Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
AFBAKENING KlLEINSTEDELIJKE GEBIEDEN    Aarschot – Diest - Tienen                  Tienen
AFBAKENING KlLEINSTEDELIJKE GEBIEDEN    Aarschot – Diest - Tienen                  Tienen      ...
stedelijk gebiedbeleid                                  masterplanAFBAKENING KlLEINSTEDEL...
Leopoldvest  Lage vesten
Sliksteenvest
Sliksteenvest
Sliksteenvest
middenberm   parkeerstrook     ventweg      fietspad    voetpad   VoetpadGras      ingezaaide kas...
stedelijk gebiedbeleid                                  masterplanAFBAKENING KlLEINSTEDEL...
stedelijk gebiedbeleid                                  masterplanAFBAKENING KlLEINSTEDEL...
Situering van het project• De Gete als stedelijke drager voor Tienen
• De Gete als stedelijke drager voor de regio (verruiming)
stedelijk gebiedbeleid                                  masterplanAFBAKENING KlLEINSTEDEL...
De opmaak van een ‘strategisch masterplan’    dat de juridische vertaling is van het strate-              ...
AFBAKENING KlLEINSTEDELIJKE GEBIEDEN    Aarschot – Diest - Tienen                  Diest
AFBAKENING KlLEINSTEDELIJKE GEBIEDEN    Aarschot – Diest - Tienen                  Diest      ...
stedelijk gebiedbeleid                                  masterplanAFBAKENING KlLEINSTEDEL...
Een historische site met buitengewone   investeringsmogelijkheden zowel voor   bedrijven, onderwijs en cultuur als rec...
De historische Citadel:Een diamant die vraagtom geslepen te wordenFeiten en cijfers■ Terreinoppervlakte:   28 ha■ Groeng...
stedelijk gebiedbeleid                                  masterplanAFBAKENING KlLEINSTEDEL...
Luchtfoto      E314          Halensebaan                  Kloosterberg          ...
1. Zicht vanop de autosnelweg naar het landschap en de KloosterbergSumResearch / Landschapsontwikkelingsvisie Diest    ...
3. Zicht vanop de Kloosterberg naar het centrum54                        SumResearch / Landschapso...
Collage 1: Leugebeekhuidige toestandsimulatie aanlegSumResearch / Landschapsontwikkelingsvisie Diest  189
Collage 2: Dorpsveldstraathuidige toestandsimulatie aanleg190             SumResearch / Landschapsontwikkelin...
Actieplan BEDRIJVEN                       versterken en uitbreiden Gasthuis-            ...
Actieplan WATER                                                aanleg veed...
Actieplan GROEN                                        uitbreiden van het Gasthuis...
Actieplan WEGENSTRUCTUUR                                                str...
Totaalbeeld                                              12         ...
stedelijk gebiedbeleid                                  masterplanAFBAKENING KlLEINSTEDEL...
Studie HERAANLEG VAN DE HISTORISCHE LOOP VAN DE DEMER DOORHEEN DIEST                           ...
Studie HERAANLEG VAN DE HISTORISCHE LOOP VAN DE DEMER DOORHEEN DIEST                   H.1483704.2 Toeli...
Studie HERAANLEG VAN DE HISTORISCHE LOOP VAN DE DEMER DOORHEEN DIEST                           ...
Studie HERAANLEG VAN DE HISTORISCHE LOOP VAN DE DEMER DOORHEEN DIEST                   H.148370     ...
Studie HERAANLEG VAN DE HISTORISCHE LOOP VAN DE DEMER DOORHEEN DIEST                   H.148370K:INBAVMM...
Studie HERAANLEG VAN DE HISTORISCHE LOOP VAN DE DEMER DOORHEEN DIEST                   H.148370K:INBAVMM...
Studie HERAANLEG VAN DE HISTORISCHE LOOP VAN DE DEMER DOORHEEN DIEST                   H.148370  4.2.2 ...
Studie HERAANLEG VAN DE HISTORISCHE LOOP VAN DE DEMER DOORHEEN DIEST                           ...
Studie HERAANLEG VAN DE HISTORISCHE LOOP VAN DE DEMER DOORHEEN DIEST                   H.148370K:INBAVMM...
Studie HERAANLEG VAN DE HISTORISCHE LOOP VAN DE DEMER DOORHEEN DIEST                   H.148370K:INBAVMM...
stedelijk gebiedbeleid                                  masterplanAFBAKENING KlLEINSTEDEL...
NUMMER               NIEUWSBRIEF             Infrastructuurwerken de komende jaren       ...
Samen sporen!                                                       ...
AFBAKENING KlLEINSTEDELIJKE GEBIEDEN    Aarschot – Diest - Tienen                  Aarschot
AFBAKENING KlLEINSTEDELIJKE GEBIEDEN    Aarschot – Diest - Tienen                  Aarschot     ...
AFBAKENING KlLEINSTEDELIJKE GEBIEDEN    Aarschot – Diest - Tienen                  Aarschot     ...
Optimalisatie bedrijventerreinen Aarschot
Hoe…Optimalisatie bedrijventerreinen Aarschot                      • Focus project op        ...
Optimalisatie bedrijventerreinen Aarschot                                         ...
Luchtfoto 2012 – Nieuwland en MeetshovenOptimalisatie bedrijventerreinen Aarschot                     ...
AFBAKENING KlLEINSTEDELIJKE GEBIEDEN    Aarschot – Diest - Tienen                  Aarschot     ...
2.1 Gebiedsgerichte benadering - selectie van de gebieden    De selectie van de gebieden is gebaseerd op de insteek van...
De figuur geeft schematisch de tien geselecteerde projectzones weer. De projectzones wordenéén voor één besproken op de vo...
1. Zone Werchter                     De zone Werchter omvat de site waar het festival         ...
2. De plas - domein Ter HeideDe Plas van Rotselaar ontstond in 1975 na zandwinning voor de aanleg van de E314. Het iseen r...
6. SchoonhovenSchoonhoven is als een landschappelijke poort omschreven in het masterplan voor hetkleinstedelijk gebied Aar...
9. De vijversDe Vijvers is een recreatiegebied waar een camping en een grote waterplas in vervat zijn. Deomgeving is geleg...
10. Zone FabrieksstraatTen westen van de stationsomgeving Diest bevindt zich in aansluiting op de Demer de zoneFabrieksstr...
2.2 Demernetwerk   Naast een puntgewijze aanpak via het poortenverhaal is de samenhang van de vallei   belangrijk. D...
Identiteit en landschapsbelevingDe Demervallei maakt deel uit van de regio Hageland. De provincie kiest daarbij voor depro...
AFBAKENING KlLEINSTEDELIJKE GEBIEDEN    Aarschot – Diest - Tienen                  Aarschot     ...
GROTE LAAKWEG6 FEBRUARI 2013
2| OPDRACHT                 OPDRACHT bestaat uit 2 FASEN:  1. fase 1: ONDERZOEK  NAAR DE RUIMTELIJKE H...
2| OPDRACHT - aandachtspunten                1| LANDSCHAP                De aanwezigheid v...
2| OPDRACHT - aandachtspunten                2| MOBILITEIT                Het MOBILITEITSP...
