Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Spousta energie - Miroslav Spousta

1,806 views

Published on

 • Be the first to comment

Spousta energie - Miroslav Spousta

 1. 1. SPOUSTA ENERGIE SKVĚLÉ LÍDRY UTVÁŘÍ SILNÁ VIZE, VNITŘNÍ SÍLA A POKORA „O našich vnitřních zdrojích a o tom, jak je pro JÁ, MY, ONI efektivně využívat.“ Miroslav Spousta kouč průvodce
 2. 2. JÁ, MY, ONI - ZODPOVĚDNOST KOMU PATŘÍ ZODPOVĚDNOST ZA ROZVOJ LIDÍ? Šéf Personalisté SEM Vzdělávací a poradenské firmy Podřízení „Ryba smrdí od hlavy.“ České přísloví
 3. 3. JÁ, MY, ONI – KDE ZAČÍT KAM SMĚŘUJE VAŠE POZORNOST PŘI ROZVOJI? ZVENČÍ DOVNITŘ ZEVNITŘ VEN POKUD CHCETE ZMĚNIT SVÉ LIDI, ZAČNĚTE U SEBE Zdroj: John Whitmore
 4. 4. VNITŘNÍ SÍLA – CO TO JE JAK POZNÁTE, ŽE JSTE VE SVÉ SÍLE? JAK ČASTO SE VÁM TO DĚJE? RADOST A DOBRÝ POCIT OCHOTA DĚLAT VĚCI SE 100 % NASAZENÍM CHUŤ A PŘÍVAL ENERGIE STAVĚNÍ NA SVÝCH JEDINEČNÝCH TALENTECH, NADÁNÍCH A JEJICH ROZVOJ VNÍMÁM SMYSL A POSLÁNÍ + VNITŘNÍ REZONANCE STOJÍM ROVNĚ A ZÁŘÍM AUTENTIČNOST – SOULAD SLOV A VYZAŘOVÁNÍ
 5. 5. VNITŘNÍ SÍLA – NÁŠ VNITŘNÍ SYSTÉM JAK ZNÁTE SAMI SEBE? KOLIK % SVÝCH SCHOPNOSTÍ VYUŽÍVÁTE? MYSL PROSTŘEDÍ CHOVÁNÍ A JEDNÁNÍ VĚDOMÍ VĚDOMÍ ZNALOSTI, DOVEDNOSTI SYSTÉMY PŘESVĚDČENÍ NEVĚDOMÍ HODNOTY MOJE IDENTITA A ROLE ZA / NAD IDENTITOU Inspirace: Robert Dilts Neurologické úrovně
 6. 6. VNITŘNÍ SÍLA – OTEVŘÍT SE DOVNITŘ JAKÝ MÁTE KONTAKT SE SVÝM NITREM? ZAHLCENOST NAŠICH HLAV SILNÝ VLIV SPOLEČNOSTI A DALŠÍCH SYSTÉMŮ, KTERÉ NÁS PROGRAMUJÍ STRACH ČI NECHUŤ Z TOHO, CO SE V HLAVĚ OBJEVUJE, KDYŽ SE ZASTAVÍME ČI SE ZAČNEME „DÍVAT“ DOVNITŘ „Pacienti jsou pacienti, protože ztratili kontakt se svým vlastním nevědomím. Pacienti jsou lidé, kteří jsou příliš programováni - tak hodně programováni externími programy, že ztratili kontakt se svým nitrem.“ Zdroj: Milton Ericson
 7. 7. VNITŘNÍ SÍLA – ROZVOJ VĚDOMÍ JAK ČASTO POUŽÍVÁTE „CÍTÍM“? MYSLET ≠ CÍTIT ≠ ŽÍT KULTIVACE A ROZVOJ SMYSLOVÉHO VNÍMÁNÍ NEHLEDEJTE V POCITECH LOGIKU, UČTE SE JE VNÍMAT TĚLO JE LEPŠÍ NEŽ GOOGLE ROZVOJ INTUICE ZJEMNĚNÍ VNÍMÁNÍ INFORMACÍ ZVENČÍ
 8. 8. VNITŘNÍ SÍLA – JEJÍ ZDROJE NAKOLIK JSTE UVOLNĚNÍ A SEBEJISTÍ? USPOŘÁDANÉ RODINNÉ ZÁZEMÍ VĚDOMÉ OSOBNÍ JEDINEČNÉ HODNOTY KONTAKT SE SEBOU MOTIVACE POSTAVENÁ NA RADOSTI, NE NA „MUSÍM“ PŘIZNÁNÍ SVÉ / SVÝCH SLABOSTÍ A NEDOKONALOSTI HUMOR A ODSTUP ODVAHA JÍT ZA SVÉ HRANICE NEKONTROLOVAT VŠE, UMOŽNIT VĚCEM „DÍT SE“
 9. 9. SILNÉ VIZE – PŘEDSTAVIVOST JAKÉ SMYSLY ZAPOJUJETE PŘI TVORBĚ VIZÍ? VNITŘNÍ MENTÁLNÍ MAPY ROZVOJ PŘEDSTAVIVOSTI VIDÍM, SLYŠÍM, CÍTÍM (NOSEM, V TĚLE, V ÚSTECH) LADIT SVÉ SMYSLY NA PŘÍJEM ZEVNITŘ HLAVA V KONTAKTU S TĚLEM, PROŽITKY A POCITY JSOU NEJLEPŠÍ VYHLEDÁVAČ, JAKÝ ZNÁM DO MYŠLENÍ SE ZAPOJUJÍ POCITY, VZTAHY, INTUICE
