Panduan apa

3,337 views

Published on

Published in: Business, Economy & Finance
0 Comments
5 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,337
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
266
Comments
0
Likes
5
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Panduan apa

 1. 1. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PERLIS 2012 PANDUAN PENULISAN GAYA AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION (APA) 6th EDITIONDisediakan olehNURULHIDAYAH LUCY BT ABDULLAHSABARIAH BT MORAD
 2. 2. TAJUK KANDUNGAN MUKA SURATPeraturan am menulis Seorang pengarang 1-2 Dua hingga tujuh pengarang Lapan atau lebih pengarang Pengarang Melayu/Cina/India/Sikh Nama yang diwarisi Kurniaan gelaran Agensi, Persatuan atua Institusi Badan korporat Nama Persidangan Tiada pengarangRujukan dari buku Keseluruhan buku-bercetak 3 Keseluruhan buku - elektronik Diedit bersama pengarang Diedit tanpa pengarang Sebahagian dari buku - bercetak Sebahagian dari buku - elektronik Diedit lebih dari sekali Rujukan atas talian dan tiada pengarangRujukan terbitan berkala Jurnal dengan DOI 4 Jurnal tanpa DOI Jurnal atas talian/maya tanpa DOI Artikel dalam majalah Artikel surat khabar atas talian/mayaSumber bercetak Disertasi Kedoktoran/Tesis Master –pengkalan data 5 Disertasi Kedoktoran/Tesis Master – tidak diterbitkan Pembentangan Kertas Kerja Kertas kerja atas talian/maya Kertas kerja diterbitkan -bercetak Laporan kerajaan/Badan korporatBukan bahan bercetak Video 6 Blog Forum Surat elektronik Perisian computer
 3. 3. TAJUK KANDUNGAN MUKA SURATPersembahan jadual/rajah Melabel jadual/rajah dalam teks 7-8 Melabel jadual/rajah dalam lampiran Menulis rujukan jadual/rajah dalam teks Kedudukan jadual/rajah dalam teksMemetik rujukan ke dalam Seorang pengarang 9-10teks Pengarang yang sama buat kali ke dua Dua pengarang Tiga hingga lima pengarang Enam atau lebih pengarang Badan berkumpulan sebagai pengarang Pengarang – nama keluarga sama Tiada pengarang Dari sumber ke duaMemetik terus dari sumber Kurang dari 40 perkataan 11penulis Lebih dari 40 perkataanMenulis rujukan Contoh menulis rujukan 12Penulisan Teks Contoh penulisan teks 13Penulisan Abstrak Contoh penulisan abstrak 14Nota Tambahan 15
 4. 4. Panduan menulis senarai rujukanSeorang pengarang Nama akhir (last name)/Nama Smith, F. (1985). Reading. keluarga(surname) dahulu Cambridge: Cambridge diikuti oleh huruf pertama nama University. awal pengarang (author initials)Dua hingga tujuh Nama akhir/Nama keluarga Grice,H.P., & Gregory,R.L. (1968).pengarang dahulu diikuti oleh huruf Early language development.(Senaraikan semua pertama nama awal pengarang. New York: McGraw-Hill.pengarang) Gunakan simbol ‘&’ bukannya ‘dan’. Kamarulzaman Bakri, Rohaida Che Dan, Rosnani Noh, Rodziah Hassan & Ahmad Rifae. (2004). Strategi bimbingan rakan sebaya timbal-balik: Refleksi terhadap pelaksanaannya. Kuala Lumpur : Kementerian Pelajaran Malaysia.Lapan atau lebih Masukkan senarai enam Roeder,K., Howdeshell,J., Fulton,L.,pengarang pengarang pertama diikuti Lochhead,M., Craig,K., dengan tiga titik ellipsis (…) Peterson,R., ... Applin,M. (1967). dan diakhiri dengan nama Nerve cells and insect behavior: pengarang terakhir. A manual. Cambridge, MA: Harvard University Press.Pengarang Melayu Tinggalkan ‘bin’ atau ‘binti’ Dato’ Ismail Bin Kamus Dipetik sebagai Ismail Kamus (2010). Indahnya amalan doa. Kuala Lumpur: Telaga Biru.Pengarang Cina Nama keluarga (surname) Cai Jin Fai diikuti oleh huruf pertama nama pengarang yang seterusnya Dipetik sebagai (First name followed by author initial) Cai, J.F. (1998). Exploring students’ conceptual … algorithm. School Science and Mathematics, 98(2), 93-98.Pengarang Cina Vincent Foo Hiap Khian Nama keluarga (surname)dengan nama Inggeris diikuti oleh huruf pertama nama Dipetik sebagai pengarang yang seterusnya (First name followed by author Foo, V.H.K. (1993). Sarawak: Mini initials) episodes of the past. Petaling Jaya: Fajar Bakti.
