ... SaaS Warstwa Usługi Usługa A Usługa B Usługa C infrastruktury infrastruktury System operacyjny Baza danych IaaS Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem Serwer www.CyfrowePanstwo.pl biuro@CyfrowePanstwo.pl
 17. 17. Rodzaje chmury – ze względu na złożoność dostarczanych usług  Infrastruktura jako usługa (IaaS) – klient otrzymuje do wykorzystania podstawowe zasoby informatyczne w formie usługi.  Użytkownik – administrator.  Platforma jako usługa (PaaS) – klient otrzymuje do wykorzystania platformę programistyczną w formie usługi.  Użytkownik – programista.Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem www.CyfrowePanstwo.pl biuro@CyfrowePanstwo.pl 17
 18. 18. Mieszkaniec Usługi biznesowe Usługa A Usługa B Usługa ... Warstwa biznesowa Proces X Proces Y Proces Z Proces … Usługi Warstwaoprogramowania Usługa A Usługa B Usługa C Usługa ... aplikacji Aplikacja A Aplikacja B Aplikacja ... SaaS Warstwa Usługi Usługa A Usługa B Usługa C Usługa … infrastruktury infrastruktury System operacyjny Baza danych Środowisko dev. IaaS+ Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem Serwer www.CyfrowePanstwo.pl PaaS biuro@CyfrowePanstwo.pl
 19. 19. Rodzaje chmury – ze względu na złożoność dostarczanych usług  Infrastruktura jako usługa (IaaS) – klient otrzymuje do wykorzystania podstawowe zasoby informatyczne w formie usługi.  Użytkownik – administrator.  Platforma jako usługa (PaaS) – klient otrzymuje do wykorzystania platformę programistyczną w formie usługi.  Użytkownik – programista.  Oprogramowanie jako usługa (SaaS) – klient otrzymuje do wykorzystania gotowe oprogramowanie biznesowe w formie usługi.  Użytkownik – „biznes”.Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem www.CyfrowePanstwo.pl biuro@CyfrowePanstwo.pl 19
 20. 20. Mieszkaniec Usługi biznesowe Usługa A Usługa B Usługa ... Warstwa biznesowa Proces X Proces Y Proces Z Proces … Usługi Warstwaoprogramowania Usługa A Usługa B Usługa C Usługa ... aplikacji Aplikacja A Aplikacja B Aplikacja ... SaaS Warstwa Usługi Usługa A Usługa B Usługa C Usługa … infrastruktury infrastruktury System operacyjny Baza danych Środowisko dev. IaaS+ Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem Serwer www.CyfrowePanstwo.pl PaaS biuro@CyfrowePanstwo.pl
 21. 21. Mieszkaniec Usługi biznesowe Usługa A Usługa B Usługa ... Warstwa biznesowa Proces X Proces Y Proces Z Proces … Usługi Warstwaoprogramowania Usługa A Usługa B Usługa C Usługa ... aplikacji Aplikacja A Aplikacja B Aplikacja ... SaaS Warstwa Usługi Usługa A Usługa B Usługa C Usługa … infrastruktury infrastruktury System operacyjny Baza danych Środowisko dev. IaaS+ Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem Serwer www.CyfrowePanstwo.pl PaaS biuro@CyfrowePanstwo.pl
 22. 22. Mieszkaniec Usługi biznesowe Usługa A Usługa B Usługa ... Warstwa biznesowa Proces X Proces Y Proces Z Proces … Usługi Warstwaoprogramowania Usługa A Usługa B Usługa C Usługa ... aplikacji Aplikacja A Aplikacja B Aplikacja ... SaaS Warstwa Usługi Usługa A Usługa B Usługa C Usługa … infrastruktury infrastruktury System operacyjny Baza danych Środowisko dev. IaaS+ Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem Serwer www.CyfrowePanstwo.pl PaaS biuro@CyfrowePanstwo.pl
 23. 23. Korzyści, jakie może przynieść2 samorządom „chmura”
 24. 24. Miasto ≠ Urząd miastaŹródło: Pałac Kultury i Nauki Sp. z o.o.