 10. 10. SILNÉ VIZE – HODNOTY CO ŘÍKAJÍ NA VIZI SRDCE A TĚLO? SILNÉ VIZE JSOU POSTAVENÉ NA NAŠICH VNITŘNÍCH HODNOTÁCH TY JE PROSVICUJÍ, DÁVAJÍ JIM JISKRU A NÁBOJ SILNÉ VIZE OSLOVUJÍ VŠECHNY SMYSLY I TĚLO PROPOUZEJÍ ENERGII A NADŠENÍ FUNGUJE SYMBOLIKA, OBRAZY, PŘIROVNÁNÍ
 11. 11. SILNÉ VIZE – VĚDOMÍ SOUVISLOSTÍ JAKÉ HODNOTY PŘINÁŠÍTE VŠEM DOTČENÝM? VNITŘNÍ PROHLÍŽENÍ SÍTÍ VAZEB A VZTAHŮ VIZE S OKOLÍM STAKEHOLDERS – VŠICHNI DOTČENÍ MÝM KONÁNÍM PŘÍNOS A SMYSL HRDOST A RADOST
 12. 12. SILNÉ VIZE – LIDSKOST A LIDSTVÍ KOLIK VAŠICH LIDÍ BAVÍ CHODIT DO PRÁCE? KOLIK Z NICH JE HRDÝCH A NADŠENÝCH? SILNÁ VIZE MÁ DUCHA LÍDR VYTVÁŘÍ PROSTŘEDÍ A PODMÍNKY UMOŽNĚTE LIDEM ZÁŘIT UČTE SE VYTVÁŘET KULTURU RADOSTI NE STRACHU V=P–S „Leadership je umění, jak získat lidi, aby Vám svobodně dali dar. To, že půjdou za vámi.“ Zdroj: Fred Kofman
 13. 13. POKORA – ROZVOJ VĚDOMÍ JAK VNÍMÁM SYSTÉMY, KTERÝCH JSEM SOUČÁSTÍ? ROZVOJ VĚDOMÍ A VNÍMÁNÍ SYSTÉMŮ, VE KTERÝCH ŽIJEME JSME JEJICH SOUČÁSTÍ, PŘEVYŠUJÍ NÁS JAK SE K NIM CHOVÁM? JSEM VŮČI NIM DESTRUKTIVNÍ NEBO KONSTRUKTIVNÍ?
 14. 14. POKORA – JSOU VĚCI VĚTŠÍ NEŽ JÁ PŘED ČÍM SE UMÍTE SKLONIT? POKUD ROSTE NÁŠ VLIV, NAŠE EGO JE KONFRONTOVÁNO S MOCÍ MOUDŘÍ LIDÉ JI NEUŽÍVAJÍ DESTRUKTIVNĚ VĚDOMÍ SYSTÉMŮ VĚTŠÍCH NEŽ JÁ SCHOPNOST BÝT MENŠÍ DÁVÁ SÍLU
 15. 15. SPOUSTA ENERGIE – PŘÍNOS CO VE SVÉM ŽIVOTĚ HLEDÁM? MOCI SE POCHLUBIT SVÝM DĚTEM PREVENCE VYHOŘENÍ RADOST A SCHOPNOST UŽÍVAT SI SMYSL JE PROPOJEN S HODNOTAMI POKUD JSME S NIMI PROPOJENI MÁME ENERGII PŘEŽÍT NEBO PROŽÍT? „To nejlepší se říct nedá a to druhé nejlepší bývá špatně pochopeno.“ Zdroj: Bert Hellinger
 16. 16. SPOUSTA ENERGIE – JAK NA TO ČÍM ZAČNETE? MĚNIT MOHU POUZE SEBE CHCETE-LI ZMĚNU, NEJDŘÍV SE ZASTAVTE DEJTE PROSTOR NEJISTOTĚ SOULAD HLAVY, SRDCE A TĚLA ÚKOLEM LÍDRŮ JE PŘINÉST SILNÉ VIZE, VRÁTIT PRÁCI POSLÁNÍ A SMYSL VŠE DŮLEŽITÉ MÁME V SOBĚ, UČIT SE S TÍM PRACOVAT A VĚŘIT SI HLEDAT A BUDOVAT DŮVĚRU
 17. 17. SPOUSTA ENERGIE - INSPIRACE HLEDÁTE INSPIRACI? ZAČNĚTE HLEDAT V SOBĚ (A NAJDĚTE SI K TOMU KOUČE, AŤ NA TO NEJSTE SAMI ☺) KNÍŽKY Mentalita hojnosti, Lea Paulínová, Koučink Akademie 2009 Mužství, Steve Biddulph, PORTÁL 2007 Vědomý business, Fred Kofman, PORTÁL 2010 Nevyšlapanou cestou, M. Scott Peck, ARGO 2002 Skrytá symetrie lásky, Bert Hellinger, PRAGMA 2002
 18. 18. SPOUSTA ENERGIE A VAŠE OTÁZKY? „NEUSTÁLE JE, CO SE UČIT. TEN KDO UŽ OPRAVDU VÍ, JE MRTVÝ.“ DÍKY ZA POZORNOST www.koucinkakademie.cz www.spoustaenergie.cz

×