Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
MODEL ASSURE
Disediakan oleh :
NOR’AINI BINTI HUSAIN
SUHAIZA BT. MOKHTAR
NORA’INI BT. ZAINUN
RUSLAINI BT.ZAKARIA
PPG (BMM ...
PENGENALAN
Menurut Noriati et al (2009), Model ASSURE
merupakan model RP berasaskan bilik darjah.
Dapat membantu guru mera...
6 LANGKAH YANG DAPAT MENJAMIN
KEJAYAAN
Analyse Learners (Analisis Pelajar)
State Objectives ( Nyatakan objektif/hasil pemb...
1. ANALISIS PELAJAR
• Menganalisis kumpulan sasaran atau
pelajar adalah penting untuk membantu
guru merancang pengajaran
p...
CIRI-CIRI UMUM PELAJAR
Umur, tahun, kelas, aliran,
jantina,
penempatan/daerah/
kawasan dan budaya
Pelajar yang lemah dalam...
PENGETAHUAN DAN PENGALAMAN SEDIA
ADA
Analisis : membantu guru menyediakan
pengajaran yang bermanfaat kepada
pelajar
Cara :...
GAYA BELAJAR
Gaya pembelajaran individu merujuk kepada cara yang paling
sesuai dan berkesan untuk individu itu menguasai
p...
2. NYATAKAN OBJEKTIF
Objektif pengajaran dan
pembelajaran perlu
dinyatakan secara
jelas
Hala tuju pengajaran
dan pembelaja...
PERNYATAAN
OBJEKTIF YANG
BAIK
Siapakah yang hendak
dicapai? (Kumpulan
sasar)
Apakah yang
hendak dicapai?
Apakah bentuk
per...
SIAPAKAH YANG HENDAK DICAPAI?
• PembelajaranFokus penulisan
objektif
• Pelajar
Kumpulan sasar
• Pelajar melibatkan diri
da...
APAKAH YANG HENDAK DICAPAI?
Fokus kepada pelajar
Tingkah laku dalam objektif P&P hendaklah
dapat diukur dan dilihat pencap...
CONTOH PERLAKUAN YANG SESUAI
Melakar
Menamakan
Meramal Melukis
Menjawab
Membaca Menilai
Melabel
Menjelas
BAGAIMANA HENDAK DICAPAI?
Menyediakan suasana,
langkah-langkah
pembelajaran dan
media yang sesuai
APAKAH TAHAP PENCAPAIAN
MINIMUM?
• darjah ketepatan, kualiti
atau kuantiti tingkah
laku, tempoh masa yang
ditetapkan dan
s...
• Bentuk kualitatif
• Bentuk kuantitatif
Penulisan tahap
pencapaian
• Pada akhir pengajaran dan
pembelajaran pelajar dapat...
3) PEMILIHAN KAEDAH, MEDIA DAN
BAHAN SUMBER
Aspek-aspek pemilihan
membuat keputusan tentang kaedah yang paling sesuai
deng...
Menurut Mc Alpine & Wetson (1994), untuk
memilih bahan sumber yang sesuai soalan-soalan
berikut perlu ditanya
Adakah bahan...
4) U – UTILIZE MATERIALS
(GUNAKAN MEDIA DAN BAHAN SUMBER)
Semak/pratonton/kaji
bahan sumber
sebelum digunakan di
dalam kel...
5) REQUIRE LEANER RESPONSE
(LIBATKAN PELAJAR DALAM
PEMBELAJARAN)
Pembelajaran yang melibat
proses berfikir dan
beraktiviti...
Penggunaan media dan
bahan sumber yang
sesuai :
• dapat membantu
mengekalkan penglibatan
pelajar dalam belajar.
• Contoh :...
6) EVALUATION
(NILAI DAN SEMAK SEMULA)
Memberi fokus pada dua
aspek penilaian:
i) Penilaian pembelajaran
ii) Penilaian pen...
RUJUKAN
• Noriati A.Rashid, et al.(2009). Siri Pendidikan Guru
Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran.
Selangor Darul...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

