Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
woonproject uitbreiding Clementwijk                        opmaak wegen- en rioleringsontwerp en i...
woonproject uitbreiding Clementwijk              woon- en leefkwaliteit                   ...
woonproject uitbreiding Clementwijk                            situering  FRIS IN HET LANDSCH...
woonproject uitbreiding Clementwijk              Uitbreiding bestaande wijk:               - ...
woonproject uitbreiding Clementwijk                                   startvergadering 1...
eerste schets                           Bekelstraat                      ...
woonproject uitbreiding Clementwijk              NGO advies              • Opgesteld door:  ...
woonproject uitbreiding Clementwijk              NGO advies: Succes van duurzaam ontwerp          ...
woonproject uitbreiding Clementwijk              NGO advies: Succes van duurzaam project          ...
woonproject uitbreiding Clementwijk                NGO advies: conclusies                v...
reliëf                             spieveldstraat                       ...
bestaande grachtenstructuur                              spieveldstraat           ...
grachtenstructuur  FRIS IN HET LANDSCHAPGRONTMIJ
onderlegger masterplan                              spieveldstraat              ...
uitgangspunt: grachtenstructuur              als basislayer voor het ontwerp!                ...
uitgangspunt: grachtenstructuur              als basislayer voor het ontwerp!                ...
uitgangspunt: autoluwe wijk              slimme mobiliteit: openbaar vervoer                ...
uitgangspunt: autoluwe wijk              slimme mobiliteit: openbaar vervoer                ...
uitgangspunt: ‘parkweg’ auto wordt                   ‘parkweg’een wandel- en fietspromenade      ...
uitgangspunt: gebundelde groenstructuur                    aaneengesloten structuur          ...
forse groenstructuur - Vauban Freiburg  FRIS IN HET LANDSCHAPGRONTMIJ
gebundelde groenstructuur: vrij spel voor natuur en kinderen  FRIS IN HET LANDSCHAPGRONTMIJ
uitgangspunt: 2 hoofdontsluitingen                 verblijfskwaliteit primeert              ...
uitgangspunt: 2 hoofdontsluitingen                            3 lobben            ...
uitgangspunt: veldenstructuur tussen de grachten                         duurzame wijk:      ...
eerste visie parkeren                                   oppervlakte berekening     ...
eerste visie parkeren                   gebundeld parkeren              de auto als ‘gast...
tweede voorstel parkeren                          spieveldstraat                ...
uitgangspunt: verblijfskwaliteit!              dwarspleintjes en erven: leefstraten!            ...
uitgangspunt: fiets- wandelnetwerk!  FRIS IN HET LANDSCHAPGRONTMIJ
uitgangspunt: fiets- wandelnetwerk!                              hierarchie         ...
uitgangspunt: woonkwaliteit               ruimte voor voorzieningen!              duurzame wi...
gemeenschapsfuncties:              open school, buurtwinkel              Freiburg,      ...
belang van een ontmoetingspleinemeenschapsfuncties                             g       ...
uitgangspunt: woonkwaliteit               met diverse woontypologieën              duurzame w...
uitgangspunt: woonkwaliteit              met diverse woontypologieën                    ...
verschillende woontypologiën  FRIS IN HET LANDSCHAPGRONTMIJ
verschillende woontypologiën  FRIS IN HET LANDSCHAPGRONTMIJ
verschillende woontypologiën  FRIS IN HET LANDSCHAPGRONTMIJ
energie zuinig, energie +               woningen              Formuleren van energie-ambitie ...
FRIS IN HET LANDSCHAPGRONTMIJ
FRIS IN HET LANDSCHAPGRONTMIJ
FRIS IN HET LANDSCHAPGRONTMIJ
FRIS IN HET LANDSCHAPGRONTMIJ
Lage energiewijk?              algemeen: E60 peil              Stad St Niklaas wil 15% passief...
vrij spel voor natuur en kinderen                 duurzame wijk:                 natuurrij...
speelnatuur                     speelnatuur  FRIS IN HET LANDSCHAPGRONTMIJ             ...
natuur en spel  FRIS IN HET LANDSCHAP              grond wadi: voor reliëfrijke en uitdagende heuvelsGRONT...
buurthappening in het park              samen tuinieren, genieten..  FRIS IN HET LANDSCHAPGRONTMIJ
water en groenstructuur                                 wadi koppelen aan natuurrecreatie...
samen met de bewoners              samen met de scoutsleiding  FRIS IN HET LANDSCHAPGRONTMIJ       ...
smaakmakers om je ideeën duidelijk te maken aan                   opdrachtgever, diensten, bewoners, ......