2| OPDRACHT - aandachtspunten                3| PROGRAMMA                Het huidig uitzic...
2| OPDRACHT - aandachtspunten                4| SCHAKEL                De site kan als RUI...
2| OPDRACHT – fase 1  ONDERZOEK    • PROGRAMMABEPALING bebouwde en onbebouwde ruimte (welke concrete ontwikkelingen en...
AFBAKENING KlLEINSTEDELIJKE GEBIEDEN    Aarschot – Diest - Tienen                  Aarschot     ...
Provinciaal Stedelijk gebiedbeleid - toelichting masterplan
Provinciaal Stedelijk gebiedbeleid - toelichting masterplan
Provinciaal Stedelijk gebiedbeleid - toelichting masterplan
Provinciaal Stedelijk gebiedbeleid - toelichting masterplan
Provinciaal Stedelijk gebiedbeleid - toelichting masterplan
Provinciaal Stedelijk gebiedbeleid - toelichting masterplan
Provinciaal Stedelijk gebiedbeleid - toelichting masterplan
Provinciaal Stedelijk gebiedbeleid - toelichting masterplan
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Provinciaal Stedelijk gebiedbeleid - toelichting masterplan

754 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Provinciaal Stedelijk gebiedbeleid - toelichting masterplan

 1. 1. AFBAKENING KlLEINSTEDELIJKE GEBIEDEN Aarschot – Diest - Tienen Tienen
 2. 2. AFBAKENING KlLEINSTEDELIJKE GEBIEDEN Aarschot – Diest - Tienen Tienen masterplan stedelijk gebiedbeleid
 3. 3. stedelijk gebiedbeleid masterplanAFBAKENING KlLEINSTEDELIJKE GEBIEDEN Tienen Aarschot – Diest - Tienen De vesten ‐ kwaliteitsvolle  schakel tussen stadscentrum en  randstedelijke wijken 
 4. 4. Leopoldvest Lage vesten
 5. 5. Sliksteenvest
 6. 6. Sliksteenvest
 7. 7. Sliksteenvest
 8. 8. middenberm parkeerstrook ventweg fietspad voetpad VoetpadGras ingezaaide kasseien Asfalt met Gladde beton printbeton platines centrale greppelSliksteenvest
 9. 9. stedelijk gebiedbeleid masterplanAFBAKENING KlLEINSTEDELIJKE GEBIEDEN Tienen Aarschot – Diest - Tienen De ring ‐ drager van stedelijke activiteiten en  voorzieningen (AWV en MOW)
 10. 10. stedelijk gebiedbeleid masterplanAFBAKENING KlLEINSTEDELIJKE GEBIEDEN Tienen Aarschot – Diest - Tienen De Gete ‐ kwaliteitsvolle groene schakel tussen stad en  Bekkensecretariaat Demerbekken open ruimte , Waterschap Demer-Zuid
 11. 11. Situering van het project• De Gete als stedelijke drager voor Tienen
 12. 12. • De Gete als stedelijke drager voor de regio (verruiming)
 13. 13. stedelijk gebiedbeleid masterplanAFBAKENING KlLEINSTEDELIJKE GEBIEDEN Tienen Aarschot – Diest - Tienen Spoor ‐ stationsomgeving ‐ stationspark Tienen
 14. 14. De opmaak van een ‘strategisch masterplan’ dat de juridische vertaling is van het strate- is de eerste stap om deze ambitie waar te gisch masterplan en alle voorzien ontwikke- Wonen in de tramstraat maken. Het strategisch masterplan tekent de lingen mogelijk moet maken. De goedkeuring hoofdlijnen uit waarbinnen de stationsomge- van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan De partners zijn het er over eens dat de stelplaats van De Lijn in de Tram- ving de komende jaren kan uitgroeien tot een Stationsomgeving Tienen wordt eind 2012 straat niet kan moderniseren en uitbreiden. De Lijn zoekt hiervoor naar kwalitatieve omgeving waar bezoekersinten- verwacht. een meer geschikte locatie. Als de stelplaats in de toekomst kan herlokali- sieve functies en stedelijk wonen een plaats seren, wordt deze zone een woonzone. Het bestaande spontane bos blijft krijgen. De partners willen dit doen door het - In een volgende fase zullen de verschillende daarbij zoveel mogelijk behouden als buffer naar de sporen en vormt het verbeteren van de bereikbaarheid, de ruim- partners ook een samenwerkingovereen- meer natuurlijke deel van het spoorpark. De stelplaats en dienstwoning telijke ontwikkelingsmogelijkheden en de komst afsluiten. Hiermee wordt een samen- zijn beschermd als monument en krijgen een nieuwe functie. beeldkwaliteit van de stationsomgeving. werkingsverband in het leven geroepen om de gemaakte plannen ook in de praktijk om Maar de opmaak van het strategisch master- te zetten. De provincie engageert zich om in plan is slechts de eerste stap om deze ambitie dit samenwerkingverband een bemiddelende waar te maken. en coördinerende rol te blijven opnemen en de stad Tienen bij de realisatie van dit project Een goed gestructureerde handelscluster - Een volgende stap is de opmaak van een verder te ondersteunen. provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) De bestaande detailhandelszone langs de Zijdelingsestraat is in de plannen opgenomen. Hier worden verschillende mogelijkheden open gehouden om de bestaande bedrijven te laten groeien. Er wordt gekozen voor éénMasterplan gemeenschappelijke ontsluiting aan de bestaande Grijpenwegstraat. De doorstroming voor bussen in de Zijdelingsestraat wordt zo verbeterd.Het Masterplan Een levendig stationspleinIn grote lijnen stelt het masterplan volgende ingrepen voor: Het busstation van De Lijn blijft behouden. Omdat alle parkeerplaatsenWandelen, fietsen en parkeren in één park voor pendelaars naar de andere zijde van het spoor verschuiven, komt hier ruimte vrij voor nieuwe ontwikkeling. Gekozen is om aan de kop van hetAlle parkeerplaatsen voor pendelaars worden gebundeld aan de huidige busstation een nieuw woongebouw te voorzien. Dit past het beste bij deachterkant van het station. Daar komt een parkeergebouw dat plaats biedt omliggende woningen.voor ongeveer 1.650 wagens. De tussenliggende ruimte worden ingerichtals een park. Verspreid over het terrein komen er bomen en een breedwandel- en fietspad. Zo kan men wandelen en fietsen van de oevers vande Gete tot in het Aardgat. Op lange termijn biedt een gebouw op de kopvan de Grijpenlaan ruimte voor bijkomende kantoren. Wonen tussen station en de GeteEen stationsplein met uitstraling De wijk Mulk, tussen het station en de Getevallei, wordt versterkt alsAan de zijde van de binnenstad worden de bestaande gebouwen, zoals woonwijk. Het spoorpark verbindt de verschillende onderdelen van dehet stationsgebouw en het postgebouw, nieuw leven in geblazen. Het wijk. Tussen de Mulkstraat en Viaductstraat wordt een nieuwe woonwijkstation zal vernieuwd worden om de reizigers meer comfort te bieden. met hoofdzakelijk grondgebonden woningen voorzien. Voorwaarde hier-De fietsenstalling verdwijnt uit het gebouw. Het postgebouw zal ruimte voor is dat eerst een nieuwe locatie wordt gevonden voor en in overlegbieden voor kleinere kantoren of openbare functies. Tussen het gebouw met het dierenasiel. De plannen om de Oude Mene open te werken, wor-van de Post en de sporen verdwijnt de parking. Hier komt ruimte vrij voor den geïntegreerd.een groot nieuw gebouw. Op straatpeil wordt een grote fietsenstallingmet 700 plaatsen en fietspunt voorzien.Een nieuwe voetgangerstunnel voor meer comfort Een efficiënter spoorontwerpDe bestaande tunnel onder de sporen wordt vervangen door een nieuwe Infrabel – de maatschappij die instaat voor het beheer van de spoorweg-brede tunnel die de ontsluiting naar de perrons verzorgt. Aan de zijde van infrastructuur – werkt aan een verbetering van het spoor en de perrons.het spoorpark, komt voor de nieuwe tunnel een gedeeltelijk verlaagd stati- Er komen bredere perrons die met liften toegankelijk worden. De werkenonsplein met zitbanken en een overdekte fietsenstalling met 200 plaatsen. worden gespreid over meerdere jaren en vormen een belangrijk onderdeel van de ambitie van de partners om Tienen een modern en toegankelijk station te bieden.