 25. 25. Przykładowe miejskie jednostki organizacyjne  Na mocy ustawy o finansach publicznych w celu wykonywania zadań własnych miasto może tworzyć jednostki organizacyjne:  jednostki budżetowe – np. miejski ośrodek pomocy społecznej, zarząd budynków komunalnych, straż miejska, domy pomocy społecznej, szkoły podstawowe, gimnazja, licea, zespoły szkół, domy kultury, centra profilaktyki uzależnień, przedszkola,  zakłady budżetowe – np. zarząd cmentarzy komunalnych, żłobki,  gospodarstwa pomocnicze – np. warsztaty szkolne.  Dodatkowo, na mocy ustaw szczegółowych, działają miejskie instytucje kultury (teatry, muzea i galerie, orkiestry, biblioteki) oraz zakłady opieki zdrowotnej (szpitale, zakłady opiekuńczo-lecznicze).  Ponadto funkcjonują spółki miejskie – zajmujące się np. energetyką, komunikacją, wodociągami, oczyszczaniem miasta, rozwojem i promocją miasta itp.Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem www.CyfrowePanstwo.pl biuro@CyfrowePanstwo.pl 25
 26. 26. Źródło: Carbase.com Skala działania ma znaczenie
 27. 27. Korzyści związane z przetwarzaniem w chmurze w samorządach  Zbudowanie potencjału IT (o bardzo dużej skalowalności) do realizacji nowych projektów realizowanych na terenie miasta.  Wysoka dostępność zasobów informatycznych (często na poziomie 99.9%).  Ponoszenie opłat za faktycznie wykorzystane zasoby informatyczne przez jednostki miejskie.  Wysokie bezpieczeństwo zgromadzonych danych.  Dostęp do nowoczesnych rozwiązań IT dla mniejszych jednostek miejskich w atrakcyjnych cenach.  Zmniejszenie obciążenia działów IT w jednostkach miejskich rutynowymi pracami.Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem www.CyfrowePanstwo.pl biuro@CyfrowePanstwo.pl 27
 28. 28. 3 Jak przygotować się do przeniesienia w chmurę
 29. 29. Centrumkompetencyjne IT miasta
 30. 30. Model operacyjny organizacji publicznej w kontekście przetwarzania w chmurze (1) Integracja procesów biznesowych Koordynacja Unifikacja Wysoka (Służby ratownicze): (ZUS): aplikacje lokalne, scentralizowane łatwa integracja aplikacje danych na poziomie i bazy danych technologicznym Dywersyfikacja Replikacja (Jednostki miejskie): (Urzędy Skarbowe): Niska aplikacje lokalne, standardowe ograniczona integracja aplikacje, danych na poziomie standardowa technologicznym infrastruktura Niska Wysoka Standaryzacja procesów biznesowychOśrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem www.CyfrowePanstwo.pl biuro@CyfrowePanstwo.pl 30
 31. 31. Model operacyjny organizacji publicznej w kontekście przetwarzania w chmurze (2) Integracja procesów biznesowych Platforma Oprogramowanie Wysoka jako usługa jako usługa Chmura społeczna Chmura prywatna [decyzja lokalna] Oprogramowanie jako usługa Niska jako usługa Chmura społeczna Chmura prywatna Niska Wysoka Standaryzacja procesów biznesowychOśrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem www.CyfrowePanstwo.pl biuro@CyfrowePanstwo.pl 31
 32. 32. Jak to się robi w Ameryce i wnioski dla polskiej administracji  Stan New Jersey – System zarządzania relacjami z obywatelami  Stan New Mexico – Poczta elektroniczna i pakiet biurowy  Stan Wisconsin – Narzędzia do współpracy grupowej Podstawowe  Stan Utah – Usługi infrastrukturalne oprogramowanie jako usługa  Miasta Canton, Georgia – Poczta elektroniczna  Miasto Carlsbad, California – Narzędzia do komunikacji i współpracy  Miasto Los Angeles, California – Poczta i pakiet biurowy  Miasto Orlando, Florida – Poczta elektronicznaOśrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem www.CyfrowePanstwo.pl biuro@CyfrowePanstwo.pl 32
