Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
TORI tulee -

Mikä muuttuu?
Sari-Anne Hannula, projektijohtaja
VM, JulkICT-toiminto
16.10.2013
TORI-hanke perustuu hallitusohjelmaan ja
talouspoliittisen ministerivaliokunnan linjauksiin
 TORI-hankkeen toimikausi 7.5...
TORI-hanke 7.5.2012-31.12.2014
Valtion toimialariippumattomat ICT-palvelut
kootaan yhteen palvelukeskukseen siten, että
sä...
TORI-palvelut ICT-palvelukartassa
Palveluun ohjaus
Kansalaisportaali

Yritysportaali

Hallinnon portaalit

Toimialariippuv...
Tavoiteltavat hyödyt
ICT-palvelukeskuksen tuottamat valtion TORI-palvelut ovat
kilpailukykyisiä, laadukkaita, ekologisia, ...
Perustamisen vaiheistus ja aikataulu
2013

2014

12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112
Valmisteluvaihe
-1.1...
Valtion yhteisen tieto- ja viestintätekniikan ja tietohallinnon
lainsäädäntökehikko
Valtion yhteiset tieto- ja viestintäte...
TORI-palvelukeskuksen asiakkaat
Valtionhallinto
• Ministeriöt
• Virastot
• Laitokset

Muu julkinen hallinto
• Valtion liik...
Palvelukeskuksen toimintaperiaatteet ja
palvelutoimituksen arvoketju
Alihankkijat

Palvelukeskus

Asiakkaat

Ulkoiset
Asia...
TORI-ohjausmalli
Valtiovarainministeriö

Strateginen
ohjaus

TORIhallitus

Nimittää

Valtioneuvosto

Ohjaus ja valvonta

T...
Muutokset asiakkaalle
Mikä ei muutu as-is vaiheessa?
 Tutut henkilöt tuottavat
palveluita, uusiakin tulee
 Henkilöstön a...
Muutokset henkilöstölle
Mikä ei muutu?
 Valtio on työnantaja
 Läheisimmät työtoverit
pääosin säilyvät
 Työn tekemispaik...
Toimintosiirrot
= Yks i kkökohta i nen pä ä tös
= Yks i kkökohta i nen va l mi s tel u

YKSIKKÖ
ICT-toimintojen siirrot

=...
TORI-palvelukeskuksen tavoitteet
 Asiakastyytyväisyys
 Henkilöstötyytyväisyys
 Kustannustehokkuus

14.11.2011

14
KIITOS!
TORI-hanke, valtiovarainministeriö, JulkICT-toiminto
 www.vm.fi/tori
 tori@vm.fi
 Projektijohtaja Sari-Anne Han...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Sari-Anne Hannula: TORI tulee - Mikä muuttuu?

818 views

Published on

Valtiokonttori, Valtion IT-palvelukeskuksen asiakaspäivä 16.10.2013: TORI tulee - Mikä muutuu? - projektijohtaja Sari-Anne Hannula, VM

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sari-Anne Hannula: TORI tulee - Mikä muuttuu?

