Wet aanpassingbestuursprocesrechtWat is er nieuw en watkan/moet ik er mee?Bart Roozendaaladvocaat overheid en onderneming1...
2InleidingWet aanpassing bestuursprocesrechtDoelstelling van de wet is te komen tot eengeconcentreerder alsmede sneller en...
InleidingVele maatregelen om het bestuursprocesrechteffectiever te maken. Vandaag gaat het over diemaatregelen die in de g...
Stroomlijnen 6:18/6:19Doelstelling: regeling t.a.v. nieuwe besluitenhangende bezwaar of beroep. Artikel 6:18 isvervallen. ...
Uitbreiding werking 6:22Een besluit waartegen bezwaar is gemaakt of beroepis ingesteld, kan, ondanks schending van eengesc...
Bij de CHW is er al mee geoefend, bijvoorbeeld:- Stukken ten onrechte niet ter inzage gelegd ispasseerbaar (ABRvS 31-10-20...
RelativiteitEen van de kroonjuwelen van de regeling: introductievan het relativiteitsvereiste in het gehelebestuursrecht i...
RelativiteitDit vereiste past volgens de regering bij derechtsbeschermingsfunctie van het bestuursrecht enspeelt met name ...
RelativiteitBij de toepassing van 1.9 CHW blijkt dat er moet eenverband bestaan tussen ingeroepen norm en dedaadwerkelijke...
RelativiteitEerste toepassing 8:69a: SNS-zaak ABRvS 25 februari2013, 201301173/1/A3.Betoogd werd dat het onteigeningsbeslu...
Diverse aanpassingenOpnemen ‘antwoordkaartmethode’ in artikel 7:3 Awb.Was al praktijk bij veel bestuursorganen, maar nieti...
Diverse aanpassingenArtikel 8:12a Awb maakt het nemen van een conclusiemogelijk door een lid van het college. Per 1 januar...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Presentatie Wet aanpassing bestuursprocesrecht

461 views

Published on

Op 6 en 12 maart 2013 vond voor de zesde keer de Gemeentedag van AKD plaats. De dag stond in het teken staat van recente wijzigingen in wet- en regelgeving en andere onderwerpen die de gemeentelijke rechtspraktijk raken.

Deze PowerPoint presentatie met als titel: ‘Wet aanpassing Bestuursprocesrecht. Wat is er nieuw en wat kan/ moet ik er mee?’ is toen gebruikt.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Bart Roozendaal (broozendaal@akd.nl).

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
461
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Presentatie Wet aanpassing bestuursprocesrecht

