Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Biriş  Goran SCPA 77 Emanoil Porumbaru Street, R O- 011424 , Bucharest T +40 21 260 07 10, F +40 21 260 07 20 www.bir...
<ul><li>A vocat, specializat în Intellectual Property şi Internet Law </li></ul><ul><li>1 1 ani de practică :  fost j...
AGENDA <ul><li>Venture Connect by Biriş Goran </li></ul><ul><li>Sfaturi pentru antreprenori </li></ul><ul><li>Case study ...
Venture Connect by Biriş Goran Ce este Venture Connect ? <ul><li>Scurt istoric </li></ul><ul><li>2010 – dou ă edi ţ ii: ...
Sfaturi pentru antreprenori <ul><li>Prezentarea în sine trebuie făcută în mod profesionist și trebuie să con ţ ină argume...
Sfaturi pentru antreprenori (Continuare) <ul><li>Partea financiară trebuie gândită și redată poten ţ ialului investitor ...
Case Study – Tjobs.ro De ce Tjobs.ro? <ul><li>Etapele procesului de  </li></ul><ul><li>alcătuire a dosarului de  </li></...
Câteva c oncluzii <ul><li>A găsi un finan ţ ator este un proces ce trebuie planificat ş i urm ă rit, precum ş i inclus ...
<ul><li>Biriş Goran SCPA </li></ul><ul><li>Str. Emanoil Porumbaru , nr. 77 </li></ul><ul><li>RO-011424 , Bucureşti </li...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Marketing 24 7 sibiu-2-3 iunie 2011_venture_connect_business mall-ul afacerilor de succes

367 views

Published on

Published in: Business, Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Marketing 24 7 sibiu-2-3 iunie 2011_venture_connect_business mall-ul afacerilor de succes

 1. 1. Biriş Goran SCPA 77 Emanoil Porumbaru Street, R O- 011424 , Bucharest T +40 21 260 07 10, F +40 21 260 07 20 www.birisgoran.ro Venture Connect (Business) mall-ul afacerilor de succes Marketing 24/7 - Sibiu 2- 3 iunie 2011
 2. 2. <ul><li>A vocat, specializat în Intellectual Property şi Internet Law </li></ul><ul><li>1 1 ani de practică : fost judecător, avocat î n cadrul biroului din Romania al Asocia ţ iei Baroului American ş i Senior Associate la Biriş Goran SCPA </li></ul><ul><li>D rept de practic ă î n Rom â nia ş i î n Statul New York (USA) </li></ul><ul><li>Fondator Venture Connect </li></ul>Ana Maria ANDRONIC
 3. 3. AGENDA <ul><li>Venture Connect by Biriş Goran </li></ul><ul><li>Sfaturi pentru antreprenori </li></ul><ul><li>Case study – Tjobs.ro </li></ul><ul><li>Câteva concluzii </li></ul>
 4. 4. Venture Connect by Biriş Goran Ce este Venture Connect ? <ul><li>Scurt istoric </li></ul><ul><li>2010 – dou ă edi ţ ii: mai ş i decembrie </li></ul><ul><li>2011 – următoarea ediţie 20 iunie </li></ul>Ana Maria Andronic – Senior Associate Biriş Goran Daniel Vi ş oiu – Partener Biri ş Goran Marius Ghenea – A ntreprenor ş i investitor Radu Georgescu – Pre ş edinte Gecad Orlando Nicoară – Director General Mediafax Group Drago ş Rouă – A ntreprenor online Peter Barta – Director executiv FPP Echipa Venture Connect
 5. 5. Sfaturi pentru antreprenori <ul><li>Prezentarea în sine trebuie făcută în mod profesionist și trebuie să con ţ ină argumentele valorii unui business, precum ş i perspectiva de viitor/ dezvoltare; </li></ul><ul><li>Planificarea căutării unui investitor este absolut necesară – research, comunicare permanentă, echipa dedicată; </li></ul><ul><li>Punerea în ordine a afacerii – un audit intern, spre exemplu – face parte din elementele care vor uşura procesul ulterior de parteneriat; </li></ul>
 6. 6. Sfaturi pentru antreprenori (Continuare) <ul><li>Partea financiară trebuie gândită și redată poten ţ ialului investitor în termenii relevan ţ i pentru acesta; </li></ul><ul><li>Trebuie cunoscute op ţ iunile de parteneriat / formele de investi ţ ie î n domeniu, ş i trebuie aleasă calea cea mai avantajoasă pentru business-ul respectiv; </li></ul><ul><li>Este importantă colaborarea cu un avocat , pentru că, de cele mai multe ori, acesta este prim a persoan ă pe care o contactează poten ţ ialul investitor; </li></ul><ul><li>Flexibilitatea în abordare precum ş i căutarea solu ţ iilor reciproc avantajoase sunt cheia unei rela ţ ii de calitate cu poten ţ ialul investitor. </li></ul>
 7. 7. Case Study – Tjobs.ro De ce Tjobs.ro? <ul><li>Etapele procesului de </li></ul><ul><li>alcătuire a dosarului de </li></ul><ul><li>Finan ţ are </li></ul><ul><li>Rezultatele </li></ul><ul><li>Planurile de viitor </li></ul>
 8. 8. Câteva c oncluzii <ul><li>A găsi un finan ţ ator este un proces ce trebuie planificat ş i urm ă rit, precum ş i inclus în planul a nu al strate g ic al firmei. </li></ul><ul><li>Modul în care î ţ i comunici proiectul sau produsul este cel pu ţ in la fel de important ca ş i produsul în sine. </li></ul><ul><li>Investitorii sunt într-adevăr atraşi de idee, îns ă seriozitatea prezentării business-ului ş i perseveran ţ a în execu ţ ie va face diferen ţ a. </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Biriş Goran SCPA </li></ul><ul><li>Str. Emanoil Porumbaru , nr. 77 </li></ul><ul><li>RO-011424 , Bucureşti </li></ul><ul><li>T el: + 40 21 260 07 10 </li></ul><ul><li>Fax: + 40 21 260 07 20 </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>www.birisgoran.ro </li></ul>CONTACT :

×