Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Међумолекулске
интеракције и
водонична веза
Ања Стојковић и Александар Заплатић I₁
Како то молекули
„интерагују“ међу собом?
Уз помоћ
међумолекулских
сила
Примери
Интеркације између поларних молекула (Дипол-дипол
интеракције) (слика а)
Интеракције између неполарних молекула ...
Утицај међумолекулских реакција
Физичка својства ковалентних супстанци (нпр. агрегатно
стање, температуру кључања и топље...
Ван дер Валсове силе
Ван дер Валсове силе
Водонична веза
Водонична веза је најјача међумолекулска
интеракција и може се сматрати
јединственим примером дипол-дипол
и...
Водонична веза
Водонична веза настаје повезивањем атома водоника једног молекула
са атомом велике електронегативности друг...
Водонична веза
 Може бити:
1. Интермолекулска – између два иста или два
различита молекула
2. Интрамолекулска – унутар је...
Водонична веза
• Водонична веза утиче на температуре топљења и кључања,
као и на растворљивост супстанци.
Примери у којима водонична веза игра
значајну улогу у биолошким системима
• ДНК
• Структура леда и структура других супста...
Водонична веза
http://www.educationscotland.gov.uk/highersciences/chemistry/animations/intermolecularforces.asp
Анимације
Међумолекулске интеракције и водонична веза
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Међумолекулске интеракције и водонична веза

1,104 views

Published on

Међумолекулске интеракције и водонична веза

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Међумолекулске интеракције и водонична веза

 1. 1. Међумолекулске интеракције и водонична веза Ања Стојковић и Александар Заплатић I₁
 2. 2. Како то молекули „интерагују“ међу собом? Уз помоћ међумолекулских сила
 3. 3. Примери Интеркације између поларних молекула (Дипол-дипол интеракције) (слика а) Интеракције између неполарних молекула (слика б)
 4. 4. Утицај међумолекулских реакција Физичка својства ковалентних супстанци (нпр. агрегатно стање, температуру кључања и топљења, растворљивост…)
 5. 5. Ван дер Валсове силе
 6. 6. Ван дер Валсове силе
 7. 7. Водонична веза Водонична веза је најјача међумолекулска интеракција и може се сматрати јединственим примером дипол-дипол интеракције између поларних молекула.
 8. 8. Водонична веза Водонична веза настаје повезивањем атома водоника једног молекула са атомом велике електронегативности другог молекула, као што су флуор, кисеоник или азот.
 9. 9. Водонична веза  Може бити: 1. Интермолекулска – између два иста или два различита молекула 2. Интрамолекулска – унутар једног молекула
 10. 10. Водонична веза • Водонична веза утиче на температуре топљења и кључања, као и на растворљивост супстанци.
 11. 11. Примери у којима водонична веза игра значајну улогу у биолошким системима • ДНК • Структура леда и структура других супстанци
 12. 12. Водонична веза
 13. 13. http://www.educationscotland.gov.uk/highersciences/chemistry/animations/intermolecularforces.asp Анимације

×