98801528 tp-model-assure

648 views

Published on

 • Be the first to comment

98801528 tp-model-assure

 1. 1. MODEL ASSURE Disediakan oleh : NOR’AINI BINTI HUSAIN SUHAIZA BT. MOKHTAR NORA’INI BT. ZAINUN RUSLAINI BT.ZAKARIA PPG (BMM A) AMBILAN JUN 2011
 2. 2. PENGENALAN Menurut Noriati et al (2009), Model ASSURE merupakan model RP berasaskan bilik darjah. Dapat membantu guru merancang pengajaran yang dapat memanfaatkan penggunaan media dalam bilik darjah. Turut membantu guru merancang P&P dengan baik dan berkesan.
 3. 3. 6 LANGKAH YANG DAPAT MENJAMIN KEJAYAAN Analyse Learners (Analisis Pelajar) State Objectives ( Nyatakan objektif/hasil pembelajaran) Select methods, media and materials ( Pilih kaedah, media dan bahan sumber) Utilize media and materials ( Guna media dan bahan sumber) Require learner participation (Libatkan pelajar dalam pembelajaran) Evaluate and revise (Nilai dan semak semula
 4. 4. 1. ANALISIS PELAJAR • Menganalisis kumpulan sasaran atau pelajar adalah penting untuk membantu guru merancang pengajaran pembelajaran yang sesuai bagi pelajarTUJUAN • Ciri-ciri umum pelajar • Pengetahuan dan pengalaman sedia ada • Gaya belajar ASPEK- ASPEK TERLIBAT
 5. 5. CIRI-CIRI UMUM PELAJAR Umur, tahun, kelas, aliran, jantina, penempatan/daerah/ kawasan dan budaya Pelajar yang lemah dalam penguasaan bahasanya dapat dibantu pembelajarannya melalui penggunaan gambar, bahan konkrit dan aktiviti tanpa media cetak.
 6. 6. PENGETAHUAN DAN PENGALAMAN SEDIA ADA Analisis : membantu guru menyediakan pengajaran yang bermanfaat kepada pelajar Cara : melaksanakan ujian praunit yang akan dipelajari, mengkaji pencapaian pembelajaran unit terlebih dahulu dan mengadakan sesi soaljawab di dalam kelas Guru mudah memilih pengisian sumber pembelajaran dan kaedah yang sesuai yang akan digunakan.
 7. 7. GAYA BELAJAR Gaya pembelajaran individu merujuk kepada cara yang paling sesuai dan berkesan untuk individu itu menguasai pembelajaran Membantu guru merancang pengajaran dan pembelajaran yang efektif Model Dunn dan Dunn, model Honey dan Mumford, dan model Mutiple Intelligence Gadner Gaya pembelajaran individu mempengaruhi cara individu memproses maklumat, membentuk persepsi merupakan faktor motivasi dan tingkah laku belajar.
 8. 8. 2. NYATAKAN OBJEKTIF Objektif pengajaran dan pembelajaran perlu dinyatakan secara jelas Hala tuju pengajaran dan pembelajaran. Spesifik : Penekanan kepada apa yang pelajar boleh buat selepas menjalani proses pembelajaran Pernyataan objektif dapat membantu guru memilih media dan kaedah penyampaian yang sesuai. Guru tidak mungkin dapat menilai pencapaian pelajar tanpa menyatakan objektif terlebih dahulu
 9. 9. PERNYATAAN OBJEKTIF YANG BAIK Siapakah yang hendak dicapai? (Kumpulan sasar) Apakah yang hendak dicapai? Apakah bentuk perlakuan baru) Bagaimana hendak dicapai? (Apakah syarat perlakuan) Apakah tahap pencapaian minimum? (standard pencapaian)
 10. 10. SIAPAKAH YANG HENDAK DICAPAI? • PembelajaranFokus penulisan objektif • Pelajar Kumpulan sasar • Pelajar melibatkan diri dalam P&P secara aktif Bilakah pembelajaran berlaku?
