SlideShare a Scribd company logo
1 of 35
CANGKUL PENYAPU
PASU
KERUSI
TANAH
KIPAS
POKOKAPI
GUNTING
PARIT MEJA
RUMPUT
KASUT
TINGKAP
AYAM
BUKIT
CANGKUL PENYAPU
PASU
KERUSI KIPAS
GUNTING
TANAH
POKOKAPI
PARIT MEJA
RUMPUT
KASUT
TINGKAP
AYAM
BUKIT
CANGKUL PENYAPU
PASU
KERUSI KIPAS
GUNTING
TANAH
POKOKAPI
PARIT MEJA
RUMPUT
KASUT
TINGKAP
AYAM
BUKIT
CANGKUL PENYAPU
PASU
KERUSI
TANAH
KIPAS
POKOKAPI
GUNTING
PARIT MEJA
RUMPUT
KASUT
TINGKAP
AYAM
BUKIT
CANGKUL PENYAPU
PASU
KERUSI KIPAS
GUNTING
TANAH
POKOKAPI
PARIT MEJA
RUMPUT
KASUT
TINGKAP
AYAM
BUKIT
CANGKUL PENYAPU
PASU
KERUSI KIPAS
GUNTING
TANAH
POKOKAPI
PARIT MEJA
RUMPUT
KASUT
TINGKAP
AYAM
BUKIT
CANGKUL PENYAPU
PASU
KERUSI KIPAS
GUNTING
TANAH
POKOKAPI
PARIT MEJA
RUMPUT
KASUT
TINGKAP
AYAM
BUKIT
CANGKUL PENYAPU
PASU
KERUSI KIPAS
GUNTING
TANAH
POKOKAPI
PARIT MEJA
RUMPUT
KASUT
TINGKAP
AYAM
BUKIT
CANGKUL PENYAPU
PASU
KERUSI KIPAS
GUNTING
TANAHAYAM
POKOKAPI
PARIT
BUKIT
MEJA
RUMPUT
KASUT
TINGKAP
CANGKUL PENYAPU
PASU
KERUSI KIPAS
GUNTING
TANAHAYAM
POKOKAPI
PARIT
BUKIT
MEJA
RUMPUT
KASUT
TINGKAP
CANGKUL PENYAPU
PASU
KERUSI KIPAS
GUNTING
TANAHAYAM
POKOKAPI
PARIT
BUKIT
MEJA
RUMPUT
KASUT
TINGKAP
CANGKUL PENYAPU
PASU
KERUSI KIPAS
GUNTING
TANAHAYAM
POKOKAPI
PARIT
BUKIT
MEJA
RUMPUT
KASUT
TINGKAP
CANGKUL PENYAPU
PASU
KERUSI KIPAS
GUNTING
TANAHAYAM
POKOKAPI
PARIT
BUKIT
MEJA
RUMPUT
KASUT
TINGKAP
CANGKUL PENYAPU
PASU
KERUSI KIPAS
GUNTING
TANAHAYAM
POKOKAPI
PARIT
BUKIT
MEJA
RUMPUT
KASUT
TINGKAP
CANGKUL PENYAPU
PASU
KERUSI KIPAS
GUNTING
TANAHAYAM
POKOKAPI
PARIT
BUKIT
MEJA
RUMPUT
KASUT
TINGKAP
Istilah virus _______________ (1) bukanlah suatu yang asing apabila kita bercerita
tentang _______________(2) komputer. Ia berkembang pesat seiring
dengan kepantasan teknologi komputer itu sendiri. _______________(3) komputer
merupakan program ciptaan manusia yang dicipta dengan tujuan untuk melakukan
kemusnahan atau kerosakan kepada sistem computer . Virus diprogramkan
untuk melakukan pelbagai perkara seperti memusnahkan _______________(4)
maklumat atau fail sistem komputer, menyesakkan kandungan _______________(5)
dengan bertindak membuat salinan yang banyak pada setiap fail yang dijangkiti ,
_______________(6) cakera keras dan banyak lagi. Untuk dikategorikan sebagai virus,
ia mesti memenuhi 2 kriteria. Pertama, ia mesti boleh menjalankan dirinya sendiri
dengan menempatkan _______________(7) dalam program lain. Kedua, program itu
mesti boleh melakukan percambahan sendiri dengan menggantikan fail komputer
sedia ada dengan fail yang dijangkiti virus.
A.TEKNOLOGI B. H1N1
C. MALARIA D. KOMPUTER
1.
Istilah virus _______________ (1) bukanlah suatu yang asing apabila kita bercerita
tentang _______________(2) komputer. Ia berkembang pesat seiring
dengan kepantasan teknologi komputer itu sendiri. _______________(3) komputer
merupakan program ciptaan manusia yang dicipta dengan tujuan untuk melakukan
kemusnahan atau kerosakan kepada sistem computer . Virus diprogramkan
untuk melakukan pelbagai perkara seperti memusnahkan _______________(4)
maklumat atau fail sistem komputer, menyesakkan kandungan _______________(5)
dengan bertindak membuat salinan yang banyak pada setiap fail yang dijangkiti ,
_______________(6) cakera keras dan banyak lagi. Untuk dikategorikan sebagai virus,
ia mesti memenuhi 2 kriteria. Pertama, ia mesti boleh menjalankan dirinya sendiri
dengan menempatkan _______________(7) dalam program lain. Kedua, program itu
mesti boleh melakukan percambahan sendiri dengan menggantikan fail komputer
sedia ada dengan fail yang dijangkiti virus.
KOMPUTER
A. KOMPUTER
D. SISTEMC. MAKLUMAT
B.TEKNOLOGI
2.
Istilah virus _______________ (1) bukanlah suatu yang asing apabila kita bercerita
tentang _______________(2) komputer. Ia berkembang pesat seiring
dengan kepantasan teknologi komputer itu sendiri. _______________(3) komputer
merupakan program ciptaan manusia yang dicipta dengan tujuan untuk melakukan
kemusnahan atau kerosakan kepada sistem computer . Virus diprogramkan
untuk melakukan pelbagai perkara seperti memusnahkan _______________(4)
maklumat atau fail sistem komputer, menyesakkan kandungan _______________(5)
dengan bertindak membuat salinan yang banyak pada setiap fail yang dijangkiti ,
_______________(6) cakera keras dan banyak lagi. Untuk dikategorikan sebagai virus,
ia mesti memenuhi 2 kriteria. Pertama, ia mesti boleh menjalankan dirinya sendiri
dengan menempatkan _______________(7) dalam program lain. Kedua, program itu
mesti boleh melakukan percambahan sendiri dengan menggantikan fail komputer
sedia ada dengan fail yang dijangkiti virus.
A.TEKNOLOGI B. KELAJUAN
C.VIRUS D. PROGRAM
3.
KOMPUTER TEKNOLOGI
Istilah virus _______________ (1) bukanlah suatu yang asing apabila kita bercerita
tentang _______________(2) komputer. Ia berkembang pesat seiring
dengan kepantasan teknologi komputer itu sendiri. _______________(3) komputer
merupakan program ciptaan manusia yang dicipta dengan tujuan untuk melakukan
kemusnahan atau kerosakan kepada sistem computer . Virus diprogramkan
untuk melakukan pelbagai perkara seperti memusnahkan _______________(4)
maklumat atau fail sistem komputer, menyesakkan kandungan _______________(5)
dengan bertindak membuat salinan yang banyak pada setiap fail yang dijangkiti ,
_______________(6) cakera keras dan banyak lagi. Untuk dikategorikan sebagai virus,
ia mesti memenuhi 2 kriteria. Pertama, ia mesti boleh menjalankan dirinya sendiri
dengan menempatkan _______________(7) dalam program lain. Kedua, program itu
mesti boleh melakukan percambahan sendiri dengan menggantikan fail komputer
