Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Työolojen tuoreimmat kehityssuunnat 
Työolotutkimus 2013 -tiedotustilaisuus 
26.11.2014 
Hanna Sutela 
hanna.sutela@stat.f...
Työolotutkimukset 
 Työolosuhdetiedustelu 1972 
- postikysely, koetutkimus 
 Työolosuhdetiedustelu 1977 
- käynti, otos ...
Tutkimuksen yleiset tavoitteet 
 Tuottaa tietoa työelämän tilasta työpoliittista 
päätöksentekoa varten 
 Tarjota aineis...
Työolotutkimusten pysyvä tietosisältö 
 Fyysinen työympäristö 
 työympäristön haitat, työtapaturmat, ruumiillinen rasitt...
Työolotutkimus 2013 tiedonkeruu 
 Otos poimittu syys- ja lokakuun työvoimatutkimuksesta 2013: 
15–64-vuotiaat palkansaaja...
Palkansaajien koulutusrakenne 
Työolotutkimukset 1977–2013 
Hanna Sutela 26.11.2014 
55 
43 
33 
24 
18 
14 11 
35 
44 
53...
Palkka vai työn sisältö tärkeintä työssä? 
Työolotutkimukset 1984–2013 
Hanna Sutela 26.11.2014 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
2...
Epävarmuustekijöitä työssä 
Työolotutkimukset 1977–2013 
Hanna Sutela 26.11.2014 
11 
19 
8 
10 10 
11 
15 
18 
16 16 
12 ...
Työntekijöiden määrän muutos toimipaikalla 
edellisten kolmen vuoden aikana 
Työolotutkimukset 1997–2013 
28 27 
Hanna Sut...
Työn suunnitteluun osallistuminen ja ideointi 
Työolotutkimus 2003, 2008 ja 2013 
30 
25 
27 
28 
22 
23 
0 5 10 15 20 25 ...
Työpaikan ilmapiiri 
Työolotutkimukset 2003, 2008 ja 2013 
24 
23 
19 
31 
Hanna Sutela 26.11.2014 
16 
10 
19 
28 
19 
41...
Työyhteisön tuki ja arvostus 
“Aina“, Työolotutkimukset 2003, 2008 ja 2013 
18 
20 
19 
29 
29 
27 
28 
28 
32 
0 5 10 15 ...
Tyytyväisyys työhön ja sen eri osatekijöihin 
23 
23 
25 
26 
26 
28 
28 
17 
18 
15 
28 
28 
32 
20 
0 5 10 15 20 25 30 3...
Ansiotyö erittäin tärkeä elämänalue 
Työolotutkimukset 1984–2013 
60 60 
Hanna Sutela 26.11.2014 
60 
53 
67 
55 
50 
58 
...
Etätyö 
Sopineet ainakin osittaisesta kotona työskentelystä työnantajan kanssa ja käyttävät 
tietotekniikkaa. Työolotutkim...
Tavoitettu työasioissa työajan ulkopuolella parin viime 
kuukauden aikana 
Työolotutkimukset 2003, 2008 ja 2013 
Hanna Sut...
Työn ja vapaa-ajan rajat 
Työolotutkimus 2013 
Hanna Sutela 26.11.2014 
5 
10 
7 
11 
7 
9 
28 
34 
31 
20 
15 
17 
0 10 2...
Huolenpitovastuita kotitalouden ulkopuolisista 
henkilöistä 
Työolotutkimukset 2003, 2008 ja 2013 
Hanna Sutela 26.11.2014...
Huolenpitovastuita kotitalouden ulkopuolisista 
henkilöistä 
Palkansaajat sukupuolen mukaan, Työolotutkimus 2013 
11 
Hann...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Työolojen tuoreimmat kehityssuunnat, Hanna Sutela

799 views

Published on

Työolojen muutokset vuosina 1977–2013
26.11.2014 Tilastokeskus

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Työolojen tuoreimmat kehityssuunnat, Hanna Sutela