 15. 15. AFBAKENING KlLEINSTEDELIJKE GEBIEDEN Aarschot – Diest - Tienen Diest
 16. 16. AFBAKENING KlLEINSTEDELIJKE GEBIEDEN Aarschot – Diest - Tienen Diest masterplan stedelijk gebiedbeleid
 17. 17. stedelijk gebiedbeleid masterplanAFBAKENING KlLEINSTEDELIJKE GEBIEDEN Diest Aarschot – Diest - Tienen Fortengordel/Citadel: beleefbaar erfgoedlandschap
 18. 18. Een historische site met buitengewone investeringsmogelijkheden zowel voor bedrijven, onderwijs en cultuur als recreatie H 4 3 F 1 PStadscentrum 2 (400m) H toegang alleen voor voetgangers en fietsers secundaire ingang hoofdingang Treinstation (1km) Het bouwprogramma slaat vooral op het gedeelte van de site dat het nauwst aansluit bij het stadscentrum van Diest. Gebouwen moeten geïntegreerd worden in het historisch geheel. 45 000 m² vloeroppervlakte kan worden voorzien; Binnen de Citadelsite zijn er vier H In dit historisch gebouw dat het binnenplein bouwzones te onderscheiden: (14 000 m²) omringt, is 10 000 m² bruik- 1 Door het hoofdplein dicht te maken ontstaat bare ruimte beschikbaar. een potentieel van 19 000 m² te verdelen Het gebouw moet gerestaureerd worden om over drie bouwlagen + een zolderruimte. in aanmerking te komen voor later gebruik. Onder de gebouwen is er plaats voor 250 Op het plein kunnen 40 parkeerplaatsen parkeerplaatsen. worden voorzien voor bezoekers; Op de noordelijke helling moet het histori- 2 Langsheen het talud van de historische vijfhoek sche poortgebouw worden vernieuwd. Het kan een gebouw van 1 of 2 verdiepingen biedt een prachtig uitzicht over het oude (10 000 m²) worden voorzien. De bouw van stadsdeel. De poort verbindt de Citadel met 190 ondergrondse parkeerplaatsen is optioneel. de lager gelegen stad. Het poortgebouw heeft een bruikbare ruimte van 370 m². 3 Er is mogelijkheid tot het bouwen van 1 bouw- laag nabij de ingang van de site (1200 m²) P Om bijkomende parkeerruimte te creëren F 18 ha van de site wordt als receatieve zone is er mogelijkheid om een overdekt par- aangewend. Dit gebied is eigendom van het 4 Dicht tegen het stadscentrum is er bijkomend keergebouw te realiseren voor 250 voertui- Vlaamse Gewest. De overheid is verantwoor- potentieel voor een gebouw van 4400 m² met gen in het gedeelte tussen de Citadel en delijk voor het beheer en het onderhoud 1 of 2 bouwlagen. Ondergronds kunnen 100 het oude stadscentrum, geïntegreerd in de ervan. Investeringen in de opwaardering van parkeerplaatsen worden voorzien. heuvel. de recreatieve infrastructuur zijn gepland.
 19. 19. De historische Citadel:Een diamant die vraagtom geslepen te wordenFeiten en cijfers■ Terreinoppervlakte: 28 ha■ Groengebied: 18 ha■ Historische gebouwen: 10200 m²■ Bouwprogramma: 45000 m²■ Parkeerruimte: 640 wagens■ Stadscentrum: 200m■ Snelweg: directe toegang via stadsring■ Treinstation: wandelafstand (1km)
 20. 20. stedelijk gebiedbeleid masterplanAFBAKENING KlLEINSTEDELIJKE GEBIEDEN Diest Aarschot – Diest - Tienen Steenwegen: kwaliteitsvol werklandschap
 21. 21. Luchtfoto E314 Halensebaan Kloosterberg Leuvensesteenweg Binnenstad Diest Webbekombroek10 SumResearch / Landschapsontwikkelingsvisie Diest
 22. 22. 1. Zicht vanop de autosnelweg naar het landschap en de KloosterbergSumResearch / Landschapsontwikkelingsvisie Diest 49
 23. 23. 3. Zicht vanop de Kloosterberg naar het centrum54 SumResearch / Landschapsontwikkelingsvisie Diest
 24. 24. Collage 1: Leugebeekhuidige toestandsimulatie aanlegSumResearch / Landschapsontwikkelingsvisie Diest 189
 25. 25. Collage 2: Dorpsveldstraathuidige toestandsimulatie aanleg190 SumResearch / Landschapsontwikkelingsvisie Diest
 26. 26. Actieplan BEDRIJVEN versterken en uitbreiden Gasthuis- bos als centrale bosbuffer landschappelijke buffering richting Begijnenbeekvallei geen ontsluiting langsheen de Begijnenbeekvallei beperken landschappelijke impact Webbekom west efficiënte ontwikkeling Webbekom Noord met buffering naar woongebied ruimte geven aan de Begijnenbeek door wegwerken flessenhals parkeerterrein216 SumResearch / Landschapsontwikkelingsvisie Diest
 27. 27. Actieplan WATER aanleg veedrinkpoelen hermeandering en herstellen vroegere loop Begijnenbeek Vernatting van de vallei en herstel beemdenlandschap kwalitatief integreren van Opendeur- keloop in parkeerterrein herkoppeling Leugebeek met brongebied ontkoppelen van de twee beken integreren van bufferbekkens in parkgebied creëren zijarm Begijnenbeek langsheen Kon. Astridlaan aanleg waterpark Speelhofwijk en aanleg vijver bij restaurantSumResearch / Landschapsontwikkelingsvisie Diest 217
 28. 28. Actieplan GROEN uitbreiden van het Gasthuisbos naar de Kloosterberg toe Onderzoek bosuitbreiding ‘Bosterveld’ aanleg waterpark Speelhofwijk herstellen van holle wegen aanleg van ecologische schakel tussen Begijnenbeekvallei en Webbekombroek herstellen bos- en haagkanten aanplanten structurerende bomenrij Papenbroekstraat / Webbekomstraat aanplanten bomenrij Halense- baan en Leuvensesteenweg gemengde landbouw- en natuurontwikkeling218 SumResearch / Landschapsontwikkelingsvisie Diest
 29. 29. Actieplan WEGENSTRUCTUUR streek-GR Hageland ombuigen door- herstel holle wegen heen het Gasthuisbos herinrichting Leuvensesteenweg aanleg Begijnenbeekpad Tiensebaan versterken als regionale fietsroute tussen Diest en Tienen Papenbroekstraat en Webbekomstraat verkeersveiliger maken aanleg wandelpad naar Webbekombroek accentueren kern Webbekom herinrichting HalensebaanSumResearch / Landschapsontwikkelingsvisie Diest 219
 30. 30. Totaalbeeld 12 i g 14 7 1 17 5 6 1 i d 11 7 24 12 6 7 13 i c 6 16 8 16 19 15 i b 2 14 10 4 3 14 9 21 i f 17 8 i e 21 7 17 i a 21 12 22 22 22 20 i a. Begijnenbeekpad Diest Centrum i b. Parking Carrefour i c. Knooppunt Bosterveld Gasthuisbos i d. Gasthuisbos i e. Rusthuis en Crèche St. Augustinus i f. Knooppunt Tiensebaan Papenbroekstraat i g. Natuurgebied PapenbroekSumResearch / Landschapsontwikkelingsvisie Diest 221