 5. 5. Panduan menulis senarai rujukanNama India &Sikh Tinggalkan d/o, s/o, a/l, a/p Parmjit Singh. (20007). Bridging children learning from multiplicative structures to proportional reasoning. Prosiding EARCOME 2007, pp 335-341.Nama yang diwarisi Gunakan nama yang diwarisi Raja Ahmad Niza Dipetik sebagai Raja Ahmad NizaKurniaan gelaran Tinggalkan gelaran seperti Tun Dr Mahathir Mohamad Datuk/Tan/Sri/Tun/Prof/Dr/Haji Dipetik sebagai Mahathir MohamadAgensi, Persatuan Gunakan nama lengkap yang Contoh: American Psychologicalatau Institusi sebagai rasmi Association bukannya APA.pengarang Contoh: Kementerian Pelajaran Malaysia bukannya KPM Kementerian Pelajaran Malaysia (2006). Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah: Spesifikasi kurikulum tahun 6. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum.Badan korporat Gunakan nama lengkap yang Committee of Bank Rakyat rasmi (2010). Bank Rakyat finance. Kuala Lumpur: DBP.Nama Persidangan Tidak perlu masukkan Fourth International Conference on(Conference) nombor/bilangan. Science and Mathematics Education. (2011). Dipetik sebagai International Conference on Science and Mathematics Education. (2011).Pengarang tidak Developing a team work. (2006). Gunakan tajuk artikel sebagaidiketahui/ Tiada menggantikan nama pengarangpengarang
 6. 6. Senarai rujukan : Buku, buku rujukan, and bab dalam buku (book chapters) Jenis rujukan Bentuk am Contoh rujukanSeluruh buku, versi Author, A.A. (Year). Title Bandura, A.J. (1977). Social learningbercetak (Entire book, of work. theory. Englewood Cliffs, NJ:print version) Location:Publisher. Prentice Hall.Seluruh buku, versi Author, A.A. (Year). Title Shotton, M.A. (1989). Computerelektronik of work. Retrieved addiction? A study of computer from http://www.xxxxx dependency. Retrieved from http://www.ebookstore.tandf.co.uk/ht ml/index.aspBuku yang diedit bersama Author, A.A. (Year). Title Plath, S. (2000). The unabridgedpengarang of work. (A.A. Editor, journals (K.V. Kuklil, Ed.). New York: Ed.). Location: Anchor. Publisher.Buku yang diedit tetapi Editor, A.A. (Ed.). (Year). Smith, F., & Kenney, G.M. (Eds.).tanpa pengarang Title of work. Location: (1985). Reading. Cambridge: Publisher. Cambridge University.Bab dalam buku versi Author, A.A., & Author, Pugalee, D. (1985). Levelsbercetak B.B. (1995). Title of of thinking. In J. Hierbert (Ed.), chapter. In A. Editor, Mathematical thinking (pp.221 – B. Editor, & C. Editor 240). New York: Guilford Press. (Eds.), Title of book (pp. xxx-xxx). Location: Publisher.Bab dalam buku versi Author, A.A., & Author, Pugalee, D. (1985). Levelselektronik B.B. (1995). Title of of thinking. In J. Hierbert (Ed.), chapter. In A. Editor, Mathematical thinking (pp.221 – B. Editor, & C. Editor 240). Retrived from (Eds.), Title of book http://www.nhlbi.nih/entries/html (pp. xxx-xxx). Retrieved from http://www.xxxxxBuku yang telah diedit Helfer, M.E., Kerne, R.S., & Drugman,lebih dari sekali R.D. (1997). The battered child (5th ed.). Chicago: University of Chicago Press.Rujukan atas talian dan Heuristic. (n.d.). In Merriam-Webster’stiada pengarang atau online dictionary (11th ed.) Retrivededitor from http://www.m- .com/dictionary/heuristic