‘parkpromenade’ wandel- en fietsas  FRIS IN HET LANDSCHAPGRONTMIJ
uitgangspunt: verblijfskwaliteit!                     profiel leefstraten  FRIS IN HET LANDSCHAPGRON...
uitgangspunt: verblijfskwaliteit!               profiel leefstraten zonder gracht  FRIS IN HET LANDSCHAPGR...
uitgangspunt: verblijfskwaliteit!                    profiel dwarspleintjes  FRIS IN HET LANDSCHAPGR...
avontuurlijke, bloeirijke              speelse slinger voor jong & oud               stadsdee...
FRIS IN HET LANDSCHAPGRONTMIJ                  speelnatuur
avontuurlijke, bloeirijke speelse slinger voor jong & oud  FRIS IN HET LANDSCHAPGRONTMIJ          dwarspleintj...
samen dromen over ......  FRIS IN HET LANDSCHAPGRONTMIJ          16 05 09: wandelen, luisteren en uitleg geven...
overzichtsplan op terrein            schetsen op terrein  FRIS IN HET LANDSCHAP               ...
avontuurlijke, bloeirijke speelse slinger voor jong & oud            AP  FRIS IN HET LANDSCHAPGRONTMIJ
uitgangspunt: veldenstructuur tussen de grachten                         verdeling privaat/openbaa...
Duurzaamheidsmeter  evr-Architecten - SumResearch - Daidalos Peutz  FRIS IN HET LANDSCHAPGRONTMIJ
Duurzaamheidsmeter              ontwerp november 2008              score 59 %  FRIS IN HET L...
Duurzaamheidsmeter              aangepast ontwerp Matexi              score: 52 %  FRIS IN H...
Duurzaamheidsmeter              nieuwe versie febr. 2010  FRIS IN HET LANDSCHAPGRONTMIJ
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Studiedag naar de ecopolis Vlaanderen (6-2-2010) - Clementwijk fris in het landschap

993 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Studiedag naar de ecopolis Vlaanderen (6-2-2010) - Clementwijk fris in het landschap

 1. 1. woonproject uitbreiding Clementwijk opmaak wegen- en rioleringsontwerp en inrichting Pleintjes en Stadsdeelpark 06 02 10 Duurzame wijken: Utopie of (weldra) realiteit? FRIS IN HET LANDSCHAP Fris in het Landschap vof - Grontmij Els Huigens - Jean-françois Van den Abeele - Robin Vandenbossche - Jolijn VaneenoogheGRONTMIJ
 2. 2. woonproject uitbreiding Clementwijk woon- en leefkwaliteit openbaar vervoer bereikbaarheid verscheidenheid aan woningen de auto als gast duurzaam en milieubewust integratie bestaande kwaliteiten FRIS IN HET LANDSCHAP ontmoeten met bewoners speels en natuurrijkGRONTMIJ
 3. 3. woonproject uitbreiding Clementwijk situering FRIS IN HET LANDSCHAPGRONTMIJ
 4. 4. woonproject uitbreiding Clementwijk Uitbreiding bestaande wijk: - 28, 4 ha., waarvan 4 ha stadsdeelpark - 600-tal woningen Publiek-private samenwerking tussen: - stadsbestuur Sint-Niklaas (coördinatie) - Intercommuncale InterWaas - Matexi (privé) FRIS IN HET LANDSCHAP - Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting - Waasse LandmaatschappijGRONTMIJ
 5. 5. woonproject uitbreiding Clementwijk startvergadering 15 02 2008 uitgangspunten een masterplan als basis: de volgende aandachtspunten naar duurzaamheid: geomorfologie: bestaande topografie + hydrologie respecteren en benutten = basislayer voor het ontwerp. water + groen: forse aaneengesloten groenstructuur water: circulatiesysteem, berging, zuivering + spel- en educatieve waarde ontsluiting + bereikbaarheid: • openbaar vervoer; FRIS IN HET LANDSCHAP • auto als gast; • netwerk van fiets-, wandel- en speelroutes; • hiërarchie van wegen en paden bebouwing: compact, oriëntatie, energiezuinig, ...GRONTMIJ
