Timo_Valli_Julkisen_hallinnon_ict-strategian_toimeenpano_valtionhallinnossa

842 views

Published on

Julkisen hallinnon ICT-strategian toimeenpano valtionhallinnossa

ICT-johtaja Timo Valli, valtiovarainministeriö, Valtio Expo 7.5.2013.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
842
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
25
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Timo_Valli_Julkisen_hallinnon_ict-strategian_toimeenpano_valtionhallinnossa

 1. 1. Julkisen hallinnon ICT-strategiantoimeenpano valtionhallinnossaICT-johtaja Timo ValliValtio Expo 7.5.2013
 2. 2. 2JulkICT-strategian laatiminen Kunnat ja valtioneuvosto, hallinnonalat,virastot ja laitokset Paljon itsenäisiä viranomaisia japäätöksentekijöitä Ensimmäinen julkisen hallinnon yhteinen ICT:nhyödyntämisstrategia Laaja osallistava prosessi Työ linkitettiin myös ICT2015-työryhmänjulkinen hallinto osa-alueeseen Lausuntoyhteenveto, palautteet Valmistelu valtioneuvoston päätöksiksi
 3. 3. Tavoite: ICT:llä vaikuttavuutta3Tuloksel-linen jahyvinjohdettujulkisenhallinnonICTHyödyntä-minen eritehtävissä(Ydin-,tuki-ja ohjaus-tehtävis-sä)Vaikut-tavuus(kansalai-sille ja yh-teiskun-nassa)
 4. 4. 4JulkICT-strategiaehdotusVISIO 2020: PALVELUT JA TIEDOT KÄYTÖSSÄ Innovaatiotvauhdittamaankehitystä Palveluilleelinkaarenmittainen rahoitusja ohjaus4 Vauhtia tiedonavaamiseen Tietovarannotkäyttöön Yhteentoimivuuttayhteisiin palvelu-pisteisiin Nostetaanosaamisentasoa Rakenteetselkeiksi Yhteentoimivuuttatietohallintolailla Keskittämisellätehokkuuttavaltionhallintoon Julkisen hallinnonyhteinen tieto-liikenneverkkoPalvelu-innovaatioidenekosysteemit1Avoin tietoja tiedonyhteiskäyttö2KykyhyödyntääICT:tä3Selkeättietohallinnonrakenteet4Toimintavarma jakustannustehokasICT-infrastruktuuri5 Käyttäjän tarvitsemat palvelut ja tiedot saatavilla ja käytettävissä helposti ja turvallisesti. Julkisen hallinnon organisaatioiden, yritysten ja käyttäjien yhteistyöllä kehityksen kärkeen.VISIO 2020: PALVELUT JA TIEDOT KÄYTÖSSÄ
 5. 5. VISIO 2020: PALVELUT JA TIEDOT KÄYTÖSSÄ Innovaatiotvauhdittamaan kehitystä Palveluilleelinkaarenmittainen rahoitusja ohjaus Vauhtia tiedonavaamiseen Tietovarannot käyttöön Yhteentoimivuuttayhteisiin palvelu-pisteisiin Nostetaan osaamisentasoa Rakenteetselkeiksi Yhteentoimivuuttatietohallintolailla Keskittämisellä tehokkuuttavaltionhallintoon Julkisen hallinnon yhteinentieto-liikenneverkkoPalvelu-innovaatioidenekosysteemit1Avoin tietoja tiedonyhteiskäyttö2KykyhyödyntääICT:tä3Selkeättietohallinnonrakenteet4Toimintavarma jakustannustehokasICT-infrastruktuuri5VISIO 2020: PALVELUT JA TIEDOT KÄYTÖSSÄMiten lähes 500 toimijaatoteuttavat yhteistästrategiaa?
 6. 6. Sisältö Talousnäkökulma Rakenteelliset uudistukset Toimeenpano Edellytysten luonti: yhteiset toimenpiteet Paino toimijakohtaisissa toimenpiteissä Ohituskaistalla ja varaslähdölläpp.kk.vvvv 6Osasto
 7. 7. TALOUSNÄKÖKULMApp.kk.vvvv 7Osasto
 8. 8. Valtion budjettitalouden tila
 9. 9. Tilanne joulukuussa 2007
 10. 10. 10Valtion ICT-kustannukset (Me)
 11. 11. 11Kuntasektorin ICT-kustannukset
 12. 12. ICT-säästöt Hallitusohjelma -110 Me Kehyksessä 2014-17 täsmennetty tavoite -95Me Säästöt ns. huonoista kustannuksista valtiontoimialariippumattomassa ICT:ssä jatietohallinnossa Voimavarojen suuntaaminen toimialojentietohallintoon