 7. 7. Senarai rujukan : Terbitan berkala (periodicals)Bahan terbitan berkala merujuk kepada bahan yang diterbitkan secara berkala sepertijurnal, majalah, surat khabar, surat berita (newsletter), risalah, makalah Rujukan amAuthor, A.A., Author, B.B., & Author, C.C. (year). Title of article. Title of Periodical, volume number(issue number), pages. Jenis Bentuk am Contoh rujukan rujukanJurnal Author, A.A., & Author, B.B. Pierce, R., Stacey, K., Wander, R., & Ball, L.dengan (year). Title of article. Title (2011). The design of lessons usingDOI of Periodical, xx, pp-pp. mathematics analysis software to support doi:xx.xxxxxxxxxx multiple representations in secondary school mathematics. Technology, Tiada titik Pedagogy and Education, 20(1). doi:10.1080/1475939X.2010.534869Jornal Author, A.A., Author, B.B., & Pierce,R., & Stacey,K. (2011). Lesson Studyartikel Author, C.C. (year). Title for profesional development and research.tanpa DOI of article. Title of Journal of Science and Mathematics Education(bercetak) Periodical, volume in Southeast Asia, 34(1), 26-46. number (issue number), pages.Journal Author, A.A., Author, B.B., & Olive,J. (2000). Learning geometry intuitivelyartikel Author, C.C. (year). Title with the aid of a new computer tool: Thetanpa DOI of article. Title of Geometer’s Sketchpad. The Mathematics(atas Periodical, volume number Educator, 2(1), 1-5. Retrieved fromtalian) (issue number), pages. http://jwilson.coe.uga.edu/DEPT/IME/Issues/v Retrieved from 02n1/5olive.html http://www.xxxxxxxx Tiada titikArtikel Author, A.A., Author, B.B., & Mohd Azlan Ismail. (2012, Mac). Tragedidalam Author, C.C. (year, berdarah: Killing fields. Anis, 175, 46-47.majalah month). Title of article. Title of Magazines, Volume Number (issue number), pages.Artikel Choo, G.H. (2012, February 5). Prediting heartdalam disease risks. Sunday Star, pp.5-6.suratkhabar Nota: Sekiranya sambungan artikel ada pada muka surat lain tetapi tidak mengikut urutan (discontinuous pages) senaraikan semua muka surat dan pisahkan dengan koma.Artikel Brody, J.E. (2007, December 11). Mentalsurat reserves keep brain agile. The New Yorkkhabar Times. Retrieved frommaya atau http://www.nytimes.comatas talian Tiada titik
 8. 8. Senarai rujukan : Sumber bahan bercetak yang lain Rujukan amAuthor, A.A., Author, B.B., & Author, C.C. (year). Title of article. Title of Periodical, volume number(issue number), pages. Jenis rujukan Bentuk am Contoh rujukanDisertasi Author, A.A. (Year). Title of Hughes, E.K. (2006). Lesson planning as aKedoktoran/ doctoral dissertation or vehicle for developing pre-serviceTesis Master dari master’s thesis (Doctoral secondary teachers’ capacity to focuspangkalan data dissertation or master’s on students’ mathematical thinkingkomersil thesis). Retrieved from (Doctoral dissertation). Retrived from(commercial Name of database. ProQuest Dissertation and Thesesdatabase ) (Accession or Order No.) database. (UMI No. 3250973).Disertasi Author, A.A. (Year). Title of Ong, Y.E. (1997). The mental activitieskedoktoran/ doctoral dissertation or involved in Malaysian AdditionalTesis Master master’s thesis Mathematics Examinations.