 31. 31. stedelijk gebiedbeleid masterplanAFBAKENING KlLEINSTEDELIJKE GEBIEDEN Diest Aarschot – Diest - Tienen Tussen 2 Waters: levend stadslandschap
 32. 32. Studie HERAANLEG VAN DE HISTORISCHE LOOP VAN DE DEMER DOORHEEN DIEST H.1483704 VOORONTWERP4.1 GLOBAAL CONCEPT Uitgangspunten: Ruimtelijke en functionele continuïteit via de Demer. Inrichting van de oevers (verschijningsvorm) afhankelijk van de directe omgeving (en de beschikbare ruimte!). (groen: zachte oevers met groene inkleding, grijs: harde oevers met stedelijke inkleding)K:INBAVMM53-483704STUof1no001mab 21092009 zonder raming.docTECHNUM-TRACTEBEL ENGINEERING Pagina 31 van 97
 33. 33. Studie HERAANLEG VAN DE HISTORISCHE LOOP VAN DE DEMER DOORHEEN DIEST H.1483704.2 Toelichting Schetsontwerp 4.2.1 Ontwerp zone SCHAFFENSESTRAAT – VERVERSGRACHTK:INBAVMM53-483704STUof1no001mab 21092009 zonder raming.docTECHNUM-TRACTEBEL ENGINEERING Pagina 32 van 97
 34. 34. Studie HERAANLEG VAN DE HISTORISCHE LOOP VAN DE DEMER DOORHEEN DIEST H.148370 KRACHTLIJNEN ONTWERP Schaffensestraat • Wijziging van het profiel: afgestemd op de beschikbare ruimte + gewenste snelheid (30km/u) • Accenten ter hoogte van de aansluitingen met de dwarsstraten – passage Demer Demer • (voor voetgangers) Direct contact met het water vanaf de brug Schaffensestraat • Betrekken van het Park van de voormalige Brouwerij + PastorijK:INBAVMM53-483704STUof1no001mab 21092009 zonder raming.docTECHNUM-TRACTEBEL ENGINEERING Pagina 35 van 97
 35. 35. Studie HERAANLEG VAN DE HISTORISCHE LOOP VAN DE DEMER DOORHEEN DIEST H.148370 -ZOOM- DEMER TSS. SCHAFFENSESTRAAT EN VERVERSGRACHT vlonderpad door het vlonderpad op het aansluiting via park vlonder vanaf de water brugK:INBAVMM53-483704STUof1no001mab 21092009 zonder raming.docTECHNUM-TRACTEBEL ENGINEERING Pagina 36 van 97
 36. 36. Studie HERAANLEG VAN DE HISTORISCHE LOOP VAN DE DEMER DOORHEEN DIEST H.148370K:INBAVMM53-483704STUof1no001mab 21092009 zonder raming.docTECHNUM-TRACTEBEL ENGINEERING Pagina 37 van 97
 37. 37. Studie HERAANLEG VAN DE HISTORISCHE LOOP VAN DE DEMER DOORHEEN DIEST H.148370K:INBAVMM53-483704STUof1no001mab 21092009 zonder raming.docTECHNUM-TRACTEBEL ENGINEERING Pagina 38 van 97
 38. 38. Studie HERAANLEG VAN DE HISTORISCHE LOOP VAN DE DEMER DOORHEEN DIEST H.148370 4.2.2 Ontwerp zone site VERVERSGRACHT BESTAANDE TOESTANDK:INBAVMM53-483704STUof1no001mab 21092009 zonder raming.docTECHNUM-TRACTEBEL ENGINEERING Pagina 39 van 97
 39. 39. Studie HERAANLEG VAN DE HISTORISCHE LOOP VAN DE DEMER DOORHEEN DIEST H.148370 UITGANGSPUNTEN ONTWERP Inrichting Demer met zachte oevers – harde oevers in delen van achterzijdes M. Theysstraat Continuïteit van voetganger- en fietserverkeer langs het water + garanderen van aangename doorsteken naar het stadshart Behoud/’herwaardering’ van de eigen identiteit van het park achter het ziekenhuis + aansluiting maken met het park Cerckel Afstemming met ontwikkelingsplannen Verversgrachtsite noodzakelijk!K:INBAVMM53-483704STUof1no001mab 21092009 zonder raming.docTECHNUM-TRACTEBEL ENGINEERING Pagina 41 van 97
 40. 40. Studie HERAANLEG VAN DE HISTORISCHE LOOP VAN DE DEMER DOORHEEN DIEST H.148370K:INBAVMM53-483704STUof1no001mab 21092009 zonder raming.docTECHNUM-TRACTEBEL ENGINEERING Pagina 42 van 97
 41. 41. Studie HERAANLEG VAN DE HISTORISCHE LOOP VAN DE DEMER DOORHEEN DIEST H.148370K:INBAVMM53-483704STUof1no001mab 21092009 zonder raming.docTECHNUM-TRACTEBEL ENGINEERING Pagina 43 van 97
 42. 42. stedelijk gebiedbeleid masterplanAFBAKENING KlLEINSTEDELIJKE GEBIEDEN Diest Aarschot – Diest - Tienen Stationsomgeving: poort van Diest en Demer
 43. 43. NUMMER NIEUWSBRIEF Infrastructuurwerken de komende jaren 04 Januari STATIONSOMGEVING DIEST - POORT VAN DIEST EN DEMER In elke nieuwsbrief wordt het tijdpad voor de uitvoering van de werken bijgestuurd in functie van de 2013 MEER INFORMATIE: WWW.POORTVANDIESTENDEMER.BE vorderingen van de studie- en ontwerpfase. Dit om u een idee te kunnen geven van wanneer u werken kan verwachten in de stationsomgeving. • Nieuw busstation & Stationsplein (start werken voorzien 2014) De realisatie van een busstation ten westen van het bestaande stationsplein in combinatie met deMeer Info heraanleg van het plein als verblijfsruimte met kiss&ride zone en taxistandplaats. dit nummerStadsbestuur Diest, Een Herziening PRUP Pag. 1 • Nieuwe pendelparking (start werken voorzien 2016) Ambitieusdienst ruimtelijke Samen sporen! Pag. 2ordening, De realisatie van een nieuwe pendelparking met inbegrip van een fietsenstalling. De realisatie ervan project aan de Ford Leopoldlaan wordt momenteel onderzocht door de NMBS-Holding. Ontwerper Stationsknoop Pag. 2huisvesting en milieu, Het project voor detel. 013-35 32 68, stationsomgeving Diest Realisatie kinderopvang Pag. 3 • Fietspad langs Demer & heraanleg Zwartebeekplein (start werken nog te bepalen) wordt uitgevoerd in eendrohm@diest.be De realisatie van een fiets- en wandelpad langs de noordelijke oever van de Demer en de heraanleg samenwerkingsverband tussen de provincie van het Zwartebeekplein tot verkeersvrije verblijfsruimte. Vlaams-Brabant, de stad Diest, de NMBS- Holding, De Lijn, herziening PRUP - openbaar onderzoek vanaf 25/02 Interleuven en het Vlaams Gewest. De stationswijk omvat het gebied tussen De herziening van het Provinciaal Doel is de de Turnhoutsebaan, de Demer, de Ruimtelijk Uitvoeringplan (PRUP) omvat: stationsomgeving nieuw bedrijvenzone Koudijs en het - het selectief optrekken van het aantal leven in te blazen en te ontwikkelen als een Zwartebeekplein. Het gebied moet de bouwlagen voor de woningen aan de NIEUWSBRIEF - Nummer 04 - 01/2013 hoogwaardige woon- en schakel worden tussen het station en Demerloop werklocatie. binnenstad en uitgroeien