sedia ada dengan fail yang dijangkiti virus.
C. KOMPUTER
B.TEKNOLOGIA. FAIL
D. SISTEM
4.
KOMPUTER TEKNOLOGI
VIRUS
Istilah virus _______________ (1) bukanlah suatu yang asing apabila kita bercerita
tentang _______________(2) komputer. Ia berkembang pesat seiring
dengan kepantasan teknologi komputer itu sendiri. _______________(3) komputer
merupakan program ciptaan manusia yang dicipta dengan tujuan untuk melakukan
kemusnahan atau kerosakan kepada sistem computer . Virus diprogramkan
untuk melakukan pelbagai perkara seperti memusnahkan _______________(4)
maklumat atau fail sistem komputer, menyesakkan kandungan _______________(5)
dengan bertindak membuat salinan yang banyak pada setiap fail yang dijangkiti ,
_______________(6) cakera keras dan banyak lagi. Untuk dikategorikan sebagai virus,
ia mesti memenuhi 2 kriteria. Pertama, ia mesti boleh menjalankan dirinya sendiri
dengan menempatkan _______________(7) dalam program lain. Kedua, program itu
mesti boleh melakukan percambahan sendiri dengan menggantikan fail komputer
sedia ada dengan fail yang dijangkiti virus.
A. DISKET B. FAIL
C. CAKERA KERAS D. PEMACU PENA
5.
KOMPUTER TEKNOLOGI
VIRUS
FAIL
Istilah virus _______________ (1) bukanlah suatu yang asing apabila kita bercerita
tentang _______________(2) komputer. Ia berkembang pesat seiring
dengan kepantasan teknologi komputer itu sendiri. _______________(3) komputer
merupakan program ciptaan manusia yang dicipta dengan tujuan untuk melakukan
kemusnahan atau kerosakan kepada sistem computer . Virus diprogramkan
untuk melakukan pelbagai perkara seperti memusnahkan _______________(4)
maklumat atau fail sistem komputer, menyesakkan kandungan _______________(5)
dengan bertindak membuat salinan yang banyak pada setiap fail yang dijangkiti ,
_______________(6) cakera keras dan banyak lagi. Untuk dikategorikan sebagai virus,
ia mesti memenuhi 2 kriteria. Pertama, ia mesti boleh menjalankan dirinya sendiri
dengan menempatkan _______________(7) dalam program lain. Kedua, program itu
mesti boleh melakukan percambahan sendiri dengan menggantikan fail komputer
sedia ada dengan fail yang dijangkiti virus.
A. MEMADAM B. MEMFORMAT
C. MENYIMPAN D. MEROSAKKAN
6.
KOMPUTER TEKNOLOGI
VIRUS
FAIL
CAKERA KERAS
Istilah virus _______________ (1) bukanlah suatu yang asing apabila kita bercerita
tentang _______________(2) komputer. Ia berkembang pesat seiring
dengan kepantasan teknologi komputer itu sendiri. _______________(3) komputer
merupakan program ciptaan manusia yang dicipta dengan tujuan untuk melakukan
kemusnahan atau kerosakan kepada sistem computer . Virus diprogramkan
untuk melakukan pelbagai perkara seperti memusnahkan _______________(4)
maklumat atau fail sistem komputer, menyesakkan kandungan _______________(5)
dengan bertindak membuat salinan yang banyak pada setiap fail yang dijangkiti ,
_______________(6) cakera keras dan banyak lagi. Untuk dikategorikan sebagai virus,
ia mesti memenuhi 2 kriteria. Pertama, ia mesti boleh menjalankan dirinya sendiri
dengan menempatkan _______________(7) dalam program lain. Kedua, program itu
mesti boleh melakukan percambahan sendiri dengan menggantikan fail komputer
sedia ada dengan fail yang dijangkiti virus.
A. PAPAN KEKUNCI B. SISTEM
C. KODNYA D. FAIL
7.
KOMPUTER TEKNOLOGI
VIRUS
FAIL
CAKERA KERAS
MEMFORMAT
Istilah virus _______________ (1) bukanlah suatu yang asing apabila kita bercerita
tentang _______________(2) komputer. Ia berkembang pesat seiring
dengan kepantasan teknologi komputer itu sendiri. _______________(3) komputer
merupakan program ciptaan manusia yang dicipta dengan tujuan untuk melakukan
kemusnahan atau kerosakan kepada sistem computer . Virus diprogramkan
untuk melakukan pelbagai perkara seperti memusnahkan _______________(4)
maklumat atau fail sistem komputer, menyesakkan kandungan _______________(5)
dengan bertindak membuat salinan yang banyak pada setiap fail yang dijangkiti ,
_______________(6) cakera keras dan banyak lagi. Untuk dikategorikan sebagai virus,
ia mesti memenuhi 2 kriteria. Pertama, ia mesti boleh menjalankan dirinya sendiri
dengan menempatkan _______________(7) dalam program lain. Kedua, program itu
mesti boleh melakukan percambahan sendiri dengan menggantikan fail komputer
sedia ada dengan fail yang dijangkiti virus.
A. PAPAN KEKUNCI B. SISTEM
C. KODNYA D. FAIL
7.
KOMPUTER TEKNOLOGI
VIRUS
FAIL
CAKERA KERAS
MEMFORMAT
KODNYA
Istilah virus _______________ (1) bukanlah suatu yang asing apabila kita bercerita
tentang _______________(2) komputer. Ia berkembang pesat seiring
dengan kepantasan teknologi komputer itu sendiri. _______________(3) komputer
merupakan program ciptaan manusia yang dicipta dengan tujuan untuk melakukan
kemusnahan atau kerosakan kepada sistem computer . Virus diprogramkan
untuk melakukan pelbagai perkara seperti memusnahkan _______________(4)
maklumat atau fail sistem komputer, menyesakkan kandungan _______________(5)
dengan bertindak membuat salinan yang banyak pada setiap fail yang dijangkiti ,
_______________(6) cakera keras dan banyak lagi. Untuk dikategorikan sebagai virus,
ia mesti memenuhi 2 kriteria. Pertama, ia mesti boleh menjalankan dirinya sendiri
dengan menempatkan _______________(7) dalam program lain. Kedua, program itu
mesti boleh melakukan percambahan sendiri dengan menggantikan fail komputer
sedia ada dengan fail yang dijangkiti virus.
KOMPUTER TEKNOLOGI
VIRUS
FAIL
CAKERA KERAS
MEMFORMAT
KODNYA
BACA SEMULA AYAT DI BAWAH INI.
Alat Bantu Mengajar
Alat Bantu Mengajar
Alat Bantu Mengajar
Alat Bantu Mengajar
Alat Bantu Mengajar
Alat Bantu Mengajar
Alat Bantu Mengajar

