Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

čIste supstance i smeše

38,071 views

Published on

Za ucenike 7.razreda

Published in: Education
 • Login to see the comments

čIste supstance i smeše

 1. 1. ČISTE SUPSTANCE I SMEŠE
 2. 2. Materjali u prirodi Fizička tela su izgrađena od različitih materjala – prirodnih ili veštačkih. To mogu biti metal, drvo, staklo, plastika, guma…. Bez obzira da li se nalaze u prirodi ili su dobijeni veštačkim putem, svi materjali se sastoje od jedne ili više supstanci.
 3. 3. ČISTE SUPSTANCE Čiste supstance se sastoje od samo jedne vrste čestica (prostih ili složenih). Ne sadrže druge supstance čak ni u tragovima. Nikakvim fizičkim postupkom NE mogu se razdvojiti na sastojke. Aluminijumska folija, šećer, gvozdeni ekser
 4. 4. Svojstva čistih supstanci Stalan hemijski sastav, Homogenost – imaju isti sastav u svakom svom delu, Imaju ista fizička svojstva(boju, izgled, gustinu) u svakom svom delu, Tačno određenu tačku topljenja i ključanja, Njihova svojstva ne zavise od načina dobijanja
 5. 5. SUPSTANCA PROSTA SUPSTANCA HEMIJSKI ELEMENT SLOŽENA SUPSTANCA HEMIJSKO JEDINJENJE
 6. 6. HEMIJSKI ELEMENTI HEMIJSKI ELEMENTI su jednostavne (proste) čiste supstance koje se hemijskim postupcima ne mogu razložiti na još jednostavnije supstance. Vodonik, kiseonik, zlato, gvožđe, bakar, sumpor…
 7. 7. ELEMENTUM - osnova Hemijski elementi su osnovne supstance od kojih nastaju sve složenije supstance. Do sada je poznato 118 hemijskih elemenata. Neki su prirodni, drugi napravljeni u laboratoriji. Neki su stabilni i veoma rasprostranjeni, ima i otrovnih, radioaktivnih, eksplozivnih, retkih…
 8. 8. HEMIJSKA JEDINJENJA Nastaju udruživanjem elemenata u složenije strukture, slično kao što slova grade reči. HEMIJSKA JEDINJENJA su složene čiste supstance koje nastaju sjedinjavanjem dva ili više hemijskih elemenata u tačno određenom odnosu. Voda, alkohol, ugljen-dioksid, soda bikarbona, rdja, šećer, so…..
 9. 9. Svojstva hemijskih jedinjenja Hemijska jedinjenja nastaju hemijskom promenom dva ili više elemenata. Hemijski elementi gube svoja svojstva kada grade jedinjenje Nastalo jedinjenje dobija nova fizička i hemijska svojstva
 10. 10. Svojstva nekih jedinjenja i elemenata od kojih su izgrađena KUHINJSKA SO • Bela, kristalna supstanca, neophodna u ishrani • Nastaje sjedinjavanjem elementa natrijuma - srebrnastobeli, mek metal i hlora – zelenožuti, otrovni gas,oštrog mirisa VODA • Tečnost, bez boje, ukusa i mirisa • Nastaje sjedinjavanjem dva gasa – kiseonika – bez boje, ukusa i mirisa i vodonika, jako zapaljiv, bez boje, ukusa i mirisa
 11. 11. SMEŠE Većina materjala i fizičkih tela nisu čiste supstance – limunada, deterdžent za sudove, čelične makaze……., već SMEŠE dve ili više čistih supstanci. SMEŠA je skup dve ili više čistih supstanci koje nisu hemijski sjedinjene.(samo pomešane)
 12. 12. Svojstva smeša Sastav smeša je proizvoljan Sastojci smeša zadržavaju svoja svojstva u dobijenoj smeši Svojstva smeša zavise od odnosa masa i svojstava supstanci koje ih grade Smeše se mogu razdvojiti na sastojke fizičkim postupcima, jer su i nastale fizičkom promenom.
 13. 13. Smeše mogu biti U sva tri agregatna stanja Čvrstom – zemlja, čokolada, čelik i druge legure Tečnom – sok, morska voda, šampon, voda za piće, mleko…. Gasovitom – vazduh, dim
 14. 14. HOMOGENE ili HETEROGENE HOMOGENE smeše su one smeše kod kojih se sastojci NE mogu razlikovati golim okom, pod lupom ili mikroskopom. Čaj, bistri sok, voda za piće, sirće, šampon…. Smeše u kojima se sastojci mogu razlikovati golim okom, pod lupom ili mikroskopom, nazivaju se HETEROGENE. Zemlja, dim, gusti sok, mleko, čokolada, supa…
 15. 15. Razlikuju se po tome što HOMOGENE • U svakom svom delu imaju isti sastav i svojstva HETEROGENE • Nemaju isti sastav i svojstva u svakom svom delu.
 16. 16. HOMOGENE SMEŠE NAZIVAJU SE RASTVORI

×