(tidak diterbitkan) (Unpublished doctoral (Unpublished doctoral dissertation). dissertation or master’s University of Warwick, United Kingdom. thesis). Name of Institution, Location.Pembentangan Presenter, A.A.(Year, Month). Parmjit Singh, Afandi Sahari & Nazariahkertas Title of paper or poster. Moideen. (2009, November). Ankerja/poster Paper or poster session analysis of the distribution of word presented it the meeting problems in primary school mathematics of Organization Name, textbooks used in Malaysia schools. Location. Paper presented at the third International Conference on Science and Mathematics Education, Penang.Kertas kerja Cheah, U.H. (2010, February).dalam Conceptualizing a framework forpersidangan mathematics communication in Malaysiadicapai atas primary schools. Paper presented at thetalian atau third APEC-Tsukuba Internationalsecara maya Conference. Retrieved from http://www. criced. Tsukuba.ac.jp/math/apec/apec2009Kertas kerja NurulHidayah Lucy Abdullah & Ong. S.L.dalam (2009). Use of performance task inpersidangan assessing Year Six students’ levels ofyang diterbitkan mathematical thinking. Proceedings of(bercetak) the third International Conference on Science and Mathematics Education, Penang. pp. 386-394
 9. 9. Badan korporat, Author, A.A. (Year). Title of United States Curriculum Centre for theLaporan work (Report No.xxx). Study of Mathematics. (2004). Everybodykerajaan, Location: Publisher. counts: A report to the nation on the futureDokumen of mathematics education. (Report numberkerajaan if any). Retrived http://www.mathcurriculumcenter.org/PDFS ?CCM?summaries?everybody_counts_sum mary.pdf Malaysia Ministry of Education. (2006). Integrated curriculum for primary schools: Curriculum specifications. Kuala Lumpur: Curriculum Development Centre.
 10. 10. Senarai rujukan : Bukan bahan bercetak Rujukan amProducer, A.A. (Producer), & Director, B.B. (Director). (Year). Title of motion picture [Motion picture]. Country of Origin: Studio. Jenis rujukan Bentuk am Contoh rujukanVideo Reader’s Digest Association Limited. (Producer). (2010). Quest for immortality [DVD]. United States: RdAsia Associations.Blog post Author, A.A. (Year, MiddleKid. (2007, January 23). Re: The Month Day). Title of unfortunate prerequisites and post [Description of consequences of partitioning your mind form]. Retrieved from [Web log post]. Retreived from http://www.xxx http://scienceblogs.com/pharyngula/2007/01/ the_unfortunate_prerequisites.php MiddleKid adalah nama timangan pengarang atau nama yang dipaparkan pada skrin.Mesej dihantar Rampersand, T. (2005, June 8). Re: Traditionalkepada forum knowledge and traditional culturalatas talian atau expressions [Online forum comment].kumpulan diskusi Retrieved from(discussion http://www.wipo.int/roller/comments/ipisforugroup) m/Weblog/theme_eight_how_can_cultural#c ommentsMesej dihantar Siti Aminah. (2012, Januari 8). Re: Pengukurankepada senarai IQ [Electronic mailing list message].surat elektronik Retrieved from(electronic mailing http://tech.groups.yahoo.com/group/messaglist) e/670Perisian komputer Comprehensive Meta-Analysis (Version 2) [Computer Software]. New Jersey: Biostat.