More Related Content

Similar to Alat Bantu Mengajar

Materi 3-keamanan-komputer-dampak-dan-program-penggangu
Materi 3-keamanan-komputer-dampak-dan-program-pengganguMateri 3-keamanan-komputer-dampak-dan-program-penggangu
Materi 3-keamanan-komputer-dampak-dan-program-penggangusulaiman yunus
 
10. security procedures
10. security procedures10. security procedures
10. security proceduresSiti Muhammed
 
Virus Pada Komputer
Virus Pada KomputerVirus Pada Komputer
Virus Pada Komputeramirahsnh25
 
SIM, Lia Eka Nurrahmawati , Prof. Dr. Ir. Hapzi Ali, MM, CMA, Keamanan Sistem...
SIM, Lia Eka Nurrahmawati , Prof. Dr. Ir. Hapzi Ali, MM, CMA, Keamanan Sistem...SIM, Lia Eka Nurrahmawati , Prof. Dr. Ir. Hapzi Ali, MM, CMA, Keamanan Sistem...
SIM, Lia Eka Nurrahmawati , Prof. Dr. Ir. Hapzi Ali, MM, CMA, Keamanan Sistem...LiaEka1412
 
Tugas mulok avg
Tugas mulok avgTugas mulok avg
Tugas mulok avgnovieka28
 
Mengenal virus komputer
Mengenal virus komputerMengenal virus komputer
Mengenal virus komputerKhairul Iksan
 
Laporan akhir penyebaran virus komputer - rahmatdi
Laporan akhir penyebaran virus komputer - rahmatdiLaporan akhir penyebaran virus komputer - rahmatdi
Laporan akhir penyebaran virus komputer - rahmatdiRahmatdi Black
 