tot een volwaardig - de integratie van de De opmaak van een stadsdeel. parkeervoorzieningen strategisch masterplan - de mogelijkheid voor doorkruisingen was de eerste stap om deze ambitie waar te De ontwerpplannen voor de stationswijk van de Demerloop met voet- en maken. Het strategisch werden in 2011 reeds toegelicht. Het fietswegen. masterplan tekent de definitief inrichtingsplan werd goedgekeurd hoofdlijnen uit waarbinnen de door de provincie Vlaams-Brabant eind Het openbaar onderzoek voor deze stationsomgeving de 2012. herziening zal lopen van 25 februari tot en komende jaren kan uitgroeien tot een met 25 april 2013. hoogwaardige pool voor Het plan voorziet in 80 nieuwe rijwoningen Tijdens de periode van het openbaar personeelsintensieve bedrijvigheid en gelegen langs 3 woonerven en ruimte voor onderzoek, kan u het ontwerp van ruimtelijk stedelijk wonen door 211 appartementen langs de Demerloop. uitvoeringsplan gaan inkijken op het het verbeteren van de bereikbaarheid, het Aan het Zwartebeekplein moet een nieuwe stadhuis en op het provinciehuis. imago en de ruimtelijke woonontwikkeling de stationsomgeving een ontwikkelingsmogelijkhe den van de gezicht geven naar de binnenstad toe. Hier Hoe een bezwaar of opmerking indienen? stationsomgeving. zal de stad op termijn op haar eigen - Tegen ontvangstbewijs: op het stadhuis, De totale realisatie van gronden een woonproject realiseren met 10 Grote Markt 1 (ingang via Kaai) of op het het project wordt rijwoningen en 20 appartementen. Provinciehuis, Provincieplein 1 te Leuven. gespreid over een tiental jaren. Als alles - Per post: aangetekend te versturen aan goed gaat is de hele Om dit inrichtingsplan te realiseren is een, de provinciale commissie ruimtelijkeVU: vernieuwing dus tegenSTAD DIEST 2020 rond. beperkte herziening noodzakelijk van het ordening (PROCORO), Provincieplein 1 teGrote Markt 1 bestaande provinciaal ruimtelijk Leuven.3290 DIEST uitvoeringsplan.
 44. 44. Samen sporen! RealisatieDe komende jaren Kinderopvangworden grote werken ONTWERPERvoorbereid voor de STATIONSKNOOP Kinderdagverblijf Destationsomgeving in aangesteld! Sterrekes heeft beslistuitvoering van het een nieuwe crèche testrategisch De stad Diest heeft het openen in demasterplan. stationsomgeving. bureau TECHNUM NVDe provincie Vlaams- aangesteld als ontwerper. Het nieuweBrabant, de stad kinderdagverblijf wilDiest, de NMBS- tegen 2015 de deurenGroep, Interleuven, openen. De stationsomgeving Eind 2012 heeft de De vernieuwings-De Lijn en de is een belangrijke stad Diest, na een werken zijn voorzienVlaamse overheid Het kinderdagverblijf poort tot de stad en selectieprocedure met vanaf 2016, inzitten op hetzelfde zal minimaal 49 de regio. 7 kandidaten, het afstemming met despoor. kinderen opvangen en bureau TECHNUM realisatie van de Om deze poort vorm aangesteld als noordelijke zal gebouwd wordenNa de aanleg van de op een perceel naast te geven wordt het ontwerper voor de pendelparking doorwestelijke ontsluiting de pijpenkop op stationsplein stationsknoop. de NMBS-Holding.in 2010 is er in 2011 Koudijs. heraangelegd.& 2012 vooral Dit jaar moet het nieuwgewerkt aan de De realisatie van Er zal een nieuw ontwerp klaar zijnopstart van het busstation nieuwe voorzieningen busstation gebouwd zodat de vergunningdeelproject voor de worden door De Lijn. kan aangevraagd & kadert binnen deheraanleg van de stationsplein ambitie om de Hierdoor komt ruimte worden.stationsknoop. stationsomgeving te vrij voor een verkeersluw plein aan De werken aan het laten uitgroeien tot eenDit deelproject wil Begin 2018 zouden volwaardig stadsdeel. het station. busstation zoudeneen vernieuwd alle grote starten begin 2014.verkeersluw De stad Diest en De Daarna wordt het infrastructuurwerken, MEER INFOstationsplein voorzien in het Lijn staan samen in stationspleinrealiseren, gekoppeld masterplan voor de voor de realisatie. heraangelegd. Deze nieuwsbrief zal minimaal 1 keeraan de realisatie van stationsomgeving, De NMBS-Holding zal per jaar verschijnen om u als bewonereen nieuw busstation, afgerond moeten zijn. instaan voor de TECHNUM zal ook van de stationsbuurt, als inwoner vanfietsenstallingen, en realisatie van een het ontwerp opmaken Diest of als geïnteresseerde reizigereen kiss&ride. Daarmee wordt de kiss&ride zone. voor de vernieuwing op de hoogte te brengen van de van de realisatie van een vooruitgang in de uitvoering van de Turnhoutsebaan, het kwaliteitsvol ambitieuze plannen voor de Zwartebeekplein en knooppunt voor stationsomgeving van Diest. de Ford Leopoldlaan. openbaar vervoer tegen 2020 in realiteit Een stand van zaken van de omgezet. uitvoering van het masterplan is ook steeds terug te vinden op de website. www.poortvandiestendemer.be
 45. 45. AFBAKENING KlLEINSTEDELIJKE GEBIEDEN Aarschot – Diest - Tienen Aarschot
 46. 46. AFBAKENING KlLEINSTEDELIJKE GEBIEDEN Aarschot – Diest - Tienen Aarschot masterplan stedelijk gebiedbeleid
 47. 47. AFBAKENING KlLEINSTEDELIJKE GEBIEDEN Aarschot – Diest - Tienen Aarschot masterplan stedelijk gebiedbeleid
 48. 48. Optimalisatie bedrijventerreinen Aarschot
 49. 49. Hoe…Optimalisatie bedrijventerreinen Aarschot • Focus project op – ontwikkelen ruimtelijk-economische visie (structuurschets, ontwerpvoorstellen,…): ‘people, planet, profit’ – strategie en instrumentarium vanuit vraag & behoeften van bedrijven, omwonenden, partners,…
 50. 50. Optimalisatie bedrijventerreinen Aarschot breed gedimensioneerd grenzend aan open ruimte onoverzichtelijk meer identiteit, veilig verkeer, groene inkleding
 51. 51. Luchtfoto 2012 – Nieuwland en MeetshovenOptimalisatie bedrijventerreinen Aarschot project grote laakweg uitbreiding stationsomgeving
 52. 52. AFBAKENING KlLEINSTEDELIJKE GEBIEDEN Aarschot – Diest - Tienen Aarschot masterplan stedelijk gebiedbeleid