 11. 11. Mempersembahkan dapatan kajianDapatan kajian boleh dipersembahkan dalam bentuk jadual atau rajah. Rajah merujuk kepadasebarang bentuk illustrasi seperti carta, graf, gambar foto, dan lukisan kecuali jadual.(1) Mempersembahkan jadual/rajah dalam teksMelabel jadual dalam teks Jadual 1, Jadual 2,Jadual 3, …√ bukannya 1a, 1b, 1c,… xMelabel rajah dalam teks Rajah 1, Rajah 2, Rajah 3… √ Bukannya 5, 5a, 5b… ×Melabel jadual dalam lampiran Jadual A1, Jadual A2… (Bagi lampiran A)Melabel rajah dalam lampiran Rajah A1, Rajah A2…(Bagi lampiran A)Kedudukan jadual dalam teks Di sebelah kiri teks (sebaris dengan teks). Teks dalam jadual boleh gunakan langkau sebaris atau dua baris tetapi mesti konsisten sepanjang penulisan. Saiz huruf dalam jadual tidak kurang dari 8 poin dan tidak lebih dari 14 poin Nombor jadual Table 1 number Langkau dua baris Tajuk Jadual (Italik) Participant Characteristics (mesti konsisten) Need Do Not Training Need Training Used GSP 220 40 Langkau satu Never 188 67 atau dua baris used GSP (mesti konsisten) Nota: (1) Tiada garis menegak (vertical line) dalam jadual. (2) Sekiranya tajuk jadual panjang (2 baris) maka baris pertama dan ke dua ditaip langkau sebaris.Menulis rujukan jadual dalam Di dalam teks jadual dirujuk menggunakan nombor jadual.teks Contoh: (1) Analisis dapatan soal selidik yang dimuatkan dalam Jadual 1 menunjukkan… (2) Jangan tulis “Rajah di atas (di bawah) menunjukkan…” “Rajah pada muka surat 32 menunjukkan…”
 12. 12. Kedudukan rajah Di letakkan di tengah teks (walaubagaimanapun tiada ketetapan dibuat oleh dalam teks APA). Saiz huruf dalam rajah tidak kurang dari 8 poin dan tidak lebih dari 14 poin. Tajuk rajah diletakkan di bahagian bawah rajah. Contoh L019 P006 Figure 2. Written solution of adding two fractions with different denominators. Nombor Caption rajah ditulis sebaris rajah dengan nombor rajah (tidak diitalikkan diitalikkan) Kekangan pelajar dalam langkah-langkah penulisan penyelidikan tindakan 90 80 70.7 74.8 70 55.6 51.5 60 46.4 46.4 50 Peratus 40 30 20 10 0 Mudah Objektif Tajuk Sampel Perkaitan APA Soalan kajian Sorotan Analisis data Refleksi P&P Pengenalan Analisis Tinjauan Awal Teknik kumpul data Refleksi kajian Fokus kajian Tinjauan Awal Merancang Strategi Sukar Langkah-langkah penulisan penyelidikan tindakan Rajah 1. Kekangan guru pelatih Semester 8 Ambilan 2008 dalam penulisanSekiranya caption rajah terlalu pelaporan penyelidikan tindakan tindakan mengikut urutan yang ditetapkan.panjang, baris seterusnya dimulakansebaris dengan atau di bawah ‘Rajah’(langkau sebaris) .
 13. 13. Panduan memetik rujukan ke dalam teks Pengarang Contoh Memetik idea penulisSeorang pengarang (a) Tinjauan literatur perlu dibuat secara meluas dalam melaksanakan suatu kajian kerana ia membantu menjelaskan isu dan masalah secara komprehensif (Creswell, 2008). (b) Menurut Creswell (2008), dalam melaksanakan suatu kajian tinjauan literatur perlu dibuat secara meluas kerana ia membantu menjelaskan isu dan masalah secara komprehensif. (c) Dalam kajian pada tahun 2008, Creswell mendapati tinjauan literatur perlu dibuat secara meluas dalam melaksanakan suatu kajian kerana ia membantu menjelaskan isu dan masalah secara komprehensif.Seorang pengarang Menurut Torkldsen (2000), aktiviti fizikal sangat penting(merujuk kepada pengarang kerana ia berupaya meningkatkan kecerdasan dalamyang sama buat kali ke dua kalangan murid-murid. Torkldsen juga mendapati…dalam ayat beikutnya) Nota: Abaikan tahun dalam