 1. 1. Wet aanpassingbestuursprocesrechtWat is er nieuw en watkan/moet ik er mee?Bart Roozendaaladvocaat overheid en onderneming12 maart 2013
 2. 2. 2InleidingWet aanpassing bestuursprocesrechtDoelstelling van de wet is te komen tot eengeconcentreerder alsmede sneller en effectieverbestuursprocesrecht, definitieve geschilbeslechtingbinnen een redelijke termijn, zie 8:41a Awb.Er zijn al veel maatregelen op dit terrein genomen,zowel bij wet als in de rechtspraak. Denk aan meeraandacht voor definitieve geschilbeslechting,Dwangsom niet tijdig beslissen, introductiebestuurlijke lus, introductie relativiteitsvereiste CHW.
 3. 3. InleidingVele maatregelen om het bestuursprocesrechteffectiever te maken. Vandaag gaat het over diemaatregelen die in de gemeentelijke praktijk echt vanbelang zijn.De Wab is inmiddels voor het grootste deel in werkinggetreden, Stb. 2012/682 (wettekst) en Stb. 2012/684(inwerkingtreding). De regeling inzake het incidenteelhoger beroep is nog niet in werking getreden.Veegwet in voorbereiding om technische gebreken teherstellen, o.a. in het vreemdelingenrecht. Stand:ingediend bij Tweede Kamer.3
 4. 4. Stroomlijnen 6:18/6:19Doelstelling: regeling t.a.v. nieuwe besluitenhangende bezwaar of beroep. Artikel 6:18 isvervallen. Het oude 6:18/6:19 Awb is samengevoegdin het nieuwe 6:19 Awb.Van toepassing in bezwaar en beroep en gaat nuover intrekking, wijziging of vervanging van hetbestreden besluit. Van rechtswege is het bezwaar ofberoep daartegen gericht, tenzij partijen daarbijonvoldoende belang hebben.Tekst is deels gewijzigd, maar regeling is codificatie4
 5. 5. Uitbreiding werking 6:22Een besluit waartegen bezwaar is gemaakt of beroepis ingesteld, kan, ondanks schending van eengeschreven of ongeschreven rechtsregel of algemeenrechtsbeginsel, door het orgaan dat op het bezwaar ofberoep beslist in stand worden gelaten indienaannemelijk is dat de belanghebbenden daardoor nietzijn benadeeld.Oude regeling betrof alleen vormvoorschriften, dezebeperking komt nu te vervallen“aannemelijk is dat” geeft beoordelingsruimte aanbestuursorgaan en bestuursrechter.5
 6. 6. Bij de CHW is er al mee geoefend, bijvoorbeeld:- Stukken ten onrechte niet ter inzage gelegd ispasseerbaar (ABRvS 31-10-2012, LJN: BY1740- Onbevoegd genomen besluit dat is bekrachtigd ispasseerbaar (ABRvS 25 juli 2012, LJN: BX2555)- Toetsing aan verkeerde bestemmingsplan is nietpasseerbaar (ABRvS 6 juni 2012, LJN: BW7640)6:22 Awb is van toepassing in bezwaar én beroep.6
 7. 7. RelativiteitEen van de kroonjuwelen van de regeling: introductievan het relativiteitsvereiste in het gehelebestuursrecht in 8:69a Awb:De bestuursrechter vernietigt een besluit niet op degrond dat het in strijd is met een geschreven ofongeschreven rechtsregel of een algemeenrechtsbeginsel, indien deze regel of dit beginselkennelijk niet strekt tot bescherming van de belangenvan degene die zich daarop beroept.7
 8. 8. RelativiteitDit vereiste past volgens de regering bij derechtsbeschermingsfunctie van het bestuursrecht enspeelt met name in meerpartijengeschillen.- Strikt relativiteitsvereiste beoogd: vaststellen watbeschermingsbereik is en niet slechts wat globaledoel is van het regelcomplex- Uitsluitend van toepassing indien een normkennelijk niet strekt tot bescherming van degenedie zicht er op beroept- Vereiste geldt slechts in (hoger) beroep, net alsonder 1.9 CHW8
 9. 9. RelativiteitBij de toepassing van 1.9 CHW blijkt dat er moet eenverband bestaan tussen ingeroepen norm en dedaadwerkelijke reden om beroep in te stellen (ABRvS28 november 2012, LJN: BY4380)- Bepalingen Wet geluidhinder strekken terbescherming van bewoners nieuw te bouwenwoningen- Wijze waarop wordt omgegaan metbelangenorganisatie (ABRvS 28 november 2011,LJN: BY4360)- Natuurbeschermingsbelangen (ABRvS 17 oktober2012, LJN: BY0404)9
 10. 10. RelativiteitEerste toepassing 8:69a: SNS-zaak ABRvS 25 februari2013, 201301173/1/A3.Betoogd werd dat het onteigeningsbesluit eensteunmaatregel inhoudt, goedkeuring Commissievereist. Ook zou onteigeningsbesluit een concentratievan ondernemingen tot stand brengt, nu de Staatreeds eigenaar is van ABN AMRO. De Afdeling gaatniet in op deze beide beroepsgronden, nu niet isvoldaan aan relativiteitsvereiste.10
 11. 11. Diverse aanpassingenOpnemen ‘antwoordkaartmethode’ in artikel 7:3 Awb.Was al praktijk bij veel bestuursorganen, maar nietinvullen bleef zonder gevolgen. Nu kanbestuursorgaan horen achterwege laten indien niettijdig wordt verklaard gebruik te willen maken van hetrecht te worden gehoord. Voor beroep geldt 7:17 envoor het klachtrecht geldt 9:10 AwbIntroductie grote kamer bij andere bestuursrechtersdan de rechtbanken. Artikel 8:10a Awb:doorverwijzing indien dit haar met oog oprechtsontwikkeling en rechtseenheid geradenvoorkomt. Grote kamer bestaat uit 5 leden(voorzitters ABRvS, presidenten CRvB en CBb)11
 12. 12. Diverse aanpassingenArtikel 8:12a Awb maakt het nemen van een conclusiemogelijk door een lid van het college. Per 1 januari2013 is benoemd Prof. mr. R.J.G.M. Widdershoven alsAG in de drie hoogste rechtscolleges. Doelstelling ishet bevorderen van de rechtseenheid.Versoepeling kortsluiting in hoger beroep, dit wordtook mogelijk indien de uitspraak voor meervoudigekamer van de rechtbank is gedaan.(Voorwaardelijk) incidenteel appel (8:110-112 Awb)binnen zes weken nadat de gronden zijn toegezonden(nog niet in werking getreden)12

×