Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

KNOWLEDGE MANAGEMENT ЯК ОСНОВА ВПРОВАДЖЕННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ІННОВАЦІЙ

514 views

Published on

Ішевська Дар’я,
ФЕтаУ, 4 курс, ЕЕП – 403, milinskayadana@gmail.com
(науковий керівник:Дяченко М.І., ст.викладач)

KNOWLEDGE MANAGEMENT ЯК ОСНОВА ВПРОВАДЖЕННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ІННОВАЦІЙ

ИшевскаяДарья
KNOWLEDGE MANAGEMENT КАК ОСНОВА ВНЕДРЕНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ

IshevskaDariya
KNOWLEDGE MANAGMENT AS A PLATFORM FOR MANAGEMENT INNOVATION`S IMPLEMENTATION

http://conference.spkneu.org/2015/12/knowledge-management-yak-osnova-vprovadzhennya-upravlins-kih-innovatsij/

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

KNOWLEDGE MANAGEMENT ЯК ОСНОВА ВПРОВАДЖЕННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ІННОВАЦІЙ

 1. 1. Ішевська Дар’я Студентка 4 курсу Спеціальності 6504 Групи 403
 2. 2. Cучасна концепція, яка трансформує всі види інтелектуальних активів у більш високопродуктивну, ефективну і нову вартість; систематичні процеси, що дозволяють створювати, зберігати, розподіляти і застосовувати основні елементи інтелектуального капіталу, необхідні для успіху організації.
 3. 3. Загальні знання організації Знання доступні організації – Інтелектуальний капітал Знання поза організацією Неявні знання ( неформалізовані знання, які не є власністю компанії – людські думки, скриті навички) Явні знання ( інтелектуальний актив) Формалізовані знання у власності
 4. 4. Неявні зання Явні знання • думає • аналізує • приймає рішення • є носієм унікального знання • ініціює зміни
 5. 5. Інтуїтивний ( знання зберігаються в людях и головне, аби носїї цих знань їм ділились) Технологічний (створення за допомогою спеціального програмного забезпечення спільної роботи комп'ютерних мереж задля підтримки взаємодії, обміну знаннями та кращими практиками між людьми, що працюють у організації над вирішенням спільних завдань)
 6. 6. взаємодія із споживачем у процесі розробки продукту; прийняття змін та постійних «розворотів» (pivots) у процесі роботи тісне, щоденне спілкування менеджера з розробниками протягом всього проекту; проектом займаються мотивовані особистості, які забезпечені потрібними умовами роботи, підтримкою і довірою; рекомендований метод передачі інформації - особиста розмова (обличчям до обличчя); постійна увага поліпшенню професійної майстерності простота - мистецтво не робити зайвої роботи; рівноправність менеджера та команди ; постійна адаптація до мінливих обставин.
 7. 7. Ідентифікація діяльності компанії на стратегічному та процесному рівні - побудова бізнес-моделі компанії. Ідентифікація «ключових знань» - створення в бізнес-моделі класифікаторів «дерева знань» та «носіїв ключового знання», побудова «карти знань». Вибір стратегії КМ, формування зв'язку КМ з базовими принципами функціонування бізнесу і загальною стратегією компанії. Інтеграція «знань» з процесами компанії. Введення функцій і розробка процесів управління знаннями та управління на основі знань у бізнес-модель компанії, формування корпоративних регламентів, тобто впровадження регулярної діяльності в цій галузі. Створення технологічної платформи застосування знань (онлайн архіву знань, як частини корпоративного інформаційного сховища, застосування сучасних систем управління потоками знань, таких як Smart Workflow System) Розвиток внутрішньої культури обміну знаннями, генерації й застосування знань. Тобто забезпечення залученості персоналу в як в певний проект, так і в роботу системи менеджменту знань.
 8. 8. Домінування реалізації концепції knowledge management у філіях іноземних технологічних компаній, які інтегрують її в українське суспільство ( такі як Microsoft, Cilkum, HP та ін.) Головною перешкодою для впровадження даної концепції сьогодні є кризовий стан економіки та диференціація доходів компанії, прагнення керівників до зниження витрат ( особливо в соціальній та інноваційній сферах) і, як наслідок, безініціативність менеджерів у питанні мотивування персоналу Більшість компаній, які застосовують досвід даної концепції належить до сфер креативних індустрій, де наявні більш гнучкі та мобільні команди, а люди створюють інтелектуальний продукт ( інтернет технологій, програмні продукти, консалтингові проекти, фонди альтернативного фінансування та ін.) Прихід нового покоління управлінців ( покоління У та Z), яке орієнтоване на інтелектуальну діяльність та ідейне підприємництво та генерує нові цінності та підходи до ведення бізнесу, які лежать саме у площині концепції knowledge – based management.
 9. 9. організаційне навчання з використанням сучасних технологій, створення корпоративних університетів формування спеціалізованих та інтегрованих спільнот в компанії неформальне проведення часу, спільна фізична активність, організація тренінгів та стратегічних сесій

×