Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Een geschenk voor onze kinderen

386 views

Published on

Naar een nieuwe regeling schenkingen door ouders voor behoud van kwalitatief antroposofisch onderwijs in Antwerpen.

 • Be the first to comment

Een geschenk voor onze kinderen

 1. 1. een geschenk voor onze kinderen ouderraad 10 oktober 2012
 2. 2. Openheid en dialoog onder ouders.Debat over diverse schoolthema’s.Vele meningen,waardevolle suggesties.
 3. 3. “Raadsel na raadsel verschijnt in de ruimte,raadsel na raadsel verloopt in de tijd.Oplossing brengt slechts de geestdie zichzelf ontdektvoorbij de grenzen van de ruimte,voorbij de loop van de tijd.”
 4. 4. Aan het begin van iets nieuw…
 5. 5. Stilstaan bij het geschenk, SCHENKENSiciliëreis 12de klas 2011-2012
 6. 6. Stilstaan bij schenkingen.contextouderraad en schoolbestuurhelder in aanpakaangenaam in gesprekrichtbedragenplanning
 7. 7. Schenkingen van ouders helpen ons schoolprojectrealiseren en waarborgen voor de toekomst. Siciliëreis 12de klas 2011-2012
 8. 8. Dagelijks zichtbaar. Meerwaarde en kwaliteit, consequent en duurzaam in keuze voor materialen en producten. Voor pedagogische en artistieke projecten.Siciliëreis 12de klas 2011-2012
 9. 9. Transpart voor alle ouders op Algemene Vergadering.Siciliëreis 12de klas 2011-2012
 10. 10. Ouderraad en schoolbestuur werkensamen rond schenkingen.Elk met een eigen focus.
 11. 11. Het werven van schenkingen gebeurtvanuit de ouderraad.vzw De Driesprong ontvangt deschenkingen en stelt ze ter beschikkingvan het schoolbestuur.
 12. 12. Directie en colleges zetten schenkingenpedagogisch en artistiek invoor een uniek schoolverhaal.
 13. 13. Een verhaal om uit te dragen.Siciliëreis 12de klas 2011-2012
 14. 14. Werven van schenkingen, meer helder in aanpak.
 15. 15. Van versnipperdmet vele contactpersonen… naar gestroomlijnd vanuit ouderraad en contactteam.
 16. 16. Volgens draaiboek… 1. informatiemomenten geïnteresseerde ouders voor ALGEMEEN INFORMERENseptember 2. intakegesprekken ouderengagement en schenkingen 3. inschrijving 4. start schooljaar in 5. feestelijke opening CONCREET INFORMERENseptember 6. brief vanuit ouderraad ouderengagement en schenkingen 7. info eerste ouderavonden vanuit ouderraad vanaf PERSOONLIJK GESPREK oktober 8. contactteam schenkingen schenkingen tweede actielijn derde actielijn publieke acties en evenementen schoolproject uitdragen
 17. 17. Contactteam…Persoonlijk gesprek onder oudersover schenkingen.Discreet en vertrouwelijk.Maar vooral eerlijk en aangenaam.Voor onze kinderen.
 18. 18. Richtinggevend voor uw schenking… Richtbedragen onder de loep. Meer informatie op de Algemene Vergadering van 24 oktober.Parijs 11de klas 2011-2012
 19. 19. Planning opstart nieuwe regeling schenkingen… start werkgroep schenkingen leden ouderraad & schoolbestuur eerste communicatie naar ouders (brief) ontwerpversie draaiboek schenkingen doorstart contactteam schenkingen | 9 oktober informeren ouderraad 10 oktober Algemene Vergadering 24 oktober consultatiemomenten nieuwe richtbedragen
 20. 20. een geschenk voor onze kinderen ouderraad 10 oktober 2012

×