Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bouwen aan een collectieyclus

681 views

Published on

Bibnet zet in op de ontwikkeling van centrale collectiediensten voor efficiënt lokaal beheer van de fysieke collecties in openbare bibliotheken in Vlaanderen.

Presentatie tijdens Denk -en discussiedag naar aanleiding van de opstart van dit Bibnetproject. Gevolgd door een debat met panel en publiek.

Published in: Business
 • Be the first to comment

Bouwen aan een collectieyclus

 1. 1. bouwen aan <br />een collectiecyclus<br />wim.verhulst@bibnet.be<br />12 februari 2010 <br />
 2. 2.
 3. 3. 20% OB’s doet aan efficiënte collectievorming & planning<br />+ doelgericht lokaal & regionaal<br />+ draagvlak voor verandering, ook bij collectieleveranciers<br />Maar versnipperd en niet toegankelijk voor hele sector<br />Overkoepelende rol voor Bibnet<br />
 4. 4. Ambitie Bibnet<br />vanuit bestaande praktijkvoorbeelden<br />werkprocessen voor lokale collectievorming<br />helpen organiseren en faciliteren<br />door<br />een kader te bieden waarbinnen collectiediensten uitgebouwd worden <br />die modulair of als gehele cyclus geautomatiseerd inzetbaar zijn <br />voor alle openbare bibliotheken<br />
 5. 5. collectiemanagement<br />DO<br /> AANSCHAFFENselecteren & bestellen<br />verwerken & leveren<br />PLANmaken profiel per collectiesoort<br />ACT <br />Vaststellen & herijken beleid<br />CHECK<br />meten & <br />evalueren<br />
 6. 6. Vlaamsecijfers<br />Budget jaarlijkse collectie aankoop<br />24 miljoen euro = bijna 10% van de totale boekenverkoop<br />Totale collectie<br />27 miljoen exemplaren<br />Meer dan 70% quasi identiek<br />Potentieel aantal uitleningen x 12 maanden = 324 miljoen<br />Werkelijk aantal uitleningen<br />51 miljoen <br /><ul><li>meer dan 80% staat op plank </li></ul>Geschatte tijdsbesteding collectievormingca. 20% <br />
 7. 7. 3 collectioneursaan de slag<br />Goede Praktijkcases pioniers<br /> Collectieprofielen <br /> Laten selecteren en bestellen<br /> Kastklaar laten leveren<br />Bibnet rijgt projecten aan elkaar en rolt uit op Vlaams niveau<br />
 8. 8. van ketting…<br />collectieplanning<br />selecteren & bestellen<br />kastklaar leveren<br />
 9. 9. …tot geautomatiseerde cyclus <br />Collectie<br />planning<br />Collectie<br />Planning<br />collectieprofielen <br />kastklaar geleverd<br />Kwaliteit!<br />(laten)<br />Selecteren<br />(laten)<br />Selecteren<br />Leveren<br />Leveren<br />bestelling titels<br />dispatching<br />Bestellen<br />Bestellen<br />Kastklaar maken<br />Kastklaar maken<br />monopolie!<br />Lokale collectieplanning als voorwaarde <br />om aan te (laten) schaffen in vertrouwen<br />
 10. 10. van kader<br />naar<br />Invulling<br />
 11. 11. gefaseerd<br />
 12. 12. Acties 2010 [korte termijn] als grondvest voor uitbouw cyclus [lange termijn]<br />1. Collectieplanning <br />2. Sprintercollectie<br />3. Oriëntatie <br />
 13. 13. 1 Collectieplanning <br />Opvolgen pilootprojecten collectieplanning<br />Mogelijkheden onderzoeken Vlaams model collectieplanning<br />Onderzoeken uitrol resultaten lokaal marktonderzoek<br />
 14. 14. 2 Consortium Sprintercollectie<br />Voorbereidende denkronde <br />met bibliotheken over <br /> Selectie | Bindwijze | Snelheid <br />Bibliotheken keuren lastvoorwaarden goed en geven mandaat<br />Bibnet voert gunningsprocdure<br />Resultaat<br />Centraal georganiseerde Standing Order<br />Bibliotheken vrij van overheidsopdracht<br />Aanschafcyclus als testcase<br />Vlaams pilootproject uniforme etiketten<br />
 15. 15. 3 Oriëntatie voor verdere uitbouw cyclus<br />Opstarten sectoraal bepalen van inhoudelijke collectieprofielen<br />Onderzoek naar centrale bestelmodule <br />Contacten met systeemleveranciers & collectieleveranciers<br />
 16. 16. Draagvlak<br />draagvlak<br />
 17. 17. bottom up<br />Bibnet<br />Overleg en reflectie met OB’sDenktank <br />Coördineert<br />Stuurgroep Collectiemanagement Bibnet/SBB’s<br />Bovenlokale Regiegroep<br />Betrokken bij uitvoering<br />BIBLIOTHEKEN<br />
 18. 18. partnership<br />
 19. 19. LocusProvinciesBoek.becollectie leveranciers <br />Bibliotheekopleidingen<br /> systeem leveranciers consultants…<br />leveranciers bibliotheekservices <br />

×