 1. 1. TORI tulee - Mikä muuttuu? Sari-Anne Hannula, projektijohtaja VM, JulkICT-toiminto 16.10.2013
 2. 2. TORI-hanke perustuu hallitusohjelmaan ja talouspoliittisen ministerivaliokunnan linjauksiin  TORI-hankkeen toimikausi 7.5.-2012 – 31.12.2014  Valtion ICT-palvelukeskusten sekä valtion virastojen ja laitosten toimialariippumattomat ICT-tehtävät kootaan yhteen  TORI-palvelukeskuksen toiminta käynnistyy virastona 1.1.2014  Ensimmäiset ICT-tehtävien siirrot toteutetaan 1.1.2014 alkaen ja viimeiset siirrot vuoden 2015 loppuun mennessä  TORI-palvelukeskukseen siirretään yli 80 valtionhallinnon yksikön toimialariippumattomat ICT-tehtävät, yhteensä noin 1300 henkilöä  Palveluiden käyttäjiä on yhteensä runsas 80 000  TORI-menot koko valtionhallinnossa ovat noin 350 milj. € vuonna 2012 (vrt valtion ICT-menot yht. 892 milj. € v 2011) 14.11.2011 2
 3. 3. TORI-hanke 7.5.2012-31.12.2014 Valtion toimialariippumattomat ICT-palvelut kootaan yhteen palvelukeskukseen siten, että säästöt saavutetaan toimintavarmuus ei vaarannu toteutetaan hyvää henkilöstöpolitiikkaa 14.11.2011 3
 4. 4. TORI-palvelut ICT-palvelukartassa Palveluun ohjaus Kansalaisportaali Yritysportaali Hallinnon portaalit Toimialariippuvat ICTpalvelut Tietovarantopalvelut Yhteiset tietojärjestelmäpalvelut Virasto- ja hallinnonalakohtaiset ICTpalvelut kuten ydintoiminnan sovelluspalvelut Toimialariippumattomat ICT-palvelut (TORI-palvelut) Päätelaiteja käyttäjätukipalvelut Viestintätekniset palvelut Tietoliikennepalvelut Käyttöpalvelut Toimistosovellukset Projektija asiantuntijapalvelut Muut palvelut 14.11.2011 4
 5. 5. Tavoiteltavat hyödyt ICT-palvelukeskuksen tuottamat valtion TORI-palvelut ovat kilpailukykyisiä, laadukkaita, ekologisia, tietoturvallisia ja asiakastarpeet täyttäviä  Asiakkaat kykenevät tuottamaan laadukkaat ja toimintavarmat palvelut kansalaisille ja yrityksille  Valtionhallinnon turvallisuuden ja varautumisen erityistarpeet huomioitu  Mahdollistetaan yhteen toimivat ratkaisut valtion eri virastojen välillä ja valtionhallinnon organisatoriset muutokset  Virastojen ja ministeriöiden tietohallintojohto voi keskittyä oman hallinnonalansa ydintoimintojen tietojärjestelmien kehittämiseen  Hyvät kehittymis- ja uramahdollisuudet sekä kilpailukykyinen ansiotaso TORI-palveluita tuottaville valtionhallinnon henkilöille  Kokonaistaloudelliset säästöt ja hyödyt 14.11.2011 5
 6. 6. Perustamisen vaiheistus ja aikataulu 2013 2014 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 Valmisteluvaihe -1.12.2012 Suunnitteluvaihe 1.12.2012-31.7.2013 Esitysluonnos tarvittavasta lainsäädännöstä lausunnoille 3.6.2013 Perustamisvaihe Laki palveluiden järjestämisestä, TORI-palvelukeskuksen perustaminen, Asetus TORI-palvelukeskuksesta 1.8.2013-31.12.2013 Käynnistämisvaihe 1.1.2014-30.6.2014 Palvelujen järjestämislaki ja TORI-asetus voimaan 1.1.2014 Yksikkökohtaisten siirtojen suunnittelu 1.6.2013TORI-tehtävien siirrot 1.1.2014- Yhtenäistämisvaihe 1.7.2014- 14.11.2011
 7. 7. Valtion yhteisen tieto- ja viestintätekniikan ja tietohallinnon lainsäädäntökehikko Valtion yhteiset tieto- ja viestintätekniset palvelut (2 §) = joiden järjestämisestä vastaavat valtion viranomaiset, joita käytetään tai on tarkoitettu käytettävän yleisesti ja laajasti julkisten hallintotehtävien tukena, joiden järjestäminen ei edellytä toimialakohtaisia ratkaisuja tai merkittävää toimialakohtaista osaamista, ja jotka perustuvat yleisesti käytettyihin tieto- ja viestintäteknisiin ratkaisuihin. Ohjaus ja yhteentoimivuus Valtion yhteisen tietohallinnon viranomaistehtävät Yhteisten palvelujen järjestäminen Tietohallintolaki Laki valtion yhteisten ICTpalvelujen järjestämisestä Asetukset Laki julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta (TUVE-laki) Asetukset 14.11.2011 7
