Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Maakunta- ja sote-uudistukset lähestyvät - mitä kuntatyöntekijöille kuuluu?

250 views

Published on

Tuula Oksanen puhuu Työterveyslaitoksen perjantai-meetingissä 24.3.2017 sote-uudistuksesta kuntatyöntekijöiden näkökulmasta.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Maakunta- ja sote-uudistukset lähestyvät - mitä kuntatyöntekijöille kuuluu?

 1. 1. Tuula Oksanen, Johtava asiantuntija, dosentti Maakunta- ja sote-uudistukset lähestyvät - mitä kuntatyöntekijöille kuuluu?
 2. 2. Sisältö •Kunta10-kysely 2016 •Päätulokset •Tuloksia alaryhmittäin •Tulosten hyödyntäminen •Maakunta- ja sote-uudistus
 3. 3. Kuntasektorin henkilöstön seurantatutkimus Kunta10-tutkimus Helsinki, Espoo, Vantaa, Turku, Tampere, Oulu Nokia, Naantali, Raisio, Valkeakoski, Virrat Sairaalahenkilöstön hyvinvointitutkimus Varsinais-Suomen, Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Vaasan sairaanhoito- piirit Pietarsaaren sosiaali- ja terveysvirasto, Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä Yhteensä n. 30% kunta-alan henkilöstöstä
 4. 4. Kunta10-kysely 2016 päätulokset
 5. 5. Päätulokset Kunta10-kysely 2016: TYÖ • Työmäärä on lisääntynyt; • 39 % vastaajista kertoi että jopa yli sietokyvyn • Kuntatyöntekijät kokevat muutokset työssä yhä suurempina • 43 %:lla ei ole vaikutusmahdollisuuksia muutoksiin • Väkivalta asiakkailta on edelleen lisääntynyt; 30 % raportoi asiakasväkivaltakokemuksia tänä vuonna. • Väkivalta on tavaroiden heittelemistä, lyömistä, potkimista ja henkistä väkivaltaa. 28.3.2017 © Työterveyslaitos | Tuula Oksanen | www.ttl.fi 5
 6. 6. Päätulokset 2. TYÖYHTEISÖ • Työyhteisötaidot kehittyvät; • tavoitteellisuus hyvällä tasolla • Innovatiivisuus kasvussa • Työpaikan ilmapiiri on parantunut • Työyhteisön sosiaalinen pääoma lisääntynyt • Syrjintä vähentynyt 28.3.2017 © Työterveyslaitos | Tuula Oksanen | www.ttl.fi 6
 7. 7. v 28.3.2017 © Työterveyslaitos | Esittäjän Nimi | www.ttl.fi 7 • Uskotko, että työyhteisösi tavoitteet ovat saavutettavissa? • Uskotko tavoitteiden olevan hyödyllisiä? • Uskotko, että työyhteisön jäsenet täysin ymmärtävät työyhteisön tavoitteet? • Kannatatko työyhteisösi tavoitteita?
 8. 8. 28.3.2017 © Työterveyslaitos | Esittäjän Nimi | www.ttl.fi 8 Työyhteisössä käytetään aikaa uusien ideoiden kehittelyyn Työyhteisön jäsenet etsivät kaiken aikaa uusia tuoreita tapoja tarkastella työn ongelmia Työyhteisön jäsenet toimivat yhdessä toteuttaakseen uusia ideoita
 9. 9. 28.3.2017 © Työterveyslaitos | Esittäjän Nimi | www.ttl.fi 9 • Pidämme toisemme ajan tasalla työasioissa • Asenteemme on ”Toimimme yhdessä” • Jokainen tuntee tulevansa ymmärretyksi ja olevansa hyväksytty • Työyhteisön jäsenet toimivat yhdessä toteuttaakseen uusia ideoita • Ottavatko työyhteisösi jäsenet työssään huomioon muiden esittämät parannusehdotukset päästäkseen parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen? • Esimieheni kohtelee alaisiaan ystävällisesti ja huomaavaisesti • Esimieheni kunnioittaa työntekijän oikeuksia • Esimieheeni voi luottaa
 10. 10. 28.3.2017 © Työterveyslaitos | Esittäjän Nimi | www.ttl.fi 10 Esiintyykö työpaikallasi syrjintää seuraavista syistä (iän, sukupuolen, koulutuksen, mielipiteen, aseman perusteella)? Jos esiintyy, niin onko syrjintä kohdistunut sinuun?