 6. 6. eerste schets Bekelstraat prioriteit: OV- as overleg 15 02 08 spieveldstraat auto als gast = leefstraten Mechelen parkeren: ondergronds of Terneuzenwegel in parkeergebouw compacte groenstructuur sterke waterstructuur fietsas: verbinding fase 2 + verankering bestaande wijk + koppelen aan buurtwinkels centrale plek: school + kinderdagverblijf + voorzieningen koppelen aan FRIS IN HET LANDSCHAP OV, fietsas en park Van CauwelaertlaanGRONTMIJ
 7. 7. woonproject uitbreiding Clementwijk NGO advies • Opgesteld door: – Vibe vzw (peter-organisatie) – Mobiel 21 vzw – Adviesbureau Toegankelijke Omgeving (ATO) – Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw • Op basis van: – masterplan (Technum, 2006) – MOBER (Technum, 2005) FRIS IN HET LANDSCHAP – samenwerkingsovereenkomst partners – beoordelingsfiche commissie stadsvernieuwingsprojecten – vragenlijst NGO-adviesGRONTMIJ
 8. 8. woonproject uitbreiding Clementwijk NGO advies: Succes van duurzaam ontwerp 1 Projectcoördinator: stadsdiensten - aanstelling studiebureaus (opstellen bestekken) - aanvraag financiële ondersteuning - partners informeren over duurzame principes - communicatie (beleid, bevolking, Vlaanderen) 2 Financiële ondersteuning, gekoppeld aan voorwaarden – Ondersteuning stadsvernieuwingproject FRIS IN HET LANDSCHAP – Samenwerkingsovereenkomst Gemeenten (aankoop parkgronden) – aanvraag: Harmonisch Park- en Groenbeheer (inrichting park)GRONTMIJ
 9. 9. woonproject uitbreiding Clementwijk NGO advies: Succes van duurzaam project 3 Studiebureaus – wegen, riolering en omgeving: Grontmij - Fris in het Landschap – energieconcept (basis): Ecofys – kwaliteitsbewaking (leidraad): evr-Architecten 4 NGO-advies duurzaam ontwerp = combinatie van vele factoren FRIS IN HET LANDSCHAPGRONTMIJ
 10. 10. woonproject uitbreiding Clementwijk NGO advies: conclusies verbetering van het masterplan: naar duurzame woonwijk Wijzigingen masterplan • velden = bestaande grachten- en groenstructuur • grachtenstelsel geïntegreerd in verkavelingsplan • doortrekken buslijn mét frequentieverhoging • parkweg > parkpromenade • doorgaand verkeer > 3 bereikbare lobben FRIS IN HET LANDSCHAP • individueel parkeren > gebundeld parkeren > speel- en leefstraatjes • collectieve voorzieningenGRONTMIJ
 11. 11. reliëf spieveldstraat Bekelstraat Camiel Huysmans reliëf van bol-akkers laan Mechelen Terneuzenwegel ‘veldenstructuur’ op bolakkers tussen grachten FRIS IN HET LANDSCHAP Van Cauwelaertlaan Louis FrancklaanGRONTMIJ
 12. 12. bestaande grachtenstructuur spieveldstraat Bekelstraat essentieel voor: - afwatering Mechelen - circulatie, berging, zuivering Terneuzen wegel - herbruik - spelwaarde Camiel Huysmans laan karakter en identiteit ecologisch interessant: natuureducatieve waarde FRIS IN HET LANDSCHAP Van Cauwelaertlaan Louis FrancklaanGRONTMIJ
 13. 13. grachtenstructuur FRIS IN HET LANDSCHAPGRONTMIJ