 11. 11. APAKAH YANG HENDAK DICAPAI? Fokus kepada pelajar Tingkah laku dalam objektif P&P hendaklah dapat diukur dan dilihat pencapaiannya Tingkah laku ini juga hendaklah yang wajar dan berasaskan situasi sebenar
 12. 12. CONTOH PERLAKUAN YANG SESUAI Melakar Menamakan Meramal Melukis Menjawab Membaca Menilai Melabel Menjelas
 13. 13. BAGAIMANA HENDAK DICAPAI? Menyediakan suasana, langkah-langkah pembelajaran dan media yang sesuai
 14. 14. APAKAH TAHAP PENCAPAIAN MINIMUM? • darjah ketepatan, kualiti atau kuantiti tingkah laku, tempoh masa yang ditetapkan dan sebagainya. Tahap pencapaian minimum • membolehkan guru menyediakan tindakan susulan bagi membantu pelajar yang belum mencapai objektif P&P dalam bentuk aktiviti pemulihan dan juga aktiviti pengayaan. Pengukuran pencapaian
 15. 15. • Bentuk kualitatif • Bentuk kuantitatif Penulisan tahap pencapaian • Pada akhir pengajaran dan pembelajaran pelajar dapat: - Menamakan secara lisan sekurang-kurangnya tujuh negeri di Malaysia yang mempunyai sultan. Contoh penulisan objektif P&P
 16. 16. 3) PEMILIHAN KAEDAH, MEDIA DAN BAHAN SUMBER Aspek-aspek pemilihan membuat keputusan tentang kaedah yang paling sesuai dengan objektif yang hendak dicapai. memilih format media yang sesuai dengan kaedah yang dipilih. memilih, mengubahsuai atau merekabentuk bahan sumber pembelajaran.
 17. 17. Menurut Mc Alpine & Wetson (1994), untuk memilih bahan sumber yang sesuai soalan-soalan berikut perlu ditanya Adakah bahan dan isi pelajaran menepati kurikulum? Adakah laras bahasanya jelas? Adakah bahan menarik dan dapat memotivasikan murid? Adakah ada panduan pengguna?
 18. 18. 4) U – UTILIZE MATERIALS (GUNAKAN MEDIA DAN BAHAN SUMBER) Semak/pratonton/kaji bahan sumber sebelum digunakan di dalam kelas. Sediakan bahan untuk penggunaan dalam kelas. Sediakan persekitaran yang sesuai untuk pembelajaran. Sediakan pengalaman pembelajaran bagi pelajar. Tindakan-tindakan untuk memastikan media dan bahan yang digunakan bermanfaat kepada guru & pelajar :
 19. 19. 5) REQUIRE LEANER RESPONSE (LIBATKAN PELAJAR DALAM PEMBELAJARAN) Pembelajaran yang melibat proses berfikir dan beraktiviti akan : • Menghasilkan perubahan tingkah laku yang kekal kepada pelajar tersebut. • mengekalkan motivasi pelajar terhadap aktiviti pembelajaran Contoh • latihan dalam bentuk perbincangan • permainan bahasa • latih tubi
 20. 20. Penggunaan media dan bahan sumber yang sesuai : • dapat membantu mengekalkan penglibatan pelajar dalam belajar. • Contoh : • Video • Gambar bersiri • Surat khabar / majalah Kesan • Mencetuskan perbincangan dalam kumpulan. • Menjana idea. • Dapat menyelesaikan masalah.
 21. 21. 6) EVALUATION (NILAI DAN SEMAK SEMULA) Memberi fokus pada dua aspek penilaian: i) Penilaian pembelajaran ii) Penilaian pengajaran Untuk memastikan objektif media dan bahan sumber sesuai dengan keupayaan pelajar, penilaian dibuat sepanjang proses P&P
 22. 22. RUJUKAN • Noriati A.Rashid, et al.(2009). Siri Pendidikan Guru Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Selangor Darul Ehsan: Oxford Fajar Sdn. Bhd. • http://edu3105-amin.blogspot.com/2011/06/model assure_28.html

×