Tugas sim, pratiwi rosantry,yananto mihadi putra,se, m.si, sumber daya komput...
Tugas sim, pratiwi rosantry,yananto mihadi putra,se, m.si, sumber daya komput...Tugas sim, pratiwi rosantry,yananto mihadi putra,se, m.si, sumber daya komput...
Tugas sim, pratiwi rosantry,yananto mihadi putra,se, m.si, sumber daya komput...Pratiwi Rosantry
 
SIM, Puji Astuti, Hapzi Ali, VIRUS KOMPUTER, Universitas Mercubuana, 2016. Pdf.
SIM, Puji Astuti, Hapzi Ali, VIRUS KOMPUTER, Universitas Mercubuana, 2016. Pdf.SIM, Puji Astuti, Hapzi Ali, VIRUS KOMPUTER, Universitas Mercubuana, 2016. Pdf.
SIM, Puji Astuti, Hapzi Ali, VIRUS KOMPUTER, Universitas Mercubuana, 2016. Pdf.Puji Astuti
 
(09) sim, khansa ranindia, hapzi ali akuntansi, KEAMANAN SISTEM INFORMASI, un...
(09) sim, khansa ranindia, hapzi ali akuntansi, KEAMANAN SISTEM INFORMASI, un...(09) sim, khansa ranindia, hapzi ali akuntansi, KEAMANAN SISTEM INFORMASI, un...
(09) sim, khansa ranindia, hapzi ali akuntansi, KEAMANAN SISTEM INFORMASI, un...khansaranindia
 
4 keamanan-malware
4 keamanan-malware4 keamanan-malware
4 keamanan-malwareDhan junkie
 
Bahaya virus net
Bahaya virus netBahaya virus net
Bahaya virus netSandra Reed
 

Similar to Alat Bantu Mengajar (20)

Materi 3-keamanan-komputer-dampak-dan-program-penggangu
Materi 3-keamanan-komputer-dampak-dan-program-pengganguMateri 3-keamanan-komputer-dampak-dan-program-penggangu
Materi 3-keamanan-komputer-dampak-dan-program-penggangu
 
10. security procedures
10. security procedures10. security procedures
10. security procedures
 
Virus Pada Komputer
Virus Pada KomputerVirus Pada Komputer
Virus Pada Komputer
 
Tugas Mulok 3
Tugas Mulok 3Tugas Mulok 3
Tugas Mulok 3
 
SIM, Lia Eka Nurrahmawati , Prof. Dr. Ir. Hapzi Ali, MM, CMA, Keamanan Sistem...
SIM, Lia Eka Nurrahmawati , Prof. Dr. Ir. Hapzi Ali, MM, CMA, Keamanan Sistem...SIM, Lia Eka Nurrahmawati , Prof. Dr. Ir. Hapzi Ali, MM, CMA, Keamanan Sistem...
SIM, Lia Eka Nurrahmawati , Prof. Dr. Ir. Hapzi Ali, MM, CMA, Keamanan Sistem...
 
Antivirus AVG
Antivirus AVGAntivirus AVG
Antivirus AVG
 
Tugas mulok avg
Tugas mulok avgTugas mulok avg
Tugas mulok avg
 
Tugas mulok avg
Tugas mulok avgTugas mulok avg
Tugas mulok avg
 
Mengenal virus komputer
Mengenal virus komputerMengenal virus komputer
Mengenal virus komputer
 
Laporan akhir penyebaran virus komputer - rahmatdi
Laporan akhir penyebaran virus komputer - rahmatdiLaporan akhir penyebaran virus komputer - rahmatdi
Laporan akhir penyebaran virus komputer - rahmatdi
 
Tugas sim, pratiwi rosantry,yananto mihadi putra,se, m.si, sumber daya komput...
Tugas sim, pratiwi rosantry,yananto mihadi putra,se, m.si, sumber daya komput...Tugas sim, pratiwi rosantry,yananto mihadi putra,se, m.si, sumber daya komput...
Tugas sim, pratiwi rosantry,yananto mihadi putra,se, m.si, sumber daya komput...
 
Computer security
Computer securityComputer security
Computer security
 
Computer security
Computer securityComputer security
Computer security
 
Keselamatan data
Keselamatan dataKeselamatan data
Keselamatan data
 
Tgs 8 (virus)
Tgs 8 (virus)Tgs 8 (virus)
Tgs 8 (virus)
 
SIM, Puji Astuti, Hapzi Ali, VIRUS KOMPUTER, Universitas Mercubuana, 2016. Pdf.
SIM, Puji Astuti, Hapzi Ali, VIRUS KOMPUTER, Universitas Mercubuana, 2016. Pdf.SIM, Puji Astuti, Hapzi Ali, VIRUS KOMPUTER, Universitas Mercubuana, 2016. Pdf.
SIM, Puji Astuti, Hapzi Ali, VIRUS KOMPUTER, Universitas Mercubuana, 2016. Pdf.
 
(09) sim, khansa ranindia, hapzi ali akuntansi, KEAMANAN SISTEM INFORMASI, un...
(09) sim, khansa ranindia, hapzi ali akuntansi, KEAMANAN SISTEM INFORMASI, un...(09) sim, khansa ranindia, hapzi ali akuntansi, KEAMANAN SISTEM INFORMASI, un...
(09) sim, khansa ranindia, hapzi ali akuntansi, KEAMANAN SISTEM INFORMASI, un...
 