 14. 14. onderlegger masterplan spieveldstraat Bekelstraat Mechelen Terneuzen wegel Camiel velden masterplan: • theoretisch tussen de grachten Huysmans laan • in realiteit liggen de grachten anders! dus aanpassen en puzzelen! FRIS IN HET LANDSCHAP Van Cauwelaertlaan Louis FrancklaanGRONTMIJ
 15. 15. uitgangspunt: grachtenstructuur als basislayer voor het ontwerp! • zoveel mogelijk behouden • aandacht afwateringsrichting verschillende overlegmomenten met partners • vraag: meer velden oppervlakte • gevolg: lichte aanpassing grachtenstructuur FRIS IN HET LANDSCHAPGRONTMIJ
 16. 16. uitgangspunt: grachtenstructuur als basislayer voor het ontwerp! grachten en een levendige aantrekkelijke wijk! profielen typologie goot ---------> gracht FRIS IN HET LANDSCHAPGRONTMIJ
 17. 17. uitgangspunt: autoluwe wijk slimme mobiliteit: openbaar vervoer 25 % met OV, fiets... !!!??? buslijn - rechtstreeks naar station - beter aanbod voor totale wijk - comfortabele haltes - loopafstand max 250 m De LIJN: principieel akkoord met uitbreiding lijn1! FRIS IN HET LANDSCHAPGRONTMIJ
 18. 18. uitgangspunt: autoluwe wijk slimme mobiliteit: openbaar vervoer duurzame wijk: autoluwe wijk en slimme mobiliteit buslijn - rechtstreeks naar station - beter aanbod voor totale wijk - comfortabele haltes FRIS IN HET LANDSCHAP -loopafstand max 250 m -DE LIJN gaat akkoord!GRONTMIJ
 19. 19. uitgangspunt: ‘parkweg’ auto wordt ‘parkweg’een wandel- en fietspromenade fiets- en wandelpromenade als ‘zachte’ verbinding: ‘oude’ wijk - fase 1 - fase 2 verkeersruimte wordt parkweg verblijfsruimte! FRIS IN HET LANDSCHAPGRONTMIJ
 20. 20. uitgangspunt: gebundelde groenstructuur aaneengesloten structuur stadsdeelpark - ‘groene’ ademruimte in de wijk - aansluitend op bestaande en toekomstige groenzone verbinding Parkweg: wandel -fietspromenade FRIS IN HET LANDSCHAP ruimte voor waterinfiltratie extensief beheer!GRONTMIJ
 21. 21. forse groenstructuur - Vauban Freiburg FRIS IN HET LANDSCHAPGRONTMIJ
 22. 22. gebundelde groenstructuur: vrij spel voor natuur en kinderen FRIS IN HET LANDSCHAPGRONTMIJ
 23. 23. uitgangspunt: 2 hoofdontsluitingen verblijfskwaliteit primeert boven verkeerskwaliteit geen kris kras verkeer door de wijk toegang niet tussen bestaande woningen! wel langs bufferbekken! = aandachtspunt bewoners aanleg i.f.v. 30 km/uur FRIS IN HET LANDSCHAPGRONTMIJ
 24. 24. uitgangspunt: 2 hoofdontsluitingen 3 lobben duurzame wijk: geen doorgaand verkeer in parkzone - bereikbare lobben FRIS IN HET LANDSCHAPGRONTMIJ
 25. 25. uitgangspunt: veldenstructuur tussen de grachten duurzame wijk: • rekening houden met waterhuishouding • grachten sturend voor het gebied • bouwen op bolakkers • nota: zoveel mogelijk rekeninghoudend met afspraken in masterplan FRIS IN HET LANDSCHAPGRONTMIJ
 26. 26. eerste visie parkeren oppervlakte berekening duurzame wijk: auto als ‘gast’ - auto minderen parkeergarage 3 lagen 5.333m2 parkeergarage 3 lagen 4.000 m2 25% geen auto (480p) parkeergarage 2 lagen: 6.000m2 25% geen auto FRIS IN HET LANDSCHAP bezoekersparking 0,5 per woning - 25% OV 240pp =6.000m2 bewonersparking ca. 640 wo = 640 ppGRONTMIJ 25x640 = 16.000 m2