 1. 1. Työolojen tuoreimmat kehityssuunnat Työolotutkimus 2013 -tiedotustilaisuus 26.11.2014 Hanna Sutela hanna.sutela@stat.fi
 2. 2. Työolotutkimukset  Työolosuhdetiedustelu 1972 - postikysely, koetutkimus  Työolosuhdetiedustelu 1977 - käynti, otos 7500 työllistä - vastausprosentti 91 % - palkansaajia aineistossa 5778  Työolotutkimus 1984 - käynti, otos 5000 palkansaajaa - vastausprosentti 89 % - palkansaajia aineistossa 4502  Työelämän laatu 1990 - käynti, otos 4900 työllistä - vastausprosentti 85 % - palkansaajia aineistossa 3502  Työolotutkimus 1997 - käynti, otos 3800 palkansaajaa - vastausprosentti 79 % - palkansaajia aineistossa 2979  Työolotutkimus 2003 - käynti, otos 5300 palkansaajaa - vastausprosentti 78 % - palkansaajia aineistossa 4104  Työolotutkimus 2008 - käynti, otos 6500 palkansaajaa - vastausprosentti 68 % - palkansaajia aineistossa 4400  Työolotutkimus 2013 - käynti, otos 7100 palkansaajaa - vastausprosentti 69 % - palkansaajia aineistossa 4876 Hanna Sutela 26.11.2014 2
 3. 3. Tutkimuksen yleiset tavoitteet  Tuottaa tietoa työelämän tilasta työpoliittista päätöksentekoa varten  Tarjota aineistoja ja analyyseja alan tutkimukselle  Saattaa yleiseen keskusteluun luotettavaa tietoa työoloista Hanna Sutela 26.11.2014 3
 4. 4. Työolotutkimusten pysyvä tietosisältö  Fyysinen työympäristö  työympäristön haitat, työtapaturmat, ruumiillinen rasittavuus  Psyykkiset ja sosiaaliset työympäristötekijät  henkinen rasittavuus, kiireisyys, kehittymis- ja vaikutus-mahdollisuudet, sosiaaliset suhteet  Terveys, stressioireet  kivut ja säryt, psyykkiset ja somaattiset oireet, vaarojen kokeminen  Asema työmarkkinoilla, työhistoria, perhe, taustamuuttujat  työhistoria, työehdot, työttömyysuhka, työn arvostus, perhe ja työ Hanna Sutela 26.11.2014 4
 5. 5. Työolotutkimus 2013 tiedonkeruu  Otos poimittu syys- ja lokakuun työvoimatutkimuksesta 2013: 15–64-vuotiaat palkansaajat Normaali työaika vähintään 10 tuntia viikossa Suomen- ja ruotsinkieliset Äitiyslomalla ja sairaslomalla olevat, jos työpaikka on olemassa Lomautetut ja vuosilomalla olevat  Tiedonkeruu syys-joulukuussa 2013  Käyntihaastattelu, osittain puhelin Hanna Sutela 26.11.2014 5
 6. 6. Palkansaajien koulutusrakenne Työolotutkimukset 1977–2013 Hanna Sutela 26.11.2014 55 43 33 24 18 14 11 35 44 53 56 44 45 43 10 13 14 20 38 41 46 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1977 1984 1990 1997 2003 2008 2013 Korkea aste Keskiaste Perusaste 6
 7. 7. Palkka vai työn sisältö tärkeintä työssä? Työolotutkimukset 1984–2013 Hanna Sutela 26.11.2014 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1984 1990 1997 2003 2008 2013 % Naiset, palkka tärkeämpi Miehet, palkka tärkeämpi Naiset, sisältö tärkeämpi Miehet, sisältö tärkeämpi 7
 8. 8. Epävarmuustekijöitä työssä Työolotutkimukset 1977–2013 Hanna Sutela 26.11.2014 11 19 8 10 10 11 15 18 16 16 12 11 20 23 25 20 15 10 5 0 Irtisanomisen uhka Lomautuksen uhka % 1977 1984 1990 1997 2003 2008 2013 8
 9. 9. Työntekijöiden määrän muutos toimipaikalla edellisten kolmen vuoden aikana Työolotutkimukset 1997–2013 28 27 Hanna Sutela 26.11.2014 33 24 33 23 38 20 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Lisätty Vähennetty % 1997 2003 2008 2013 9