 33. 33. Scenariusz migracji urzędu do chmury 1. Określić cele przeniesienia IT do chmury  Standaryzacja IT  Obniżenie kosztów działania IT  Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań na teren miasta  Możliwość skoncentrowania się na „biznesowej” części IT w urzędzie (GIS / e-Usługi / ERP) 2. Określić docelowy zakres przeniesienia IT do chmury  Jednostki objęte migracją  Propozycje kluczowych decyzji:  Chmura publiczna / prywatna / społeczna  IaaS / PaaS/ SaaS  Horyzont czasowy migracji (podzielony na etapy)Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem www.CyfrowePanstwo.pl biuro@CyfrowePanstwo.pl 33
 34. 34. Scenariusz migracji urzędu do chmury 3. Powołać struktury projektowe, które będą odpowiedzialne za przeniesienie rozwiązań do chmury  Sponsor projektu – prezydent / sekretarz / skarbnik  Rada projektu – dyrektorzy kluczowych jednostek miejskich  Kierownik projektu – szef działu IT 4. Opracować wizję działania IT urzędu „w chmurze”  Dokument dla decydentów: jak zmieni się działanie IT w mieście po przeniesieniu części rozwiązań do chmury oraz jakie korzyści przyniesie to działanie  Komunikacja z mediami  Nie stosujemy hasła admin1 ;)  Dane obywateli są bezpieczneOśrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem www.CyfrowePanstwo.pl biuro@CyfrowePanstwo.pl 34
 35. 35. Scenariusz migracji urzędu do chmury 5. Opracować plan migracji do chmury i uzyskać jego zatwierdzenie  Zdefiniować katalog usług biznesowych i określić ich SLA  Zdefiniować popyt (obecny i planowany) na usługi IT świadczone w chmurze i określić ich SLA  Zdefiniować, które aplikacje będą podlegały migracji (i w jakiej kolejności)  Opracować mechanizmy migracji danych  Określić mechanizmy integracji systemów zastanych („legacy”) z rozwiązaniami działającymi w chmurze  Potwierdzić aspekty prawne i organizacyjne – w szczególności dotyczące ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa, planu wycofania się z chmuryOśrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem www.CyfrowePanstwo.pl biuro@CyfrowePanstwo.pl 35
 36. 36. Mieszkaniec Usługi biznesowe Usługa A Usługa B Usługa ... Warstwa biznesowa Proces X Proces Y Proces Z Proces … Usługi Warstwaoprogramowania Usługa A Usługa B Usługa C Usługa ... aplikacji Aplikacja A Aplikacja B Aplikacja ... Warstwa Usługi Usługa A Usługa B Usługa C Usługa … infrastruktury infrastruktury System operacyjny Baza danych Serwer aplikacyjny Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem Serwer www.CyfrowePanstwo.pl biuro@CyfrowePanstwo.pl
 37. 37. Scenariusz migracji do chmury 6. Przeprowadzić pilotażowe wdrożenie  Wybranie małego zakresu IT, niekrytycznego z punktu widzenia funkcjonowania urzędu 7. Przeprowadzić finalne wdrożenie  Migracja danych  Szkolenia dla pracowników 8. Wprowadzić mechanizmy monitorowania SLA  Raportowanie operacyjne  Narzędzia do monitorowania po stronie urzędu 9. Przeprowadzać okresowe audyty bezpieczeństwa, wydajności  Raportowanie do osoby nadzorującej IT w urzędzieOśrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem www.CyfrowePanstwo.pl biuro@CyfrowePanstwo.pl 37
 38. 38. Zamiast podsumowania: słowo ostrzeżenia,4 czyli kiedy z chmury może spaść deszcz
 39. 39. Chmura a Komisja Europejska Komisarz Neelie Kroes ogłasza 27.09.2012 r. strategię Komisji w sprawie chmury:  rozwiązanie problemu wielości Warunki standardów/interoperacyjności chmury; konieczne  promowanie ogólnounijnych do popularyzacji mechanizmów certyfikacji dla chmury publicznej wiarygodnych dostawców usług; w administracji  opracowanie wzoru „bezpiecznych i uczciwych” warunków dla umów dotyczących usług w chmurze.Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem www.CyfrowePanstwo.pl biuro@CyfrowePanstwo.pl 39
 40. 40. Źródło: Oficjalny blog GoogleOśrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem www.CyfrowePanstwo.pl biuro@CyfrowePanstwo.pl