Virus
VirusVirus
Virus
 
4 keamanan-malware
4 keamanan-malware4 keamanan-malware
4 keamanan-malware
 
Bahaya virus net
Bahaya virus netBahaya virus net
Bahaya virus net
 

More from UPSIcoursework (11)

mari mengenal warna
mari mengenal warnamari mengenal warna
mari mengenal warna
 
authoring tools
authoring toolsauthoring tools
authoring tools
 
video
videovideo
video
 
animation
animationanimation
animation
 
calculate audio file size
calculate audio file sizecalculate audio file size
calculate audio file size
 
audio
audioaudio
audio
 
graphics
graphicsgraphics
graphics
 
text abc
 text abc text abc
text abc
 
addie model
addie modeladdie model
addie model
 
authoring tools 2015
authoring tools 2015authoring tools 2015
authoring tools 2015
 
Introduction of multimedia in education
Introduction of multimedia in educationIntroduction of multimedia in education
Introduction of multimedia in education
 

Recently uploaded

Jaringan Internet dan Komputer dasar-dasar
Jaringan Internet dan Komputer dasar-dasarJaringan Internet dan Komputer dasar-dasar
Jaringan Internet dan Komputer dasar-dasarTohirIkhlas
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 1 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 1 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 1 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 1 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
Revisi Kumpulan LK Workshop perdirjen 7327.pptx
Revisi Kumpulan LK Workshop perdirjen 7327.pptxRevisi Kumpulan LK Workshop perdirjen 7327.pptx
Revisi Kumpulan LK Workshop perdirjen 7327.pptxRazefZulkarnain1
 
Laporan observasi sri handayani lubis.pdf
Laporan observasi sri handayani lubis.pdfLaporan observasi sri handayani lubis.pdf
Laporan observasi sri handayani lubis.pdfSriHandayaniLubisSpd
 
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
Lokakarya Kepemimpinan Sekolah Penggerak 1.pptx
Lokakarya Kepemimpinan Sekolah Penggerak 1.pptxLokakarya Kepemimpinan Sekolah Penggerak 1.pptx
Lokakarya Kepemimpinan Sekolah Penggerak 1.pptxDwiNovitaSari70
 
SOALAN UJIAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 1 SEKOLAH RENDAH
SOALAN UJIAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 1 SEKOLAH RENDAHSOALAN UJIAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 1 SEKOLAH RENDAH
SOALAN UJIAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 1 SEKOLAH RENDAHZARINA KHAMIS
 
Materi IPA kelas 7 tentang konsep Tata Surya
Materi IPA kelas 7 tentang konsep Tata SuryaMateri IPA kelas 7 tentang konsep Tata Surya
Materi IPA kelas 7 tentang konsep Tata Suryasmpkhoiriyah61
 
Perspektif Global PDGK 4403, Modul 4.pptx
Perspektif Global PDGK 4403, Modul 4.pptxPerspektif Global PDGK 4403, Modul 4.pptx
Perspektif Global PDGK 4403, Modul 4.pptxyosp418
 
Aksi Nyata Pendidikan inklusi-Kompres.pdf
Aksi Nyata Pendidikan inklusi-Kompres.pdfAksi Nyata Pendidikan inklusi-Kompres.pdf
Aksi Nyata Pendidikan inklusi-Kompres.pdfRahayanaDjaila2
 
PPT MODUL 6 PENDIDIKAN SENI DI ESDE.pptx
PPT MODUL 6 PENDIDIKAN SENI DI ESDE.pptxPPT MODUL 6 PENDIDIKAN SENI DI ESDE.pptx
PPT MODUL 6 PENDIDIKAN SENI DI ESDE.pptxhikmah331650
 
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaassuser9382bd1
 
LAPORAN SATUAN PENDIDIKAN 211 sabadolok.docx
LAPORAN SATUAN PENDIDIKAN 211 sabadolok.docxLAPORAN SATUAN PENDIDIKAN 211 sabadolok.docx
LAPORAN SATUAN PENDIDIKAN 211 sabadolok.docxSriHandayaniLubisSpd
 
PPT MODUL 6 Bahasa Indonesia UT Bjn.pptx
PPT MODUL 6 Bahasa Indonesia UT Bjn.pptxPPT MODUL 6 Bahasa Indonesia UT Bjn.pptx
PPT MODUL 6 Bahasa Indonesia UT Bjn.pptxZubedImut
 
SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN MATEMATIK TAHUN 2
SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN MATEMATIK TAHUN 2SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN MATEMATIK TAHUN 2
SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN MATEMATIK TAHUN 2ZARINA KHAMIS
 
Modul Ajar Sosiologi - Lembaga Sosial - Fase E.pdf
Modul Ajar Sosiologi - Lembaga Sosial - Fase E.pdfModul Ajar Sosiologi - Lembaga Sosial - Fase E.pdf
Modul Ajar Sosiologi - Lembaga Sosial - Fase E.pdfDianaRuswandari1
 
LK 1 - 5T Keputusan Pemimpin Berdampak.docx
LK 1 - 5T Keputusan Pemimpin Berdampak.docxLK 1 - 5T Keputusan Pemimpin Berdampak.docx
LK 1 - 5T Keputusan Pemimpin Berdampak.docxsarimuliati80
 
