Klusacek

530 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
530
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Klusacek

  1. 1. Zelená kniha výzkumu, vývoje a inovací v České republice Karel Klusáček Technologické centrum AV ČR Innovation Thursday Senát Parlamentu ČR, Praha 14.2.2008
  2. 2. Proč Zelená kniha ? • Akcelerace posunu ČR k ekonomice založené na intenzívním využívání pokročilých znalostí – podmínka setrvalé konkurenceschopnosti ČR • Nutná aktualizace základních koncepčních dokumentů – Národní politika VaV (2004-2008), Národní inovační politika (2005-2010), Dlouhodobé základní směry výzkumu • Strukturální fondy generují výrazné příležitosti pro rozvoj excelentního výzkumu a inovace (2007-2013) • Připraveny zásady pro reformu systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR • Předsednictví ČR v Radě Evropské unie (první pololetí 2009) • Existence řady dílčích podkladových studií a analýz věnovaných VaVaI • Dosud chybí souhrnná analytická a koncepční práce komplexně posuzující stav výzkumu, vývoje a inovací v ČR, která by vytvořila podklad pro následnou odbornou diskusi
  3. 3. Co obsahuje Zelená kniha ? Zelená kniha - 2 díly – textová část a analytická část provázané hypertextovými odkazy •Textová část o Tematické sekce – Nejvýznamnější trendy ve výzkumu, vývoji a inovacích a základní směry politik VaVaI v EU – Pozice ČR v oblasti znalostní ekonomiky – SWOT analýza výzkumu, vývoje a inovací v ČR o Vize vývoje ČR v oblasti znalostní ekonomiky a strategie, jak tuto vizi realizovat o Náměty k diskusi •Analytická část o Makroekonomický rámec o Prostředí pro výzkum, vývoj a inovace o Vstupy pro výzkum vývoj a inovace o Výstupy výzkumu, vývoje a inovací
  4. 4. Jak se lze s obsahem Zelené knihy seznámit ? 1. CD s textovou a analytickou částí Zelené knihy je v konferenčních materiálech o Na CD je i soubor „Jak číst Zelenou knihu“ o Textová a analytická část jsou provázány hypertextovými odkazy 2. Tištěná verze Zelené knihy je k dispozici v konferenčním sále 3. Informační a diskusní web http://forum.tc.cz o Text Zelené knihy ke stažení 4. Další CD lze zaslat na vyžádání vorlickova@tc.cz
  5. 5. Jak bude Zelená kniha využita? • Doprovodný text pro reformu systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR připravovanou Radou pro výzkum a vývoj • Analytický podklad pro širší odbornou diskusi (březen-duben 2008), která vyústí do následného syntetického dokumentu: Bílá kniha výzkumu vývoje a inovací v ČR Bílá kniha - formulace opatření potřebných ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky prostřednictvím intenzivního využívání znalostí získaných výzkumem a vývojem
  6. 6. Od „Zelené“ knihy k „Bílé“ • Zelená kniha výzkumu, vývoje a inovací v ČR specifikuje řadu otázek a formuluje výchozí témata pro širokou národní odbornou diskusi • Diskuse bude probíhat o Formou tematicky zaměřených workshopů pořádaných Technologickým centrem AV ČR pod záštitou Rady pro výzkum a vývoj (březen-duben 2008) o Elektronicky prostřednictvím webu www.forum.tc.cz (14.února 2008 – duben 2008) • Výsledky diskuse budou zpracovány do Bílé knihy výzkumu, vývoje a inovací v ČR – návrhy konkrétních opatření k odstranění bariér rozvoje inovačně založené konkurenceschopnosti České republiky (červen - září 2008) • Bílá kniha bude informačním podkladem pro rozhodovací sféru zejména pro formulaci klíčových dokumentů (politik) pro výzkum, vývoj a inovace a pro vytváření strategie rozvoje konkurenceschopnosti ČR
  7. 7. Možná využití Zelené a Bílé knihy • Předsednictví ČR v Radě EU (první pololetí 2009) – priorita Konkurenceschopnost o hodnocení inovačního potenciálu ČR – národní studie o koordinace s aktivitami Švédska (Španělska) v souvislosti se třemi následnými předsednictvími o „Open Method of Coordination“ • Příprava na realizaci reformy systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (2008-2009) o tvarování „národního inovačního systému“ • Aktualizace národních politik výzkumu, vývoje a inovací (NPVaV platí do roku 2008, NIP do roku 2010) o možnost vypracování sloučené politiky VaVaI • Aktualizace Dlouhodobých základních směrů výzkumu • Součást kriterií výběru investic do výzkumu, vývoje a inovací ze strukturálních fondů (2008-2013) o propojení s tematickými prioritami Národního programu výzkumu III
  8. 8. Děkuji za pozornost klusacek@tc.cz www.forum.tc.cz

×