 27. 27. eerste visie parkeren gebundeld parkeren de auto als ‘gast’ bewoners: parkeergebouwen en halfondergronds bezoekers: bovengronds parking voor autodelen parkeervrije zone grote autoluwe zone FRIS IN HET LANDSCHAPGRONTMIJ
 28. 28. tweede voorstel parkeren spieveldstraat gebundeld parkeren Bekelstraat auto als ‘gast’ - auto ‘minderen’ bewoners: half-ondergronds en in binnengebied Camiel bezoekersparking aan de rand Huysmans laan parking voor autodelen Mechelen Terneuzenwegel FRIS IN HET LANDSCHAP Frans van Cauwelaertlaan Louis FrancklaanGRONTMIJ
 29. 29. uitgangspunt: verblijfskwaliteit! dwarspleintjes en erven: leefstraten! speel- en leefstraten - fijnmazige ontsluiting voor fiets en voetganger - verscheidenheid aan publieke ruimte - ‘ontmoetingsplekken’ - speelruimte voor kinderen! - Overdekte fietsparkings speel- en leefstraat Vauban Freiburg FRIS IN HET LANDSCHAPGRONTMIJ
 30. 30. uitgangspunt: fiets- wandelnetwerk! FRIS IN HET LANDSCHAPGRONTMIJ
 31. 31. uitgangspunt: fiets- wandelnetwerk! hierarchie fiets- en speelas: kws wandelpad: grind FRIS IN HET LANDSCHAPGRONTMIJ prettige wildernis Gent
 32. 32. uitgangspunt: woonkwaliteit ruimte voor voorzieningen! duurzame wijk: een wijk met voorzieningen - ‘open’ school - wijkontmoetingsplek - kinderdagverblijf - bakker, broodjeszaak... - wasserette, krantenwinkel centrale plek aan de rand van FRIS IN HET LANDSCHAP het park gelinkt aan fietsas en openbaar vervoer!GRONTMIJ
 33. 33. gemeenschapsfuncties: open school, buurtwinkel Freiburg, Culemborg - Eva Lanxmeer FRIS IN HET LANDSCHAPGRONTMIJ
 34. 34. belang van een ontmoetingspleinemeenschapsfuncties g het ‘kleine ontmoeten’ aan de rand van het park FRIS IN HET LANDSCHAPGRONTMIJ
 35. 35. uitgangspunt: woonkwaliteit met diverse woontypologieën duurzame wijk: •compact bouwen •verscheidenheid •woonkwaliteit •aantrekkelijkheid verschillende doelgroepen: ook kinderen, ouderen, personen met een handicap, .... en boeiend voor bezoekers •parkappartementen aan de rand van het park en OV-as •gestapelde woningen FRIS IN HET LANDSCHAP •rijwoningen •gekoppelde woningen minimaal 770 woningenGRONTMIJ
 36. 36. uitgangspunt: woonkwaliteit met diverse woontypologieën versie 2 parkeren op de velden minder gestapelde woningen minder dens 600 woningen FRIS IN HET LANDSCHAPGRONTMIJ
 37. 37. verschillende woontypologiën FRIS IN HET LANDSCHAPGRONTMIJ
 38. 38. verschillende woontypologiën FRIS IN HET LANDSCHAPGRONTMIJ
 39. 39. verschillende woontypologiën FRIS IN HET LANDSCHAPGRONTMIJ
 40. 40. energie zuinig, energie + woningen Formuleren van energie-ambitie Studiebureau Ecofys FRIS IN HET LANDSCHAPGRONTMIJ
 41. 41. FRIS IN HET LANDSCHAPGRONTMIJ
 42. 42. FRIS IN HET LANDSCHAPGRONTMIJ
 43. 43. FRIS IN HET LANDSCHAPGRONTMIJ
 44. 44. FRIS IN HET LANDSCHAPGRONTMIJ
 45. 45. Lage energiewijk? algemeen: E60 peil Stad St Niklaas wil 15% passiefwoningen bouwen E40 peil Collectief verwarmingssysteem wordt niet weerhouden Maar: toch nog alleenstaande woningen inpandige garages verspringende gevelrijen ... Energieverlies Te weinig ambitieus om europese subsidies te halen! europese verplichting om tegen 2020 energieneutraal te FRIS IN HET LANDSCHAP bouwen met tussentijdse verstrengde normen. Deze wijk zal binnen 5 jaar al niet meer aan de normen voldoen voor nieuwbouw die dan zullen gelden...GRONTMIJ