 11. 11. Päätulokset 3. JOHTAMINEN • Esimieheltä saatu tuki lisääntynyt. • Oikeudenmukaisen johtamisen kokemus lisääntynyt • Kohtelun oikeudenmukaisuus • Päätöksenteon oikeudenmukaisuus • 67 % työntekijöistä oli käynyt yksilö- ja 27 % ryhmäkehityskeskustelun. • 63 % työntekijöistä kertoi saaneensa tiedon mitä heiltä odotetaan työssä • 60 %:lle asetettiin uudet selkeät tavoitteet työhön. • Kehityskeskustelujen hyödyllisyydessä on vielä parannettavaa. 28.3.2017 © Työterveyslaitos | Tuula Oksanen | www.ttl.fi 11
 12. 12. 28.3.2017 © Työterveyslaitos | Esittäjän Nimi | www.ttl.fi 12 •Esimieheni tukee ja rohkaisee minua •Esimieheni palkitsee hyvistä työsuorituksista •Esimieheni luottaa työntekijöihinsä •Esimieheni kannustaa työntekijöitä opiskelemaan ja kehittymään työssä
 13. 13. 28.3.2017 © Työterveyslaitos | Esittäjän Nimi | www.ttl.fi 13 • Esimieheni tiedottaa riittävän ajoissa tehdyistä päätöksistä ja niiden vaikutuksista • Esimieheni kohtelee alaisiaan ystävällisesti ja huomaavaisesti • Esimieheni kunnioittaa työntekijän oikeuksia • Esimieheeni voi luottaa • Esimieheni kuuntelee alaistensa mielipiteitä tärkeissä asioissa • Esimieheni henkilökohtaiset mieltymykset eivät vaikuta häiritsevästi hänen päätöksiinsä
 14. 14. 28.3.2017 © Työterveyslaitos | Esittäjän Nimi | www.ttl.fi 14 • Epäonnistuneet päätökset voidaan purkaa tai niitä voidaan muuttaa • Päätösten vaikutuksia seurataan ja niistä tiedotetaan • Päätösten perusteista saa halutessaan lisätietoa • Päätökset tehdään oikean tiedon perusteella • Kaikilla on oikeus sanoa mielipiteensä itseään koskevissa asioissa • Kaikki asianosaiset ovat edustettuina päätöksiä tehtäessä • Tehdyt päätökset ovat olleet johdonmukaisia (säännöt ovat kaikille samat)
 15. 15. Päätulokset 4. • 75 % uskoo jatkavansa töissä henkilökohtaiseen eläkeikään asti. • Eläkkeelle jäämisen harkitseminen on vähentynyt • Niiden osuus, jotka suosittelisivat kuntatyönantajaa on lisääntynyt; 4/5 vastaajista (79%) suosittelisi nykyistä työnantajaa ystävilleen. 28.3.2017 © Työterveyslaitos | Tuula Oksanen | www.ttl.fi 15
 16. 16. Ammattiryhmittäin
 17. 17. Työmäärän lisääntyminen yli sietokyvyn 0 10 20 30 40 50 60 Perhepäivähoitaja Kuljettaja Koulunkäyntiavustaja Palomies,vartija Rakennus-… Kiinteistönhoitaja Tekn.asiantuntija Toimistotyöntekijä Kirjastonhoitaja Hammashoitaja Yli-/osastonhoitaja Sosiaali-/nuoriso-ohjaaja Keittiöapulainen Laitoshuoltaja Lastenhoitaja Fysio-/toimintaterapeutti Osastosihteeri Muujohtaja Keittiöesimies,keittäjä Lehtori,tuntiopettaja Tekn.erityisasiantuntija Sote-alanjohtaja Puistotyöntekijä Kodinhoitaja Lastentarhanopettaja Psykologi,terapeutti Lääkäri Erityisopettaja Opetusalanjohtaja Sairaan-/terveydenhoitaja Sosiaalityöntekijä Hoitaja,lähihoitaja Luokanopettaja 19.1.2017 © Työterveyslaitos | Tuula Oksanen | www.ttl.fi 17 L Ä H D E : K U N T A 1 0 - T U T K I M U S
 18. 18. Muutokset työssä: ei vaikutusmahdollisuuksia 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Muujohtaja Opetusalanjohtaja Sote-alanjohtaja Luokanopettaja Erityisopettaja Yli-/osastonhoitaja Tekn.erityisasiantuntija Lehtori,tuntiopettaja Kirjastonhoitaja Lastentarhanopettaja Lääkäri Fysio-/toimintaterapeutti Psykologi,terapeutti Tekn.asiantuntija Sosiaali-/nuoriso-ohjaaja Koulunkäyntiavustaja Lastenhoitaja Kiinteistönhoitaja Keittiöesimies,keittäjä Puistotyöntekijä Laitoshuoltaja Perhepäivähoitaja Toimistotyöntekijä Sosiaalityöntekijä Rakennus-… Sairaan-/terveydenhoitaja Keittiöapulainen Osastosihteeri Hoitaja,lähihoitaja Kodinhoitaja Hammashoitaja Kuljettaja Palomies,vartija 19.1.2017 © Työterveyslaitos | Tuula Oksanen | www.ttl.fi 18 L Ä H D E : K U N T A 1 0 - T U T K I M U S