suntingan pada ayat berikutnya.Dua pengarang Marshall dan Rossman (2003) menyatakan bahawa penggunaan bahan bantu mengajar dapat menimbulkan kesan positif seperti murid-murid lebih berminat mengambil bahagian semasa proses pengajaran dan pembelajaran.Tiga, empat atau lima pengarang Holland, Holt, Levi, dan Beckett (2001) menyatakan … (suntingan pertama dalam teks) Hollant et al. juga mendapati… (suntingan pada ayat seterusnya dalam perenggan yang sama) Holland et al. (2001) mendapati… (suntingan seterusnya dalam perenggan yang lain)Enam atau lebih pengarang Adkins et al. (2001) mengkaji… (nama pengarang pertama sahaja dan diikuti dengan et al.)Enam atau lebih pengarang di Farisha, Liyana, Amran, Aziz, Daniel, dan Tan (2011)mana beberapa pangarang yang mendapati…sama membuat kajian pada Farisha, Liyana, Amirhan, Suhaida, Megat Ali,dan Vincenttahun yang sama atau berbeza (2011) mendapati… Rujukan di atas disunting sebagai Farisha, Liyana, Amran, et al. (2011) dan Farisha, Liyana, Amirhan, et al. (2011) mendapati…
 14. 14. Pengarang ContohBadan berkumpulan sebagai Kementerian Pelajaran Malaysia [KPM], 2005…pengarang (suntingan kali pertama)Cth: Persatuan, Agensi kerajaan,Persatuan dll KPM (2005)… (Mengeja nama penuh hanya pada suntingan pertama sahaja dan gunakan singkatan dalam suntingan seterusnya. Contoh lain yang boleh menggunakan akronim (huruf pertama setiap perkataan) – TIMSS, AIDS, SUHAKAM, …Pengarang dengan nama L. Spencer (1965) dan G. Spencer (1983)keluarga (surname) yang sama mengkaji …Tiada pengarang Sunting dua/tiga perkataan pertama dari tajuk artikel, tajuk bab, tajuk web page Contoh: Kanak-kanak bermasalah pendengaran memerlukan sokongan persekitaran... (“Keistimewaan Anak,” 2002). Nota: Tajuk bab, artikel, web page berada dalam pengikat kata “…….” Sunting dua/tiga perkataan pertama dari tajuk buku, bahan berkala, brosur, laporan Contoh: … dari buku 33 Amalan Mendidik Anak Soleh (2012) didapati… Nota: Tajuk buku, bahan berkala, brosur, laporan diitalikkanMemetik petikan dari sumber ke Dalam teks ditulis sebagaidua(memetik idea/petikan penulis A Mengikut teori Piaget (seperti petikan dalam Bjorklund,dalam tulisan penulis B) 1989)… According to Piaget theory (as cited in Bjorklund, 1989)…
 15. 15. Memetik terus dari sumber penulis (kurang dari 40 perkataan) Contoh Dalam membicarakan panduan asas fiqah wanita, Siti Nor Bahyah (2008) menyatakan bahawa “semakin tinggi ilmu yang dimiliki, bukan untuk bermegah tetapi untuk memandu seseorang itu meningkatkan amal kebajikan. Amal fardu kifayah dan amal fardu ain dapat dijadikan sebagai bekalan yang akan manusia bawa apabila telah mati kelak” (ms. 152). Jangan italik petikan Memetik terus dari sumber penulis (lebih dari 40 perkataan) Contoh Below is the statement quoted in the KBSR that shows the importance of mathematical thinking elements and problem solving in the teaching and learning mathematics: The learning of mathematics at all levels involves more than just the basic acquisition of concepts and skills. It involves, more importantly, an understanding of the underlying mathematical thinking, general strategies of problem solving, communicating mathematically and inculcating positive attitudes towards an appreciation of mathematics as an important and powerful tool in everyday life. (Curriculum & Malaysia, 2006, p. 112)Indent ½ inci. Langkau dua baris Sumber petikan, tahunbagi keseluruhan petikan. Jangan dan muka suratitalik petikan. Abaikan tanda“…” dalam petikan.