 46. 46. vrij spel voor natuur en kinderen duurzame wijk: natuurrijk, avontuurlijk, speels - groenstructuur - sportveldjes - speelweefsel - spelprikkels - bewonersinitiatieven - meervoudig gebruik - boeiende en gevarieerde plekken - ruimte voor evenementen - zitten, flaneren, wandelen FRIS IN HET LANDSCHAPGRONTMIJ
 47. 47. speelnatuur speelnatuur FRIS IN HET LANDSCHAPGRONTMIJ genieten
 48. 48. natuur en spel FRIS IN HET LANDSCHAP grond wadi: voor reliëfrijke en uitdagende heuvelsGRONTMIJ inzaai van gras en wilde bloemen
 49. 49. buurthappening in het park samen tuinieren, genieten.. FRIS IN HET LANDSCHAPGRONTMIJ
 50. 50. water en groenstructuur wadi koppelen aan natuurrecreatie FRIS IN HET LANDSCHAP •wadi’s en open grachten voor buffering van hemelwater;GRONTMIJ •hergebruik regenwater
 51. 51. samen met de bewoners samen met de scoutsleiding FRIS IN HET LANDSCHAPGRONTMIJ het parkement: luisteren, uitleg geven aan de bewoners
 52. 52. smaakmakers om je ideeën duidelijk te maken aan opdrachtgever, diensten, bewoners, .... FRIS IN HET LANDSCHAPGRONTMIJ
 53. 53. ‘parkpromenade’ wandel- en fietsas FRIS IN HET LANDSCHAPGRONTMIJ
 54. 54. uitgangspunt: verblijfskwaliteit! profiel leefstraten FRIS IN HET LANDSCHAPGRONTMIJ
 55. 55. uitgangspunt: verblijfskwaliteit! profiel leefstraten zonder gracht FRIS IN HET LANDSCHAPGRONTMIJ
 56. 56. uitgangspunt: verblijfskwaliteit! profiel dwarspleintjes FRIS IN HET LANDSCHAPGRONTMIJ J
 57. 57. avontuurlijke, bloeirijke speelse slinger voor jong & oud stadsdeelpark natuurrijk, avontuurlijk, speels - zitten, flaneren, wandelen - boeiend en gevarieerd - reliëf - speelnatuur - bewonersinitiatieven - meervoudig gebruik - ruimte voor evenementen - sport waterinfiltratie, waterspel, .. FRIS IN HET LANDSCHAP extensief beheer!GRONTMIJ voorontwerp park
 58. 58. FRIS IN HET LANDSCHAPGRONTMIJ speelnatuur
 59. 59. avontuurlijke, bloeirijke speelse slinger voor jong & oud FRIS IN HET LANDSCHAPGRONTMIJ dwarspleintjes lopen door in het park .....
 60. 60. samen dromen over ...... FRIS IN HET LANDSCHAPGRONTMIJ 16 05 09: wandelen, luisteren en uitleg geven aan de bewoners (600!)
 61. 61. overzichtsplan op terrein schetsen op terrein FRIS IN HET LANDSCHAP infomomentGRONTMIJ 16 05 09: wandelen, luisteren en uitleg geven aan de bewoners (600!)
 62. 62. avontuurlijke, bloeirijke speelse slinger voor jong & oud AP FRIS IN HET LANDSCHAPGRONTMIJ
 63. 63. uitgangspunt: veldenstructuur tussen de grachten verdeling privaat/openbaar masterplan: 60/40 600 woningen 1ste versie 50/50 770 woningen nu: 57/43 712 woningen oppervlakte park: 42.702 m2 oppervlakte school: 9.562 m2 FRIS IN HET LANDSCHAPGRONTMIJ
 64. 64. Duurzaamheidsmeter evr-Architecten - SumResearch - Daidalos Peutz FRIS IN HET LANDSCHAPGRONTMIJ
 65. 65. Duurzaamheidsmeter ontwerp november 2008 score 59 % FRIS IN HET LANDSCHAPGRONTMIJ
 66. 66. Duurzaamheidsmeter aangepast ontwerp Matexi score: 52 % FRIS IN HET LANDSCHAPGRONTMIJ
 67. 67. Duurzaamheidsmeter nieuwe versie febr. 2010 FRIS IN HET LANDSCHAPGRONTMIJ

×