 13. 13. RAKENTEELLISET UUDISTUKSETpp.kk.vvvv 13Osasto
 14. 14. 14Julkisen hallinnon eri roolit tietotoimialallaOhjaajaTilaaja TuottajaSäädöksetSopimuk-set€Säädöksillämahdollistetaanmuutosta jatuetaan uuttakasvuaTietohallintolaki
 15. 15. Tietohallintolain ohjaustehtävätministeriöillä Valtiovarainministeriön tehtävänä on lainmukainen julkisen hallinnonviranomaisten tietohallinnon yleinenohjaus Kunkin ministeriön tehtävänä on ohjatatoimialansa tietohallinnon jatietohallintohankkeiden kehittämistä
 16. 16. JulkICT toiminnan organisointi Valtioneuvostotasoiset tehtävät Lainsäädännön, talouden ja tietopoliittistenasioiden valmistelu Toimialan ohjaus ja valtio/kunta-yhteistyö Kansainväliset asiat Toimeenpano-/ohjaustehtävät Palvelujen ja hankkeiden ohjaus Suositus-, standardointi- jakokonaisarkkitehtuurityön ohjaus sekätietoturvallisuuden ja varautumisen ohjaus16
 17. 17. Palveluissa siirrytään tilaaja-tuottaja/palvelukeskus -malliin Toimintamallit ja -politiikat Osapuolet Roolit Osaaminen Sopiminen Tavoitteet, mittaaminen ja palkitseminen Kokonaissuunnittelu Tilaajien tarpeet ja vaatimukset Ratkaisujen suunnittelu (koko elinkaari)17OHJAUSTILAAJAT TUOTTAJA
 18. 18. TORI erityisvirastona Johtamista tukeva ohjausjärjestelmä Itsenäisyyttä taloudenhallintaan Läpinäkyvä kustannuslaskenta ja -seuranta Toimintaa tukeva henkilöstöpolitiikka Sopimuskäytännöt ohjaavat palvelukeskustalaadukkaaseen palveluun Asiakkaiden prosessit yhtenäistetään Palveluita kehitetään asiakkaiden tarpeistapp.kk.vvvv 18Osasto
 19. 19. TOIMEENPANOpp.kk.vvvv 19Osasto
 20. 20. Yhteisiä toimenpiteitä Talousarvio 2013 kehykset 2014-17 21 polkua ICT 2015-työryhmästä Valtioneuvoston periaatepäätös JulkICT-straregian tavoitteet ja toimenpiteet JulkICT-strategian toimeenpanon jaseurannan organisointi Valtionhallinnon organisointi: TIETOJORY jaTIETOKEKO Alueeellinen organisaatio Palkitseminen
 21. 21. Strategian toimeenpanon ohjauspp.kk.vvvv 21OsastoJUHTA• Valtio/Kunta• Julkisenhallinnonkokonaisuus• JHS• Perustietov.• ArkkitehtuuriTIETOJORY• Hallinnonalat• Strategia• Arkkitehtuuri• Hankkeet• Talous• Valm.. Kp-kok.TIETOKEKO• Hallinnonalat• Valmistelu• Raportointi• Kehittäminen• Koordinointi• Kunnat
 22. 22. Palveluinnovaatioiden ekosysteemit Innovaatiot vauhdittamaan kehitystä : JulkICTlab Palveluille elinkaaren mittainen rahoitus- jaohjausmalli Sähköisen palvelutoiminnan kehittäminen Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT-tukiohjelma Ohjata toiminnan ja ICT:n kehittämistäbudjetiltaan nykyistä pienempiin ja nopeampiinhankkeisiinpp.kk.vvvv 22Osasto
 23. 23. Avoin tieto ja tiedon yhteiskäyttö Avoimen tiedon ohjelma Kansallinen palveluarkkitehtuuri Tietopalvelurajapintojen toteuttaminenpp.kk.vvvv 23Osasto
 24. 24. Kyky hyödyntää ICT:tä Nostetaan osaamisen tasoa : julkisenhallinnon organisaatioiden johdon,kehittäjien ja muun henkilöstön ICT-valmennusohjelma Hankintaosaamisen laajentaminenkoskemaan myös hankintojen kohteenmäärittelyä ja ostajien yhteistoiminnanlisääminenpp.kk.vvvv 24Osasto
 25. 25. Selkeät tietohallinnon rakenteet Rakenteet selkeämmäksi Yhteentoimivuutta tietohallintolailla:Työryhmä sääntelystrategian laadintaanpp.kk.vvvv 25Osasto