 53. 53. 2.1 Gebiedsgerichte benadering - selectie van de gebieden De selectie van de gebieden is gebaseerd op de insteek vanuit het strategisch project Demervallei, de afbakeningsprocessen van de kleinstedelijke gebieden Aarschot en Diest en de gemeentelijke structuurplannen. Elk gebied zal een geëigende aanpak en afweging vragen naar gelang de knelpunten en troeven. Als bijlage zijn de gemeentelijke structuurplannen met de relevante aanknooppunten met het project opgenomen. De eerste figuur is een schematisch overzicht van de Demervallei met de voornaamste toeristisch-recreatieve elementen. Boscomplex Recreatiedomein Kasteel Camping Groepsaccomodatie Kerk Rock Werchter 11/49
 54. 54. De figuur geeft schematisch de tien geselecteerde projectzones weer. De projectzones wordenéén voor één besproken op de volgende bladzijden. Deze worden ook wel de poorten tot deDemervallei genoemd. Dit overzicht is niet definitief en kan gewijzigd worden (voortschrijdendinzicht). 1. Zone Werchter 2. De plas / Domein Ter Heide 3. Sint Paulusheem 4. Betekom 5. Elzenhof / Nieuwland 6. Schoonhoven 7. Rivierdorp Testelt 8. Rivierdorp Zichem 9. De vijvers 10. Zone Schaluinstraat 12/49
 55. 55. 1. Zone Werchter De zone Werchter omvat de site waar het festival Rock Werchter plaatsvindt, de directe omgeving en de samenvloeiïng van de Demer en Dijle. Ieder jaar vindt begin juli het muziekfestival Rock Werchter plaats. Voor de inrichting van het landschapspark (muziekfestivalsite) stelt Livenation een inrichtingsplan op. De verkeersafwikkeling en het kamperen tijdens het festival zijn grote knelpunten bij de organisatie van het festival. De verkeersafwikkeling op ditpiekmoment stelt grote problemen. Een gecoördineerde aanpak tussen de verschillendeactoren kan een oplossing brengen.De provincie maakt een (apart) masterplan op voor de aspecten gelinkt aan Rock Werchterzoals het kamperen en de verkeersafwikkeling. Dit wordt ingebed in dit project. De samenhanghiertussen dient bewaakt te worden.De samenhang tussen het landschapspark, het samenvloeiïngsgebied Dijle en Demer alsspringplank naar de Demervallei, de relatie met het dorpscentrum Werchter en de verbindingnaar Leuven en Tremelo (pater Damiaan) zijn uitgangspunten voor dit project. 13/49
 56. 56. 2. De plas - domein Ter HeideDe Plas van Rotselaar ontstond in 1975 na zandwinning voor de aanleg van de E314. Het iseen recreatiegebied met belangrijke natuurwaarden. De indrukwekkende toren Ter Heide, 30meter hoog, is een woontoren, een donjon, met een uniek grondplan in de vorm van een Griekskruis.De gemeente doet in haar gemeentelijk ruimtelijk structuurplan de suggestie aan de provincieom een gebiedsgericht ruimtelijk uitvoeringsplan De Plas op te maken met aandacht voor hetafbakenen van het gebied dat daadwerkelijk als recreatiegebied bestempeld kan worden,eventuele verfijningen aanbrengen en het zoeken naar oplossingen voor het geheel van zone-vreemde activiteiten. Er zal ook aandacht dienen te zijn voor de vormgeving van de doortochtvan de Winge door het gebied. Hierbij zal de doortocht vormgegeven worden als ecologischeverbinding tussen de Demervallei en de Wingevallei stroomopwaarts E314.De gemeente heeft reeds in het westelijk gedeelte van de recreatiezone verschillendeinitiatieven opgezet en sommige ervan zijn in uitvoering.- uitbouw van een sportcentrum Sportoase- bouw van een parking- project in verband met Wingevallei als ecologische verbindingIn het zuidoostelijk en oostelijk gedeelte zijn de ontwikkelingsperspectieven van de toekomstnog vaag. Momenteel is dit op het gewestplan recreatiegebied. Een meer op maat gesnedenbestemming en visie is gewenst.De ruimere omgeving en verbinding met de Demer en stationWezemaal zijn mee te nemen aandachtspunten. 14/49
 57. 57. 6. SchoonhovenSchoonhoven is als een landschappelijke poort omschreven in het masterplan voor hetkleinstedelijk gebied Aarschot. Het is een overgangszone tussen het stedelijk gebied en denatuurlijke Demer. Zachte recreatie staat hier voorop, waarbij nieuwe wandel- en fietsroutes in functie kunnen staan voor woon-werk en recreatief verkeer. Andere troeven zoals de camping, het kasteel schoonhoven, de watermolen, de archeologische site Weerde,… kunnen sterker uitgespeeld worden. De site rond de camping kan mogelijk heropgewaardeerd en versterkd worden. Zo kan er bijvoorbeeld onderzocht worden of een zwemvijver kan gecreëerd worden, bijkomende plaatsen voor camping voor mobilhomes of andere doelgroepen,… . De relatie met het stadscentrum en de Demervallei dient beter uitgewerkt te worden rekening houdende met het vogel- en habitatrichtlijngebied. Dit kan door het gericht een langzaamverkeerverbinding te voorzien doorheen het gebied die de verschillende meer actieve zones met elkaar verbindt. Een eerste aanzet werd hiertoe gegeven door middel van een indicatieve inrichtingsschets in het kader van het afbakeningsproces kleinstedelijk gebied Aarschot. Schoonhoven is in het masterplan van het afbakeningsproces aangeduid als strategisch te ontwikkelen projectzone. Een werkgroep met regionaal landschap Noord-Hageland gaf verder input aan deze aanzet.De opmaak van een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan behoort later tot de mogelijkheden.De stad gaf aan een masterplan en ruimtelijk uitvoeringsplan op te maken voor hetprojectgebied Orleanstoren. Een afstemming (zijn er verbindingen mogelijk?) tussen beidezones en verderop het natuurgebied s´Hertogenheide kan een meerwaarde zijn. 17/49
