Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

IDdagen 2013 - W12 - Hoe welvarend is ons welzijn?

436 views

Published on

IDdagen 2013 - W12 - Hoe welvarend is ons welzijn?

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

IDdagen 2013 - W12 - Hoe welvarend is ons welzijn?

 1. 1. Hoe welvarend is ons welzijn? Jan vandenbergen, 29/11/2013
 2. 2. alexandre le bienheureux (robert, ‘68)
 3. 3. Nooit waren we zo welvarend Nooit hadden we het zo goed We zouden dus gelukkig moeten zijn Waar is de “zondag van het leven”?
 4. 4. Welvaart = “Welzijn”? Paradox - werkloosheid - Absenteïsme 4 % meer dan in 2012… 60 % meer dan tien jaar geleden. Securex(2013): voornaamste reden is de “vergrijzing” Meer ouderen aan het werk heeft keerzijde… Hoe aanpakken? “Anticiperen door meer werk op maat”?
 5. 5. “Vergrijzing”? • Securex: demagogisch én stigmatiserend… Populisme (schijnvertoog) • De vergrijzing is evenwel dè uitdaging! – – – – Pensioenen, ouderdomsziekten, eenzaamheid Belangrijk voor de sociale beweging! mo: niet “spectaculair” Tenzij … “Soylent Green” (Fleischer, 1973)…
 6. 6. Prevalentie gegevens affectieve stoornissen + alcohol (België, in %). Stoornis Stemmingsstoornis Depressie Depressieve stoornis Angststoornis Sociale fobie Specifieke fobie PTSD Agorafobie Paniekstoornis Alcohol stoornis Alcoholmisbruik Alcoholafhankelijkheid <12 maand 5,0 4,6 1,1 6,0 0,9 3,1 0,9 0,4 1,1 1,8 1,7 0,3 % chronische evolutie 34,0 34,1 23,9 46,0 43,8 46,4 38,6 46,2 51,7 22,0 21,9 17,1 % Bruffaerts R. e.a. “Prevalentie van mentale stoornissen in de Belgische bevolking. Resultaten van de European Study on Epidemiology of Mental Disorders (ESEMeD)”. Tijdschrift vr Gen. 60 2, 2004, p.75-83 • • Jongeren, alleenstaande moeders, werklozen Miskend: depersonalisatie bij ouderen
 7. 7. Nog een paar cijfers… • Depressie: – Top 5 maatschappelijke ziektelast – Directe kost: ca 450 mio € /jaar (Nl, 2003) of ca 2.278 euro/patiënt – Indirecte kost : 953 mio €(arbeidsverzuim, …) Antidepressiva: 134 mio € (2010) • Rilatine: 5 mio € (2012) • Zelfdoding: 2/10.000 !!!
 8. 8. Maatschappijbeeld
 9. 9. nou, moe?
 10. 10. … de burger… • Is hij “moe?” • Is het Land moe? (Judt, 2010) • Is de samenleving moe? Is de burger nog in staat om de eisen die ontvoogding oplegt, in te vullen? (van Oenen 2012)
 11. 11. Maatschappijbeeld Verhaal Context Dominante discours Relevantie voor De beweging?
 12. 12. maatschappijbeeld tijd & ruimte én afhankelijk van de vigerende “kennis” (Hazemeijer, & Rasker, Rhumatology 2003, 42:507-515, Foucault, 1969) effect: invloed op de sociale presentatie … en dus de identiteit Abnormale Lange Vermoeidheid” anno 1900 Presentatie “ingetogen”
 13. 13. 100 jaar later: een en ander veranderde… “Abnormale Lange Vermoeidheid” anno 2000… Presentatie “Hostility & vindictive…” je stuurt een aidspatiënt ook niet naar een psychiater?
 14. 14. Hysterie anno 1865…
 15. 15. Hysterie anno 1914…
 16. 16. … Intussen veranderde een en ander… “CVS” anno 2000… je stuurt een aidspatiënt ook niet naar een psychiater?
 17. 17. 1900 spanning Q – angst – bewerking –symptoom “Overdracht” 2000 NA /dopamine energie, wilskracht, creatief neocortex concentratie, geheugen, taalvaardigheid Amaygdala – ACC prefrontaal serotonine: piekeren, angst, paniek … binnen psychosociaal perspectief… “Het Maakbare Lichaam: hormonen, neuronen, gentherapie, prothesen, epithesen …”