 19. 19. Ikäryhmittäin
 20. 20. Tulosten hyödyntäminen
 21. 21. OAJ:n työolobarometri: vastausprosentti 14 %. Lastentarhanopettajista 32% kokenut väkivaltaa työssä. Kunta10-tutkimus, lastentarhanopettajien vastausprosentti 74 %. 44 % kokenut asiakasväkivaltaa työssä.
 22. 22. Tutkimustuloksia
 23. 23. Työstressi (job strain) TYÖN HALLINTA -monipuolisuus -vaikutusmahdollisuudet -osallistumismahdollisuudet -sosiaalinen tuki TYÖN VAATIMUKSET PIENET SUURET PIENISUURI passiivinen paljon kuormittava aktiivinenvähän kuormittava OPPIMINEN KEHITTYMINEN HAITALLINEN STRESSI SAIRAUDEN RISKI Lähde: Karasek 1979; Karasek & Theorell 1990
 24. 24. The IPD-Work Consortium
 25. 25. IPD-Work Consortium Kivimaki et al. IPD-Work. Lancet 2012
 26. 26. Tulokset pähkinänkuoressa IPD-Work -konsortio • Työstressiin liittyy noin 20% kohonnut sydäntaudin vaara • Jos työstressiä ei olisi, sydänkohtausten ja sydänkuolemien määrä vähenisi arviolta 3:lla 1000 stressaantunutta työntekijää kohden 10 vuodessa. • Terveellisempien elämäntapojen omaksuminen vähentäisi sydänkohtausten ja sydänkuolemien määrää arviolta 17:llä 1000 epäterveellisesti elävää kohden 10 vuodessa. Kivimäki M et al. Lancet 2012;380:1491-1497.
 27. 27. Euroopan Käypä hoito- suositukset sydän- ja verisuonitautien ehkäisyyn 2016 28.3.2017 49
 28. 28. How to estimate total cardiovascular risk 28.3.2017 50
 29. 29. Maakunta- ja sote - uudistukset
 30. 30. Uudistukset haastavat henkilöstön työhyvinvoinnin Henkilöstön kannalta uudistukset tarkoittavat ainakin (1) organisaatiomuutosta (2) toimintatavan muutosta (3) toimintakulttuurin muutosta (4) johtamisen muutosta sekä (5) epävarmuuden kasvua.
 31. 31. Henkilöstön työ ja hyvinvointi 28.3.2017 53 Asiakkaiden ja potilaiden hyvinvointi Resurssit/ työn organisointi Henkilöstön hyvinvointiJohtaminen Lähteitä: Kivimäki et al. Lancet 2012, Kivimäki et al. Lancet 2015. Kivimäki et al. Lancet Diabetes Endocrinol 2015. Juvani et al. SWJEH 2016. Virtanen et al. BMJ 2013. Virtanen et al. BrJPsych 2011. Virtanen et al. AmJPsych 2008. Virtanen et al. MedCare 2012. Ervasti et al. EJPH 2012. Virtanen et al. AJE 2010. Oksanen et al. JHypertens 2012.
 32. 32. Haasteita kohti uudistuksia • Sosiaalisesti kestävä kehitys • Kunta-alalla työn kuormitustekijät ja työkykyriskit kasautuvat tiettyihin ammattiryhmiin. • Ammattiryhmien välisten terveyserojen kaventaminen • Rakenteiden, resurssien, työn organisoinnin ja johtamisen, palvelujen laadun sekä henkilöstön ja asiakkaiden hyvinvoinnin kompleksinen yhteys. • Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kunnissa
 33. 33. Maakunta18
 34. 34. Työhyvinvoinnin strategisen johtamisen malli • luo tietoperustan maakuntien työhyvinvointijohtamiseen • tuottaa valtakunnallisesti vertailukelpoista tietoa maakuntien henkilöstön tilanteesta • luo tutkimusaineistopohjan sote- ja maakuntauudistusten vaikutusten tutkimukseen
 35. 35. Kiitos!

×