 8. 8. TORI-palvelukeskuksen asiakkaat Valtionhallinto • Ministeriöt • Virastot • Laitokset Muu julkinen hallinto • Valtion liikelaitokset • Julkisoikeudelliset laitokset • Välillinen julkishallinto • Yritykset ja yhteisöt • Kunnalliset viranomaiset: kunnat ja kuntayhtymät Kaikki TORI-palvelut Valitut TORI-palvelut TORIpalvelukeskus • kun tuottamisen järjestäminen on valtionhallinnon vastuulla ja • kun palveluita on tarkoitettu käytettävän yleisesti ja laajasti julkisten hallintotehtävien tukena • muut laissa tai asetuksessa säädetyt 14.11.2011 8
 9. 9. Palvelukeskuksen toimintaperiaatteet ja palvelutoimituksen arvoketju Alihankkijat Palvelukeskus Asiakkaat Ulkoiset Asiakas 1 Palvelutuottaja 1 Palvelutuottaja 2 Ostetut palvelut Palvelutuottaja n Sisäiset Palvelutuottaja 1 Asiakaspalveluiden integrointi Oma palvelutuotanto Asiakas 2 Asiakas 3 Asiakas n Palvelutuottaja n • Palvelukeskuksen vertailtavuus muihin toimijoihin • Alihankintakumppaneita valtionhallinnosta ja markkinoilta • Keskittyy toimialariippumattomien palveluiden tarjoamiseen • Palvelukeskus ei käytä julkista valtaa eikä tee viranomaispäätöksiä • Yhdistää palvelutuotannossa omaa ja markkinoilta hankittua palvelua • Toimii valtakunnallisesti, alueellisesti hajautettu • Asiakkaana kaikki valtionhallinnon virastot ja laitokset • Palvelukeskus toimii voittoa tavoittelematta 14.11.2011 9
 10. 10. TORI-ohjausmalli Valtiovarainministeriö Strateginen ohjaus TORIhallitus Nimittää Valtioneuvosto Ohjaus ja valvonta Toimitusjohtaja Asettaa Johtaa ja kehittää Asiakasneuvottelukunta Kehittämisen tuki Avustaa Johtoryhmä Sopimusohjaus TORIpalvelukeskus Asiakas 14.11.2011 10
 11. 11. Muutokset asiakkaalle Mikä ei muutu as-is vaiheessa?  Tutut henkilöt tuottavat palveluita, uusiakin tulee  Henkilöstön ammattitaito siirtyy mukana eli säilyy  Palvelut, hinta, laatu säilyvät, muutokset tehdään hallitusti  Asiakasvastaava pääsääntöisesti, jos asiakas oli ennen siirtoakin palvelukeskuksen asiakas Mikä muuttuu?  TORI tuottaa/järjestää kaikki TORI-palvelut  Uusi palveluntuottaja = TORI  Selkeä tilaaja-tuottajamalli  Asiakkaat voivat keskittyä substanssiin  Palveluprosessit yhtenäistetään  Asiakkuudenhallinta  ICT-toimittajien hallinta 14.11.2011 11
 12. 12. Muutokset henkilöstölle Mikä ei muutu?  Valtio on työnantaja  Läheisimmät työtoverit pääosin säilyvät  Työn tekemispaikka on alussa sama  Asiakkaat samat, uusiakin tulee  Oma ammattitaito siirtyy mukana  Työtehtävät aluksi samat Mikä muuttuu?              Uusi työnantaja = TORI Viraston toimiala = ICT-palvelut Hallituksessa henkilöstön edustaja Uusi toimintakulttuuri Uusia työtovereita Urakehitysmahdollisuuksia Palvelussuhde = työsuhde Uusi palkkausjärjestelmä Palveluprosessit yhtenäistetään Toiminnanohjausjärjestelmä Tukijärjestelmät Asiakasajattelu Mahdollisesti uusi esimies 14.11.2011 12
