FINAN ARE PRIN INVESTITORI PRIVA I ŞI FONDURI DE TIP CAPITAL DE RISC          Dan Vişoiu 14 martie 2012     ...
Investitori Priva i•  În engleză este vorba de “angel investors” sau “business angels”•  În mod normal, un business ange...
Business Angels vs. Venture Capital•  VC = venture capital = fonduri de tip capital de risc•  Business angels investesc ...
Venture Capital vs. Private Equity•  Private equity - investi iile pe termen lung fără a se ocupa de managementul curent•...
Venture Capital vs. Private Equity (Cont’d)Alte caracteristici cheie ale private equity sunt:•  Investi iile cu private e...
Tendin e Actuale•  Crowd funding•  Series A & Series B•  Mezzanine financing (finan ări mezanin: împrumuturi pe termen ...
Tendin e în România•  “multiples” au scăzut considerabil începând cu 2008•  România ca stat de drept / “rule of law”•  ...
VentureConnect            (www.venture-connect.ro)•  o platformă care să aducă laolaltă investitorii (români ş...
Poten ialul României în inta VC-urilor•  actualul PIB este în continuare cu mult sunt media UE (în realitate mai pu in  ...
Şi Antreprenorii trebuie să devină          mai bine informa i şi experimenta i•  angajarea unor consultan i cu...
Şi persoanele care iau decizii în România      trebuie să elimine „birocra ia” excesivă•  registrul comer ului ar t...
CONTACT:              Dan Vişoiu           dvisoiu@birisgoran.ro  Biriş Goran SCPA       ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Finantare prin investitori privati si fonduri de tip capital de risc

1,889 views

Published on

Dan Visoiu, partner in the Biris Goran law firm, is a founding member of the VentureConnect project.

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,889
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
91
Actions
Shares
0
Downloads
15
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Finantare prin investitori privati si fonduri de tip capital de risc