 58. 58. 9. De vijversDe Vijvers is een recreatiegebied waar een camping en een grote waterplas in vervat zijn. Deomgeving is gelegen aan de Norbertijnenabdij van Averbode. De camping is gelegen op degrens van de provincies Vlaams Brabant, Antwerpen en Limburg. In een oase van rust enruimte, midden in het groen, is het de ideale pleisterplaats voor zowel vaste kampeerders alstrekkers.Een analyse en ruimtelijke afweging dient uit te wijzen in hoeverre de site de vijvers plaats kanbieden voor een bepaalde vorm van toerisme en recreatie rekening houdende met deaanwezige natuurwaarden en mobiliteitsbereikbaarheid. Een eerder ingediend project werd nietgehonoreerd. Sindsdien is de site afgesloten. Een oefening kan zijn om vertrekkende van deaanwezige natuur- en mobiliteitsrandvoorwaarden de mogelijke activiteiten te definiëren.De relatie met het plattelandsproject Merode is hierbij van belang.Optioneel kan later een ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt worden voor de omgeving van devijvers indien een bestemmingswijziging zich noodzaakt. 19/49
 59. 59. 10. Zone FabrieksstraatTen westen van de stationsomgeving Diest bevindt zich in aansluiting op de Demer de zoneFabrieksstraat. Deze is een overgangszone tussen de natuurlijke Demervallei en het stedelijkgebied. Deze wordt omzoomd door de spoorweg, de ring en de Demer/Oude Demer.Momenteel is de verbinding per fiets en te voet naar de Demervallei vanuit de stationsomgevingen het centrum van Diest moeilijk.In de visie voor de stationsomgeving (masterplan Poort van Diest en Demer) wordtvoorgesteld een fietsverbinding te ontwikkelen langsheen de Demer. In het masterplan werd ditverder uitgewerkt in een concretere projectzone de stationswijk. De stationswijk omvat hetgebied tussen de Turnhoutsebaan, de Demer, de bedrijvenzone Koudijs en hetZwartebeekplein. Het is de bedoeling dat dit gebied op termijn ontwikkeld wordt als woonwijkmet rijwoningen langs 3 woonerven en ruimte voor appartementen langs de Demerloop. Erwordt ook een nieuw fietspad langs de Demer geïntegreerd in de plannen.Dit kan verder doorgetrokken worden naar de Demer toe als verbinding van destationsomgeving naar de Demervallei.Er zijn ook troeven om het project van de stad Demer in Diest te verbinden met deDemervallei. Langsheen de oude Demer liggen langzaamverkeersverbindingen. Deze stoppenabrupt aan het bedrijventerrein Nijverheidslaan.De link met het provinciedomein is eveneens van belang.De gehele zone heeft potenties om uitgewerkt te worden als een landschappelijke poort endeze niet louter te zien als overgangszone. Regionaal Landschap Noord-Hageland opperdeeerder het idee om deze te ontwikkelen als CO²-bos. 20/49
 60. 60. 2.2 Demernetwerk Naast een puntgewijze aanpak via het poortenverhaal is de samenhang van de vallei belangrijk. Dit is het uitbouwen van een Demernetwerk. In de strikte zin van het woord gaat het om het verbinden van de openruimte-elementen, mobiliteitsknooppunten, attracties, bezienswaardigheden, recreatiemogelijkheden door een netwerk van provinciale en lokale infrastructuren voor langzaam verkeer. De Demervallei als netwerk heeft echter een voldoende uitstraling en identiteit nodig om mensen aan te spreken. Dit kan door het uitwerken van de klassieke toeristische branding (landmarks, symbolen, promotie,…). Daarnaast zijn ook minder klassieke vormen van identiteitsopbouw mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan het inzetten van landschapsarchitectuur om identiteit op een andere manier / meer spraakmakend in te vullen. De identiteitsopbouw en de uitstraling ervan zijn een essentieel onderdeel van wat verstaan wordt onder het uitbouwen van de Demervallei als netwerk. Het project kan op het niveau Demernetwerk inspelen door de poorten te positioneren in het netwerk (welke identiteit en rol speelt die in het netwerk), het bestaande toeristisch-recreatieve aanbod in kaart te brengen (zodat een betere inschatting kan komen van knelpunten en troeven) en het in kaart brengen van de landschappelijke structuren. Deze laatste speelt een rol in het bepalen van landschapsbeleving en mogelijke ingrepen daarin. In het kader van het ontwikkelingsplan Demer kan proactief een aantal principes (referentiekader) ontwikkeld worden waarmee rekening kan gehouden worden bij de infrastructurele ingrepen. Langzaam verkeerverbindingen Het gaat om het verbinden van de openruimte-elementen, mobiliteitsknooppunten, attracties, bezienswaardigheden, recreatiemogelijkheden door een netwerk van provinciale en lokale infrastructuren voor langzaam verkeer. Er worden reeds vele initiatieven hiertoe genomen. Zo bestaat er het fietsknooppuntennetwerk en verschillende brochures die wandel- en fietsroutes promoten van het Hageland en/of Noord- Hageland. Eén van de knelpunten van de Demervallei is het ontbreken van een duidelijke, veilige en afzonderlijk fietspad(en) die doorheen de vallei de verschillende steden en gemeenten en toeristisch-recreatieve attracties met elkaar verbindt. Een knelpunt in de realisatie hiervan is de samenhang met belangrijke natuurwaarden (vogelrichtlijn- en habitatrichtlijngebied). De provincie werkt in samenwerking met de gemeenten en de Vlaamse actoren aan de realisatie van het gewenste recreatief en functioneel fietsroutenetwerk. Het ontwikkelingsplan Demer/bekkenbeheersplan sluimert in de discussie over het Demerfietspad. Als het ontwikkelingsplan Demer uitgevoerd wordt, houdt dit in dat de huidige zomerdijken verdwijnen en er winterdijken in de plaats komen. Dit zou inhouden dat fietsen op 21/49