 10. 10. Työn suunnitteluun osallistuminen ja ideointi Työolotutkimus 2003, 2008 ja 2013 30 25 27 28 22 23 0 5 10 15 20 25 30 35 Hanna Sutela 26.11.2014 Voi soveltaa omia ideoita Mukana suunnittelemassa työtä % 2013 2008 2003 10
 11. 11. Työpaikan ilmapiiri Työolotutkimukset 2003, 2008 ja 2013 24 23 19 31 Hanna Sutela 26.11.2014 16 10 19 28 19 41 17 22 18 30 14 10 19 25 17 45 18 25 21 34 17 8 23 28 18 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Työt hyvin organisoituja Avoin ilmapiiri vallitsee Ilmapiiri on kannustava Esiintyy juoruilua ja kateutta Keskustellaan riittävästi työn ongelmista Arvostetaan vanhempien työkokemusta Tietoja välitetään avoimesti Käytetään eri ikäisten kykyjä tasap. Palkat yleisesti tiedossa Suhtaudutaan tasa-arvoisesti ulkomaalaisiin* % 2013 2008 2003 * Ei sovi -vastaukset poislukien 11
 12. 12. Työyhteisön tuki ja arvostus “Aina“, Työolotutkimukset 2003, 2008 ja 2013 18 20 19 29 29 27 28 28 32 0 5 10 15 20 25 30 35 Hanna Sutela 26.11.2014 On työyhteisön arvostettu jäsen Saa tukea ja rohkaisua työtovereilta Saa tukea ja rohkaisua esimieheltä % 2013 2008 2003 12
 13. 13. Tyytyväisyys työhön ja sen eri osatekijöihin 23 23 25 26 26 28 28 17 18 15 28 28 32 20 0 5 10 15 20 25 30 35 Hanna Sutela 26.11.2014 Nykyiseen työhön yleensä Kehittymismahdollisuuksiin Ammattitaidon arvostamiseen Mahdollisuuksiin vaikuttaa työyhteisön toimintaan Työpaikan sosiaalisiin suhteisiin Työtehtävien sisältöön Esimiehen johtamistapaan % 2013 2008 13
 14. 14. Ansiotyö erittäin tärkeä elämänalue Työolotutkimukset 1984–2013 60 60 Hanna Sutela 26.11.2014 60 53 67 55 50 58 63 58 56 61 54 53 56 58 57 60 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Yhteensä palkansaajat Naiset Miehet 1984 1990 1997 2003 2008 2013 14
 15. 15. Etätyö Sopineet ainakin osittaisesta kotona työskentelystä työnantajan kanssa ja käyttävät tietotekniikkaa. Työolotutkimukset 1990–2013 10 10 Hanna Sutela 26.11.2014 2 1 3 9 7 9 11 14 13 14 20 18 23 25 20 15 10 5 0 Yhteensä Naiset Miehet % 1990 1997 2003 2008 2013 15
 16. 16. Tavoitettu työasioissa työajan ulkopuolella parin viime kuukauden aikana Työolotutkimukset 2003, 2008 ja 2013 Hanna Sutela 26.11.2014 41 41 42 26 28 29 33 34 35 27 28 29 27 31 31 27 30 30 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2003 2008 2013 2003 2008 2013 2003 2008 2013 Kerran, pari Useammin Yhteensä Naiset Miehet 16
 17. 17. Työn ja vapaa-ajan rajat Työolotutkimus 2013 Hanna Sutela 26.11.2014 5 10 7 11 7 9 28 34 31 20 15 17 0 10 20 30 40 50 Yhteensä Naiset Miehet Yhteensä Naiset Miehet % Pitää täysin paikkansa Pitää jokseenkin paikkansa Työn ja vapaa-ajan raja on kohdallani häilyvä Olen töiden jälkeen usein niin väsynyt, etten jaksa tehdä asioita, joista nautin 17
 18. 18. Huolenpitovastuita kotitalouden ulkopuolisista henkilöistä Työolotutkimukset 2003, 2008 ja 2013 Hanna Sutela 26.11.2014 25 29 26 10 8 10 5 5 6 0 10 20 30 40 50 2013 2008 2003 % Aikuisista Molemmista Lapsista 18
 19. 19. Huolenpitovastuita kotitalouden ulkopuolisista henkilöistä Palkansaajat sukupuolen mukaan, Työolotutkimus 2013 11 Hanna Sutela 26.11.2014 27 30 4 7 9 0 10 20 30 40 50 Naiset Miehet % Aikuisista Molemmista Lapsista 19

×