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI RUPA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
BUKU PINTAR DAN MAHIR MICROSOFT EXCEL.pdf
BUKU PINTAR DAN MAHIR MICROSOFT EXCEL.pdfBUKU PINTAR DAN MAHIR MICROSOFT EXCEL.pdf
BUKU PINTAR DAN MAHIR MICROSOFT EXCEL.pdfandre173588
 
Soal BAB 6 IPAS KELAS 4.doc tentang kebudayaan
Soal BAB 6 IPAS KELAS 4.doc tentang kebudayaanSoal BAB 6 IPAS KELAS 4.doc tentang kebudayaan
Soal BAB 6 IPAS KELAS 4.doc tentang kebudayaanressyefrina15
 

Recently uploaded (20)

Jaringan Internet dan Komputer dasar-dasar
Jaringan Internet dan Komputer dasar-dasarJaringan Internet dan Komputer dasar-dasar
Jaringan Internet dan Komputer dasar-dasar
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 1 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 1 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 1 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 1 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Revisi Kumpulan LK Workshop perdirjen 7327.pptx
Revisi Kumpulan LK Workshop perdirjen 7327.pptxRevisi Kumpulan LK Workshop perdirjen 7327.pptx
Revisi Kumpulan LK Workshop perdirjen 7327.pptx
 
Laporan observasi sri handayani lubis.pdf
Laporan observasi sri handayani lubis.pdfLaporan observasi sri handayani lubis.pdf
Laporan observasi sri handayani lubis.pdf
 
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Lokakarya Kepemimpinan Sekolah Penggerak 1.pptx
Lokakarya Kepemimpinan Sekolah Penggerak 1.pptxLokakarya Kepemimpinan Sekolah Penggerak 1.pptx
Lokakarya Kepemimpinan Sekolah Penggerak 1.pptx
 
SOALAN UJIAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 1 SEKOLAH RENDAH
SOALAN UJIAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 1 SEKOLAH RENDAHSOALAN UJIAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 1 SEKOLAH RENDAH
SOALAN UJIAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 1 SEKOLAH RENDAH
 
Materi IPA kelas 7 tentang konsep Tata Surya
Materi IPA kelas 7 tentang konsep Tata SuryaMateri IPA kelas 7 tentang konsep Tata Surya
Materi IPA kelas 7 tentang konsep Tata Surya
 
Perspektif Global PDGK 4403, Modul 4.pptx
Perspektif Global PDGK 4403, Modul 4.pptxPerspektif Global PDGK 4403, Modul 4.pptx
Perspektif Global PDGK 4403, Modul 4.pptx
 
Aksi Nyata Pendidikan inklusi-Kompres.pdf
Aksi Nyata Pendidikan inklusi-Kompres.pdfAksi Nyata Pendidikan inklusi-Kompres.pdf
Aksi Nyata Pendidikan inklusi-Kompres.pdf
 
PPT MODUL 6 PENDIDIKAN SENI DI ESDE.pptx
PPT MODUL 6 PENDIDIKAN SENI DI ESDE.pptxPPT MODUL 6 PENDIDIKAN SENI DI ESDE.pptx
PPT MODUL 6 PENDIDIKAN SENI DI ESDE.pptx
 
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 
LAPORAN SATUAN PENDIDIKAN 211 sabadolok.docx
LAPORAN SATUAN PENDIDIKAN 211 sabadolok.docxLAPORAN SATUAN PENDIDIKAN 211 sabadolok.docx
LAPORAN SATUAN PENDIDIKAN 211 sabadolok.docx
 
PPT MODUL 6 Bahasa Indonesia UT Bjn.pptx
PPT MODUL 6 Bahasa Indonesia UT Bjn.pptxPPT MODUL 6 Bahasa Indonesia UT Bjn.pptx
PPT MODUL 6 Bahasa Indonesia UT Bjn.pptx
 
SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN MATEMATIK TAHUN 2
SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN MATEMATIK TAHUN 2SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN MATEMATIK TAHUN 2
SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN MATEMATIK TAHUN 2
 
Modul Ajar Sosiologi - Lembaga Sosial - Fase E.pdf
Modul Ajar Sosiologi - Lembaga Sosial - Fase E.pdfModul Ajar Sosiologi - Lembaga Sosial - Fase E.pdf
Modul Ajar Sosiologi - Lembaga Sosial - Fase E.pdf
 
LK 1 - 5T Keputusan Pemimpin Berdampak.docx
LK 1 - 5T Keputusan Pemimpin Berdampak.docxLK 1 - 5T Keputusan Pemimpin Berdampak.docx
LK 1 - 5T Keputusan Pemimpin Berdampak.docx
 
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI RUPA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
BUKU PINTAR DAN MAHIR MICROSOFT EXCEL.pdf
BUKU PINTAR DAN MAHIR MICROSOFT EXCEL.pdfBUKU PINTAR DAN MAHIR MICROSOFT EXCEL.pdf
BUKU PINTAR DAN MAHIR MICROSOFT EXCEL.pdf
 
Soal BAB 6 IPAS KELAS 4.doc tentang kebudayaan
Soal BAB 6 IPAS KELAS 4.doc tentang kebudayaanSoal BAB 6 IPAS KELAS 4.doc tentang kebudayaan
Soal BAB 6 IPAS KELAS 4.doc tentang kebudayaan
 