 13. 13. Toimintosiirrot = Yks i kkökohta i nen pä ä tös = Yks i kkökohta i nen va l mi s tel u YKSIKKÖ ICT-toimintojen siirrot = Va s tuunva i hto = As -i s -va i he 2014 2013 HA 1 2 3 4 5 6 7 AHTI TEM VIP VM Valtiokonttori VM OTTK OM VERO VM TULLI VM Väestörekisterikeskus VM Liikenne- ja viestintäministeriö LVM SYKE YM THL STM Säteilyturvakeskus STM Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto STM TRAFI LVM Liikennevirasto LVM Viestintävirasto LVM YKSIKKÖ Ilmatieteen laitos LVM PK Palvelukeskusasiakkaiden siirrot HALTIK SM Aluehallintovirastot AHTi Hätäkeskuslaitos SM Maistraatit AHTi Tilastokeskus VM Elinkeino, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskus) AHTi Lääkealan turvallisuus- jatalous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus STM Valtion kehittämiskeskus AHTi Teknologian tutkimuskeskus VTT kanslia TEM Valtioneuvoston VIP Valtiovarainministeriö VIP Ulkoasiainministeriö UM Työ- ja elinkeinoministeriö VIP Geologian tutkimuskeskus TEM Sosiaali- ja terveysministeriö VIP PRH TEM Maa- ja metsätalousministeriö (VIPin palvelut) VIP Tekes - teknologian ja innovaatioiden TEM Puolustushallinnon rakennuslaitos VIP Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TEM Puolustusministeriö VIP Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM Ympäristöministeriö SYKE Taiteen edistämiskeskus (Taike) OKM Poliisihallitus HALTIK Museovirasto OKM Rajavartiolaitos HALTIK Maahanmuuttovirasto HALTIK Opetushallitus OKM HALTIK Suomen AkatemiaSisäasianministeriö OKM HALTIK Kansallisarkisto Suojelupoliisi OKM Pelastusopisto HALTIK TIKE MMM YKSI Keskusrikospoliisi KKÖ HALTIK Maanmittauslaitos MMM Liikkuva poliisi Palvelusiirrot HALTIK Oikeuskanslerinvirasto Metla + MTT + RKTL Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT MMM Poliisiammattikorkeakoulu HALTIK Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta Maa- ja metsätalousministeriö (käyttöp.) Sosiaaliturvan MMM muutoksenhakulautakunta Oulun vastaanottokeskus HALTIK Suomenlinnan hoitokunta Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Kansallinen audiovisuaalinen arkisto HALTIK MMM Joutsenon vastaanottokeskus Celia-kirjasto HALTIK Ylioppilastutkintolautakunta Maaseutuvirasto Kriisinhallintakeskus MMM Varastokirjasto Raja- ja merivartiokoulu HALTIK MittatekniikanOKM keskus Kotimaisten kielten keskus Kuluttajavirasto PV / Haltik-palvelut HALTIK Kilpailuvirasto OKM Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön Energiamarkkinavirasto PV PVJJK Kuluttajatutkimuskeskus PVJJK PLM 8 9 10 11 12 Asiakassiirrot 1 2 3 4 5 6 7 2015 8 9 10 11 12 = Yks i kkökohta i nen pä ä tös = Yks i kkökohta i nen va l mi s tel u 1 1 2 3 4 5 6 2 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 4 5 6 7 4 5 6 7 2016 8 9 10 11 12 6 7 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2015 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 2016 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 2 3 4 6 5 7 8 9 10 11 12 8 9 10 11 12 = Yh te i s te n p a l ve l u je n kä yttö 2014 8 1 = Yhtei s ten pa l vel ujen kä yttö = Va s tu u n va i h to = As -i s -va i h e 2013 3 3 2014 7 = Yks i kkö ko h ta i n e n p ä ä tö s = Yks i kkö ko h ta i n e n va l mi s te l u 1 2 = Va s tuunva i hto = As -i s -va i he 2013 HA VM VM TEM VM VN VM TEM STM MMM PLM PLM YM SM SM SM SM SM SM SM HA SM VN VM SM STM STM SM OKM OKM SM OKM OKM SM OKM SM TEM TEM PLM TEM TEM PLM TEM Palvelusiirrot Matkailun edistämiskeskus = Yhtei s ten pa l vel ujen kä yttö 7 2015 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 2016 8 9 10 11 12 1 6 7 TEM 14.11.2011 13
 14. 14. TORI-palvelukeskuksen tavoitteet  Asiakastyytyväisyys  Henkilöstötyytyväisyys  Kustannustehokkuus 14.11.2011 14
 15. 15. KIITOS! TORI-hanke, valtiovarainministeriö, JulkICT-toiminto  www.vm.fi/tori  tori@vm.fi  Projektijohtaja Sari-Anne Hannula, hankepäällikkö sari-anne.hannula@vm.fi puh. 040 529 7530  Projektijohtaja Kari Pessi kari.pessi@vm.fi puh. 040 770 9689  Projektiassistentti Tiia Jalonen tiia.jalonen@vm.fi puh. 050 375 9640 14.11.2011 15

×