 18. 18. Welvaart (effect op individu; van Oenen, 2012 ) 1900 “bevelhuishouding” “de grote verhalen” Bij mij ben je veilig 1968 “onderhandelingshuishouding” democratie 1990 neoliberale meritocratie 2010 Postmodern cynisme Individualisering “de grote woorden” Geen acceptatie zonder consultatie! PARADOX! passieve goedkeuring wegens ‘there is no alternative’!
 19. 19. 1900 “verbod jezelf te zijn” lid van een gemeenschap! ‘60 ‘68 “bang om jezelf te zijn” m.o. familieverhaal verliest aan belang assertiviteit interactiviteit psyche vs. soma “stress” “nu even niet” break down interpassiviteit 2000 projectieve identificatie “burn out” “borderline times” “nu even niet” identiteitcrisis “ik weet niet wat ik wil…” individualisme vs.“smijt het op facebook!” “te moe om mezelf te zijn”
 20. 20. dominante discours (foucault 1969, Lacan 1974) “hier is uw verlangde object en het ligt in uw macht om het te bezitten wanneer u het maar wilt!” S S2 S1 a … maakt elk tekort “handelbaar” - in de handel verkrijgbaar… … “objectaliteit”: buikgevoel - lijkt op een waarheid, een ideaal … prijs: het gaat over “dingen” en niet over mensen
 21. 21. bracht “Welvaart” ons “Welzijn”? • Nooit waren zoveel mensen ongelukkig, we slikken… • We trachten overeind te blijven of we slaan de hand aan ons zelf • Nochtans zijn we welstellend De samenleving is neerslachtig en moe
 22. 22. relevantie? 1900 meester- discours 1968 re-clamatie vb. de tegencultuur nominalisme vs. subjectivisme 1975 synthese “deliberatieve” democratie (Habermas): D66, Spirit, de “nieuwe” SP-A… 1990 meritocratie neoliberalisme 2010 + cynisme & populisme - ”rood roest”- de oplossing: de leider die “weet” wat het volk wil … outcome: meer sociale ongelijkheid
 23. 23. Welzijn… … moet je blijkbaar elders zoeken…
 24. 24. Wat doet CM vandaag? • • • • • • • Advies & ondersteuning Informatie Sociale begeleiding en psycho educatie Jeugdwerking Nationale projecten: “pluk je geluk” Lokale projecten vanuit de basis netwerk gezondheidspromotie
 25. 25. Peter Dedecker's blog » Like Like Share You and 105 others like this.105 people like this. Sign Up to see what your friends like. Knack.be “Het ACW vernietigt het gezag dat het middenveld in Vlaanderen…” Rol voor de koepel?
 26. 26. Uitdaging voor de toekomst dominante discours … sluipt in het leven vrije markt / new public management… … ook in/op het middenveld tijdig (h)erkennen! de verzuring tegengaan Belang triangulaire verhouding Voorwaarde? “Het ACW moet zich vrijmaken van betekenis”
 27. 27. Eigen schuld, dikke bult! “vrijmaken”? (Sartre, Dolto…) Verantwoordelijkheid Look backward repsonsability Het individu is vs. keuzevrij, geen inmenging! Het systeem is oorzaak van al je zorgen! Van hieraf moet je gaan… Look forward responsability alternatief: non reductionisme én synergie Gebaseerd op Rechtvaardigheid
 28. 28. dè uitdaging ? van the noble savage in a value free world Interpassiviteit naar dynamische hiërarchie de-trivialiseren solidariteit duurzaamheid … in een complexe samenleving
 29. 29. “verplichte” literatuur • • • • • Verhaeghe, Paul (2012), Identiteit Van Oenen, Gijs (2012), Nu even niet Devisch, Ignaas (2013), Ziek van Gezondheid Zizek, Slavoy (2002), Geloof* Judt, Tony (2010), Het land is moe • Vandenbergen, Jan (2013), De burger is moe Filosofen Kant, Hegel, Foucault, Marx, Habermas, Zizek,Wittgenstein, Hack ing…
 30. 30. Ik dank u …

×