Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Palveluväylä ja tietoturva

1,857 views

Published on

Palveluväylä ja tietoturva, ICT-johtaja Timo Valli, VM, 7.6.2013

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Palveluväylä ja tietoturva

 1. 1. Kansallinen palveluväylä jatietoturvaTimo Valli7.6.2013
 2. 2. Valtion budjettitalouden tila
 3. 3. Tilanne joulukuussa 2007
 4. 4. 4Julkisen hallinnon tietohallinnonnykytila? Suomi on kymmenen parhaan maan joukossakv-vertailuissa Global IT Report 2013World Economic Forumin ja INSEADin vertailussa sija 1. Waseda yliopiston eGovernment ranking jossa Suomi sijalla 4www.e-gov.waseda.ac.jp/ranking.htm United Nations, E-Government Survey 2012, E-Government for the PeopleYK:n vuoden 2012 sähköisen hallinnon vertailussa Suomi sijoittui sijalle 9. Teknologiabarometri TEKbaro 2012 Sija 1. Global IT Report 2012World Economic Forumin vertailussa sija 3. Digital Agenda for Europe. Digital Agenda Scoreboard 2011 – FinlandEurooppa 2020 yksi EU:n kärkimaista Suomi käyttää rahaa enemmän kuin muut julkinen hallinto yhteensä noin 2 miljardia euroavuodessa (LIIKAA PAINOA ICT:N TUOTTAMISESSA)4
 5. 5. 5Uusi JulkICT-strategia Kunnat ja valtioneuvosto, hallinnonalat,virastot ja laitokset Paljon itsenäisiä viranomaisia japäätöksentekijöitä Ensimmäinen julkisen hallinnon yhteinen ICT:nhyödyntämisstrategia Laaja osallistava prosessi Työ linkitettiin myös ICT2015-työryhmänjulkinen hallinto osa-alueeseen Lausuntoyhteenveto, palautteet Valmistelu valtioneuvoston päätöksiksi
 6. 6. Kolme johtamishaastetta6Tuloksel-linen jahyvinjohdettujulkisenhallinnonICTHyödyntä-minen eritehtävissä(Ydin-,tuki-ja ohjaus-tehtävis-sä)Vaikut-tavuus(kansalai-sille ja yh-teiskun-nassa)
 7. 7. 7JulkICT-strategiaVISIO 2020: PALVELUT JA TIEDOT KÄYTÖSSÄ Innovaatiotvauhdittamaankehitystä Palveluilleelinkaarenmittainen rahoitusja ohjaus7 Vauhtia tiedonavaamiseen Tietovarannotkäyttöön Yhteentoimivuuttayhteisiin palvelu-pisteisiin Nostetaanosaamisentasoa Rakenteetselkeiksi Yhteentoimivuuttatietohallintolailla Keskittämisellätehokkuuttavaltionhallintoon Julkisen hallinnonyhteinen tieto-liikenneverkkoPalvelu-innovaatioidenekosysteemit1Avoin tietoja tiedonyhteiskäyttö2KykyhyödyntääICT:tä3Selkeättietohallinnonrakenteet4Toimintavarma jakustannustehokasICT-infrastruktuuri5 Käyttäjän tarvitsemat palvelut ja tiedot saatavilla ja käytettävissä helposti ja turvallisesti. Julkisen hallinnon organisaatioiden, yritysten ja käyttäjien yhteistyöllä kehityksen kärkeen.VISIO 2020: PALVELUT JA TIEDOT KÄYTÖSSÄ
 8. 8. VISIO 2020: PALVELUT JA TIEDOT KÄYTÖSSÄ Innovaatiotvauhdittamaan kehitystä Palveluilleelinkaarenmittainen rahoitusja ohjaus Vauhtia tiedonavaamiseen Tietovarannot käyttöön Yhteentoimivuuttayhteisiin palvelu-pisteisiin Nostetaan osaamisentasoa Rakenteetselkeiksi Yhteentoimivuuttatietohallintolailla Keskittämisellä tehokkuuttavaltionhallintoon Julkisen hallinnon yhteinentieto-liikenneverkkoPalvelu-innovaatioidenekosysteemit1Avoin tietoja tiedonyhteiskäyttö2KykyhyödyntääICT:tä3Selkeättietohallinnonrakenteet4Toimintavarma jakustannustehokasICT-infrastruktuuri5VISIO 2020: PALVELUT JA TIEDOT KÄYTÖSSÄMiten lähes 500 toimijaatoteuttavat yhteistästrategiaa?
 9. 9. Palveluväylä on tiedonvälityskonseptipp.kk.vvvv 9Osasto
 10. 10. 10Korkean turvallisuuden ja korkeanvarautumisen palvelut Tarvitaan tietyissä käyttötilanteissaja/tai osana tiettyjen viranomaistentoimintaa Normaaliolot ja normaaliolojenhäiriötilanteet / Poikkeusolot Palvelut käytössä normaalioloissa Toteutus palvelutasoina/-luokkina Synergia ja kokonaisuuden hallinta Käyttäjän ja kansalaisen näkökulma Talous- ja tuloksellisuusnäkökulma
 11. 11. 11Palveluväylän implementointi Tietoturvallisuus javarautumisnäkökulmat Muut turvallisuusnäkökulmat? Mitä hyötyä palveluväyläkonseptistasaadaan VY-,TUVE-, KY-verkoissa? Onko palveluväylä eri palvelutasojenja –luokkien välinen yhdistäväratkaisu? Palveluväylän keskitetty valvonta jahallinta / Väylän turvallisuus
 12. 12. 12YHTEYSTIEDOTTimo Valli, p. 040 5020393timo.valli(ät)vm.fi

×