 1. 1. FINAN ARE PRIN INVESTITORI PRIVA I ŞI FONDURI DE TIP CAPITAL DE RISC Dan Vişoiu 14 martie 2012 Biriş Goran SCPA 77 Emanoil Porumbaru Street, RO-011424, Bucharest T +40 21 260 07 10, F +40 21 260 07 20 www.birisgoran.ro
 2. 2. Investitori Priva i• În engleză este vorba de “angel investors” sau “business angels”• În mod normal, un business angel este primul investitor (şi pentru investi ie primeşte între 5-25% din păr ile sociale/ac iuni)• Business angels acceptă, în general, să îşi asume un risc mult mai mare fără garan ii• Acest lucru înseamnă că business angels urmăresc să ob ină câştiguri mult mai mari din investi ii, cum ar fi de peste zece ori valoarea ini ială a investi iilor într-o perioadă de cinci ani 2
 3. 3. Business Angels vs. Venture Capital• VC = venture capital = fonduri de tip capital de risc• Business angels investesc de regulă propriile fonduri în timp ce VC-urile gestionează de obicei fonduri atrase într-un fond administrat de exper i• În general, un VC este un investitor profesionist -- acesta sau aceasta administrează un fond şi este în căutarea unor investi ii oportune pentru respectivul fond -- în timp ce un business angel este în mod normal o persoană fizică ce urmăreşte, de asemenea, o oportunitate personală şi în acelaşi timp o investi ie oportună• Cu alte cuvinte, este posibil ca un VC să nu aibă experien ă în domeniul de activitate în care societatea intă este implicată, şi se focusează pe “return on investment” pe care societatea intă o poate realiza -- un business angel dispune adeseori de experien ă în domeniul respectiv 3
 4. 4. Venture Capital vs. Private Equity• Private equity - investi iile pe termen lung fără a se ocupa de managementul curent• Venture capital este o subcategorie de private equity – sumele investite fiind de regulă mult mai mici• Fondurile de private equity sunt companii de investi ii care, de regulă, nu de in valori mobiliare listate la bursă. În schimb, acestea urmăresc în mod normal să ob ină participa ii la capitalul social în societă ile închise. De asemenea, acestea pot investi în aşa-numitele plasări private de valori mobiliare de la societă ile listate la bursă. Cu alte cuvinte, este vorba de valorile mobiliare care nu sunt oferite publicului general sau tranzac ionate pe pie ele publice de valori mobiliare. 4
 5. 5. Venture Capital vs. Private Equity (Cont’d)Alte caracteristici cheie ale private equity sunt:• Investi iile cu private equity combină oferirea de capital şi expertiză, respectiv expertiza în management, dezvoltare, etc.• Investi iile cu private equity determină implicarea activă în identificarea investi iilor, negocierea şi structurarea tranzac iei şi monitorizarea societă ii de îndată ce investi iile sunt realizate. Acest lucru necesită adesea implicarea ca membru al consiliului de administra ie al societă ii• Investi iile cu private equity nu sunt destinate a continua la infinit. În general, strategiile şi posibilită ile de exit sunt evaluate la momentul la care se realizează investi ia ini ială în societate. Ca exemplu, o strategie ar consta în listarea societă ii la bursă sau vânzarea ac iunilor/păr ilor sociale pe pia a publică 5
 6. 6. Tendin e Actuale• Crowd funding• Series A & Series B• Mezzanine financing (finan ări mezanin: împrumuturi pe termen lung, rambursabile în totalitate la scaden ă – dar şi cu finan atorul având dreptul de a deveni ac ionar când intră un nou investitor sau societatea este listată pe bursă)• IPOs (ofertă publică ini ială) 6
 7. 7. Tendin e în România• “multiples” au scăzut considerabil începând cu 2008• România ca stat de drept / “rule of law”• mediul de afaceri a devenit din ce în ce mai transparent (respectiv Consiliul Concuren ei a devenit foarte activ şi, ca atare, a început să elimine practicile neloiale existente pe pia ă care au afectat România vreme îndelungată• România se află într-o situa ie financiară mai bună fa ă de multe state membre UE, în special vecinii săi din Europa Centrală şi de Est 7
 8. 8. VentureConnect (www.venture-connect.ro)• o platformă care să aducă laolaltă investitorii (români şi străini) şi antreprenorii din România• investitorii străini care au acces la zeci de milioane de Euro devin mai confortabili în privin a României şi a antreprenorilor români• antreprenorii dobândesc experien ă, know-how şi încep să-şi facă un “network” de rela ii• obiectivul principal este de a crea un „ecosistem” prin care antreprenorii din România să dispună de know-how-ul necesar pentru a demara şi dezvolta o afacere 8
 9. 9. Poten ialul României în inta VC-urilor• actualul PIB este în continuare cu mult sunt media UE (în realitate mai pu in de jumătate -- 11.000 EUR vs. 24.000 EUR)) şi, ca atare, este destul loc pentru creştere economică• deşi absorb ia fondurilor UE a fost scăzută, România va avea, cu toate acestea, în următorii 10 ani acces la zeci de miliarde de Euro de la UE 9
 10. 10. Şi Antreprenorii trebuie să devină mai bine informa i şi experimenta i• angajarea unor consultan i cu experien ă: as the saying goes, “you get what you paid for”• sporirea utilizării de terms sheets / MOUs / letters of intent• sporirea utilizării de structuri off-shore pe motive de corporate governance (pentru a asigura aplicabilitatea unor asemenea drepturi precum tag-along, drag-along, buy-me buy-you, liquidation preference, etc.)• implementarea procedurilor „vendor due diligence” pentru a reduce durata tranzac iei• utilizarea unei strategii de vânzare „auction-type” 10
 11. 11. Şi persoanele care iau decizii în România trebuie să elimine „birocra ia” excesivă• registrul comer ului ar trebui să fie doar o institu ie cu rol de arhivare şi furnizare de informa ii (mai ales inând cont de actualele întârzieri considerabile survenite în transferul participa iei în SRL către un nou asociat, divizări, fuziuni, etc.)• legile, în special cele fiscale, trebuie să devină mai favorabile antreprenorilor în mod efectiv (actuala procedură pentru ob inerea codului de TVA durează în jur de 15 zile)• reforma sistemului contribu iilor sociale (CAS) – cum ar fi stabilirea unei sume anuale maxime 11
 12. 12. CONTACT: Dan Vişoiu dvisoiu@birisgoran.ro Biriş Goran SCPA VentureConnectStr. Emanoil Porumbaru, nr. 77 RO-011424, Bucureşti www.ventureconnect.ro Tel: +40 21 260 07 10 Fax: +40 21 260 07 20 www.birisgoran.ro 12

×