Alat Bantu Mengajar

 • 1.
 • 17.
 • 18.
 • 19.
 • 20. Istilah virus _______________ (1) bukanlah suatu yang asing apabila kita bercerita tentang _______________(2) komputer. Ia berkembang pesat seiring dengan kepantasan teknologi komputer itu sendiri. _______________(3) komputer merupakan program ciptaan manusia yang dicipta dengan tujuan untuk melakukan kemusnahan atau kerosakan kepada sistem computer . Virus diprogramkan untuk melakukan pelbagai perkara seperti memusnahkan _______________(4) maklumat atau fail sistem komputer, menyesakkan kandungan _______________(5) dengan bertindak membuat salinan yang banyak pada setiap fail yang dijangkiti , _______________(6) cakera keras dan banyak lagi. Untuk dikategorikan sebagai virus, ia mesti memenuhi 2 kriteria. Pertama, ia mesti boleh menjalankan dirinya sendiri dengan menempatkan _______________(7) dalam program lain. Kedua, program itu mesti boleh melakukan percambahan sendiri dengan menggantikan fail komputer sedia ada dengan fail yang dijangkiti virus. A.TEKNOLOGI B. H1N1 C. MALARIA D. KOMPUTER 1.
 • 21. Istilah virus _______________ (1) bukanlah suatu yang asing apabila kita bercerita tentang _______________(2) komputer. Ia berkembang pesat seiring dengan kepantasan teknologi komputer itu sendiri. _______________(3) komputer merupakan program ciptaan manusia yang dicipta dengan tujuan untuk melakukan kemusnahan atau kerosakan kepada sistem computer . Virus diprogramkan untuk melakukan pelbagai perkara seperti memusnahkan _______________(4) maklumat atau fail sistem komputer, menyesakkan kandungan _______________(5) dengan bertindak membuat salinan yang banyak pada setiap fail yang dijangkiti , _______________(6) cakera keras dan banyak lagi. Untuk dikategorikan sebagai virus, ia mesti memenuhi 2 kriteria. Pertama, ia mesti boleh menjalankan dirinya sendiri dengan menempatkan _______________(7) dalam program lain. Kedua, program itu mesti boleh melakukan percambahan sendiri dengan menggantikan fail komputer sedia ada dengan fail yang dijangkiti virus. KOMPUTER A. KOMPUTER D. SISTEMC. MAKLUMAT B.TEKNOLOGI 2.
 • 22. Istilah virus _______________ (1) bukanlah suatu yang asing apabila kita bercerita tentang _______________(2) komputer. Ia berkembang pesat seiring dengan kepantasan teknologi komputer itu sendiri. _______________(3) komputer merupakan program ciptaan manusia yang dicipta dengan tujuan untuk melakukan kemusnahan atau kerosakan kepada sistem computer . Virus diprogramkan untuk melakukan pelbagai perkara seperti memusnahkan _______________(4) maklumat atau fail sistem komputer, menyesakkan kandungan _______________(5) dengan bertindak membuat salinan yang banyak pada setiap fail yang dijangkiti , _______________(6) cakera keras dan banyak lagi. Untuk dikategorikan sebagai virus, ia mesti memenuhi 2 kriteria. Pertama, ia mesti boleh menjalankan dirinya sendiri dengan menempatkan _______________(7) dalam program lain. Kedua, program itu mesti boleh melakukan percambahan sendiri dengan menggantikan fail komputer sedia ada dengan fail yang dijangkiti virus. A.TEKNOLOGI B. KELAJUAN C.VIRUS D. PROGRAM 3. KOMPUTER TEKNOLOGI
 • 23. Istilah virus _______________ (1) bukanlah suatu yang asing apabila kita bercerita tentang _______________(2) komputer. Ia berkembang pesat seiring dengan kepantasan teknologi komputer itu sendiri. _______________(3) komputer merupakan program ciptaan manusia yang dicipta dengan tujuan untuk melakukan kemusnahan atau kerosakan kepada sistem computer . Virus diprogramkan untuk melakukan pelbagai perkara seperti memusnahkan _______________(4) maklumat atau fail sistem komputer, menyesakkan kandungan _______________(5) dengan bertindak membuat salinan yang banyak pada setiap fail yang dijangkiti , _______________(6) cakera keras dan banyak lagi. Untuk dikategorikan sebagai virus, ia mesti memenuhi 2 kriteria. Pertama, ia mesti boleh menjalankan dirinya sendiri dengan menempatkan _______________(7) dalam program lain. Kedua, program itu mesti boleh melakukan percambahan sendiri dengan menggantikan fail komputer sedia ada dengan fail yang dijangkiti virus. C. KOMPUTER B.TEKNOLOGIA. FAIL D. SISTEM 4. KOMPUTER TEKNOLOGI VIRUS
 • 24. Istilah virus _______________ (1) bukanlah suatu yang asing apabila kita bercerita tentang _______________(2) komputer. Ia berkembang pesat seiring dengan kepantasan teknologi komputer itu sendiri. _______________(3) komputer merupakan program ciptaan manusia yang dicipta dengan tujuan untuk melakukan kemusnahan atau kerosakan kepada sistem computer . Virus diprogramkan untuk melakukan pelbagai perkara seperti memusnahkan _______________(4) maklumat atau fail sistem komputer, menyesakkan kandungan _______________(5) dengan bertindak membuat salinan yang banyak pada setiap fail yang dijangkiti , _______________(6) cakera keras dan banyak lagi. Untuk dikategorikan sebagai virus, ia mesti memenuhi 2 kriteria. Pertama, ia mesti boleh menjalankan dirinya sendiri dengan menempatkan _______________(7) dalam program lain. Kedua, program itu mesti boleh melakukan percambahan sendiri dengan menggantikan fail komputer sedia ada dengan fail yang dijangkiti virus. A. DISKET B. FAIL C. CAKERA KERAS D. PEMACU PENA 5. KOMPUTER TEKNOLOGI VIRUS FAIL