 61. 61. Identiteit en landschapsbelevingDe Demervallei maakt deel uit van de regio Hageland. De provincie kiest daarbij voor deprofilering van haar landelijk karakter als toeristische troef. Open landschappen, historischehoeven, machtige panoramas…het zijn de sterkhouders van deze regio. Toerisme Vlaams-Brabant opteert voor het ontwikkelen van producten die de recreant/toerist in contact brengenmet dit landelijke karakter. Hierbij staan zachte recreatievormen voorop. Hageland, wandellandwordt zowel inhoudelijk als promotioneel als speerpunt voortdurend onderbouwd. Ook fiets- enruitertrajecten/netwerken worden als ontdekkingsmogelijkheden van de landelijke omgevingverder ontwikkeld. De kleinschalige vormen van verblijfstoerisme zijn hierbij belangrijk, alsaanvulling op de meer grootschaligere toeristische voorzieningen.Het Hageland kent op dit moment nog geen grote toeristenstroom. Het is nog ‘ongerept’ en‘onontdekt’ gebied. Toch is het toeristisch potentieel van de streek enorm groot. Uit defocusgroepen1 is gebleken dat de diversiteit van het Hageland een van haar sterktes is, maartegelijk ook haar zwakte: what’s the reason to come? De ‘brand’ Hageland moet duidelijkafgelijnd worden en gekoppeld aan een duidelijke strategie die breed gedragen wordt.Het project kan aanleiding geven om na te denken over een verdere uitwerking van deDemervallei als toeristisch element. Het thema water kan hier bijvoorbeeld een bindmiddel zijn.Er werd het idee geopperd om de Demervallei als rivierpark uit te bouwen en promoten. Wateris immers prominent aanwezig:- provinciedomein Halve Maan- recreatiedomein De plas- recreatiedomein De vijvers- rivierdorpen Testel, Zichem, Werchter, Betekom, Langdorp- steden Aarschot en Diest aan de Demer- samenvloeiïng Demer en DijleEen referentieproject naar identiteitopbouw is bijvoorbeeld kunst in de open ruimte in midden-Haspengouw. Er wordt getracht kunst en landschap met elkaar te verbinden en zo een nieuweidentiteit te geven die tegelijk refereert naar het landschap en erfgoed. De kunstwerken doen passanten en bezoekers anders naar de omgeving kijken. Het landschap bevat immers vele verhalen die niet altijd onmiddellijk zichtbaar zijn. De kunstwerken referen naar terugkerende thema´s in de regio zoals het religieus erfgoed. De werken worden geplaatst langs bestaande fiets- en wandelroutes in de regio Borgloon-Heers.1 project regional branding Hageland - leaderwerking Hageland 23/49
 62. 62. AFBAKENING KlLEINSTEDELIJKE GEBIEDEN Aarschot – Diest - Tienen Aarschot masterplan stedelijk gebiedbeleid
 63. 63. GROTE LAAKWEG6 FEBRUARI 2013
 64. 64. 2| OPDRACHT OPDRACHT bestaat uit 2 FASEN: 1. fase 1: ONDERZOEK NAAR DE RUIMTELIJKE HAALBAARHEID EN ONDERZOEK NAAR DE FINANCIËLE HAALBAARHEID ERVAN 2. fase 2: MARKTVERKENNING 3. (fase 3: opmaak gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ) → AANDACHTSPUNTEN in het onderzoek en de uitwerkingen …
 65. 65. 2| OPDRACHT - aandachtspunten 1| LANDSCHAP De aanwezigheid van DE LAAK en zijbekken heeft vanuit landschappelijk oogpunt heel wat mogelijkheden te bieden voor de structurele ontwikkeling van de noordelijke stadsrand. WATER kan een leidend thema worden in het landschapspark. Bovendien wordt gevraagd om de waterbuffering van de Hertselsesteenweg op de site te onderzoeken. Andere mogelijke thema’s kunnen zijn: ecologie, duurzaamheid (energie, …), biodiversiteit … (zie ook RUP Elisabethlaan).
 66. 66. 2| OPDRACHT - aandachtspunten 2| MOBILITEIT Het MOBILITEITSPROFIEL van de site speelt een grote rol in de haalbaarheidsanalyse. Het is bijgevolg wenselijk om de voorbereiding van de MOBER (d+a consult) al tijdens de HAALBAARHEIDSSTUDIE te starten. De site ligt op 1-2 kilometer van het station en het centrum, inzetten op duurzame mobiliteit lijkt hierdoor een belangrijk programmapunt in het ontwerpend onderzoek. Bijzonder aan de site is het fiets- en voetgangerstunneltje ter hoogte van de sporen. De site heeft zo een directe link met de overkant. Een brugje over de Grote Laak verbindt de site met de stad.
 67. 67. 2| OPDRACHT - aandachtspunten 3| PROGRAMMA Het huidig uitzicht van de site met de achterkanten van woningen, verouderde infrastructuren, restzones en hondenscholen heeft geen positieve bijdrage aan de beeldkwaliteit. Belangrijk aandachtspunt in de haalbaarheidsstudie is dat de site een GEMENGD PROGRAMMA krijgt met woningen, sport- en recreatievoorzieningen, natuurwaarden en parkfuncties. Een evenwichtige menging moet ervoor zorgen dat monofunctionele zones zoveel mogelijk voorkomen worden en dat een echte dynamische ontwikkelingscluster ontstaat.
 68. 68. 2| OPDRACHT - aandachtspunten 4| SCHAKEL De site kan als RUIMTELIJKE SCHARNIER tussen verschillende stadsdelen ingezet worden, 1. Ter Heidelaan (WUG) 2. Nonnenland (WUG) 3. Poortvelden 4. Lokaal bedrijventerrein Witte Molen 5. Regionaal bedrijventerrein Nieuwland – Meetshoven 6. Scholen 7. …
 69. 69. 2| OPDRACHT – fase 1 ONDERZOEK • PROGRAMMABEPALING bebouwde en onbebouwde ruimte (welke concrete ontwikkelingen en randvoorwaarden leiden tot een belangrijke meerwaarde voor het sport- en recreatiegebeuren van de stad Aarschot en de regio): 1| INPUT: • workshop met scholen en directe buurtbewoners (maken van tekeningen, maquette, …) • enquête voor de bewoners van Aarschot (stadskrantje en website) • … 2| er zijn nog voldoende VRIJHEIDSGRADEN. Wat vast staat, is dat: • de site moet instaan voor de LOKALE behoefte: openluchtrecreatie voor de stad en meer in het bijzonder de scholen • de site een REGIONAAL karakter moet meekrijgen (behoefte binnen het arrondissement Leuven). Hierin kan de marktverkenning een rol spelen. VOORSTELLEN voor nieuwe gebruikers van de site: BMX, atletiekclub (Begijnendijk), … 3| INVESTERINGEN: de stad heeft heel wat GRONDEN in handen en zal proberen de volledige site in eigendom te krijgen (ofwel via directe aankoop, ofwel via onteigeningen (RUP)). Dit is voorzien in de begroting 2013 van de stad. Indien nodig zal de stad ook investering doen in de voorzieningen m.b.t. de LOKALE behoefte. • LANDSCHAPPELIJKE EN STEDENBOUWKUNDIGE INPASSING (ontwerpend onderzoek) → verschillende ontwikkelingsscenario’s • TOETSING VERKEERSKUNDIGE HAALBAARHEID (verkeersgeneratie) • TOETSING FINANCIËLE HAALBAARHEID
 70. 70. AFBAKENING KlLEINSTEDELIJKE GEBIEDEN Aarschot – Diest - Tienen Aarschot masterplan stedelijk gebiedbeleid

×