 41. 41. Wyzwania, jakie czekają chętnych do wprowadzenia przetwarzania w chmurze  Przetwarzanie w chmurze wymaga rozwoju zupełnie innego obszaru kompetencji u pracowników działów IT w urzędach:  Umiejętności zarządzania zapotrzebowaniem na usługi informatyczne i budowania oraz rozliczania SLA.  Umiejętności integracji rozwiązań funkcjonujących w chmurze z klasycznymi systemami informatycznymi.  Umiejętności opracowania mechanizmów nakierowanych na zapewnienie zgodności przetwarzania w chmurze z obowiązującymi regulacjami prawnymi.Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem www.CyfrowePanstwo.pl biuro@CyfrowePanstwo.pl 41
 42. 42. Słowo ostrzeżenia na koniec Chmura to (nie tylko) rozwiązania pochodzące od konkretnych dostawców… Chmura wymaga przemyślenia i przeprowadzenia transformacji działów IT w urzędzieOśrodek Studiów nad Cyfrowym Państwemwww.CyfrowePanstwo.pl 42
 43. 43. Plan działań na najbliższy miesiąc, półrocze, rok…  W przeciągu miesiąca:  Przeprowadzić samoocenę efektywności działu IT pod kątem gotowości do wdrożenia mechanizmów przetwarzania w chmurze w 4 obszarach:  Nadzoru nad IT,  Strategii i architektury IT,  Zarządzania projektami i programami IT,  Zarządzania usługami IT.  W przeciągu półrocza:  Zaprojektować zintegrowany mechanizm strategicznego zarządzania IT oraz uzyskać akceptację dla jego wdrożenia ze strony decydentów.  W przeciągu roku:  Uruchomić projekt „Miasto w chmurze” + mechanizmy benchmarkingu.Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem www.CyfrowePanstwo.pl biuro@CyfrowePanstwo.pl 43
 44. 44. Samoocena efektywności działu IT 5 IT katalizatorem innowacji 4 IT partnerem dla „biznesu” 3 IT źródłem oszczędności 2 IT centrum kosztów 1 „Walko o ogień”Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem www.CyfrowePanstwo.pl biuro@CyfrowePanstwo.pl 44
 45. 45. Plan działań na najbliższy miesiąc, półrocze, rok…  W przeciągu miesiąca:  Przeprowadzić samoocenę efektywności działu IT pod kątem gotowości do wdrożenia mechanizmów przetwarzania w chmurze w 4 obszarach:  Nadzoru nad IT,  Strategii i architektury IT,  Zarządzania projektami i programami IT,  Zarządzania usługami IT.  W przeciągu półrocza:  Zaprojektować zintegrowany mechanizm strategicznego zarządzania IT oraz uzyskać akceptację dla jego wdrożenia ze strony decydentów.  W przeciągu roku:  Uruchomić projekt „Miasto w chmurze” + mechanizmy benchmarkingu.Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem www.CyfrowePanstwo.pl biuro@CyfrowePanstwo.pl 45
 46. 46. Mechanizm strategicznego zarządzania IT Nadzór nad IT Strategia iarchitektura IT Zarządzanie projektami IT Zarządzanie usługami IT Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem www.CyfrowePanstwo.pl biuro@CyfrowePanstwo.pl 46
 47. 47. Plan działań na najbliższy miesiąc, półrocze, rok…  W przeciągu miesiąca:  Przeprowadzić samoocenę efektywności działu IT pod kątem gotowości do wdrożenia mechanizmów przetwarzania w chmurze w 4 obszarach:  Nadzoru nad IT,  Strategii i architektury IT,  Zarządzania projektami i programami IT,  Zarządzania usługami IT.  W przeciągu półrocza:  Zaprojektować zintegrowany mechanizm strategicznego zarządzania IT oraz uzyskać akceptację dla jego wdrożenia ze strony decydentów.  W przeciągu roku:  Uruchomić projekt „Miasto w chmurze” + mechanizmy benchmarkingu.Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem www.CyfrowePanstwo.pl biuro@CyfrowePanstwo.pl 47
 48. 48. Uruchomienie projektu „Miasto w chmurze” i pokazanie korzyści Rok Obecnie wcześniejOśrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem www.CyfrowePanstwo.pl biuro@CyfrowePanstwo.pl 48
 49. 49. Dziękuję za uwagęAndrzej.Sobczak@CyfrowePanstwo.plwww.CyfrowePanstwo.pl

×