Successfully reported this slideshow.

Voorbeeld 5 : Promobiel Klein Brabant

436 views

Published on

Forumdag 'Opdekopgevallen' - 29 maart 2014

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Voorbeeld 5 : Promobiel Klein Brabant

  1. 1. PROMOBIEL Kleinbrabant
  2. 2. MISSIE  streven naar een andere mobiliteit in het kader van de opwarming van de aarde en de peakoil;  Als pro mobiel Klein Brabant willen wij een regio die leefbaar is en waar iedereen zich op een comfortabele en betaalbare manier kan verplaatsen:
  3. 3. SPECIFIEKE AANDACHT HEBBEN WE VOOR:  duurzame vervoerswijzen zoals wandelen, fietsen,  autodelen, overzetdienst e.d. stimuleren;  de leefbaarheid van de regio waarbij vooral  ruimtelijke ordening en milieu centraal staan;  sociale knelpunten met vooraan  armoedebestrijding, uitsluiting door gebrek aan  verplaatsingsmogelijkheden, transitie en het  netwerk van sociale ondersteuningen
  4. 4.  het openbaar vervoersnetwerk of het gebrek  daaraan;  het  wegennet met de A12‐N16‐N17‐ gemeentewegen, trage wegen en waterwegen.
  5. 5. WAT TRACHTEN WE TE DOEN?  zo veel als mogelijk kennis bijeen te brengen dmv dossieropbouw;  oplossingen aan  bieden die realistisch en voor  iedereen aanvaardbaar zijn;  bij het zoeken naar duurzame oplossingen willen  we de bewoners zoveel mogelijk betrekken.
  6. 6.  De besproken oplossingen moeten we op een correcte  en meedenkende manier aan de beleidsmensen  aanreiken, bij voorkeur via Verkeerscommissies,  minaraden e.d., en er zo bij de beleidsmensen op  aandringen acties te ondernemen;  bewoners van de regio oplossingen en alternatieven  aanreiken ;  Bewoners overtuigen af te stappen van het gebruik van  de wagen voor korte en middenlange afstanden en meer  gebruik te maken van het openbaar vervoer of andere  alternatieven zoals fiets, autodelen e.d.

×