 26. 26. Toimintavarma ja kustannustehokasICT-infrastuktuuri TORI-hanke TUVE-hanke Julkisen hallinnon yhteinentietoliikenneverkko: Kuntasektorintietoliikenneverkkomäärittelynhyödynnettävyyden arviointiprojekti Valtion konesalistrategia-projektipp.kk.vvvv 26Osasto
 27. 27. VISIO 2020: PALVELUT JA TIEDOT KÄYTÖSSÄ Innovaatiotvauhdittamaan kehitystä Palveluilleelinkaarenmittainen rahoitusja ohjaus Vauhtia tiedonavaamiseen Tietovarannot käyttöön Yhteentoimivuuttayhteisiin palvelu-pisteisiin Nostetaan osaamisentasoa Rakenteetselkeiksi Yhteentoimivuuttatietohallintolailla Keskittämisellä tehokkuuttavaltionhallintoon Julkisen hallinnon yhteinentieto-liikenneverkkoPalvelu-innovaatioidenekosysteemit1Avoin tietoja tiedonyhteiskäyttö2KykyhyödyntääICT:tä3Selkeättietohallinnonrakenteet4Toimintavarma jakustannustehokasICT-infrastruktuuri5VISIO 2020: PALVELUT JA TIEDOT KÄYTÖSSÄStrategia toteutetaanyhteisin ja toimijakohtaisinhankkein ja toimenpitein.
 28. 28. OHITUSKAISTALLA JAVARASLÄHDÖLLÄpp.kk.vvvv 28Osasto
 29. 29. MaanmittauslaitosMaanmittauslaitos avasi maastotiedotkansalaisten ja yritysten ilmaiseen javapaaseen käyttöön.Digitaalisten maastotietoaineistojenkäyttöoikeuksista ei peritä maksuja1.5.2012 alkaen ja tuotteille annetaanikuinen, vapaa käyttöoikeus.
 30. 30. KansaneläkelaitosKela tiedottaaKelan verkkoasioinnissa otetaankäyttöön VetumaMuutos mahdollistaa kirjautumisen Kelanasiointipalveluihin myös matkapuhelimella
 31. 31. VäestörekisterikeskusVäestörekisterikeskuksentietopalvelusuoritteiden maksut muuttuvatVäestörekisterikeskuksen julkishallinnolle tuottamienvakiomuotoisten tietojen luovutusten maksuttomuus1.1.2013 lukien.
 32. 32. Liikenne- ja viestintäministeriöPalvelupaja FORGE TIVITDigitaalisten palveluiden kehityslaboratorio.Palvelupaja FORGEsta tulee lisäarvontuottamiseen suunniteltu pilvipalvelu.Teknologian lisäksi laboratorion ympärillekootaan palveluiden kehitysyhteisö.
 33. 33. Koko julkinen hallintoJULKICT LABS Toteutetaan yhdessä FORGE-alustalle Mahdollistaa kokeilut ja eri toimialojenjulkisten palvelujen yhteiskehittämisen Ennen hankintamenettelyäBETA
 34. 34. Koko SuomiKANSALLINEN PALVELUVÄYLÄ
 35. 35. Koko Suomi (+EU-yhteentoimivuus)KANSALLINEN SÄHKÖINENTUNNISTAMINENMukana: Julkinen hallinto Pankit Teleoperaattorit Muut
 36. 36. 36Palvelut sujuviksi ICT:tähyödyntämällä Kansalaisen tai yhteisön tukeminenavoimella tiedolla Ajasta ja paikasta riippumattomienpalvelujen tuominen perinteistenpalvelujen rinnalle Palvelun tai toiminnan, tilojen ja ICT:nyhtäaikainen kehittäminen Tehtävien automatisointi Tehtävien tukeminen tiedolla
 37. 37. 37ICT:n painopisteen muutos Nykyinen tehtävärakenne tehoton Uusi tiedon ja tietohallinnonjohtaminen Toimialariippumaton ICT palveluna Johtamisen fokus ratkaisujenvaikuttavuuteen osana palvelujenkehittämistä (transformaatiota)
 38. 38. 38Kansallisen tason haaste Työvoimavaltaisten julkistenpalvelujen/ratkaisujen transformaatio,helppokäyttöisyys ja tuloksellisuus Sosiaali- ja terveydenhuolto jaopetustoimi Yhteentoimivuus Rajat ylittävä asiakaslähtöisyys:Liittyminen EU- ja kv-tasoille
 39. 39. 39YHTEYSTIEDOTTimo Valli, p. 040 5020393timo.valli(ät)vm.fi

×