Advertisement

Productpresentatie Vanden Broele

Sep. 30, 2019
Advertisement

More Related Content

More from Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw (VVBAD)(20)

Advertisement

Productpresentatie Vanden Broele

 1. Digitaliseren anno 2019
 2. Doel? Het papieren archief transformeren naar een intelligent ontsluiten via AI
 3. Vanden Broele Group since 1957 VANDEN BROELE productions VANDEN BROELE uitgeverij CAYMAN behavioural design agency NOVADO software innovators Partner in innoverende communicatie- en digitalisatieoplossingen, grafisch ontwerp en on- & offline informatiedragers. Kennispartner voor openbare besturen, bedrijven & de juridische en sociale sector. Creatieve partner met kennis van mensen. Creatie van merken, strategieën, campagnes en verhalen met een positief staartje. Partner voor het ontwerpen van slimme software- oplossingen die gebruikers én business een boost geven.
 4. Doel? Snel raadplegen in het verleden
 5. Stap 1 Geïnventariseerd transport van documenten
 6. Stap 2 Digitaliseren: Verschillende documentsoorten vragen aangepaste scanners Bulk A4 / A3 los Plan scanner A3 Book scanner A3 Andere Bestaande scans integreren
 7. Stap 3 Scans optimalisatie via software • Gradatiecurve • Deskew • Thresholding • Bitdiepte aanpassen • Ruis filtering • Perforatiegaten weg • Compressie • … Scans optimalisatie voor: • leesbaarheid • karakterherkenning Scherpere letters door gradatiecurve aan te passen
 8. Stap 4 Samenstelling scans via scanstraat Bulk scanner Plan scanner Boek scanner Bestaande scansDossier
 9. Stap 5 Door AI (artificial intelligence) op lay-out/logo/tekst… • Dubbels uithalen • Geen relevante info weggooien • Indelen in structuur • Data uit documenten regenereren • Data verrijken & koppelen Sorteren volgens selectiecriteria… Het principe is eenvoudig: vanuit het algemene naar het meer specifieke. Computers trainen om ze laten omgaan met principes ipv met losse regels Bvb: bestandsnaam Landen_Orsmaal_bouwdossiers1975_kerkstraat75
 10. Stap 6 Wat is Artificial Intelligence door Machine Learning? Computers trainen om te gaan met principes ipv met losse regels … … Machine herkent trend + … + … + … + … + … + … Sorteren volgens selectiecriteria 03_Cadastre 24_Autorisation 12_Avis_exterieurs 11_Avis_alignement
 11. Stap 7 • Training model • X-as aantal documenten per type • Y-as fouten percentage
 12. Stap 8 • Opbouw datavelden per dossier/artikel/persoon… Data export uit andere DB toepassing Data IT documenten/letter herkenning Manueel data intikken Door Artificial Intelligence Brandweer Of combinatie van bovenstaande
 13. Stap 9 Koppeling van de data Centrale databank aan documenten
 14. Stap 10 Testing procedures Kwaliteit scan visueel Kwaliteit scan technisch kleurkalibratie Kwaliteit metadata Controlequery’s Gekoppelde data aan juiste beeld
 15. Stap 11 Levering klant Data en scans Offline-online software Eindgebruiker
 16. Stap 12 Digitaal platform koppelen via API Papier gescande archief: Begeleiding voor conserveren Archiefbank Brugge Erfgoedcel / regiowerking Advies: • Restauratie/binden • Zuurvrij bewaren • Opslag vochtigheid/temperatuur
 17. Case 1 Case New Holland digitale brochurebibliotheek
 18. Case 2 Gent Digipolis Geboorteakten Gent
 19. Case 3 Brugge archief archiefbankbrugge.be Boom Scan Data
 20. Case 4 Zwijndrecht Bouwdossiers Bestand Scan
 21. Opleiding & ondersteuning Via teamviewer • Technische ondersteuning servicedesk • Functionele ondersteuning / opleiding software • Extra nazorg: vb. Beeldmanipulatie, eigen data verrijking + aanpassing
 22. Voor wie? Voor iedereen die: • Zijn online/digitale toepassing wil koppelen met het “papieren” verleden • Zijn originele, historische documenten wil conserveren maar toch wil laten consulteren • Door zijn administratie verplicht is zijn documentatiecentrum te ontsluiten • Noodgedwongen moet inkrimpen aan stockruimte, verhuis, fusies, verbouwingen, … “Uw archief, met verstand in een notendop.”
Advertisement