 • 25. Istilah virus _______________ (1) bukanlah suatu yang asing apabila kita bercerita tentang _______________(2) komputer. Ia berkembang pesat seiring dengan kepantasan teknologi komputer itu sendiri. _______________(3) komputer merupakan program ciptaan manusia yang dicipta dengan tujuan untuk melakukan kemusnahan atau kerosakan kepada sistem computer . Virus diprogramkan untuk melakukan pelbagai perkara seperti memusnahkan _______________(4) maklumat atau fail sistem komputer, menyesakkan kandungan _______________(5) dengan bertindak membuat salinan yang banyak pada setiap fail yang dijangkiti , _______________(6) cakera keras dan banyak lagi. Untuk dikategorikan sebagai virus, ia mesti memenuhi 2 kriteria. Pertama, ia mesti boleh menjalankan dirinya sendiri dengan menempatkan _______________(7) dalam program lain. Kedua, program itu mesti boleh melakukan percambahan sendiri dengan menggantikan fail komputer sedia ada dengan fail yang dijangkiti virus. A. MEMADAM B. MEMFORMAT C. MENYIMPAN D. MEROSAKKAN 6. KOMPUTER TEKNOLOGI VIRUS FAIL CAKERA KERAS
 • 26. Istilah virus _______________ (1) bukanlah suatu yang asing apabila kita bercerita tentang _______________(2) komputer. Ia berkembang pesat seiring dengan kepantasan teknologi komputer itu sendiri. _______________(3) komputer merupakan program ciptaan manusia yang dicipta dengan tujuan untuk melakukan kemusnahan atau kerosakan kepada sistem computer . Virus diprogramkan untuk melakukan pelbagai perkara seperti memusnahkan _______________(4) maklumat atau fail sistem komputer, menyesakkan kandungan _______________(5) dengan bertindak membuat salinan yang banyak pada setiap fail yang dijangkiti , _______________(6) cakera keras dan banyak lagi. Untuk dikategorikan sebagai virus, ia mesti memenuhi 2 kriteria. Pertama, ia mesti boleh menjalankan dirinya sendiri dengan menempatkan _______________(7) dalam program lain. Kedua, program itu mesti boleh melakukan percambahan sendiri dengan menggantikan fail komputer sedia ada dengan fail yang dijangkiti virus. A. PAPAN KEKUNCI B. SISTEM C. KODNYA D. FAIL 7. KOMPUTER TEKNOLOGI VIRUS FAIL CAKERA KERAS MEMFORMAT
 • 27. Istilah virus _______________ (1) bukanlah suatu yang asing apabila kita bercerita tentang _______________(2) komputer. Ia berkembang pesat seiring dengan kepantasan teknologi komputer itu sendiri. _______________(3) komputer merupakan program ciptaan manusia yang dicipta dengan tujuan untuk melakukan kemusnahan atau kerosakan kepada sistem computer . Virus diprogramkan untuk melakukan pelbagai perkara seperti memusnahkan _______________(4) maklumat atau fail sistem komputer, menyesakkan kandungan _______________(5) dengan bertindak membuat salinan yang banyak pada setiap fail yang dijangkiti , _______________(6) cakera keras dan banyak lagi. Untuk dikategorikan sebagai virus, ia mesti memenuhi 2 kriteria. Pertama, ia mesti boleh menjalankan dirinya sendiri dengan menempatkan _______________(7) dalam program lain. Kedua, program itu mesti boleh melakukan percambahan sendiri dengan menggantikan fail komputer sedia ada dengan fail yang dijangkiti virus. A. PAPAN KEKUNCI B. SISTEM C. KODNYA D. FAIL 7. KOMPUTER TEKNOLOGI VIRUS FAIL CAKERA KERAS MEMFORMAT KODNYA
 • 28. Istilah virus _______________ (1) bukanlah suatu yang asing apabila kita bercerita tentang _______________(2) komputer. Ia berkembang pesat seiring dengan kepantasan teknologi komputer itu sendiri. _______________(3) komputer merupakan program ciptaan manusia yang dicipta dengan tujuan untuk melakukan kemusnahan atau kerosakan kepada sistem computer . Virus diprogramkan untuk melakukan pelbagai perkara seperti memusnahkan _______________(4) maklumat atau fail sistem komputer, menyesakkan kandungan _______________(5) dengan bertindak membuat salinan yang banyak pada setiap fail yang dijangkiti , _______________(6) cakera keras dan banyak lagi. Untuk dikategorikan sebagai virus, ia mesti memenuhi 2 kriteria. Pertama, ia mesti boleh menjalankan dirinya sendiri dengan menempatkan _______________(7) dalam program lain. Kedua, program itu mesti boleh melakukan percambahan sendiri dengan menggantikan fail komputer sedia ada dengan fail yang dijangkiti virus. KOMPUTER TEKNOLOGI VIRUS FAIL CAKERA KERAS MEMFORMAT KODNYA BACA SEMULA AYAT DI BAWAH INI.