 16. 16. Jarak indent tidak ditetapkan olehAPA. Boleh tab sekali atau tetapkansendiri kedudukan baris kedua tapimesti konsisten. Contoh menulis rujukan Langkau dua baris Rujukan Aida Suraya Md Yunus. (1996). Skim nombor perpuluhan bagi murid tahun tiga sekolah rendah. (Unpublished doctoral dissertation). Universiti Malaya. Aspinwell, L., & Miller, D. (1997). Students positive reliance on writing as a process to learn first semester Calculus. Journal of Institutional Psychology, 24, 253-261. Carpenter, T. P. (1986). Conceptual knowledge as a foundation for procedural knowledge. In J. Hiebert (Ed.), Conceptual and procedural knowledge: The case of mathematics (pp. 113-132). New Jersey: Lawrence Elbaum Associates. Koay, C. Y. (2007). Mathematical problem solutions paths of trainees in teacher training college. (Unpublished doctoral dissertation). Universiti Sains Malaysia. Malaysia, Kementerian Pendidkan. (2002). Surat pekeliling ikhtisas: Pelaksanaan sukatan pelajaran yang disemak semula bagi KBSR dan KBSM. KP(BS) 8591/Jld.XVIII (2) 14 Januari 2002. Retrieved from http://apps.emoe.gov.my/bs/spi/ 2002/2 -2002.pdf Marzita Puteh. (2002). Factors associated with mathematics anxiety. Tanjong Malim: Universiti Pendidikan Sultan Idris. Roster, A., Ulrich, C., Bilino, J., Sterzer, P., Weidauer, S., Bernhardt, T., … Kleinshmidt, A. (2005). Effects of arousing emotional scenes on the distribution of visualspatial attention: Changes with aging and early subcortocal vascular dementia. Journal of the Neurological Sciences, 229, 109 -116. Doi:10.1016/j.jns.2004.11.007
 17. 17. Contoh Penulisan TeksBagi kata nama ampenggunaan numeralselepasnya diterima Jadual 1 menunjukkan jadual perancangan bagi sepanjang proses kajian tindakan dilaksanakan. Setiap perancangan telah ditetapkan tarikhnya supaya kajian ini berjalan dengan lancar. Rajah 2 menunjukkan empat keping gambar yang diambil daripada papan aktiviti responden sewaktu proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Seramai 15 orang responden terlibat dalam kajian ini. Mereka terdiri daripada tujuh orang responden lelaki dan lapan orang responden perempuan dari kelas 5 Amanah. Borang latar belakang (Lampiran G) disediakan untuk mengetahui serba sedikit latar belakang keluarga responden-responden ini dan pengenalan diri responden bagi memudahkan proses temu bual yang akan dilakukan kelak. Borang ini disediakan dalam bentuk jadual bagi memudahkan pengkaji untuk mengisi maklumat. Bilangan 1 hingga 9 hendaklah Bilangan 10 dan ke atas di tulis dalam perkataan hendaklah di tulis dalam contoh: satu, dua, … sembilan. numeral contoh: 10, 11, 12 .…
 18. 18. Contoh penulisan abstrak Centered and the top of the page Abstract This action research attempts to improve teacher’s classroom teaching of the adding of fractions with different denominators. Adding fractions with different denominators have always been a problem for the researchers Year 5 students in the teaching and learning of mathematics. This research has been conducted on 24 Year 5 students by using techniques of ‘caterpillars’ in helping students developSingleparagraph, skills appropriate to adding two or more fractions of different denominators.no indent,Double- Observation was carried out throughout the teaching and learning usingspaced,Times ‘caterpillars’ techniques. Students’ exercise books, observations in class and aRoman 12 diagnostic test are the main data sources to gain insight into the effectiveness of teacher’s teaching strategies. Findings indicates that students were able to grasp the concept of adding two or more fractions with different denominators using ‘caterpillars’ techniques. Keywords: addition of fractions, operations with fraction, primary mathematics, caterpillar technique. Dipetik dari NoorHajratun Ain (2011)
 19. 19. NOTA TAMBAHAN (A) NOMBOR DITULIS DALAM NUMERALNombor 10 dan ke atas  12 cm  13 senarai  25 tahun  105 perkataanNombor yang mewakili fungsi  Darab 5  3 kali lebih banyakmatematik  Lebih 5% dari sampel  0.33 dariNombor yang mewakili  1 jam 24 min  pukul 12:30 a.m.masa,tarikh,skor dll  Skor 4 pada skala 5  Jadual 4 (B) NOMBOR DITULIS DALAM PERKATAANSebarang nombor di permulaan  Empat puluh peratus  Dua belas pelajarayat, tajuk dari sampel kajian menunjukkan menunjukkan peningkat, dan 12 peningkatan pelajar lagi …Common fractions  Two-thirds majority  One fifth of the classPenggunaan yang telah  Lima Rukun Islam  The twelve Apostlesditerima umum(C) GABUNGAN NOMBOR DAN PERKATAANSituasi untuk meningkatkan  Ten 7-point scale  2 two-waypenjelasan interactions(D) SINGKATAN LATINPastikan penggunaan singkatan Latin sesuai dengan situasi.i.e., that ise.g., for exampleetc and so forthviz., namelycf. compareet al., and others

×